GIAO LƯU

Đồng tiền kỹ thuật số Aureus Nummus Gold (ANG) và chứng khoán được mã hóa có thể được bán tại các sàn giao dịch sau:

www.probit.com
Aureus Nummus vàng

LEDGERDEX www.ledgerdex.com
Aureus Nummus vàng
Trái phiếu có thể chuyển đổi Aurum A2 (của An Aurum Dynamics Corporation)
Cổ phần phổ thông (của An Aurum Dynamics Corporation)

https://app.uniswap.org
Aureus Nummus vàng
Trái phiếu có thể chuyển đổi Aurum A2 (của An Aurum Dynamics Corporation)
Cổ phần phổ thông (của An Aurum Dynamics Corporation)

www.wienerboerse.at

Trái phiếu có thể chuyển đổi Aurum A2 (của An Aurum Dynamics Corporation)

 

Mặt sau

 

 

Cách tìm Aureus Nummus Gold và các mã thông báo bảo mật:

Nếu bạn không thể tìm thấy mã thông báo trên sàn giao dịch tương ứng, vui lòng tìm kiếm bằng địa chỉ hợp đồng hoặc biểu tượng mã thông báo. Đây là những thông tin chi tiết:

Aureus Nummus vàng

Biểu tượng: ANG
Tên mã thông báo hoàn chỉnh: Aureus Nummus vàng
Địa chỉ hợp đồng: 0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b576fa
Toàn bộ chi tiết: https://etherscan.io/token/0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b576fa#tokenInfo

Cổ phiếu phổ thông AADC

TRONG: US03239C1009
CUSIP:
03239C 100
LEI:
254900RF3J45LCP5X280
Biểu tượng: AADCS
Tên mã thông báo hoàn chỉnh: Cổ phần phổ thông Một tập đoàn động lực học Aurum
Địa chỉ hợp đồng: 0x122d9b8fc93403f65c3e5e7c003876762661b1f1
Toàn bộ chi tiết: https://etherscan.io/token/0x122d9b8fc93403f65c3e5e7c003876762661b1f1#tokenInfo

Trái phiếu có thể chuyển đổi Aurum A2

TRONG: AT0000A2MK62
LEI: 254900RF3J45LCP5X280
Biểu tượng: AADA2
Tên mã thông báo hoàn chỉnh: Trái phiếu có thể chuyển đổi thế chấp AADC Aurum A2
Địa chỉ hợp đồng: 0x1efb82d6b2fe8f8266653be9fb99309e082957a3
Toàn bộ chi tiết: https://etherscan.io/token/0x1efb82d6b2fe8f8266653be9fb99309e082957a3#tokenInfo

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

The Medici Briefings

    Sign up for the Medici Briefings - get to your inbox relevant information about the latest in technology, investments and our activities.