הצהרות סיכונים כלליות, הגדרות, כללים והסכמה

תנאים:

התנאים וההגבלות מורכבים מהחלקים הבאים – אנא קרא אותם בעיון:

התראת הונאה

הצהרות סיכון כלליות, הגדרות, כללים והסכמה.

1.1. השפה המקורית של תקנון זה היא אנגלית. כל תרגום לשפה אחרת
מייצג אדיבות בלבד ואינו מחייב מבחינה משפטית. במקרה של ספק או אי בהירות תרגום האנגלית
טקסט תמיד ינצח, ללא יוצאים מן הכלל. על כל מי שאינו מסכים עם תנאים אלה
לעזוב מיד אתר זה ועליו להפסיק ולהפסיק מיד מכל מערכות היחסים אלינו ולכל אחת מהן
הישויות הקשורות אלינו. כל מי שאינו מסכים עם התנאים וההגבלות הללו, ועדיין
ממשיך לנהל איתנו קשרים, ועם כל אחת מהחברות המוזכרות כאן (כולל החזקה, מכירה
וקנייה של מטבעות זהב, מניות או איגרות חוב של Aureus Nummus), מפסידה באופן מיידי וללא כל יוצא מן הכלל
באופן בלתי הפיך כל הזכויות והסעד.

כל מי שמשתמש באתר אינטרנט זה או נכנס לקשר כלשהו עם אחת החברות המוזכרות כאן,
מסכים במפורש וללא תנאי:

 • לא להגיש וכדי לא להתחיל התדיינויות או תביעות אחרות נגדנו (כולל אך לא מוגבלות לתביעות שלנו
  חברות, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, יועצים) ולא לבקש נזק ב
  בכל צורה שהיא, לא במישרין ולא בעקיפין ולא באמצעות צדדים שלישיים, למעט מקרים של רשלנות פלילית חמורה וחמורה.
 • לא לבקש כל נזק בבית משפט או במקומות אחרים (כולל אך לא מוגבל לחברות שלנו,
  נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, יועצים), למעט מקרים של רשלנות פלילית חמורה וגסה.
 • כי סעיף שמיכה זה כולל ללא יוצא מן הכלל את מי שמחזיק, קונה או מוכר את Aureus Nummus Gold
  מטבעות, מניותינו או איגרות החוב שלנו, במישרין או בעקיפין (כולל אך לא מוגבל לזה שלנו
  חברות, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, יועצים).
 • לא לבקש פיצויים או פיצויים באמצעות בוררות לא במישרין ולא בעקיפין
  ולא באמצעות צדדים שלישיים (כולל אך לא רק החברות שלנו, נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים שלנו,
  בעלי מניות, יועצים), למעט מקרים של רשלנות פלילית חמורה וגסה.

אם אינך מסכים עם סעיף זה, עליך:

 • עזוב מיד וללא דיחוי אתר זה,
 • להפסיק מיד וללא דיחוי ולהפסיק להשתמש בשירות ובפלטפורמה,
 • תמכור מיד וללא דיחוי את כל Aureus Nummus Gold, אגרות חוב או מניות הקשורות אלינו, אתה
  עשוי להחזיק. איננו אחראים לכל הפסד שייגרם עקב ההפצה.

אם לא תצליח "להפסיק, להפסיק ולבטל" באופן מיידי וללא דיחוי, אתה האחראי הבלעדי לכל נזק, אובדן, אבל או נזק שאתה עלול לסבול. לא ניתנות חריגות.

1.2. המילים "משתמש", או "משתמשים" או "אתם" או "משקיעים" או "משקיעים" או "מבקר" מתייחסות לכל אדם הניגש לאתר אינטרנט זה ("האתר", או "אתר האינטרנט" או "אתר האינטרנט" ”) או מידע שסופק על ידי החברות Aureus Nummus Gold Switzerland AG, Quantum Computing Labs Corporation, Simplexx Ltd, M Società Di Investimento, An Aurum Dynamics Corporation ו-Aureus Nummus Management Corporation. באתר זה ובמספר פרסומים אחרים השם " ΔN Aurum Dynamics Corporation" משמש עבור או במקום "An Aurum Dynamics Corporation", שני המונחים שווים וניתנים להחלפה. החברות Aureus Nummus Gold Switzerland AG, Quantum Computing Labs Corporation, Simplexx Ltd, M Società Di Investimento, An Aurum Dynamics Corporation ו-Aureus Nummus Management Corporation מכונה במשותף "כוח המשימה המשותף 2020 Gold Standard" (ה"2020 Gold Standard Joint Task Force " או גם "JTF " או גם "חברות JTF") לצורך תקנון זה. תאגיד Aurum Dynamics אינו מהווה חלק מהניהול היומיומי
או פעולות של Aureus Nummus Gold בשלב זה, אך כתבי הוויתור, הוויתור וגילויי הסיכונים המוזכרים בתנאים והגבלות אלה באתר זה חלים עליו באופן שווה.

1.3. בנוסף קיימים מסמכים נוספים ("המסמכים האחרים"), לרבות אך לא רק Aureus Nummus Gold Switzerland AG, או An Aurum Dynamics Corporation, שאינם מתפרסמים באתר זה, כמו למשל: כתבי ויתור משפטיים, תנאים והגבלות, תשקיף, מזכר ומסמכים אחרים, ואשר עשויים להכיל כללים ומידע חשובים; משתמשים או לקוחות מוזמנים לבקש מסמכים אחרים אלה.

1.4. החברות המוזכרות כאן עשויות להיות בשלב מוקדם מאוד של התפתחותן, העסק שלהן הוא ספקולטיבי ולכן הן נושאות בסיכונים מיוחדים ומוגברים. רק משקיעים "מוסמכים" או "מוסמכים" (כפי שהוגדרו בחקיקה של ניירות ערך בשוויץ) רשאים להשקיע ב-Aureus Nummus Gold. רק משקיעים "מוסמכים" או "מוסמכים" (כפי שהוגדרו על ידי חקיקת ניירות ערך בארצות הברית) רשאים להשקיע באג"ח ובמניות. אתה חייב להיות מסוגל להרשות לעצמך את ההפסד של כל ההשקעה שלך.

 • אל תשקיע באף אחת מהחברות המוזכרות כאן, אם אינך משקיע מוסמך או מוסמך ואם אינך יכול להרשות לעצמך להפסיד לחלוטין את ההשקעה שלך.
 • Aureus Nummus Gold הוא מטבע הפעלה ספקולטיבי. אל תשקיע במטבעות זהב של Aureus Nummus, אם אינך משקיע מוסמך או מוסמך ואם אינך יכול להרשות לעצמך להפסיד לחלוטין את ההשקעה שלך.
 • אל תשקיע במניות או איגרות חוב המוזכרות באתר אינטרנט זה, אם אינך משקיע מוסמך או מוסמך ואם אינך יכול להרשות לעצמך להפסיד לחלוטין את ההשקעה שלך.

1.5. האתר (https://www.an.gold/) נמצא בבעלות Quantum Computing Labs LLC, ומנוהל על ידי An Aurum Dynamics Corporation. האתר https://aureus.nummus.gold מייצג את מטבע הקריפטו Aureus Nummus Gold ומנוהל על ידי החברה השוויצרית Aureus Nummus Gold Switzerland AG. Aureus Nummus Management Corporation, חברה שבסיסה בקנדה, מנהלת ומנהלת את מטבע הקריפטו Aureus Nummus Gold בפונקציית סיוע משנית עבור החברה השוויצרית Aureus Nummus Gold Switzerland AG.

1.6. ה-Aureus Nummus הוא אסימון דיגיטלי, שנועד להיות מטבע קריפטוגרפי כמתואר באתר https://aureus.nummus.gold. הכתובת של Aureus Nummus היא https://etherscan.io/token/0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b576fa. לאסימונים אחרים בעלי שם דומה אין קשר ל-https://aureus.nummus.gold. למונחים "Aureus Nummus" או "Aureus Nummus Gold" או לקיצור "ANG" יש את אותה משמעות, ניתן להשתמש בהם לסירוגין והם מיוצגים באופן בלעדי על ידי הכתובת הבאה: https://etherscan.io/token/0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2b5Fd7646.

1.7. ישנם שני סוגים של מטבעות זהב של Aureus Nummus: "מטבעות ציבוריים" ו"מטבעות פרטיים". להסבר על ההבדל והגדרותיהם, נא עיין בפרק 7 ובפרקים נוספים להלן. האסימונים הציבוריים ("מטבעות ציבוריים") מוחזקים על ידי Aureus Nummus Gold Switzerland AG והאסימונים הפרטיים ("מטבעות פרטיים") על ידי An Aurum Dynamics Corporation.

1.7. זהב וזהב שווה ערך כגיבוי לאסימוני Aureus Nummus מנוהל ומוחזק על ידי Aureus Nummus Gold Switzerland AG, בהתאמה מנהלי ההשקעות המיועדים לה או שמונו. Quantum Computing Labs Corporation היה השותף הטכני בפיתוח ה-Aureus Nummus.

1.8. Simplexx Ltd., חברה שבסיסה ומאוגדת בבריטניה ושלוחותיה, מנהלת על בסיס לא בלעדי ועל פי הסכם שירות את השיווק וההפצה של האסימון הדיגיטלי של Aureus Nummus Gold ושולטת בתהליך המכירה והתשלום של הלקוח האתר https://aureus.nummus.gold עבור משקיעים זכאים מעוניינים (המכונה גם "משתמש", "משתמשים" , "משתמשים פוטנציאליים", "משקיעים" ) המבקשים לקנות את ה-Aureus Nummus Gold. חברת סימפלקס בע"מ אינה מחזיקה בדומיין
https://aureus.nummus.gold, וגם אין לה עניין בחברות אחרות הקשורות ל-Aureus Nummus Gold. Simplexx Ltd עשויה לבצע מיקור חוץ של הפצת האסימון הדיגיטלי של Aureus Nummus Gold באופן חלקי או מלא לחברות אחרות.

1.9. JTF כעקרון הוא בלתי תלוי מבית Simplexx בע"מ. JTF התקשרה בהסכם שירות אחד או יותר עם Simplexx Ltd המסדירים את ההפצה והמכירה של האסימון הדיגיטלי של Aureus Nummus. י TF אינו סוחר, לא מתווך, לא בורסה ולא מתווך.

1.9. המונחים " אנחנו ", " שלנו " או " אנחנו " תנאים והגבלות אלה מתייחסים – ביחד או בנפרד – Simplexx Ltd., Quantum Computing Labs Corporation, M Società Di Investimento, An Aurum Dynamics Corporation, Aureus Nummus Gold Switzerland AG ו-Aureus תאגיד ניהול Nummus. המונחים " Simplexx ", " אנחנו ", " שלנו ", " אנחנו " ו- " JTF " עשויים לשמש לסירוגין בתנאים והגבלות אלה.

1.10. אנו והשותפים העצמאיים שלנו מברכים אותך (" המשתמש(ים) ", או " אתה ") לשירותים שלנו ביחד, " השירות " או " השירותים " הניתנים בין היתר בכתובת https://aureus.nummus.gold ו-www. simplexx.uk (" הפלטפורמה " או " הפלטפורמות "). אתה רשאי להשתמש בשירות (או בכל חלק ממנו) רק בהתאם לתנאים וההגבלות (" התנאים וההגבלות ""), להלן. Simplexx אינו סוחר, לא ברוקר, לא בורסה ולא מתווך. Simplexx מפיצה ומוכרת את האסימון הדיגיטלי של Aureus Nummus Gold שבבעלותה בפועל. כל גוף המכוסה על ידי הקיצור "JTF" אינו עוסק, לא ברוקר, לא בורסה ולא מתווך.

1.11. בתנאים והגבלות אלה, מילות ייחוס ביחיד, היכן שההקשר מתיר או דורש, יחשבו גם כהתייחסות לרבים ולהיפך מילים המייחסות פנייה למגדר מסוים או לחסר מגדר יחשבו כפנייה גם למגדרים וגם לחסר המגדר מילים המתייחסות לאנשים יכללו, ככל שההקשר מתיר או דורש, אנשים טבעיים, כל גופים ציבוריים וכל גוף של אנשים, תאגידים או לא מאוגדים.

1.12. תנאים והגבלות אלה יפורשו באנגלית כאשר Aureus מספקת את התנאים וההגבלות המתורגמים לכל שפה אחרת לכל תחום שיפוט אחר, כל צד מאשר ומסכים כי התרגום יתפרש רק כמעיד על הגרסה האנגלית וכאשר קיימת אי התאמה כלשהי בין הגרסה המתורגמת לגרסה האנגלית, הגרסה האנגלית תגבר.

1.13. המילה צד שלישי ("צד שלישי") תתייחס לכל אדם טבעי או משפטי מלבד "אנחנו", "Simplexx" או "Aureus". 1.10. תנאים והגבלות אלו מייצגים חוזה מחייב מבחינה משפטית בינך המשתמש ובינינו על ידי שימוש באתר, בשירותים ובפלטפורמות שלנו אתה המשתמש מחויב כחוק מהתניות של תנאים והגבלות אלו

1.14. תנאים והגבלות אלה חלים גם על ניירות ערך (אסימונים) שהונפקו על ידי An Aurum Dynamics Corporation, כמו למשל מניות רגילות או איגרות חוב להמרה Aurum A2. התנאים וגילויי הסיכונים של כל תשקיף או מזכר הצעה פרטית חלים גם הם, ואלה יחליפו את התנאים וההגבלות אם יש ספק.

1.15. יש להתייחס לניירות הערך (הסמליים) כהשקעות מסוכנות וספקולטיביות ביותר; לכן אל תשקיע, אם אינך משקיע מוסמך או מוסמך ואם אינך יכול להרשות לעצמך להפסיד לחלוטין את ההשקעה שלך.

1.16. חוק ישים: לגבי ניירות ערך כמו המניות הרגילות או איגרות החוב להמרה Aurum A 2 או כל נייר ערך אחר: ההגדרה של "משקיע מוסמך" או "משקיע מוסמך" מתייחסת לכללים ולתקנות החלים שהונפקו על ידי רשות ניירות ערך של ארצות הברית מדינות אמריקה. עבור Aureus Nummus Gold או כל אסימון קריפטו אחר: ההגדרה של "משקיע מוסמך" או "משקיע מוסמך" מתייחסת לכללים ולתקנות החלים שהונפקו על ידי גוף רגולטורי ממשלתי בשוויץ.

1.17. אם אתה אדם קנדי כפי שהוגדר תחת חקיקת ניירות ערך הקנדית הרלוונטית, אינך נכלל בקנייה, מכירה או עסקאות אחרות ב-Aureus Nummus Gold. אנא בדוק אם אתה נופל תחת ההגדרה של "אנשים קנדיים". אין לנו את היכולת לשלוט ולאמת כל בעלים של מטבעות דיגיטליים של Aureus Nummus Gold לגבי מקום מגוריו ומעמדם החוקי בקנדה. לכן באחריותך הבלעדית לציית לתנאים וההגבלות הללו ולוודא שאינך "אדם קנדי". אנו מסרבים ומסרבים כל אחריות שהיא לבעיות משפטיות או נזקים אחרים, הנובעים במישרין או בעקיפין מהתעלמות מהאיסור של אנשים קנדיים.

1.18. אם אתה אזרח, תושב או אדם של אחת מהמדינות הבאות בסנקציות, למרבה הצער איננו רשאים לעשות איתך עסקים: נכון לעכשיו, המדינות המוטלות עליהן סנקציות כוללות את הבלקן, בלארוס, בורמה, קוט השנהב (חוף השנהב), קובה, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, איראן, עיראק, ליבריה, צפון קוריאה, סודאן, סוריה וזימבבואה. רשימת המדינות שעומדות בעיצומן מתעדכנת מעת לעת והיא זמינה פה . OFAC יכול גם לייעד אנשים וישויות (כולל אנשים וישויות בארצות הברית) כאזרחים מיוחדים (" רשימת SDN "). OFAC מציין אנשים וישויות כ- SDN מסחר בסמים, התפשטות נשק ומסיבות אחרות. כאשר נכנסים לדיונים עם משתף פעולה מוצע, חיוני לבדוק ברשימת ה-SDN את שם האדם או הישות איתם אתה מתמודד. אמנם אנו בודקים את רשימות ה-OFAC, אך אין לנו את היכולת לשלוט ולאמת כל בעלים של מטבעות דיגיטליים של Aureus Nummus Gold, בעלים של מניות רגילות, בעלים של איגרות חוב להמרה Aurum A2, או בעלים של ניירות ערך אחרים הקשורים ל-JTF, לגביהם. מגורים ומעמדם החוקי בקנדה או בשוויץ. לכן באחריותך לעמוד בתנאים וההגבלות הללו ולוודא שאינך מופיע ברשימת OFAC. אנו דוחים ומסרבים כל אחריות שהיא לבעיות משפטיות או נזקים אחרים, הנובעים במישרין או בעקיפין מהתעלמות מהאיסור על מדינות או אנשים המוזכרים ברשימות OFAC.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

The Medici Briefings

  Sign up for the Medici Briefings - get to your inbox relevant information about the latest in technology, investments and our activities.