سرمایه گذاری خطرپذیر

سرمایه گذاری به سرمایه گذاری خطرپذیر، موقعیت های ویژه و سرمایه گذاری عمومی

ما ، در ΔN شرکت Aurum Dynamics ، در طیف گسترده ای از فرصت های تجاری سرمایه گذاری کنید.

منافع سرمایه گذاری ما بر روی (اما نه محدود به) متمرکز شده است:

 • فناوری اطلاعات
 • محاسبات کوانتومی
 • هوش مصنوعی
 • رباتیک
 • دفاع
 • تکنولوژی زنجیره بلوکی
 • کالاها
 • انرژی، نفت، گاز، معدن
 • صنعت
 • بیوفیزیک و زیست پزشکی

سرمایه گذاری خطرپذیر سرمایه گذاری همیشه یک سفر بهناشناخته است. سرمایه داران مخاطره آمیز موانع را می شکنند، حدود دنیای موجود ما را به قلمروهای ناشناخته سوق می دهند و آینده را برای بشر ایجاد می کنند.

علم در تلاش برای کشف و درک حقیقت در مورد جهان ما ساکن و جهان ما است. مهندسی در مورد ساخت و ایجاد اجسامی است که پیش از این هرگز وجود نداشتند. ما در صدر هر دو قرار داریم.

ΔN شرکت Aurum Dynamics در تمام مراحل توسعه و رشد شرکت ها در طیف گسترده ای از کسب و کار سرمایه گذاری می کند. ما روی یک بخش اقتصادی خاص متمرکز نیستیم، بلکه بر ایده ها، نوآوری، سرمایه انسانی و پتانسیل رشد متمرکز هستیم: فرصت اول می شود، بخش کسب و کار دوم می شود.

ما همچنین به دنبال مدل یا ایده کسب و کار مختل کننده بعدی هستیم که بازارها و جهان را برای آینده ای بهتر تغییر خواهد داد.

دارایی ها و شرکت های پریشان و همچنین موقعیت های ویژه همه بخش ها مورد علاقه ما هستند.

مدیریت از ΔN شرکت Aurum Dynamics دارای سابقه طولانی در زمینه سرمایه گذاری خطرپذیر است. ΔN Aurum Dynamics Corporation نه تنها منابع مالی ، بلکه پشتیبانی استراتژیک و عملیاتی و همچنین دسترسی به شبکه بین المللی و بازارهای سرمایه را به شرکت های نمونه کار خود ارائه می دهد.

از تماس با ما با ایده ها یا پیشنهادهایتان دریفت نکنید. لطفا اولین تماس را از طریق صفحه تماس با ما برقرار کنید.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

The Medici Briefings

  Sign up for the Medici Briefings - get to your inbox relevant information about the latest in technology, investments and our activities.