سرمایه گذاری و سرمایه گذاری

سرمایه گذاری خطرپذیر سرمایه گذاری همیشه یک سفر بهناشناخته است. سرمایه داران مخاطره آمیز موانع را می شکنند، حدود دنیای موجود ما را به قلمروهای ناشناخته سوق می دهند و آینده را برای بشر ایجاد می کنند.

علم در تلاش برای کشف و درک حقیقت در مورد جهان ما ساکن و جهان ما است. مهندسی در مورد ساخت و ایجاد اجسامی است که پیش از این هرگز وجود نداشتند. ما در صدر هر دو قرار داریم.

شرکت دینامیک Aurum سرمایه گذاری به تمام مراحل توسعه و رشد از شرکت ها در سراسر طیف کسب و کار گسترده است. ما روی یک بخش اقتصادی خاص متمرکز نیستیم، بلکه بر ایده ها، نوآوری، سرمایه انسانی و پتانسیل رشد متمرکز هستیم: فرصت اول می شود، بخش کسب و کار دوم می شود.

ما همچنین به دنبال مدل یا ایده کسب و کار مختل کننده بعدی هستیم که بازارها و جهان را برای آینده ای بهتر تغییر خواهد داد.

مدیریت یک شرکت دینامیک آوروم سابقه طولانی از سرمایه گذاری مخاطره آمیز دارد. یک شرکت دینامیک آوروم نه تنها منابع مالی، بلکه پشتیبانی استراتژیک و عملیاتی و همچنین دسترسی به یک شبکه بین المللی و بازارهای سرمایه را به شرکت های پرتفوی خود ارائه می دهد.

از تماس با ما با ایده ها یا پیشنهادهایتان دریفت نکنید. لطفا اولین تماس را از طریق صفحه تماس با ما برقرار کنید.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

TelegramTelegram