Đầu tư mạo hiểm & Đầu tư

Đầu tư vào vốn mạo hiểm, tình huống đặc biệt và đầu tư chung

Chúng tôi, tại ΔN Aurum Dynamics Corporation, đầu tư vào nhiều cơ hội kinh doanh.

Lợi ích đầu tư của chúng tôi tập trung vào (nhưng không giới hạn):

 • công nghệ thông tin
 • Tính toán lượng tử
 • Trí tuệ nhân tạo và người máy
 • Phòng thủ
 • Công nghệ chuỗi khối
 • Hàng hóa
 • Năng lượng, Dầu, Khí, Khai thác
 • Ngành công nghiệp
 • Vật lý sinh học và Y sinh học

Đầu tư vốn mạo hiểm luôn luôn là một cuộc hành trình vào điều chưa biết . Các nhà đầu tư mạo hiểm phá vỡ các rào cản, đẩy giới hạn của thế giới hiện tại của chúng ta vào các lĩnh vực chưa được biết đến và tạo ra tương lai cho nhân loại .

Khoa học đang cố gắng khám phá và hiểu sự thật về thế giới chúng ta đang sống và vũ trụ của chúng ta. Kỹ thuật là về việc xây dựng và tạo ra các đối tượng mà trước đây chưa từng tồn tại. Chúng tôi đang đi đầu trong cả hai.

ΔN Aurum Dynamics Corporation đầu tư vào tất cả các giai đoạn phát triển và tăng trưởng của các công ty trên phạm vi kinh doanh rộng lớn. Chúng tôi không tập trung vào một lĩnh vực kinh tế cụ thể, mà tập trung vào ý tưởng, sự đổi mới, vốn nhân lực và tiềm năng tăng trưởng: Cơ hội đến trước, lĩnh vực kinh doanh đứng sau.

Chúng tôi cũng đang tìm kiếm mô hình hoặc ý tưởng kinh doanh đột phá tiếp theo, sẽ thay đổi thị trường và thế giới vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Tài sản và Công ty gặp khó khăn, cũng như Tình huống đặc biệt của tất cả các lĩnh vực được chúng tôi quan tâm.

Quản lý ΔN Aurum Dynamics Corporation có bề dày thành tích đầu tư mạo hiểm. ΔN Aurum Dynamics Corporation cung cấp cho các công ty trong danh mục đầu tư của mình không chỉ các nguồn lực tài chính, mà còn hỗ trợ chiến lược và hoạt động, cũng như quyền truy cập vào mạng lưới quốc tế và thị trường vốn.

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi với những ý tưởng hoặc đề xuất của bạn. Vui lòng thiết lập liên hệ đầu tiên thông qua Trang Liên hệ của chúng tôi.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

The Medici Briefings

  Sign up for the Medici Briefings - get to your inbox relevant information about the latest in technology, investments and our activities.