Điều khoản và Quy tắc

Các điều khoản và điều kiện:

Điều khoản và Điều kiện bao gồm các phần sau – vui lòng đọc kỹ:

CẢNH BÁO GIAN LẬN

ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY TẮC

(NS “Điều kiện” hoặc là “Điều khoản và Quy tắc” )

1. GIẤY PHÉP SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

1.1. Theo các Điều khoản và Điều kiện này, chúng tôi cấp cho bạn giấy phép cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi để sử dụng Dịch vụ ở dạng như vậy có thể tồn tại theo thời gian và theo quy định trong lịch trình hiện hành và trong các Điều khoản này và Điều kiện.

1.2. Bạn sẽ có được bằng chi phí của riêng mình tất cả các giấy phép, giấy phép và sự đồng ý có thể cần thiết cho việc sử dụng Dịch vụ.

1.3. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc của bạn, Người dùng, không xin được tất cả các giấy phép, giấy phép và sự đồng ý có thể cần thiết cho việc sử dụng Dịch vụ.

2. TRUY CẬP CÁC DỊCH VỤ.

2.1. Bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nếu bạn đang ở hoặc là công dân hoặc cư dân của bất kỳ tiểu bang, quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc khu vực tài phán nào khác tại đó: 2.1.1. việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sẽ trái với luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành của bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc tổ chức quản lý nào; hoặc 2.1.2. chúng tôi đã xác định, theo quyết định riêng của mình, cấm truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. 2.1.3. bạn bị ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào bởi các phần 1.4., 17., 1.18 ..

2.2. Theo điều khoản 4.1, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp kiểm soát nhất định để hạn chế hoặc từ chối quyền truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi từ bất kỳ khu vực tài phán nào mà quyền truy cập bị cấm.

2.3. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ tuân thủ điều khoản này, ngay cả khi các phương pháp ngăn chặn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi không hiệu quả hoặc có thể bị bỏ qua.

3. QUY TẮC TOÀN CẦU.

Các Điều khoản và Điều kiện có hiệu lực trên toàn thế giới, không có ngoại lệ.

4. NGƯỜI CANADI ĐÃ LOẠI TRỪ.

Tất cả người Canada không được phép sử dụng Dịch vụ và mua, bán và kinh doanh bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào của chúng tôi. Người Canada, những người phớt lờ lệnh cấm này (ngay cả khi thực hiện mà không có chủ đích), hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả hoặc tổn thất nào. Người Canada, những người gây ra tổn hại, mất mát hoặc thiệt hại khác cho chúng tôi, sẽ phải chịu trách nhiệm và chúng tôi sẽ yêu cầu bồi thường thiệt hại thực tế và trừng phạt.

5. CÁC DỊCH VỤ.

5.1. Theo luật hiện hành, chúng tôi bán và phân phối mã thông báo Aureus Nummus Gold, một mã thông báo kỹ thuật số được thiết kế để hoạt động như một loại tiền điện tử như được mô tả trên trang web www.an.gold (” Dịch vụ“). Thuật ngữ ‘Dịch vụ’ cũng bao gồm nhưng không giới hạn việc bán và mua cổ phiếu, trái phiếu và Aureus Nummus Gold trên Trang web này, cũng như bên ngoài Trang web này. kim loại và các loại khác như việc cân nhắc mua đồng tiền kỹ thuật số Aureus Nummus Gold, trái phiếu của riêng chúng tôi “Trái phiếu có thể chuyển đổi Aurum A2” và cổ phiếu của chúng tôi “Common Shares”. 5.2. Dịch vụ bao gồm cũng như một tùy chọn để thực hiện thanh toán fiat, bằng cách sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hiện có của Người dùng (nếu có và có thể áp dụng), cũng như xem xét một số kim loại quý theo quyết định của chúng tôi. 5.3. Cơ sở xử lý thanh toán trực tuyến được sở hữu và quản lý bởi Aureus Nummus Management Corporation, một công ty của Canada. Các khoản thanh toán nhận được hoặc thực hiện liên quan đến Aureus Nummus Gold, sẽ vẫn thuộc Aureus Nummus Management Corporation. Các khoản thanh toán nhận được hoặc được thực hiện liên quan đến trái phiếu “Trái phiếu chuyển đổi Aurum A2” hoặc cổ phiếu “Cổ phiếu phổ thông”, sẽ được xử lý bởi Aureus Nummus Management Corporation và được chuyển cho An Aurum Dynamics Corporation. 5.4. Bằng cách chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này, bạn tuyên bố rằng bất kỳ và tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua Dịch vụ là đúng sự thật và chính xác. Mọi thông tin sai lệch hoặc gian lận và / hoặc việc sử dụng Dịch vụ đều bị nghiêm cấm. 5.5.
Dịch vụ bán (tức là bán tiền kỹ thuật số Aureus Nummus Gold, trái phiếu “Trái phiếu có thể chuyển đổi Aurum A2” hoặc cổ phiếu “Cổ phiếu phổ thông”): Sau khi chúng tôi sẽ kiểm tra hồ sơ giao dịch của Người dùng hiện hành và thông tin của chuỗi khối áp dụng, chúng tôi sẽ có toàn quyền và tuyệt đối hủy bỏ bất kỳ giao dịch nào của Người dùng vào bất kỳ lúc nào, theo quyết định riêng của mình. Trong trường hợp trước khi hủy như vậy, một khoản thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào đã được Người dùng chuyển cho chúng tôi, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo rằng khoản tiền hoàn lại cho Người dùng được cung cấp đến địa chỉ ví do Người dùng cung cấp trước (nếu có ) (“Địa chỉ ví tiền hoàn lại “), trừ đi bất kỳ phí giao dịch blockchain hiện hành nào hoặc các phí giao dịch khác. Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng thời gian sẽ không phải là thực chất cho các mục đích ở đây và chúng tôi không đảm bảo hoặc đảm bảo giao hàng kịp thời và sẽ không chịu trách nhiệm với Người dùng về bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc cung cấp tiền hoàn lại. Nếu tín dụng của thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của Người dùng bị ngân hàng từ chối và việc xem xét tiền pháp định được chuyển lại cho Người dùng, thì Người dùng có trách nhiệm tuyệt đối và độc quyền (và trong mọi tình huống, chúng tôi không phải chịu trách nhiệm) liên hệ với ngân hàng của Người dùng hoặc nơi khác Tổ chức của Người dùng liên quan đến một cơ chế thay thế để chuyển cân nhắc fiat cho Người dùng. Trong mọi trường hợp, Người dùng sẽ không được quyền nhận lại tiền điện tử, cổ phiếu hoặc trái phiếu trong trường hợp đó, vì chúng tôi không thể liên tục hủy hoặc khôi phục các giao dịch. Trong trường hợp đó, người dùng phải thực hiện các thỏa thuận thay thế để nhận tiền. 5.6. VUI LÒNG ĐỌC KỸ: BẠN, NGƯỜI DÙNG, XIN CẢM ƠN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG DỊCH VỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ CHUYỂN KHOẢN THANH TOÁN FIAT, TIỀN TỆ, KIM LOẠI QUÝ HOẶC CÁC PHƯƠNG TIỆN VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÁC NHƯ
XÉT DUYỆT CHO VIỆC MUA MỘT HOẶC NHIỀU ĐƠN VỊ CỦA ĐỒNG TIỀN SỐ VÀNG AUREUS NUMMUS, TRÁI PHIẾU CÓ THỂ CHUYỂN ĐỔI AURUM A2 HOẶC CỔ PHẦN THÔNG THƯỜNG. CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ ĐIỀU HÀNH CỦA CÁC DỊCH VỤ CHUYỂN KHOẢN NÊN, BẤT CỨ CHÚNG TÔI LÀ NHÀ CUNG CẤP BẤT KỲ HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ NÀO (BAO GỒM TIỀN TỆ, HÀNG HÓA, TRÁI PHIẾU HOẶC TÀI SẢN (KỸ THUẬT SỐ) KHÁC) KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ XUẤT CHÍNH XÁC TRÊN TRANG WEB NÀY. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU BẤT CỨ CÁCH NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ HÀNH VI HOẶC HÀNH VI CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA HOẶC CÁC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA KHÁC HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀO, CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC THAM GIA BẤT KỲ CÁCH NÀO VỚI BẤT KỲ GIAO DỊCH HOẶC CHUYỂN GIAO BẤT KỲ QUYỀN NÀO HOẶC PHÁP LÝ QUYỀN SỞ HỮU CỦA BẤT KỲ TIỀN TỆNH NÀO HOẶC TÌM KIẾM XÉT TUYỂN HOẶC TÀI SẢN KHÁC DO BÊN THỨ BA XỬ LÝ VÀ XỬ LÝ. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI HOẶC MẤT NÀO CÓ THỂ PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG NÀO KHÁC, BẤT CỨ TRAO ĐỔI HOẶC DỊCH VỤ BÊN THỨ BA. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ BẤT KỲ TIỀN NÀO HOẶC TIỀN TỆ NÀO ĐƯỢC BẠN NỘP VÀ / HOẶC CHUYỂN GIAO QUA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO, BAO GỒM CHO BẤT KỲ NỘI DUNG BÊN THỨ BA NÀO ĐƯỢC HIỂN THỊ, BẰNG CHỨNG DỊCH VỤ ĐƯỢC KẾT NỐI. CHÚNG TÔI KHÔNG BẤT KỲ CÁCH NÀO KẾT THÚC VỚI BẤT KỲ ỨNG DỤNG, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ HOẶC QUẢNG CÁO NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC GÓP Ý HOẶC CÁCH KHÁC ĐƯỢC TRÌNH BÀY HOẶC LIÊN KẾT TRÊN, QUA VÀ / HOẶC KẾT NỐI VỚI DỊCH VỤ, BAO GỒM BẤT KỲ TRAO ĐỔI, DỊCH VỤ BÊN THỨ BA VÀ / HOẶC TIỀN TỆ . CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NỘI DUNG, TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI, CHẤT LƯỢNG, ĐỘ TIN CẬY, KHẢ NĂNG SỬ DỤNG HOẶC MỨC ĐỘ CHẤT LƯỢNG VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC DO DỊCH VỤ CUNG CẤP VÀ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT NÀO MÀ PHÁT SINH TỪ HOẶC KẾT NỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG HỢP LỆ SỬ DỤNG BẤT KỲ HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ NÀO DO VÀ / HOẶC THÔNG QUA CHÚNG TÔI CUNG CẤP, BAO GỒM NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁC. BẠN, NGƯỜI DÙNG, XIN CẢM ƠN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG: CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU BẤT KỲ CÁCH NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ HÀNH VI HOẶC HÀNH VI CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO KHÁC CỦA BÊN THỨ BA HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀO, CHÚNG TÔI CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ CÁCH NÀO BẤT KỲ GIAO DỊCH HOẶC CHUYỂN GIAO BẤT KỲ QUYỀN NÀO HOẶC SỞ HỮU HỢP PHÁP CỦA BẤT KỲ TIỀN TỆ NÀO HOẶC TÌM KIẾM XEM XÉT NÀO. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT NÀO CÓ THỂ PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG NÀO KHÁC, BẤT KỲ TRAO ĐỔI VÀ / HOẶC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA VÀ / HOẶC BẤT KỲ VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ BẤT KỲ KHOẢN TIỀN NÀO HOẶC TIỀN TỆ NÀO ĐƯỢC NỘP TIỀN VÀ / HOẶC ĐƯỢC BẠN CHUYỂN GIAO THÔNG QUA DỊCH VỤ, BAO GỒM CHO BẤT KỲ NỘI DUNG BÊN THỨ BA NÀO ĐƯỢC HIỂN THỊ, DUY TRÌ, CHUYỂN ĐỔI HOẶC LIÊN KẾT HOẶC KẾT NỐI VỚI DỊCH VỤ. CHÚNG TÔI KHÔNG BẤT KỲ CÁCH NÀO KẾT THÚC VỚI BẤT KỲ ỨNG DỤNG, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ HOẶC QUẢNG CÁO NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC GÓP Ý HOẶC CÁCH KHÁC ĐƯỢC TRÌNH BÀY HOẶC LIÊN KẾT TRÊN, QUA VÀ / HOẶC KẾT NỐI VỚI DỊCH VỤ, BAO GỒM BẤT KỲ TRAO ĐỔI, DỊCH VỤ BÊN THỨ BA VÀ / HOẶC TIỀN TỆ . CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NỘI DUNG, TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI, CHẤT LƯỢNG, ĐỘ TIN CẬY, KHẢ NĂNG SỬ DỤNG HOẶC MỨC ĐỘ DỊCH VỤ DO NỀN TẢNG CUNG CẤP VÀ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT NÀO MÀ PHÁT HIỆN HOẶC KẾT NỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI VÀ / HOẶC THÔNG QUA SIMPLEXX, BAO GỒM NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁC.
BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG ĐẦU TƯ VÀO TÀI SẢN KỸ THUẬT SỐ, NHƯ AUREUS NUMMUS GOLD VÀ CÁC LOẠI TOKIT KỸ THUẬT SỐ KHÁC LÀ RẤT CỤ THỂ VÀ RỦI RO VÀ RẰNG BẠN CÓ THỂ MẤT TOÀN BỘ ĐẦU TƯ CỦA MÌNH. BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG ĐẦU TƯ VÀO TÀI SẢN, NHƯ TRÁI PHIẾU CÓ THỂ CHUYỂN ĐỔI AURUM A2 VÀ CỔ PHIẾU THÔNG THƯỜNG LÀ RẤT CỤ THỂ VÀ RỦI RO VÀ RẰNG BẠN CÓ THỂ MẤT TOÀN BỘ ĐẦU TƯ CỦA MÌNH. BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG ĐẦU TƯ VÀO CHỨNG KHOÁN CÓ HẠN CHẾ, NHƯ TRÁI PHIẾU CÓ THỂ CHUYỂN ĐỔI AURUM A2 VÀ CỔ PHIẾU THÔNG THƯỜNG LÀ RẤT CỤ THỂ VÀ RỦI RO VÀ RẰNG BẠN CÓ THỂ MẤT TOÀN BỘ ĐẦU TƯ CỦA MÌNH.

6. VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN.

6.1. Bạn không được sử dụng Dịch vụ của chúng tôi: 6.1.1. theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật, quy tắc, quyết định, phán quyết hoặc quy định nào hoặc có bất kỳ mục đích hoặc hiệu lực trái pháp luật hoặc trái đạo đức nào; 6.1.2. để truyền tải, hoặc mua sắm việc gửi bất kỳ quảng cáo, tài liệu khuyến mại hoặc thông tin liên lạc tương tự không được yêu cầu hoặc trái phép nào; 6.1.3. gửi, cố ý nhận, tải lên, tải xuống, xuất bản, đăng, phân phối, phổ biến, truyền, sử dụng hoặc sử dụng lại bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào không chính xác, bất hợp pháp, nói xấu, bôi nhọ, tục tĩu, xúc phạm, lạm dụng, gây tổn thương, thù hận, đe dọa , kích động, có hại, vi phạm, khiêu dâm, phân biệt đối xử, không đứng đắn, không được yêu cầu, trái phép, trái pháp luật, có thể bị phản đối hoặc có thể khiến bạn hoặc chúng tôi phải hành động pháp lý hoặc làm tổn hại danh tiếng; hoặc 6.1.4. đe dọa, quấy rối, đeo bám, lạm dụng, phá rối người khác hoặc vi phạm các quyền của người khác. 6.2. Bạn cũng đồng ý không: 6.2.1. quảng cáo hoặc bán bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào cho những người sử dụng Dịch vụ khác hoặc để thu lợi về mặt thương mại từ nội dung của nó; hoặc 6.2.2. truy cập mà không có thẩm quyền, can thiệp, làm hỏng hoặc làm gián đoạn bất kỳ phần nào của Dịch vụ của chúng tôi; bất kỳ thiết bị hoặc mạng nào mà Dịch vụ của chúng tôi được lưu trữ trên đó; bất kỳ phần mềm nào được sử dụng trong việc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi; hoặc bất kỳ thiết bị, mạng hoặc phần mềm nào được sở hữu hoặc sử dụng bởi bất kỳ bên thứ ba nào. 6.3. Khi bạn được yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý cung cấp các chi tiết trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ. Có thể không cung cấp cho bạn quyền truy cập, Dịch vụ hoặc thông tin liên quan mà bạn yêu cầu nếu bạn không cung cấp thông tin bắt buộc tối thiểu được yêu cầu. 6.4. Trừ khi được cho phép rõ ràng liên quan đến một Dịch vụ cụ thể, bạn không được: 6.4.1. sao chép, sửa đổi, thiết kế đối chiếu, lắp ráp ngược hoặc biên dịch ngược hoặc lưu trữ Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó; 6.4.2. cấp phép, cấp phép lại, chuyển nhượng, bán, bán lại, xuất bản, tái sản xuất và / hoặc phân phối lại Dịch vụ hoặc bất kỳ thành phần nào của Dịch vụ theo bất kỳ cách nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua hoặc như một phần của bất kỳ trang web nào); 6.4.3. sử dụng Dịch vụ như một phần của mạng nội bộ của bạn hoặc mạng nội bộ khác; hoặc 6.4.4. tạo các sản phẩm lưu trữ hoặc phái sinh dựa trên Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ. Bạn sẽ thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết một cách hợp lý để ngăn chặn bất kỳ sự phân phối hoặc phân phối lại trái phép Dịch vụ nào. 6.5. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không cung cấp quyền truy cập vào Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó cho bất kỳ cá nhân, công ty hoặc tổ chức nào ngoài một cá nhân hoặc tổ chức (“Bên thứ ba được ủy quyền”) được chúng tôi cho phép một cách rõ ràng. Bạn phải đảm bảo rằng bất kỳ Bên thứ ba được ủy quyền nào cũng tuân thủ các điều khoản và điều kiện của các Điều khoản và Điều kiện này và bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ đó. Bạn sẽ chịu trách nhiệm với chúng tôi về các hành động của bất kỳ Bên thứ ba được ủy quyền nào. 6.6. Việc bạn sử dụng Dịch vụ là hoàn toàn và không có ngoại lệ, bạn phải tự chịu rủi ro. 6.7. Bạn hiểu, thừa nhận và chấp nhận rằng chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, đối với bạn đối với Dịch vụ và điều đó
các Dịch vụ được cung cấp cho bạn “nguyên trạng” và bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng chúng. 6.8. Chúng tôi từ chối rõ ràng bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào hoặc khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể liên quan đến Dịch vụ. 6.9. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng: 6.9.1. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đánh giá tính chính xác, kịp thời và đầy đủ của bất kỳ và tất cả thông tin được cung cấp cho bạn qua Dịch vụ; 6.9.2. Bạn đã đưa ra quyết định của riêng mình rằng Dịch vụ cũng như các Điều khoản và Điều kiện này phù hợp và được bạn chấp nhận và bạn không dựa vào bất kỳ tuyên bố, tuyên bố hoặc bảo đảm nào khác mà chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba đã đưa ra để đưa ra quyết định. 6.9.3. Dịch vụ hoặc thông tin được cung cấp cho bạn thông qua Dịch vụ đều không nhằm mục đích tư vấn đầu tư, tài chính, thuế, kế toán hoặc pháp lý. Tham chiếu đến một sản phẩm cụ thể trong Dịch vụ không phải là một khuyến nghị để mua, bán hoặc giữ sản phẩm đó hoặc để đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào khác. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào về vấn đề này và bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ và mọi quyết định mà bạn đưa ra dựa trên thông tin có trong Dịch vụ đều do bạn tự chịu rủi ro. 6.9.4. Bằng cách truy cập và sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào, bạn tuyên bố rằng bạn hiểu những rủi ro vốn có liên quan đến trái phiếu và thị trường chứng khoán, chứng khoán được mã hóa, mã thông báo mật mã, tài sản kỹ thuật số, công nghệ sổ cái kỹ thuật số và hệ thống phần mềm dựa trên chuỗi khối; và đảm bảo rằng bạn có hiểu biết về cách sử dụng và sự phức tạp của các mã thông báo mật mã gốc và công nghệ cơ bản của nó, chẳng hạn như Aureus Nummus và các hệ thống phần mềm dựa trên blockchain. 6.9.5. Dịch vụ có thể bị ảnh hưởng bởi một hoặc nhiều yêu cầu pháp lý hoặc hành động quy định, điều này có thể cản trở hoặc hạn chế khả năng tiếp tục phát triển của chúng tôi hoặc có thể cản trở hoặc hạn chế khả năng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn. 6.9.6. Mật mã là một lĩnh vực đang phát triển. Những tiến bộ trong việc bẻ khóa mã hoặc những tiến bộ kỹ thuật như sự phát triển của máy tính lượng tử có thể gây ra rủi ro cho tiền điện tử và Nền tảng và Dịch vụ, điều này có thể dẫn đến việc đánh cắp hoặc mất mã hoặc tài sản mật mã của bạn. Trong phạm vi có thể, chúng tôi dự định cập nhật giao thức nền tảng của Dịch vụ để giải thích cho bất kỳ tiến bộ nào trong mật mã và kết hợp các biện pháp bảo mật bổ sung, nhưng không đảm bảo hoặc đại diện cho sự an toàn đầy đủ của hệ thống. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn thừa nhận những rủi ro cố hữu này. 6.9.7. Bạn thừa nhận rằng Aureus Nummus và các công nghệ blockchain khác và tiền tệ hoặc mã thông báo liên quan có tính biến động cao do nhiều yếu tố bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chấp nhận, đầu cơ, công nghệ và rủi ro bảo mật. Bạn cũng thừa nhận rằng chi phí giao dịch trên các công nghệ như vậy là có thể thay đổi và có thể tăng lên bất kỳ lúc nào, gây ảnh hưởng đến bất kỳ hoạt động nào diễn ra trên blockchain. Bạn thừa nhận những rủi ro này và tuyên bố rằng chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về những biến động hoặc chi phí gia tăng đó. 6.9.8. Dịch vụ cung cấp các liên kết đến internet hoặc các trang web, ứng dụng hoặc tài nguyên có thể truy cập được. Bởi vì chúng tôi không có quyền kiểm soát các trang web, ứng dụng và tài nguyên đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của các trang web, ứng dụng hoặc tài nguyên bên ngoài đó, đồng thời không xác nhận và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên đó. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng Simplexx sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc được cho là gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc tài nguyên nào như vậy. 6.10. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: 6.10.1. bạn hoàn toàn có thể và đủ thẩm quyền để tham gia vào các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, khẳng định, đại diện và bảo đảm được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này cũng như tuân thủ và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này. 6.10.2. bạn đủ tuổi hợp pháp trong khu vực tài phán của mình theo yêu cầu để truy cập Dịch vụ và tham gia các thỏa thuận do Dịch vụ cung cấp. Bạn cũng tuyên bố rằng bạn được phép hợp pháp để sử dụng Dịch vụ trong khu vực tài phán của mình bao gồm việc sở hữu các mã thông báo mật mã có giá trị và tương tác với Dịch vụ theo bất kỳ cách nào. Bạn cũng tuyên bố rằng bạn có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ luật pháp của khu vực tài phán của bạn và thừa nhận rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với việc bạn tuân thủ các luật đó.

7. ĐẠI DIỆN NGƯỜI DÙNG VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG.

Việc bạn sử dụng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) phụ thuộc vào thực tế là bạn đại diện và bảo đảm một cách vô điều kiện và cam kết rằng: 7.1. Việc thực hiện các Điều khoản và Điều kiện không và sẽ không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn bị ràng buộc hoặc bất kỳ luật, quy tắc, quy định, lệnh hoặc phán quyết nào mà bạn phải tuân theo; 7.2. Bạn sẽ không vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào; 7.3. Bạn có quyền hợp pháp để tham gia vào các Điều khoản và Điều kiện này và hình thành một thỏa thuận ràng buộc theo bất kỳ luật hiện hành nào, để sử dụng Dịch vụ theo các Điều khoản và Điều kiện này và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của bạn dưới đây; 7.4. Nếu bạn kết nối, truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ thay mặt cho một pháp nhân hoặc bất kỳ Bên thứ ba nào, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền hợp pháp theo bất kỳ luật hiện hành nào để đại diện cho pháp nhân đó hoặc bên thứ ba liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này và cam kết nó bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này, và do đó thực hiện tất cả các tuyên bố và bảo đảm ở đây thay mặt cho cả bạn và nó; 7,5. Bạn có kiến thức và phán đoán cần thiết để quyết định xem có nên sử dụng Dịch vụ hay tương tác với những Người dùng Dịch vụ khác hay không; 7.6. Bạn thừa nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các luật hiện hành liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ tương tác và / hoặc giao dịch nào khác mà bạn thực hiện thông qua hoặc liên quan đến Dịch vụ, bao gồm cả việc xác định liệu một giao dịch được thực hiện thông qua hay sau khi bạn sử dụng Dịch vụ tuân thủ các điều khoản của khu vực pháp lý và luật áp dụng cho bạn và tất cả các bên khác trong giao kết của bạn; 7.7. Bạn sẽ không dựa vào chúng tôi và hoàn toàn hiểu rằng chúng tôi không cung cấp bất kỳ xác nhận, hỗ trợ, đại diện hoặc đảm bảo nào về tính chính xác, độ tin cậy, trung thực, hợp pháp hoặc hoàn chỉnh của bất kỳ hàng hóa, dịch vụ, thông tin hoặc nội dung nào có thể có sẵn cho bạn liên quan đến với Aureus Nummus Gold, Cổ phiếu phổ thông hoặc Trái phiếu có thể chuyển đổi Aurum A2, bao gồm cả đối với bất kỳ loại tiền điện tử nào; 7.8. Bạn sẽ nhận được lời khuyên chuyên môn thích hợp (bao gồm tư vấn pháp lý, kế toán, thương mại và bất kỳ lời khuyên nào khác) để bảo vệ lợi ích của bạn trước khi tham gia vào bất kỳ vấn đề nào mà bạn có thể được lợi từ lời khuyên đó. Bạn sẽ nhận được tư vấn chuyên môn phù hợp (bao gồm tư vấn pháp lý, kế toán, thương mại và bất kỳ lời khuyên nào khác) để bảo vệ lợi ích của mình trước khi sử dụng Dịch vụ. Bạn thừa nhận rằng không có mối quan hệ nghề nghiệp nào (bao gồm bất kỳ mối quan hệ luật sư-khách hàng hoặc cố vấn-cố vấn) giữa bạn và chúng tôi hoặc bất kỳ Người dùng nào khác, trừ khi bạn và bất kỳ Người dùng nào như vậy có thỏa thuận cụ thể khác và bạn không được chỉ dựa vào bất kỳ thông tin, nội dung hoặc bất kỳ tính năng nào bạn tìm thấy trên hoặc thông qua Dịch vụ; 7.9. Bạn thừa nhận rằng có những rủi ro khi sử dụng Dịch vụ và / hoặc kết nối và / hoặc giao dịch với Người dùng khác và / hoặc bất kỳ Sàn giao dịch nào, thông qua hoặc liên quan đến Dịch vụ và chúng tôi không thể và không đảm bảo bất kỳ kết quả cụ thể nào từ việc sử dụng, tương tác đó và / hoặc các giao dịch, và bạn chịu mọi rủi ro, trách nhiệm pháp lý và / hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh liên quan đến và / hoặc kết quả từ việc sử dụng, tương tác và / hoặc giao dịch đó. Những rủi ro đó có thể bao gồm, trong số những rủi ro khác, trình bày sai thông tin về và / hoặc bởi bất kỳ Bên thứ ba nào, hàng hóa, dịch vụ và / hoặc Người dùng khác, vi phạm bảo hành và / hoặc hợp đồng, vi phạm quyền và bất kỳ khiếu nại nào do hậu quả. 7.10. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cung cấp cho chúng tôi Địa chỉ ví tiền hoàn lại hoặc tài khoản ngân hàng thích hợp (nếu có). 7.11. Bạn nhận thức được những rủi ro liên quan đến việc đầu tư và kinh doanh tài sản kỹ thuật số, như những rủi ro khác được mô tả trong Trang web này, bất kỳ thỏa thuận đăng ký nào và bất kỳ tài liệu chào bán công khai hoặc riêng tư nào. Bạn biết rằng việc đầu tư vào đồng tiền kỹ thuật số Aureus Nummus Gold, Cổ phiếu phổ thông (và mã thông báo của chúng) và Trái phiếu có thể chuyển đổi Aurum A2 (và mã thông báo của chúng) có tính đầu cơ và rủi ro cao và nhà đầu tư và người dùng có thể mất toàn bộ khoản đầu tư của mình. 7.12. Bạn biết và đồng ý rằng không thể đạt được mục tiêu của mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus, cùng với đó là việc tạo ra một hệ thống thanh toán và tiền tệ kỹ thuật số ổn định, có thể không đạt được và có thể có những thay đổi đáng kể. 7.13. Bạn biết và đồng ý rằng hình ảnh của đồng tiền Aureus Nummus được sử dụng trong các trang web https://aureus.nummus.gold, https://www.an.gold và https: // www. simplexx.uk có bản chất tượng trưng và không tồn tại vào thời điểm này. Một phiên bản của những đồng tiền này có thể được chuẩn bị để đúc và bán vào một ngày không xác định trong tương lai. 7.14. Bạn biết và đồng ý rằng trên khắp các trang web https://aureus.nummus.gold, https://www.an.gold và https: // www. Hình ảnh và video simplexx.uk được sử dụng mang tính chất tượng trưng và có thể không phản ánh thực tế. 7.15. Bạn biết và đồng ý rằng chúng tôi chạy chương trình bacl vàng cho Aureus Nummus Gold. 7.16. Bạn biết rằng số lượng tối đa 54,21 nghìn tỷ đồng tiền (“Đồng tiền công”) có sẵn để bán và được lưu trữ trong một hoặc nhiều ví an toàn và sẽ không còn đồng Aureus Nummus nào được cung cấp nữa. Bạn biết rằng số lượng tối đa 5,89 nghìn tỷ đồng tiền (“Đồng tiền tư nhân”) đã được dành để sử dụng cho nghiên cứu và phát triển và tài trợ cho chi phí hoạt động và kinh doanh khác., Cũng như chi phí phát triển Bạn biết rằng Đồng tiền tư nhân không yêu cầu vàng ủng hộ và có thể được bán để tạo ra dòng tiền nhằm mục đích tài trợ cho các nhu cầu kinh doanh và trang trải các chi phí phát triển Aureus Nummus Gold.

Bạn biết và đồng ý vô điều kiện với các sự kiện và điều kiện quan trọng sau:

Một. Biểu tượng của Aureus Nummus Gold là ANG. Các thuật ngữ “Aureus Nummus Gold”, “Aureus Nummus” và “ANG” hoặc “ANGs” cho số nhiều, được sử dụng thay thế cho nhau trên toàn bộ trang web này và các ấn phẩm được ủy quyền tương ứng.

NS. Địa chỉ Hợp đồng thông minh của Aureus Nummus Gold là 0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b576fa.

NS. Hợp đồng thông minh có thể được xác minh tại đây: https://etherscan.io/token/0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b576fa

NS. Quản trị viên mã thông báo (“quản trị viên”) là Aureus Nummus Gold Switzerland AG (Thụy Sĩ). Quản trị viên mã thông báo quản lý sự phát triển tổng thể và hoạt động kinh doanh của mã thông báo Aureus Nummus Gold.

e. Nhà phát triển kỹ thuật là Quantum Computing Labs Corporation (Canada).

NS. Chúng tôi và Quản trị viên cung cấp dịch vụ của họ trên cơ sở nỗ lực cao nhất, tuân theo các quy định pháp luật và tùy thuộc vào Trường hợp bất khả kháng.

NS. Xin lưu ý rằng kể từ năm 2019 Người Canada không được phép mua bất kỳ chứng khoán nào hoặc Aureus Nummus Gold hoặc bất kỳ mã thông báo tiền điện tử nào khác từ chúng tôi. “Người Canada” có nghĩa là bất kỳ cá nhân hợp pháp hoặc thể nhân nào, cư trú tại Canada hoặc có sự hiện diện thường xuyên của họ ở Canada. Người Canada cũng có nghĩa là bất kỳ người nào là công dân hoặc cư dân của Canada, bất kỳ công ty, công ty hợp danh hoặc thực thể khác được tạo ra hoặc tổ chức trong hoặc theo luật pháp của Canada hoặc của bất kỳ phân khu chính trị nào của họ, hoặc bất kỳ di sản hoặc tín thác thu nhập phải chịu thuế thu nhập của Liên bang Canada, bất kể nguồn của nó là gì (ngoài bất kỳ chi nhánh nào không thuộc Canada của bất kỳ Người Canada nào) và sẽ bao gồm bất kỳ chi nhánh nào tại Canada của một người không phải là Người Canada. Xin lưu ý rằng đây KHÔNG phải là lệnh áp đặt cho chúng tôi bởi bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào, mà chỉ đơn giản là quyết định của riêng chúng tôi. Quyết định này được đưa ra bởi các giám đốc của chúng tôi với mục tiêu bảo vệ Công ty, khách hàng, nhân viên của Công ty và các bên liên quan trước những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra do phải điều động trong bối cảnh pháp lý liên tục thay đổi liên quan đến tiền điện tử và chứng khoán liên quan. Ngay sau khi một công ty và trên tất cả các bộ quy tắc và luật đáng tin cậy sẽ tồn tại ở Canada, chúng tôi sẽ mở bán các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi cũng cho Người Canada theo quy định của pháp luật. Cơ hội mua hàng tiềm năng cho Người Canada là thị trường thứ cấp. Có những thị trường thứ cấp mà chúng tôi không kiểm soát được; do đó Người Canada có khả năng có thể mua trên các thị trường thứ cấp này chứng khoán của chúng tôi hoặc Aureus Nummus Gold, nếu được pháp luật cho phép. Ví dụ về các thị trường thứ cấp này có thể là Probit Exchange, Uniswap Exchange, Vienna Stock Exchange và các sàn giao dịch khác được đề cập trên trang web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng người mua và nhà đầu tư tiềm năng trên thị trường thứ cấp hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ bất kỳ luật nào. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm đối với các hoạt động mua, bán và giao dịch trên thị trường thứ cấp.

h. Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 Hoa Kỳ Mọi người không được phép mua bất kỳ chứng khoán nào hoặc Aureus Nummus Gold hoặc bất kỳ mã thông báo tiền điện tử nào khác từ chúng tôi. “Người Hoa Kỳ” có nghĩa là Người Hoa Kỳ như được định nghĩa trong Quy tắc 902 (k) được ban hành theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ. Xin lưu ý rằng đây KHÔNG phải là lệnh áp đặt cho chúng tôi bởi bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào, mà chỉ đơn giản là quyết định của riêng chúng tôi. Quyết định này được đưa ra bởi các giám đốc của chúng tôi với mục tiêu bảo vệ Công ty, khách hàng, nhân viên của Công ty và các bên liên quan trước những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra do phải điều động trong bối cảnh pháp lý liên tục thay đổi liên quan đến tiền điện tử và chứng khoán liên quan. Ngay khi có một bộ quy tắc và luật đáng tin cậy và hơn hết là đáng tin cậy ở Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ mở bán các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi cho cả những Người ở Hoa Kỳ. Một cơ hội mua tiềm năng cho Hoa Kỳ Người là thị trường thứ cấp. Có những thị trường thứ cấp mà chúng tôi không kiểm soát được; do đó Người Canada hoặc Người Hoa Kỳ có khả năng mua trên các thị trường thứ cấp này chứng khoán của chúng tôi hoặc Aureus Nummus Gold, nếu được pháp luật cho phép. Ví dụ về các thị trường thứ cấp này sẽ là Probit Exchange, Uniswap Exchange, Vienna Stock Exchange và các sàn giao dịch khác được đề cập ở đây trên trang web này. Xin lưu ý rằng người mua và nhà đầu tư tiềm năng trên thị trường thứ cấp hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ bất kỳ luật nào. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm đối với các hoạt động mua, bán và giao dịch trên thị trường thứ cấp.

tôi. Aureus Nummus Gold là một loại tiền kỹ thuật số dựa trên gần như 1: 1 vàng vật chất hoặc vàng tương đương được phân bổ, dựa trên tỷ giá hối đoái hiện tại. Vàng miếng là vàng miếng có độ vàng tối thiểu là 99% hoặc 24 Karat.

NS. Trên trang web và các ấn phẩm khác, thuật ngữ “tương đương vàng” được sử dụng. “Vàng tương đương” có nghĩa là và đề cập đến tất cả các tài sản khác đại diện cho vàng vật chất, thông qua chứng chỉ hoặc cổ phiếu hoặc tài chính khác
dụng cụ.

k. “Vàng được phân bổ” có nghĩa là đối với mỗi Đồng xu công khai (ANG công khai), được lưu hành công khai, số lượng vàng thỏi hoặc vàng tương đương tương đương sẽ được đưa vào một tài khoản ủy thác hoặc tài khoản môi giới (tùy thuộc vào thị trường
giá bán).

l. Các đồng tiền kỹ thuật số Aureus Nummus Gold đang được “lưu hành công khai”, khi chúng thuộc sở hữu của người khác chứ không phải nhà phát hành mã thông báo hoặc người quản lý mã thông báo. Aureus Nummus Gold duy nhất được phép lưu hành công khai là
Aureus Nummus Gold được hỗ trợ hoàn toàn bằng vàng, ngoại trừ Đồng tiền riêng.

NS. Vàng hoặc vàng tương đương, được giữ trong tài khoản dự trữ để hỗ trợ giá trị của ANG tạo thành một phần tài sản của Aureus Nummus Gold Switzerland AG.

n. ANG hoàn toàn phi tập trung và dựa trên công nghệ sổ cái phân tán và tiêu chuẩn ERC20. Nó tồn tại độc lập và tách biệt với Aureus, hoặc bất kỳ thực thể nào được đề cập ở đây.

o. ANG có nguồn cung cấp cố định vĩnh viễn là 60 nghìn tỷ. Không thể tạo hoặc thêm ANG mới.

P. Quyền sở hữu Aureus Nummus Gold không cấp bất kỳ quyền nào đối với (1) công ty, (2) chứng khoán, (3) cổ tức, (4) lãi và lỗ. Không có ngoại lệ cho quy tắc này.

NS. Người nắm giữ Aureus Nummus Gold không có quyền quản lý. Người nắm giữ Aureus Nummus Gold không có quyền biểu quyết. Không có ngoại lệ cho quy tắc này.

NS. Aureus Nummus Gold có thể giao dịch tự do. Không có hạn chế nào liên quan đến chuyển nhượng, sử dụng và sở hữu, ngoại trừ luật hiện hành. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ bất kỳ luật hiện hành nào.

NS. Cả ANG và Aureus đều không cung cấp dịch vụ đại lý, ví, thanh toán hoặc trao đổi.

NS. Giá của Aureus Nummus Gold có thể dao động trên các sàn giao dịch tiền tệ và tiền điện tử khác nhau và thị trường thứ cấp nói chung.

u. Chúng tôi không phải là một cuộc trao đổi.

v. Tiền công cộng và tiền tư nhân:

    • Public Coin (hoặc Aureus Nummus Gold công khai) là những token được bán cho công chúng hoặc cho các cá nhân đủ điều kiện (tuân theo luật hiện hành).
    • Tiền riêng tư (hoặc Aureus Nummus Gold riêng) là những đồng tiền được chỉ định cho nhà phát hành mã thông báo.
    • Có tổng cộng 60 nghìn tỷ đồng tiền kỹ thuật số Aureus Nummus Gold có sẵn. Số tiền này bao gồm 5,89 nghìn tỷ Đồng tiền riêng (hoặc Vàng Aureus Nummus tư nhân) và 54,11 nghìn tỷ Đồng tiền công (hoặc Aureus Nummus Vàng công khai).
    • Tiền xu tư nhân có thể được bán để trang trải chi phí phát triển và vận hành.

w. Quản trị viên có quyền hạn và quyền quyết định vô hạn đối với các quyết định quản lý được cho là cần thiết và vì lợi ích tốt nhất cho sự phát triển của ANG.

NS. Sự ủng hộ của vàng dựa trên tỷ giá hối đoái hiện có tại thời điểm giao dịch.

y. Mua lại ANG: Chủ sở hữu ANG có thể yêu cầu Simplexx Ltd hoặc Aureus Nummus Management Corporation trao đổi ANG của họ thành vàng hoặc vàng tương đương. Sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng, Simplexx Ltd hoặc Aureus Nummus Gold Switzerland AG hoặc Aureus Nummus Management Corporation sẽ chuyển đổi ANG thành vàng hoặc vàng tương đương bằng cách khấu trừ 0,5% chiết khấu. Chi phí vận chuyển hàng hóa và chuyển phát nhanh cũng như các khoản thuế áp dụng (nếu có) cũng có thể được khấu trừ. Nếu các chi phí khác phát sinh do mong muốn đặc biệt của khách hàng, khách hàng sẽ được thông báo thích hợp và phải được sự cho phép của khách hàng. Simplexx Ltd hoặc Aureus Nummus Management Corporation có thể xem xét và quyết định từ chối việc đổi Aureus Nummus Gold thành vàng hoặc các hàng hóa khác nếu: (1) chúng tôi nghi ngờ hoặc biết rằng có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, (2) mục đích của việc chuyển đổi được đề xuất là đầu cơ với mục đích gây ảnh hưởng không thích hợp đến thị trường và hoạt động có trật tự của nó, (3) trường hợp bất khả kháng như được định nghĩa theo luật Canada, (4) thị trường hoặc công ty rối loạn nghiêm trọng hoặc biến động lớn về giá trị đe dọa tính thanh khoản của công ty hoặc thị trường, (5 ) ANG không được mua trực tiếp từ Aureus Nummus Management Corporation hoặc không được hỗ trợ mua vàng, (6) lệnh của tòa án, (7) ANG đã được nhà cung cấp nhận miễn phí thông qua một chương trình tiền thưởng hoặc thông qua một chương trình tiếp thị khác.

z Việc mua lại Aureus Nummus Gold có thể được quản lý bởi các bên thứ ba khác, khi chúng tôi cho là cần thiết.

aa. Simplexx Ltd hoặc Aureus Nummus Gold Switzerland AG hoặc Aureus Nummus Management Corp có thể mua lại bất kỳ ANG nào ngoại trừ các trường hợp sau: (1) Trường hợp bất khả kháng được xác định theo luật của Canada hoặc Vương quốc Anh, (2) lệnh của tòa án, (3) các lệnh cấm của pháp luật, ( 4) vấn đề thanh khoản trên thị trường và / hoặc kinh doanh, (5) ANG không được mua trực tiếp từ Aureus Nummus Management Corp. Các điều kiện này có thể được miễn theo từng trường hợp. bb. Các Điều khoản và Điều kiện này có thể được cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của tổ chức phát hành mã thông báo hoặc quản trị viên.

7.17. Bạn nhận thức được rằng đồng tiền kỹ thuật số Aureus Nummus không phải là đấu thầu hợp pháp, về bản chất khái niệm và đang được phát triển. Do đó, bạn nhận thức được rủi ro đầu cơ cao liên quan đến nó.

7.18. Bạn biết rằng bối cảnh pháp lý liên quan đến tiền điện tử và liên quan đến công nghệ blockchain có thể thay đổi liên tục và ANG có thể được phân loại là bảo mật vào một ngày nào đó ở một hoặc nhiều khu vực pháp lý, ngay cả khi JTF đã thực hiện tất cả các nỗ lực hợp lý một phân loại là bảo mật cần tránh. Bạn đồng ý vô điều kiện không kiện chúng tôi nếu việc phân loại lại thành bảo mật như vậy xảy ra.

7.19. Bạn biết và đồng ý rằng thông tin có trên và trong trang web này, và các tài liệu của nó, các tài khoản mạng xã hội liên quan, và các thông tin liên quan khác có thể chứa các lỗi không cố ý mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào; chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về những sai sót này và từ chối bất kỳ trách nhiệm nào. Tuy nhiên, mọi nỗ lực hợp lý sẽ được thực hiện, khi phát hiện ra lỗi vô ý đó, để sửa chữa những lỗi vô ý đó càng sớm càng tốt.

7.20. Bạn biết và đồng ý rằng mặc dù đã cố gắng hết sức, chúng tôi không thể cập nhật tất cả luật ở tất cả các quốc gia liên quan đến tiền điện tử nói chung và chứng khoán được mã hóa và mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus Gold nói riêng. Bạn biết và đồng ý vô điều kiện rằng bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định tại quốc gia cư trú của bạn về tiền điện tử nói chung và mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus Gold nói riêng và bạn biết và đồng ý vô điều kiện rằng bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ nếu việc sử dụng đó chống lại, vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc lệnh nào do cơ quan có thẩm quyền tại quốc gia cư trú của bạn ban hành.

7.21. Bạn biết và đồng ý rằng chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản và Điều kiện bất kỳ lúc nào để đáp ứng các hoàn cảnh thị trường đã thay đổi và các nhu cầu (kinh doanh) khác.

7.22. Bạn đồng ý rằng bạn giải phóng và loại bỏ vĩnh viễn (“Phát hành”) chúng tôi, các công ty có trong tên viết tắt JTF, của họ các chi nhánh, người kế nhiệm và người được giao nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên, người đại diện, đối tác, đại lý và bất kỳ ai tuyên bố thông qua họ (gọi chung là “Các Bên được Liên kết”), với tư cách cá nhân và / hoặc công ty của họ từ bất kỳ và tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ, lời hứa, các thỏa thuận, tranh chấp, yêu cầu, thiệt hại, nguyên nhân của hành động thuộc bất kỳ bản chất và hình thức nào, đã biết hoặc chưa biết, mà bạn đã hoặc đã từng có hoặc có thể có trong tương lai chống lại Aureus hoặc bất kỳ Bên liên quan nào phát sinh từ hoặc liên quan đến dưới bất kỳ hình thức nào sang đồng tiền kỹ thuật số Aureus Nummus. Bản phát hành này sẽ ràng buộc và có hiệu lực đối với lợi ích của các bên và những người thừa kế tương ứng của họ, quản trị viên, đại diện cá nhân, người thừa hành, người kế nhiệm và người được chuyển nhượng.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý BẠN PHẢI NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI NGAY LẬP TỨC. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý, BẠN PHẢI NGỪNG SỞ HỮU, MUA BÁN VÀ SỬ DỤNG AUREUS NUMMUS GOLD, CỔ PHIẾU THÔNG DỤNG VÀ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI AURUM A2 (BAO GỒM TOKENS CỦA HỌ) NGAY LẬP TỨC VÀ BẠN PHẢI RỜI TRANG WEB NÀY NGAY LẬP TỨC.

Thuật ngữ “ngay lập tức” trong kết nối đó có nghĩa là khoảng thời gian không vượt quá 60 phút, không cho phép ngoại lệ.

7.23. Quyền sở hữu vàng: Vàng được mua lại bởi Aureus Nummus Management Corporation hoặc các đại diện được chỉ định của nó thông qua việc bán Public Coin. Số vàng này KHÔNG thuộc sở hữu của người nắm giữ tiền công, cũng không thuộc sở hữu của người nắm giữ tiền tư nhân. Vàng là một phần tài sản của công ty Aureus Nummus Gold Switzerland AG hoặc An Aurum Dynamics Corporation. Đồng tiền tư nhân không yêu cầu phải được hỗ trợ bằng vàng, vì những khoản tiền thu được này là cần thiết để tài trợ cho hoạt động và phát triển của đồng Aureus Nummus Gold. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Quản lý Aureus Nummus sẽ cố gắng hết sức để thu mua vàng thấp hơn giá thị trường thế giới nhằm bù đắp khoảng trống do Đồng tiền tư nhân gây ra. Mặt khác, chủ sở hữu của Private Coins sẽ đảm bảo rằng bất kỳ việc bán Private Coins nào sẽ được thực hiện một cách có trách nhiệm và không ảnh hưởng đến giá thị trường của Aureus Nummus Gold với những thay đổi đáng kể. “Thay đổi đáng kể” ở đây được định nghĩa là sự sụt giảm giá trị thị trường hơn 10% ngay lập tức và đột ngột do việc bán Đồng tiền riêng gây ra.

8. HẠN CHẾ SỬ DỤNG.

Có một số hành vi bị nghiêm cấm trên và / hoặc liên quan đến Dịch vụ. Vui lòng đọc kỹ các hạn chế sau đây. Việc bạn không tuân thủ các quy định dưới đây sẽ dẫn đến việc bạn bị chấm dứt ngay lập tức quyền truy cập vào Dịch vụ và có thể khiến bạn phải chịu trách nhiệm dân sự và / hoặc hình sự. Bạn không được phép, cho dù chính bạn hoặc bất kỳ ai thay mặt bạn: (i) sao chép, sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh, chuyển thể, mô phỏng, dịch, thiết kế đối chiếu, biên dịch, dịch ngược hoặc tháo rời bất kỳ phần nào của nội dung trên Dịch vụ, bao gồm bất kỳ thông tin, tài liệu và dữ liệu có sẵn trên Dịch vụ (gọi chung là “Nội dung “) theo bất kỳ cách nào hoặc hiển thị, biểu diễn hoặc phân phối Công khai Nội dung mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi; (ii) sao chép, sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh của, thiết kế đối chiếu, chuyển thể, mô phỏng, dịch thuật, thiết kế đối chiếu, biên dịch, dịch ngược hoặc tháo rời Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ đó) và / hoặc cho phép những người khác thực hiện; (iii) sử dụng Nội dung trên bất kỳ trang web nào khác hoặc môi trường máy tính nối mạng cho bất kỳ mục đích nào, hoặc sao chép hoặc sao chép Nội dung mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Simplexx; (iv) tạo trình duyệt hoặc môi trường biên giới xung quanh Dịch vụ và / hoặc Nội dung, liên kết, bao gồm cả liên kết nội dòng, với các thành phần trên Dịch vụ, chẳng hạn như hình ảnh, áp phích và video và / hoặc đóng khung hoặc phản chiếu bất kỳ phần nào của Dịch vụ , trừ khi được cho phép rõ ràng dưới đây; (v) can thiệp hoặc vi phạm bất kỳ quyền riêng tư hoặc các quyền khác của Người dùng hoặc thu thập hoặc thu thập thông tin nhận dạng cá nhân về khách truy cập hoặc người dùng Dịch vụ mà không có sự đồng ý rõ ràng và được thông báo của họ, bao gồm cả việc sử dụng bất kỳ ứng dụng truy xuất hoặc rô bốt nào , hoặc thiết bị hoặc quy trình thủ công hoặc tự động khác để truy xuất, lập chỉ mục hoặc khai thác dữ liệu; (vi) bôi nhọ, lạm dụng, quấy rối, đeo bám, đe dọa và / hoặc vi phạm dưới bất kỳ hình thức nào các quyền hợp pháp của người khác; (vii) sử dụng và / hoặc hiển thị Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) trên và / hoặc liên quan đến bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào, bản thân nó và / hoặc chứa bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào có thể bị coi là lạm dụng, quấy rối, đe dọa , kích động hận thù, khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho hành vi chống đối xã hội, quảng bá ngành công nghiệp thuốc lá hoặc ngành công nghiệp vũ khí, tục tĩu, nói xấu, bôi nhọ hoặc phân biệt chủng tộc, tình dục, tôn giáo hoặc nói cách khác là phản cảm, xúc phạm và / hoặc vi phạm theo bất kỳ cách nào các quyền hợp pháp của những người khác, và / hoặc khi sự hiện diện của Nội dung hoặc bất kỳ tham chiếu nào đến Simplexx và / hoặc Dịch vụ có thể bị coi là gây tổn hại đến danh tiếng và thiện chí của Simplexx hoặc thực sự khiến Simplexx trở nên xấu xa; (viii) truyền, phân phối, hiển thị hoặc cung cấp thông qua hoặc liên quan đến Dịch vụ bất kỳ nội dung nào có thể vi phạm quyền của Bên thứ ba, bao gồm quyền Sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư, hoặc có thể chứa bất kỳ nội dung bất hợp pháp nào; (ix) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc cung cấp thông tin sai lệch về Dịch vụ, dù trực tiếp hay gián tiếp; (x) trình bày sai sự thật hoặc nói cách khác là xuyên tạc mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc thể hiện hoặc ngụ ý rằng chúng tôi hoặc Simplexx hoặc bất kỳ Bên thứ ba nào xác nhận bạn, doanh nghiệp của bạn hoặc bất kỳ tuyên bố nào bạn đưa ra hoặc trình bày thông tin sai lệch hoặc không chính xác về và / hoặc thông qua Dịch vụ; (xi) truyền hoặc cung cấp cách khác có liên quan đến Dịch vụ và / hoặc sử dụng Dịch vụ để phân phối và / hoặc truyền bất kỳ vi rút, sâu, Trojan Horse, bom hẹn giờ, lỗi web, phần mềm gián điệp hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp nào khác , hoặc chương trình có thể hoặc nhằm mục đích làm hỏng hoặc chiếm đoạt hoạt động của bất kỳ phần cứng, phần mềm hoặc thiết bị viễn thông nào hoặc bất kỳ mã hoặc thành phần nào khác thực sự hoặc có khả năng gây hại, phá vỡ hoặc xâm phạm; (xii) can thiệp hoặc làm gián đoạn hoạt động của Dịch vụ hoặc các máy chủ hoặc mạng lưu trữ Dịch vụ hoặc cung cấp Dịch vụ hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định nào của các máy chủ hoặc mạng đó; (xiii) bán, cấp phép hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào khi sử dụng hoặc truy cập vào Nội dung và / hoặc Dịch vụ; (xiv) sử dụng Dịch vụ cho và / hoặc liên quan đến bất kỳ hình thức thư rác, thư không được yêu cầu nào hoặc hành vi tương tự; (xv) tạo cơ sở dữ liệu bằng cách tải xuống và lưu trữ một cách có hệ thống tất cả hoặc bất kỳ Nội dung nào hoặc chuyển tiếp bất kỳ dữ liệu nào được tạo từ Dịch vụ mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Simplexx; (xvi) bỏ qua bất kỳ biện pháp nào có thể được sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ và / hoặc một số chức năng trong đó; (xvii) sử dụng Nội dung và / hoặc Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, trái đạo đức hoặc trái phép nào; (xviii) sử dụng Dịch vụ và / hoặc Nội dung cho các mục đích phi cá nhân hoặc thương mại mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi; hoặc (xix) vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào.

9. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ & TRÁCH NHIỆM.

9.1. Trừ khi có yêu cầu khác của luật hiện hành, chúng tôi cũng như các chi nhánh của chúng tôi, giám đốc, cán bộ, cổ đông hoặc nhân viên hoặc đại lý tương ứng đều không nhận bất kỳ trách nhiệm nào và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả những mất mát hoặc thiệt hại nào, cho dù trong hợp đồng, sai phạm (bao gồm sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định hoặc theo cách khác, ngay cả khi có thể thấy trước, phát sinh theo hoặc liên quan đến: 9.1.1. sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ thông tin, ý kiến, nội dung và / hoặc tài liệu nào có trên Nền tảng này hoặc được cung cấp liên quan đến Nền tảng và / hoặc Dịch vụ; hoặc 9.1.2. gián đoạn hoặc chậm trễ trong việc truy cập, sử dụng hoặc không thể sử dụng hoặc truy cập, lỗi đường truyền hoặc hệ thống liên quan đến hoặc mối đe dọa bảo mật liên quan đến, Nền tảng và / hoặc Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở: đặc biệt, gián tiếp, ngẫu nhiên, thiệt hại do hậu quả hoặc trừng phạt, mất lợi nhuận, bán hàng, kinh doanh hoặc doanh thu; mất dữ liệu; gián đoạn kinh doanh; mất các khoản tiết kiệm dự kiến; mất cơ hội kinh doanh, thiện chí hoặc danh tiếng; lãng phí thời gian quản lý; hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả nào. 9.2. Trừ khi có yêu cầu khác của luật hiện hành, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra cho công nghệ thông tin, thiết bị, chương trình máy tính, nền tảng, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác của bạn phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng Nền tảng này và / hoặc Dịch vụ . 9.3. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bạn đồng ý bồi thường và giữ Aureus và Simplexx vô hại, các chi nhánh của nó và các sĩ quan, đại lý và nhân viên tương ứng khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả tổn thất, trách nhiệm pháp lý, phán quyết, kiện tụng, hành động, tố tụng, khiếu nại, thiệt hại , chi phí (bao gồm phí luật sư) do hoặc phát sinh từ việc bạn hoặc bất kỳ đại lý nào thay mặt bạn sử dụng Nền tảng hoặc Dịch vụ hoặc phát sinh do bạn hoặc bất kỳ đại lý nào thay mặt bạn không tuân thủ đầy đủ các Điều khoản này và Điều kiện hoặc vì lý do bạn hoặc người đại diện đó sử dụng bất kỳ thông tin hoặc hình ảnh nào được cung cấp trên Nền tảng hoặc thông qua Dịch vụ. 9.4. Bất chấp bất kỳ điều gì trái ngược trong các Điều khoản và Điều kiện này, trong trường hợp chúng tôi được xác định là có trách nhiệm với bạn vì bất kỳ nguyên nhân nào, bạn đồng ý rõ ràng rằng khi tham gia các Điều khoản và Điều kiện này, trách nhiệm pháp lý tổng hợp của chúng tôi và Aureus đối với bất kỳ thiệt hại nào hoặc tổn thất dưới mọi nguyên nhân của hành động, sẽ không vượt quá lớn hơn: (i) mười nghìn USD (10.000 USD); hoặc (ii) các khoản phí mà bạn đã thanh toán và phải trả cho chúng tôi theo các Điều khoản và Điều kiện này cho các Dịch vụ có liên quan trong ba (3) tháng trước ngày mà trách nhiệm pháp lý đó được cho là đã phát sinh. 9.5. Chúng tôi cũng như các chi nhánh của chúng tôi, các nhà cung cấp Bên thứ ba hoặc các giám đốc, người quản lý, cán bộ, cổ đông, nhân viên hoặc đại lý tương ứng không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào đối với và không bên nào như vậy phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn về: 9.5.1. Tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, đầy đủ, đáng tin cậy, hiệu suất hoặc tính khả dụng liên tục của Nền tảng và / hoặc Dịch vụ; hoặc, 9.5.2. Sự chậm trễ, thiếu sót hoặc gián đoạn đối với Nền tảng và / hoặc Dịch vụ; 9.5.3. Lỗi và thiếu sót ngoài ý muốn. 9.6. Chúng tôi đã không xác minh, theo dõi, xem xét hoặc xác thực toàn bộ hoặc một phần thông tin và tài liệu bao gồm Nền tảng và Dịch vụ có thể bao gồm các lỗi không chính xác hoặc lỗi đánh máy hoặc các lỗi khác. 9.7. Bạn, Người dùng, đồng ý giải phóng Aureus khỏi bất kỳ và tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm, cho dù chúng có thể là gì, và chúng có thể xuất hiện theo cách nào.

10. CÁC BÁO CÁO TÌM KIẾM HƯỚNG DẪN.

10.1. Một số tuyên bố nhất định trên Nền tảng có thể tạo thành “tuyên bố hướng tới tương lai” theo ý nghĩa của các điều khoản bảo vệ an toàn của Đạo luật cải cách tranh chấp chứng khoán tư nhân của Hoa Kỳ hoặc quy định hiện hành tương tự ở Thụy Sĩ hoặc Canada hoặc các nơi khác. Trong một số trường hợp, những tuyên bố này có thể nhận dạng được bằng cách sử dụng các từ hướng tới tương lai, chẳng hạn như “có thể,” “phấn đấu”, “hình dung”, “có thể,” “sẽ,” “nên”, “mong đợi”, “kế hoạch,” “dự đoán”, “tin tưởng”, “ước tính”, “dự đoán”, “tiềm năng” hoặc “tiếp tục” và phủ định của các thuật ngữ này và thuật ngữ có thể so sánh khác. Những tuyên bố hướng tới tương lai như vậy có thể bao gồm những rủi ro, sự không chắc chắn và giả định đã biết và chưa biết về Simplexx, về Aureus và về mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, những dự đoán về hiệu suất tài chính trong tương lai của các sản phẩm liên quan dựa trên các chiến lược có liên quan và các xu hướng dự đoán trong kinh doanh và ngành của chúng tôi, các tuyên bố liên quan đến kế hoạch, mục tiêu, kỳ vọng và ý định của Simplexx ‘và Aureus’ và các tuyên bố khác không phải là sự kiện lịch sử hoặc hiện tại. Những tuyên bố hướng tới tương lai chỉ là những dự đoán dựa trên những kỳ vọng hiện tại của chúng ta về các sự kiện trong tương lai. Chúng liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn có thể gây ra kết quả thực tế, mức độ hoạt động hoặc hiệu suất khác biệt trọng yếu với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố hướng tới tương lai như vậy. Các yếu tố dẫn đến hiệu suất của Simplexx ‘và / hoặc Aureus’ khác biệt đáng kể so với kỳ vọng hiện tại bao gồm, nhưng không giới hạn ở: việc thực hiện các sáng kiến chiến lược, các điều kiện và biến động về kinh tế, chính trị và thị trường, quy định của chính phủ và ngành, rủi ro lãi suất và thị trường cuộc thi. Những rủi ro và sự không chắc chắn này không phải là những tuyên bố đầy đủ và hướng tới tương lai dựa trên một số giả định có thể thay đổi. Chúng tôi hoạt động trong một môi trường rất cạnh tranh và thay đổi nhanh chóng. Các rủi ro và sự không chắc chắn mới xuất hiện theo thời gian và không thể dự đoán được tất cả các rủi ro và sự không chắc chắn, cũng như không thể đánh giá tác động của các yếu tố này đối với hoạt động kinh doanh của chúng ta hoặc mức độ mà bất kỳ yếu tố nào hoặc sự kết hợp của các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế, mức độ hoạt động, hiệu suất hoặc thành tích khác biệt đáng kể so với những kết quả được nêu trong bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào. Việc chúng tôi đưa những dự báo như vậy vào bất kỳ báo cáo hoặc tài liệu nào không được coi là sự thể hiện rằng những dự báo đó sẽ được chứng minh là đúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai này. Bạn không nên dựa vào những tuyên bố hướng tới tương lai như những dự đoán về các sự kiện trong tương lai. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào sau ngày của bất kỳ báo cáo nào để phù hợp với các tuyên bố trước đây của chúng tôi với kết quả thực tế hoặc kỳ vọng đã sửa đổi và chúng tôi không có ý định làm như vậy. Bạn phải lưu ý và chấp nhận rằng khoản đầu tư vào mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus có tính chất đầu cơ cao và có thể dẫn đến mất toàn bộ khoản đầu tư của bạn.

11. VIRUSES AND DEFECTS.

11.1. Chúng tôi đã thực hiện các bước thích hợp để phát hiện vi-rút máy tính nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ của chúng tôi không bị trục trặc, lỗi, lỗi và vi-rút; hoặc rằng Nền tảng sẽ hoạt động chính xác và như mong đợi, vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào xảy ra do bất kỳ loại vi rút nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán nào hoặc tài liệu có hại về mặt công nghệ khác có thể lây nhiễm sang thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc các tài liệu khác của bạn . 11.2. Bạn chịu trách nhiệm định cấu hình công nghệ thông tin, thiết bị, chương trình máy tính và nền tảng của mình để truy cập Nền tảng và Dịch vụ của chúng tôi và để bảo vệ chúng bằng phần mềm chống vi-rút, tường lửa và bất kỳ biện pháp kỹ thuật nào khác của riêng bạn. Chúng tôi không đưa ra bảo đảm về tính tương thích của Nền tảng và Dịch vụ của chúng tôi với công nghệ thông tin, chương trình máy tính và nền tảng của bạn. 11.3. Bạn không được lạm dụng Nền tảng hoặc Dịch vụ của chúng tôi bằng cách cố ý đưa vi-rút, trojan, sâu, bom logic, trình ghi tổ hợp phím, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo và / hoặc bất kỳ chương trình độc hại nào khác hoặc mã máy tính tương tự được thiết kế để ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính nào hoặc độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ.

12. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ.

12.1. Chúng tôi là chủ sở hữu của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Nền tảng và Dịch vụ, tài liệu được xuất bản trên Nền tảng và tài liệu được cung cấp thông qua Nền tảng và Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả dữ liệu độc quyền, thông tin, nội dung, dữ liệu, ký hiệu, phần mềm, công nghệ, sản phẩm và tài liệu. Những tác phẩm đó được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Tất cả các quyền đó được bảo lưu. Dịch vụ, Nội dung, phần mềm độc quyền của chúng tôi và bất kỳ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nó, bao gồm nhưng không giới hạn, phát minh, bằng sáng chế và đơn đăng ký sáng chế, nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng, vật liệu có bản quyền, đồ họa, văn bản, hình ảnh, thiết kế (bao gồm “giao diện” của Dịch vụ và bất kỳ phần nào trong đó), thông số kỹ thuật, phương pháp, quy trình, thông tin, bí quyết, thuật toán, dữ liệu, dữ liệu kỹ thuật, tính năng tương tác, mã nguồn và đối tượng, tệp, giao diện, GUI và bí mật kinh doanh , đã hoặc chưa đăng ký và / hoặc có khả năng được đăng ký hay không (gọi chung là “Sở hữu trí tuệ“), do chúng tôi sở hữu và / hoặc cấp phép, đồng thời tuân theo bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ hiện hành khác theo luật của Hoa Kỳ và Canada, luật nước ngoài và công ước quốc tế. Bạn không được sao chép, phân phối, hiển thị, thực thi công khai, cung cấp cho công chúng, mô phỏng, giảm xuống dạng có thể đọc được của con người, dịch ngược, tháo rời, điều chỉnh, cấp phép phụ, sử dụng cho mục đích thương mại, bán, thuê, cho mượn, xử lý, biên dịch, thiết kế đối chiếu, kết hợp với phần mềm khác, dịch, sửa đổi hoặc tạo các tác phẩm phái sinh của bất kỳ tài liệu nào tuân theo các quyền sở hữu của chúng tôi, bao gồm Sở hữu trí tuệ của chúng tôi, của chính bạn hoặc bởi bất kỳ ai thay mặt bạn, theo bất kỳ cách nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, trừ khi được cho phép rõ ràng trong Điều khoản và Điều kiện. Các công ty có tên viết tắt JTF và tất cả các biểu trưng và các số nhận dạng độc quyền khác được JTF và các chi nhánh của nó sử dụng liên quan đến Dịch vụ (“Nhãn hiệu“) là tất cả các nhãn hiệu và / hoặc tên thương mại của các công ty JTF, cho dù đã đăng ký hoặc chưa đăng ký. Mã thông báo kỹ thuật số Nummus hoặc với Exchange, thuộc về chủ sở hữu tương ứng của họ (“Nhãn hiệu của bên thứ ba “). Nhãn hiệu của bên thứ ba bao gồm tất cả nhãn hiệu và quyền được quy cho Aureus dưới bất kỳ hình thức nào. Không có quyền, giấy phép hoặc lợi ích nào đối với Nhãn hiệu của chúng tôi và / hoặc đối với Nhãn hiệu của bên thứ ba được cấp dưới đây và bạn đồng ý rằng bạn sẽ không xác nhận quyền, giấy phép hoặc lợi ích nào đối với Nhãn hiệu JTF hoặc Nhãn hiệu của bên thứ ba và do đó bạn sẽ tránh sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào trong số đó, trừ khi được cho phép rõ ràng ở đây. Theo đây, bạn bị cấm xóa hoặc xóa bất kỳ và tất cả các thông báo, hạn chế và dấu hiệu bản quyền chỉ ra các quyền sở hữu của JTF và / hoặc người cấp phép và các chi nhánh của JTF, bao gồm cả nhãn hiệu bản quyền hoặc nhãn hiệu hoặc có trong Dịch vụ của chúng tôi, đồng thời bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật hiện hành về mặt này. Ngoài ra, bạn cũng bị cấm sử dụng, pha loãng hoặc nhuộm màu bất kỳ tên, nhãn hiệu hoặc biểu tượng nào trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với bất kỳ nhãn hiệu và biểu tượng nào của JTF, cho dù đã đăng ký hay chưa. Ngoài ra, bạn cũng bị cấm sử dụng, pha loãng hoặc nhuộm màu bất kỳ tên, nhãn hiệu hoặc biểu tượng nào trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với bất kỳ nhãn hiệu và biểu tượng nào của Aureus Nummus, cho dù đã đăng ký hay chưa. 12.2. Theo các ngoại lệ giới hạn được nêu dưới đây, cả Nền tảng này hoặc Dịch vụ cũng như bất kỳ phần nào của chúng đều không được sao chép, tái tạo, sửa đổi, hiển thị công khai, xuất bản lại, phân phối, trích xuất hoặc sử dụng lại dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm giới hạn này và sẽ gây ra cho chúng tôi những tổn thương không thể khắc phục được mà chúng tôi không thể bồi thường thỏa đáng bằng những thiệt hại bằng tiền. Bất kỳ hành vi vi phạm nào của bạn đều có thể được chúng tôi thực thi bằng các biện pháp đền bù công bằng (bao gồm, nhưng không giới hạn, đền bù theo lệnh) ngoài mọi quyền và biện pháp khắc phục có thể có. Yêu cầu cho phép phải được gửi cho chúng tôi qua email tại info@an.gold. 12.3. Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của tài liệu được lưu giữ trên Nền tảng của chúng tôi hoặc được cung cấp thông qua đó cho các mục đích thương mại hoặc kinh doanh mà không có giấy phép để làm như vậy từ chúng tôi. 12.4. Nếu bạn in, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào của tài liệu được lưu giữ trên Nền tảng này hoặc được cung cấp thông qua nó vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, quyền sử dụng Nền tảng này của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức và bạn phải trả lại hoặc tiêu hủy bất kỳ phần nào theo tùy chọn của chúng tôi. bản sao của các tài liệu bạn đã thực hiện. 12.5. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả bản quyền và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác tồn tại trong bất kỳ thứ gì mà chúng tôi đã cấp cho bạn giấy phép hoàn toàn và độc quyền trong các công ty JTF tương ứng. Theo đây, bạn chuyển nhượng hoàn toàn cho JTF toàn bộ bản quyền và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác nằm trong bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ mới nào được tạo ra dù với sự cộng tác hay cách khác với bạn, và tất cả các quyền khác thuộc bất kỳ bản chất nào cho dù hiện tại hay được tạo ra trong tương lai, mà bạn có thể được hưởng theo luật hiện hành có hiệu lực đối với sự tồn tại của các Điều khoản và Điều kiện này.

13. CHẤM DỨT GIẤY PHÉP VÀ QUYỀN TRUY CẬP.

13.1. Các Điều khoản và Điều kiện này có thể bị chúng tôi chấm dứt: 13.1.1. trong ba mươi (30) ngày thông báo bằng văn bản cho bạn hoặc cho Bên kia, hoặc bằng cách xuất bản đơn giản trên Trang web này; hoặc 13.1.2. ngay lập tức bằng văn bản thông báo cho Bên kia nếu Bên kia vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản và Điều kiện này và, trong phạm vi vi phạm có khả năng khắc phục, vi phạm đó không được Bên kia khắc phục trong vòng mười (10) Doanh nghiệp Những ngày họ nhận được thông báo từ Bên thứ nhất về các chi tiết của vi phạm và ý định chấm dứt của Bên thứ nhất; hoặc 13.1.3. phù hợp với các điều khoản của Lịch trình đối với các Điều khoản và Điều kiện này. 13.2. Các Điều khoản và Điều kiện này có thể được chúng tôi chấm dứt bằng thông báo bằng văn bản theo quyết định riêng, cuối cùng và ngay lập tức. 13.3. Vui lòng xem Lịch trình liên quan để biết hậu quả của việc chấm dứt các Điều khoản và Điều kiện này nếu thích hợp. 13.4. Các công ty JTF có với nhau các thỏa thuận dịch vụ nhất định chi phối Nền tảng và Dịch vụ và có thể chấm dứt theo quyết định của các cổ đông.

14. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.

14.1. Bạn có thể bắt đầu phân xử đối với chúng tôi, liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các nghĩa vụ hoặc cam kết có trong các Điều khoản và Điều kiện này. Tuy nhiên, bằng cách truy cập Trang web này và bắt đầu sử dụng Dịch vụ bạn có – theo thỏa thuận với Mục 1.1. – đồng ý rõ ràng là không nộp đơn và không khởi kiện hoặc các vụ kiện khác chống lại chúng tôi và không yêu cầu bồi thường thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào, không trực tiếp, gián tiếp cũng như không thông qua Bên thứ ba. 14.2. Trường hợp một Bên không tuân thủ Điều khoản này, Bên đó chấp nhận và sau đó giải phóng Bên kia khỏi bị ràng buộc bởi thủ tục giải quyết tranh chấp, như được nêu chi tiết dưới đây. 14.3. Tranh chấp về Hóa đơn. 14.3.1. Aureus Nummus Management Corporation quản lý việc xử lý thanh toán trên Nền tảng. Nếu bạn tranh chấp về số tiền của bất kỳ hóa đơn, bảng sao kê hoặc theo cách khác như đã được phát hành (‘Số tiền Tranh chấp’), bạn xác nhận rằng bạn phải thông báo cho Aureus Nummus Management Corporation bằng văn bản bằng cách gửi email tới jtf@an.gold trước ngày Khoản tiền Tranh chấp được thanh toán, hoặc khi khoản thanh toán đã nói đã được thực hiện, ngay khi có thể thực hiện được một cách hợp lý trong trường hợp thời gian đó không quá hai (2) Ngày làm việc. 14.3.2. Nếu bạn không thông báo cho Công ty Cổ phần Quản lý Aureus Nummus theo Điều khoản này, theo đây bạn xác nhận và đồng ý rằng mặc dù thực tế là Số tiền Tranh chấp vẫn còn tranh chấp, rằng nó sẽ được yêu cầu thanh toán theo các điều khoản thanh toán thông thường. Sau khi giải quyết xong tranh chấp, khi Số tiền Tranh chấp được phát hiện là vượt quá số tiền nợ của Aureus Nummus Management Corporation, Aureus Nummus Management Corporation theo đây đảm bảo rằng sẽ chuyển hoặc bù trừ bất kỳ số tiền nào còn nợ cho bạn ngay khi hợp lý có thể thực hiện được. 14.3.1. Các quy định này cũng đề cập đến số tiền mà Aureus Nummus Management Corporation đã chuyển cho các công ty nhận khác với tư cách là người xử lý thanh toán. 14.4. Thủ tục. 14.4.1. Trong trường hợp một Bên xúi giục tranh chấp: 14.4.1.1. Bên đó sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên kia đề cử đại diện để thương lượng tranh chấp (‘Thông báo tranh chấp’); 14.4.1.2. trong vòng năm (5) Ngày làm việc kể từ khi nhận được Thông báo Tranh chấp, Bên kia sẽ trả lời bằng văn bản đề cử
đại diện đàm phán tranh chấp (‘Trả lời tranh chấp’); 14.4.1.3. đại diện của các Bên sẽ sử dụng những nỗ lực tốt nhất của mình để thương lượng và giải quyết tranh chấp, trong đó nếu có thể đạt được bất kỳ giải quyết nào, thì việc giải quyết đó phải được lập thành văn bản và có chữ ký của cả hai đại diện trong đó thỏa thuận đã ký sẽ được coi là ràng buộc các Bên; 14.4.2. Nếu tranh chấp chưa được giải quyết trong vòng mười (10) Ngày làm việc kể từ khi nhận được Thư trả lời tranh chấp, các Bên sẽ cam kết sử dụng những nỗ lực tốt nhất của mình để thương lượng về một quy trình giải quyết tranh chấp trong đó quy trình đó không phải là trọng tài hoặc kiện tụng; 14.4.3. Trong trường hợp hai mươi (20) Ngày làm việc đã trôi qua kể từ khi nhận được Thư trả lời tranh chấp và các cuộc đàm phán cho một quy trình giải quyết tranh chấp thay thế không thành công, các Bên có thể tham gia vào trọng tài, sau đó là kiện tụng. 14.4.4. Trong trường hợp các cuộc đàm phán về một giải pháp giải quyết tranh chấp thay thế không thành công theo Khoản 12.4.3, các chi tiết của tranh chấp sẽ được tham khảo và giải quyết cuối cùng bằng trọng tài của Tòa án Trọng tài Quốc tế ICC – ICC Thụy Sĩ, mà Quy tắc được coi là được kết hợp bằng cách tham chiếu vào điều khoản này. 14.4.4.1. Số lượng trọng tài viên sẽ là ba; 14.4.4.2. Trụ sở, hoặc địa điểm hợp pháp, trọng tài sẽ là Thành phố Luân Đôn; 14.4.4.3. Ngôn ngữ được sử dụng trong quá trình tố tụng trọng tài sẽ là tiếng Anh; và, 14.4.4.4. Luật điều chỉnh của thủ tục tố tụng sẽ là luật điều chỉnh của các Điều khoản và Điều kiện này, nếu thích hợp. 14.4.5. Chi phí 14.4.5.1. Bất kỳ và tất cả các chi phí mà một Bên phải chịu khi đưa ra tranh chấp sẽ do Bên đó chịu, trừ khi có thỏa thuận khác trong quá trình thương lượng hoặc ra lệnh trong quá trình phân xử hoặc kiện tụng.

15. CHỐNG NẠP TIỀN VÀ KHUNG TÀI CHÍNH KHỦNG HOẢNG.

15.1. Tổng quan. 15.1.1. Chúng tôi coi trọng các nghĩa vụ của mình theo Luật chống rửa tiền, Luật tội phạm tài chính, Luật tài trợ khủng bố và Luật trừng phạt, các quy tắc, hướng dẫn và thực hành (“Khung tội phạm tài chính”) và cố gắng điều chỉnh hoạt động của chúng tôi với các mục đích và điều khoản như đã ban hành bởi Khung tội phạm tài chính. 15.1.2. Chúng tôi sẽ vận hành các chương trình giám sát, xác định và xác minh kỹ lưỡng để hỗ trợ nó thực hiện các nghĩa vụ liên quan trong Khung tội phạm tài chính. 15.1.3. Chúng tôi cam kết chủ động trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Khung tội phạm tài chính và như vậy sẽ tiến hành kiểm tra liên tục, kiểm toán hàng năm dựa trên thông tin giám sát, nhận dạng và xác minh được thu thập và lưu giữ để đảm bảo tuân thủ các Nghĩa vụ khung về tội phạm tài chính có liên quan. 15.1.4. Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin được lưu giữ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo Khuôn khổ tội phạm tài chính được bảo vệ theo các yêu cầu và tiêu chuẩn bảo mật liên quan. 15.1.5. Chúng tôi bảo lưu quyền và bạn cấp cho chúng tôi quyền tuyệt đối và không thể thu hồi để tiết lộ bất kỳ thông tin nào do chúng tôi thu thập để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Khung tội phạm tài chính đối với các cơ quan chính phủ liên quan, các cơ quan quản lý và / hoặc các tổ chức được trao quyền nhất thiết khác mà không cần thông báo với điều kiện việc tiết lộ thông tin được yêu cầu để đáp ứng các nghĩa vụ tương ứng của chúng tôi hoặc được yêu cầu theo Khung tội phạm tài chính. 15.1.6. Chúng tôi có quyền yêu cầu từ bạn bất kỳ thông tin bổ sung nào được yêu cầu để cho phép chúng tôi thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo Khung tội phạm tài chính. Trường hợp chúng tôi đã yêu cầu tài liệu từ bạn, và bạn từ chối thực hiện theo yêu cầu dù rõ ràng, ngụ ý hay bằng hành vi; tại thời điểm từ chối như vậy, chúng tôi có thể thu hồi, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào (các) nền tảng và (các) dịch vụ. 15.1.7. Trong trường hợp chúng tôi đã lưu giữ, thu thập và / hoặc ghi lại thông tin theo các Điều khoản và Điều kiện này, chúng tôi có quyền tính một khoản phí hành chính hợp lý đối với yêu cầu từ bạn để xem bất kỳ và tất cả thông tin được lưu giữ, thu thập hoặc ghi lại liên quan đến bạn. 15.1.8. Đối với Điều khoản 15.1.7, bất kỳ thông tin nào được chúng tôi lưu giữ, thu thập và / hoặc ghi lại trong quá trình hoạt động của chúng tôi sẽ chỉ có thể được truy cập bởi bạn theo các điều khoản cụ thể, trừ khi bất kỳ luật hiện hành nào có yêu cầu khác. 15.1.9. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng các phương pháp xác minh điện tử để xác minh danh tính của bạn nhằm thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Khung tội phạm tài chính. Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng các phương pháp xác minh điện tử để xác minh danh tính của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng văn bản qua email theo địa chỉ của nó để biết thông báo chi tiết trong Điều khoản 17.3 yêu cầu một phương tiện xác minh thay thế. 15.1.10. Không giới hạn các phương pháp xác minh điện tử nói trên như được nêu chi tiết trong Khoản 15.1.9, chúng tôi có thể yêu cầu cơ quan báo cáo tín dụng hoặc bất kỳ tổ chức tương tự nào cung cấp đánh giá xem thông tin cá nhân được cung cấp cho chúng tôi bao gồm trong Mẫu đăng ký dịch vụ đã hoàn chỉnh có khớp không (trong toàn bộ hoặc một phần) thông tin cá nhân có trong hồ sơ thông tin tín dụng thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của cơ quan báo cáo tín dụng. Ngoài ra, bạn xác nhận rằng chúng tôi có thể yêu cầu cơ quan báo cáo tín dụng hoặc bất kỳ tổ chức tương tự nào chuẩn bị và cung cấp đánh giá như vậy. 15.1.11. Đối với Điều khoản 15.1.10, bạn thừa nhận rằng cơ quan báo cáo tín dụng hoặc một tổ chức tương tự có thể sử dụng thông tin cá nhân do bạn cung cấp trong một Biểu mẫu đăng ký dịch vụ đã hoàn chỉnh cho mục đích đánh giá như vậy. 15.1.12. Trong trường hợp chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn thông qua các phương pháp xác minh điện tử, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để nêu chi tiết về sự bất lực đã nói và cung cấp tất cả thông tin hợp lý như vậy cho bạn
như được yêu cầu, ngoài việc cung cấp một phương tiện xác minh thay thế.

16. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ BÁN HÀNG.

16.1. Diễn dịch. 16.1.1. Trong Điều khoản 16 này, Thuế Giá trị Gia tăng và Thuế Bán hàng (‘Thuế’) đề cập đến nhiều loại thuế gián thu có thể được áp dụng đối với Nền tảng hoặc Dịch vụ khác nhau tùy thuộc vào vị trí của khách hàng, vị trí của Dịch vụ hoặc Nền tảng và / hoặc vị trí mà Dịch vụ hoặc Nền tảng đang được sử dụng. 16.2. Tăng thuế gộp. 16.2.1. Theo Khoản 16.2.2, nếu một Bên cung cấp theo hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này liên quan đến Thuế phải nộp, thì việc xem xét cung cấp nhưng đối với việc áp dụng Khoản 16.2 này (Xem xét không bao gồm thuế) là để được tăng lên một số tiền bằng mức chưa bao gồm Thuế nhân với thuế suất hiện hành tại thời điểm cung cấp. 16.2.2. Điều khoản 16.1.1 không áp dụng cho bất kỳ sự cân nhắc nào được thể hiện trong Hiệp định này là đã bao gồm Thuế. 16.3. Các khoản bồi hoàn và bồi thường. 16.3.1. Nếu một Bên hoàn trả hoặc bồi thường cho Bên khác về tổn thất, chi phí hoặc chi phí, thì số tiền được hoàn trả hoặc bồi thường trước tiên sẽ được giảm bớt bởi bất kỳ khoản khấu trừ thuế đầu vào nào mà Bên kia được hưởng đối với tổn thất, chi phí hoặc chi phí, sau đó tăng lên theo với Mệnh đề 16.2.

17. BỘ TRƯỞNG.

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ khi bạn đủ mười tám (18) tuổi trở lên. Nếu bạn dưới mười tám (18) tuổi hoặc dưới độ tuổi hợp pháp để hình thành một hợp đồng ràng buộc trong khu vực tài phán mà bạn đặt trụ sở, bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đã đồng ý đứng đằng sau bất kỳ thỏa thuận nào bạn tham gia khi sử dụng Dịch vụ, bao gồm các Điều khoản và Điều kiện này. Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn ở bất kỳ giai đoạn nào cung cấp bằng chứng về tuổi và, nếu có, chấp thuận cho bạn sử dụng Dịch vụ bởi cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn, để chúng tôi có thể xác minh rằng chỉ những Người dùng đủ điều kiện mới sử dụng Dịch vụ. Trong trường hợp chúng tôi biết rằng một người dưới mười tám tuổi (18) đang sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ cấm và chặn Người dùng đó truy cập Dịch vụ.

18. DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA.

Dịch vụ có thể có sẵn trên và / hoặc được liên kết với một số Sàn giao dịch bên thứ ba, trang web và các dịch vụ khác của bên thứ ba (gọi chung là “ Dịch vụ của bên thứ ba “). Các Dịch vụ của Bên thứ ba như vậy, bao gồm Aureus, độc lập với Dịch vụ. Theo đây, bạn xác nhận rằng chúng tôi không có quyền kiểm soát đối với Dịch vụ của bên thứ ba đó, đồng thời thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của Dịch vụ bên thứ ba, đồng thời không xác nhận và không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ hàng hóa, dịch vụ, nội dung nào, quảng cáo, sản phẩm hoặc bất kỳ tài liệu nào có sẵn trên và / hoặc thông qua Dịch vụ của bên thứ ba đó. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc được cho là gây ra, bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ hàng hóa, dịch vụ, nội dung, sản phẩm nào hoặc các tài liệu khác có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ Dịch vụ và / hoặc Sàn giao dịch của Bên thứ ba nào. Hầu hết các Sàn giao dịch và Dịch vụ của Bên thứ ba cung cấp các tài liệu pháp lý, bao gồm Điều khoản và Điều kiện và chính sách bảo mật, điều chỉnh việc sử dụng từng Dịch vụ và Sàn giao dịch của Bên thứ ba đó, nội dung và dịch vụ của chúng. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ các tài liệu pháp lý này trước khi sử dụng bất kỳ Dịch vụ hoặc Sàn giao dịch của Bên thứ ba nào như vậy.

19. SN SN.

Tính khả dụng và chức năng của Dịch vụ và Nền tảng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như mạng truyền thông, phần mềm, phần cứng, nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu cũng như các Dịch vụ của Bên thứ ba cung cấp Dịch vụ. Chúng tôi không bảo đảm hoặc đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ hoạt động và / hoặc luôn sẵn sàng hoạt động mà không bị gián đoạn hoặc gián đoạn, hoặc nó sẽ không bị lỗi khi truy cập trái phép.

20. THAY ĐỔI DỊCH VỤ.

Chúng tôi có quyền sửa đổi, chỉnh sửa, sửa đổi, nâng cao, cải tiến, thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác đối với, hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) mà không cần thông báo vào bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, bạn xác nhận rằng Nội dung có sẵn thông qua Dịch vụ có thể được thay đổi, mở rộng về nội dung và hình thức hoặc bị xóa bỏ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc với bất kỳ Bên thứ ba nào về bất kỳ
sửa đổi, tạm ngừng, lỗi, trục trặc hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ).

21. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, CHÚNG TÔI VÀ / HOẶC BẤT KỲ VIỆC LIÊN QUAN NÀO CỦA CHÚNG TÔI, CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO NGOÀI RA, BAO GỒM CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, ĐẶC BIỆT, BẤT CỨ HOẶC HẬU QUẢ BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, PHÁT SINH TỪ HOẶC PHÁT HIỆN NGOÀI DỊCH VỤ, SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ, DỊCH VỤ KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC NHƯ ĐƯỢC TUYÊN BỐ HOẶC MONG MUỐN, MẤT HÀNG HOẶC LỢI NHUẬN, HIỆU SUẤT HOẶC KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VÀ CÁC HÀNH VI HOẶC BẤT KỲ KHÁC BỞI BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN GÌ KHÁC, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI , BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG NÀO, DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA VÀ / HOẶC TRAO ĐỔI. BẠN KHÔNG THỂ BỎ QUA HÀNH ĐỘNG NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY HƠN MỘT (1) NĂM SAU KHI CÓ HÀNH ĐỘNG CHÍNH XÁC LÀ NGUYÊN NHÂN NÀO. NHƯ MỘT SỐ THỐNG KÊ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI BẤT CỨ HOẶC HẬU QUẢ, VẬY CÁC GIỚI HẠN NÀY CHỈ CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO NGƯỜI DÙNG ĐANG Ở Ở CÁC THỐNG KÊ NÀY. NHỮNG GIỚI HẠN, LOẠI TRỪ VÀ TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU KHIẾU NẠI ĐỐI VỚI THIỆT HẠI, DÙ DỰA VÀO MỘT HÀNH VI HỢP ĐỒNG, BẢO HÀNH, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM TRỌNG, TIÊU CỰC, KHÓ KHĂN, HOẶC SAI LẦM KHÁC. SAU ĐÂY BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CÁC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀY ĐƯỢC THỎA THUẬN CHO PHÉP XÁC ĐỊNH RỦI RO TRONG PHẦN XEM XÉT VỀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẠN VÀ CÁC GIỚI HẠN NÀY SẼ ÁP DỤNG BẤT CỨ SỰ THẤT BẠI HOẶC MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT CỦA CHÚNG TÔI VÀ BẤT CỨ BẤT CỨ BAO GIỜ NÀO CÁC LIÊN QUAN ĐẾN CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ / HOẶC THIỆT HẠI NHƯ VẬY.

22. CHỈ ĐỊNH VÀ THIẾT LẬP.

Bạn đồng ý rằng trừ khi được quy định rõ ràng khác ở đây, khi giao Aureus Nummus Gold, trái phiếu, cổ phiếu, hàng hóa hoặc các tài sản khác do bạn mua hoặc bán, tùy từng trường hợp, bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản tín dụng nào hoặc hoàn lại tiền và tất cả các giao dịch mua bán như vậy là cuối cùng. Các nghĩa vụ của chúng tôi đối với bạn sẽ được hoàn thành tuyệt đối khi giao sản phẩm đã mua (tiền điện tử, trái phiếu, cổ phiếu, hàng hóa, v.v.) cho bạn (trong trường hợp giao dịch mua), hoặc xem xét sản phẩm (tiền điện tử, trái phiếu, cổ phiếu, hàng hóa, v.v.) cho bạn (trong trường hợp giao dịch bán), tùy từng trường hợp, và bạn sẽ không có khiếu nại hoặc quyền chống lại chúng tôi khi giao hàng như vậy. Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây tổn hại cho chúng tôi và bất kỳ Chi nhánh nào khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí, các khoản nợ, tiền phạt, phí trả chậm, phí hủy bỏ và chi phí (bao gồm cả phí luật sư) phát sinh từ: (i) việc bạn sử dụng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó); (ii) bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản và Điều kiện này; (iii) bất kỳ thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả, bạn có thể gây ra cho chúng tôi hoặc bất kỳ Bên thứ ba nào liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến tiền điện tử do bạn mua và / hoặc bán từ hoặc cho chúng tôi hoặc bất kỳ Bên thứ ba nào và có liên quan đến Dịch vụ; (iv) bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của Bên thứ ba; và (v) mọi khoản bồi hoàn hoặc hủy bỏ bất kỳ khoản tiền gửi tiền, chuyển tiền điện tử hoặc thanh toán nào do bạn thực hiện thông qua Dịch vụ. Bạn đồng ý thêm rằng bất kỳ khoản tiền hoặc tài sản nào khác mà bạn đã ký gửi với chúng tôi và / hoặc mà bạn được quyền từ và / hoặc thông qua chúng tôi có thể được usx và / hoặc bất kỳ Bên thứ ba nào trích lập và được sử dụng làm tài sản thế chấp để đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ của bạn ở đây. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bất kỳ khoản thanh toán nào mà bạn thực hiện đối với Dịch vụ không được thực hiện trước ngày đến hạn sẽ phải chịu lãi suất ở mức tối đa được pháp luật cho phép tại thời điểm đến hạn thanh toán, được tính từ khoản tiền đến hạn ban đầu ngày cho đến khi thanh toán, và bạn phải chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản thanh toán hoặc lệ phí nào phát sinh từ các khoản thanh toán chậm đó.

23. SỬA ĐỔI ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN.

Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản và Điều kiện theo quyết định riêng của mình và không cần thông báo trước, bao gồm cả Chính sách Bảo mật. Những thay đổi quan trọng của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được thông báo trước trên Dịch vụ. Những thay đổi đáng kể như vậy sẽ có hiệu lực sau bảy (7) ngày sau khi thông báo đó được cung cấp theo bất kỳ phương thức nào được đề cập ở trên. Nếu không, tất cả các thay đổi khác đối với các Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực kể từ ngày “Sửa đổi lần cuối” đã nêu và việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau ngày Sửa đổi lần cuối sẽ cấu thành sự chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi đó. Xin lưu ý rằng trong trường hợp Điều khoản và Điều kiện cần được sửa đổi để phù hợp với bất kỳ yêu cầu pháp lý nào, những sửa đổi đó có thể có hiệu lực ngay lập tức và không cần thông báo trước, theo yêu cầu của pháp luật. Các Điều khoản và Điều kiện này có thể chứa các lỗi và thiếu sót ngoài ý muốn, và chúng tôi sẽ cam kết sửa chữa các lỗi và thiếu sót đó ngay sau khi chúng tôi nhận thức được điều đó bằng cách sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này. Sự tồn tại của các lỗi và thiếu sót ngoài ý muốn như vậy sẽ không ảnh hưởng đến ý nghĩa chung của các Điều khoản và Điều kiện này và cách giải thích của nó, và Người dùng chấp nhận mà không có bất kỳ điều kiện nào rằng ý nghĩa dự định của các điều khoản và phần tương ứng trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót và thiếu sót ngoài ý muốn nào.

24. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ.

Bất cứ lúc nào, chúng tôi có thể chặn quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ, vì bất kỳ lý do gì, theo quyết định riêng của chúng tôi, ngoài bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác có thể áp dụng cho chúng tôi theo bất kỳ luật hiện hành nào. Những hành động như vậy có thể được thực hiện nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào theo bất kỳ cách nào. Ngoài ra, chúng tôi có thể bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của mình, ngừng hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ, tạm thời hoặc vĩnh viễn, mà không cần đưa ra bất kỳ thông báo trước nào. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với hoặc liên quan đến việc chấm dứt Dịch vụ và / hoặc mất bất kỳ dữ liệu nào.

25. LOẠI TRỪ DỊCH VỤ.

25.1. Một số thể nhân và pháp nhân không được phép kinh doanh với chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi. Nếu bạn là người Canada hoặc người Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ không bán cho bạn bất kỳ chứng khoán nào của chúng tôi, Aureus Nummus Gold hoặc các mã thông báo khác. Chúng tôi hoàn toàn không thể làm ăn với bạn nếu bạn là cư dân của một quốc gia được liệt kê trong danh sách trừng phạt của OFAC. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài(OFAC) của Bộ Ngân khố quản lý và thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế do Hoa Kỳ áp đặt đối với các nước ngoài. Tùy thuộc vào quốc gia, các chương trình của OFAC có thể đóng băng tài sản của các quốc gia bị cấm vận, cấm thanh toán tiền cho các cá nhân và quốc gia trong danh sách cấm vận, hoặc cấm cung cấp dịch vụ cho các quốc gia bị Mỹ trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt này có thể yêu cầu phải có sự chấp thuận của OFAC trước khi tiến hành nghiên cứu hoặc các hoạt động khác tại hoặc liên quan đến quốc gia bị trừng phạt. Một số biện pháp trừng phạt hạn chế hơn các biện pháp trừng phạt khác và áp dụng cho cả nước, trong khi các biện pháp trừng phạt khác nhắm mục tiêu cụ thể vào các cá nhân hoặc tổ chức nhất định trong một quốc gia. Hiện tại, các quốc gia bị trừng phạt bao gồm Balkan, Belarus, Miến Điện, Cote D’Ivoire (Bờ Biển Ngà), Cuba, Cộng hòa Dân chủ Congo, Iran, Iraq, Liberia, Triều Tiên, Sudan, Syria và Zimbabwe. Danh sách các quốc gia bị trừng phạt được cập nhật định kỳ và có sẵn ở đây . 25.2. Nếu chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi có lý do để tin rằng Dịch vụ và Nền tảng của chúng tôi có thể được sử dụng cho các mục đích không phải trong
theo quy định của pháp luật, chúng tôi có thể chấm dứt các Dịch vụ đối với Người dùng theo quyết định riêng của chúng tôi và có quyền thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền tương ứng.

26. GIỚI HẠN DỊCH VỤ.

Không có công ty JTF nào là một sàn giao dịch đã đăng ký. Chúng tôi chỉ bán và mua các sản phẩm độc quyền của mình (đồng tiền kỹ thuật số Aureus Nummus Gold, Cổ phiếu phổ thông, Trái phiếu có thể chuyển đổi Aurum A2) cho các nhà đầu tư đủ điều kiện hoặc được công nhận. Chúng tôi không hoạt động như một sàn giao dịch tiền điện tử nói chung và đây không phải là mục tiêu của mô hình kinh doanh của chúng tôi. c Tuy nhiên, chúng tôi đang tìm kiếm để có được một sàn giao dịch tiền điện tử phù hợp, tại thời điểm đó, chúng tôi sẽ thực hiện các điều chỉnh được yêu cầu về mặt pháp lý. Vì bối cảnh pháp lý của mã thông báo và tiền điện tử thay đổi liên tục và nhanh chóng tại thời điểm xuất bản các Điều khoản và Điều kiện này, chúng tôi có quyền thay đổi, giới hạn và sửa đổi Dịch vụ của chúng tôi cũng như các Điều khoản và Điều kiện này để thích ứng với các quy định pháp luật mới .

27. THAY ĐỔI DỊCH VỤ VÀ NỀN TẢNG.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể cập nhật Nền tảng này và các Dịch vụ này theo thời gian, thay đổi nội dung bất kỳ lúc nào và chúng tôi có thể tạm ngừng, thu hồi, ngừng hoặc thay đổi tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Nền tảng này và các Dịch vụ mà không cần thông báo. Do đó, có thể đôi khi Nền tảng này và / hoặc Dịch vụ không khả dụng để sử dụng.

28. SỰ THAY ĐỔI CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY.

28.1. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này và các Lịch trình liên quan bất kỳ lúc nào bằng cách cung cấp thông báo. Bạn được coi là chấp nhận và đồng ý với sửa đổi trừ khi bạn thông báo cho chúng tôi bằng email đến aureus@nummus.gold nếu ngược lại trong vòng năm (5) Ngày làm việc kể từ ngày thông báo sửa đổi nói trên. Mỗi thông báo sửa đổi sẽ được đưa ra bằng cách thông báo qua ứng dụng Nền tảng hoặc Dịch vụ hoặc qua email. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng trách nhiệm duy nhất của bạn là giám sát việc phát hành bất kỳ sửa đổi nào bằng cách thường xuyên truy cập Nền tảng và các Dịch vụ liên quan, đồng thời kiểm tra các sửa đổi đó và email giám sát. Nếu bạn phản đối sửa đổi, sửa đổi sẽ không có giá trị ràng buộc, nhưng quyền truy cập của bạn vào Nền tảng và Dịch vụ sẽ bị tạm ngừng và sẽ được yêu cầu chấm dứt ngay khi có thể. 28.2. Bất kỳ sửa đổi nào đối với các Điều khoản và Điều kiện này sẽ có hiệu lực vào ngày do chúng tôi chỉ định, trong hầu hết các trường hợp, ít nhất là năm (5) Ngày làm việc sau khi thông báo sửa đổi được ban hành. Các Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi sẽ thay thế mọi thỏa thuận trước đó giữa các Bên và sẽ chi phối quyền truy cập của bạn vào Nền tảng và nhận Dịch vụ sau hoặc hết hạn vào ngày Điều khoản và Điều kiện mới có hiệu lực. 28.3. Nếu một hoặc nhiều điều khoản của các Điều khoản và Điều kiện này hoặc trở nên vô hiệu hoặc không thể thi hành một phần hoặc toàn bộ, điều này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại của các Điều khoản và Điều kiện này. Thay cho bất kỳ điều khoản nào không hợp lệ hoặc không được kết hợp trong các Điều khoản này và
Điều kiện áp dụng các điều khoản luật định liên quan. Trong tất cả các trường hợp khác, các bên sẽ đồng ý một điều khoản hợp lệ để thay thế điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thực thi, điều này phản ánh càng chặt chẽ mục đích ban đầu càng tốt. 28.4. Người dùng không có quyền yêu cầu chúng tôi đổi bất kỳ khoản đầu tư nào được thực hiện vào Aureus Nummus Gold, Cổ phiếu phổ thông (bao gồm cả mã thông báo của nó) và Trái phiếu có thể chuyển đổi Aurum A2 (bao gồm cả mã thông báo của nó) nếu Điều khoản và Điều kiện thay đổi xảy ra . Mọi khoản bồi thường thiệt hại hoàn toàn bị loại trừ.

29. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI & THÔNG BÁO.

29.1. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản và Điều kiện này hoặc nếu bạn muốn nhận được phiên bản bản in của các Điều khoản và Điều kiện này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email aureus@nummus.gold để biết tất cả các vấn đề liên quan đến Aureus Nummus Gold và cho tất cả các vấn đề khác tại địa chỉ email legal@an.gold. 29.2. Nếu bạn đang tìm cách cung cấp thông báo theo các Điều khoản và Điều kiện này, 29.2.1. Trừ khi được chỉ định khác trong các Điều khoản và Điều kiện này, tất cả các thông báo, sự đồng ý và các tài liệu khác được ủy quyền hoặc được yêu cầu cung cấp bởi hoặc theo các Điều khoản và Điều kiện này phải được cung cấp bằng văn bản và được phục vụ cá nhân hoặc được gửi bằng thư đăng ký trả trước hoặc được gửi qua email bằng thích hợp, trừ khi các Bên có thỏa thuận khác. 29.2.2. Nhận Thông báo: một thông báo, yêu cầu, sự đồng ý hoặc tài liệu được ủy quyền khác sẽ được coi là chỉ nhận được khi thực sự nhận được hoặc được giao theo Khoản 29.2.3. 29.3. Địa chỉ cho Thông báo. 29.3.1. Địa chỉ của chúng tôi để nhận thông báo sẽ như sau: tại địa chỉ email aureus@nummus.gold cho tất cả các vấn đề liên quan đến Aureus Nummus Gold và cho tất cả các vấn đề khác tại địa chỉ email legal@an.gold. 29.3.2. Địa chỉ của bạn để nhận thông báo sẽ là địa chỉ được nêu chi tiết trong Mẫu đăng ký dịch vụ đã hoàn chỉnh, được cập nhật theo thời gian. 29.3.2. Đối với Điều khoản 29, bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về bất kỳ sự thay đổi địa chỉ nào đối với dịch vụ thông báo như vậy. Nếu bạn không thông báo cho chúng tôi về sự thay đổi địa chỉ của bạn để thông báo và sau đó chúng tôi gửi thông báo theo địa chỉ trước đó của bạn, chúng tôi sẽ tuân thủ tất cả các yêu cầu được quy định trong Thỏa thuận này; dịch vụ nói trên sẽ cấu thành việc nhận thông báo hợp lệ theo Khoản 29.2.2.

30. PHÍ.

Các khoản phí liên quan đến Nền tảng và / hoặc Dịch vụ có liên quan được đề cập ở đó.

31. BẢO MẬT.

31.1. Mỗi Bên cam kết áp dụng cho tất cả Thông tin bí mật được tiết lộ theo các quy định của Điều khoản và Điều kiện này ở cùng mức độ cẩn trọng mà Bên đó xử lý và bảo vệ thông tin độc quyền của mình chống lại việc tiết lộ công khai và không tiết lộ bất kỳ Thông tin bí mật nào cho bất kỳ bên nào khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên kia. 31.2. Mỗi Bên thừa nhận rằng việc tiết lộ Thông tin bí mật có thể được yêu cầu theo luật, quy định hiện hành hoặc lệnh tòa và Bên kia theo đây sẽ giải phóng Bên nhận khỏi bất kỳ vi phạm nào do việc tiết lộ bắt buộc đó theo các điều khoản của Thỏa thuận này. 31.3. Bạn xác nhận rằng chúng tôi có thể tiết lộ thông tin liên quan đến Tài khoản của bạn cho những người sau: 31.3.1. trụ sở chính của chúng tôi, công ty mẹ, các công ty con và / hoặc bất kỳ tổ chức nào khác có giám đốc chung; 31.3.2. các chuyên gia tư vấn và cố vấn do chúng tôi ký hợp đồng liên quan đến việc quản lý hoặc vận hành bất kỳ công ty hoặc chi nhánh nào của chúng tôi; 31.3.3. bất kỳ cơ quan xếp hạng, nhà cung cấp bảo hiểm hoặc tổ chức bảo vệ tín dụng; và 31.3.4. bất kỳ tòa án, tòa án hoặc cơ quan quản lý nào có thẩm quyền đối với chúng tôi và / hoặc bạn.

32. TỔNG QUÁT.

32.1. Tính công khai. Bạn cho phép chúng tôi công khai đề cập đến bạn với tư cách là khách hàng của chúng tôi trên trang web và / hoặc tài liệu tiếp thị của chúng tôi. 32.2. Trường hợp bất khả kháng. Ngoại trừ bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào mà bạn có thể có theo các Điều khoản và Điều kiện này, không Bên nào được coi là vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong đây hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ, thất bại trong việc thực hiện hoặc gián đoạn dịch vụ do trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành vi của Đức Chúa Trời , chính quyền dân sự hoặc quân sự, xáo trộn dân sự, chiến tranh, đình công, hỏa hoạn, thảm họa khác, mất điện hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài tầm kiểm soát hợp lý của cơ quan này. 32.3. Từ bỏ. Không có sự khước từ nào của một Bên trong bất kỳ vi phạm nào của Bên kia trong việc thực hiện bất kỳ quy định nào của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ hoạt động như một sự khước từ bất kỳ sự mặc định nào tiếp tục hoặc trong tương lai, cho dù có đặc điểm giống hay khác. 32.4. Phân công. Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng các Điều khoản và Điều kiện này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi, và mọi nỗ lực chuyển nhượng hoặc chuyển giao sẽ vô hiệu và sẽ cấu thành sự vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản và Điều kiện này. Chúng tôi có thể chuyển nhượng tất cả hoặc một phần các quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản và Điều kiện này theo quyết định của mình. Vào ngày có hiệu lực của bất kỳ nhiệm vụ hợp lệ nào theo Khoản 32.4 này, người chuyển nhượng sẽ được giải phóng khỏi tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh theo Điều khoản và Điều kiện này hoặc, trong trường hợp được chúng tôi chuyển nhượng một phần, khỏi tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý phát sinh từ các bộ phận các Điều khoản và Điều kiện này đã được chỉ định. 32.5. Toàn bộ thỏa thuận. Các Điều khoản và Điều kiện này cấu thành toàn bộ các điều khoản và điều kiện giữa bạn và chúng tôi liên quan đến chủ đề ở đây và thay thế bất kỳ và tất cả các thỏa thuận, cách hiểu, lời hứa, điều kiện, thương lượng, giao ước hoặc đại diện trước đây hoặc đương thời, giữa chúng tôi và bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, những điều được thực hiện bởi hoặc giữa bất kỳ đại diện tương ứng nào của chúng tôi, liên quan đến Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không yêu cầu bồi thường tại bất kỳ thời điểm hoặc địa điểm nào rằng các Điều khoản và Điều kiện này đã được thay đổi bằng miệng hoặc sửa đổi hoặc thay đổi bằng cách trao đổi bằng miệng dưới bất kỳ hình thức hoặc ký tự nào. Bạn cũng đồng ý thêm rằng bạn không dựa vào bất kỳ lời hứa, lời xúi giục, đại diện, tuyên bố, tiết lộ hoặc nghĩa vụ tiết lộ nào của chúng tôi khi tham gia vào các Điều khoản và Điều kiện này. Trong trường hợp có xung đột hoặc không nhất quán giữa các điều khoản của Thỏa thuận này và các điều khoản của bất kỳ Biểu mẫu hoặc Lịch trình Đăng ký Dịch vụ nào, thì các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng. 32.6. Tuân thủ Luật áp dụng. Bạn sẽ tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật, quy tắc, quy định hoặc lệnh áp dụng cho việc tiếp nhận và sử dụng Nền tảng và Dịch vụ của bạn. 32.7. Thẩm quyền tham gia vào các Điều khoản và Điều kiện. Các bên tuyên bố và đảm bảo rằng họ có tất cả quyền lực và thẩm quyền cần thiết để thực hiện và thực hiện các Điều khoản và Điều kiện này, và các Điều khoản và Điều kiện này là một thỏa thuận hợp pháp, hợp lệ và ràng buộc, có hiệu lực thi hành đối với mỗi Bên theo các điều khoản của bên đó. 32.8. Sự sống còn. Tất cả các Điều khoản sẽ có hiệu lực sau bất kỳ sự chấm dứt nào của các Điều khoản và Điều kiện này. 32.9. Đề mục. Các tiêu đề trong các Điều khoản và Điều kiện này nhằm mục đích thuận tiện cho việc tham khảo và sẽ không ảnh hưởng đến cách giải thích của nó. Bất kỳ tiêu đề, chú thích hoặc tiêu đề phần nào trong tài liệu này chỉ được chèn vào để thuận tiện, và không có cách nào định nghĩa hoặc giải thích bất kỳ phần hoặc điều khoản nào trong tài liệu này. 32.10. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) sẽ không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, hiệu lực, tính hợp pháp hoặc khả năng thực thi của phần còn lại của Điều khoản và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng hoặc suy giảm theo bất kỳ cách nào. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này được phát hiện là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do gì không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được coi là có thể tách rời khỏi các Điều khoản và Điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại. 32.11. Các Bên của Điều khoản và Điều kiện này là các nhà thầu độc lập và không có gì trong Điều khoản và Điều kiện này sẽ tạo ra bất kỳ quan hệ đối tác, liên doanh, đại lý, nhượng quyền thương mại, đại diện bán hàng hoặc việc làm nào giữa các Bên. Không Bên nào là đại lý hoặc đại diện của bên kia hoặc được ủy quyền để thực hiện bất kỳ bảo đảm nào hoặc đảm nhận hoặc tạo ra bất kỳ nghĩa vụ nào khác thay mặt cho bên kia. 32.12. Bản đối chiếu. Bằng cách chỉ ra một Dịch vụ cụ thể trong Biểu mẫu đăng ký dịch vụ và sau đó tiếp tục sử dụng Dịch vụ đó, các điều khoản của Lịch trình dịch vụ liên quan sẽ được đưa vào và tạo thành một phần của Điều khoản và Điều kiện và thỏa thuận của bạn với chúng tôi. Trong trường hợp xung đột với bất kỳ điều khoản nào khác của Điều khoản và Điều kiện, sẽ được ưu tiên áp dụng so với các điều khoản đó. 32.13. Ghi âm điện thoại. Chúng tôi có thể ghi lại và / hoặc giám sát thông tin liên lạc đến hoặc đi, trên bất kỳ số điện thoại được quảng cáo, điều hành hoặc có liên quan của chúng tôi, theo hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này mà không cần thông báo trước cho bạn. Trong trường hợp bản ghi âm được thực hiện theo Khoản 32.13 này, bản ghi âm đó sẽ là tài sản duy nhất của chúng tôi và là bằng chứng cho sự trung thực của nội dung trong đó. Bạn xác nhận rằng bạn sẽ không có quyền truy cập, sao chép, bắt buộc giao hàng hoặc nói cách khác, bất kỳ bản ghi nào trừ khi pháp luật yêu cầu khác. 32.14. Bạn đồng ý rằng, trừ khi được quy định rõ ràng khác trong các Điều khoản và Điều kiện này, sẽ không có bên thứ ba nào được hưởng lợi đối với các Điều khoản và Điều kiện này. 32.15. Các Điều khoản và Điều kiện này không và sẽ không được hiểu là tạo ra bất kỳ mối quan hệ, quan hệ đối tác, liên doanh, chủ lao động – nhân viên, đại lý hoặc mối quan hệ nhượng quyền thương mại nào giữa chúng tôi và bạn. 32.16.. Các Điều khoản và Điều kiện này cũng như các quyền và biện pháp khắc phục được cung cấp dưới đây, và bất kỳ và tất cả các khiếu nại, tranh chấp và tranh cãi nảy sinh dưới đây hoặc liên quan đến đây và / hoặc đến Dịch vụ, cách giải thích của chúng, hoặc sự vi phạm, chấm dứt hoặc hiệu lực của chúng, các mối quan hệ dẫn đến từ các Điều khoản và Điều kiện này, hoặc bất kỳ giao dịch nào có liên quan sẽ được điều chỉnh, hiểu theo và thực thi ở mọi khía cạnh theo luật pháp của British Columbia, Canada mà không tham chiếu đến các nguyên tắc xung đột pháp luật của nó và sẽ được thực hiện và bạn đồng ý với quyền tài phán và địa điểm độc quyền tại các tòa án có thẩm quyền ở British Columbia, Canada. 32.17. Chúng tôi có thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình dưới đây và / hoặc chuyển quyền sở hữu và quyền sở hữu trong Dịch vụ cho Bên thứ ba mà không cần sự đồng ý của bạn hoặc thông báo trước cho bạn. Quyền và nghĩa vụ của bạn theo Điều khoản và Điều kiện là không thể chuyển nhượng. Mọi nỗ lực hoặc thực tế chuyển nhượng trong đó mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản và rõ ràng của chúng tôi sẽ vô hiệu.

33. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT.

Bạn đồng ý rằng Chính sách Bảo mật, như được trình bày thêm bên dưới, là một phần không thể tách rời của các Điều khoản và Điều kiện này.

34. CHỜ ĐỢI.

Quyền của chúng tôi theo các Điều khoản và Điều kiện này chỉ có thể được từ bỏ bằng văn bản.

35. LUẬT ĐIỀU CHỈNH.

35.1. Các Điều khoản và Điều kiện này chịu sự điều chỉnh của luật pháp Thụy Sĩ liên quan đến Aureus Nummus Gold. Các Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh bởi luật của Bang Delaware, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ liên quan đến tất cả các vấn đề của An Aurum Dynamics Corporation và chứng khoán của nó. Bạn đồng ý với quyền tài phán riêng của các tòa án Thụy Sĩ hoặc Tiểu bang Delaware, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, trừ khi có quy định khác trong lịch trình phù hợp. Trong phạm vi luật pháp cho phép, các Điều khoản và Điều kiện này được áp dụng trong phạm vi chúng không phù hợp với bất kỳ luật nào.

35. CÁC LỖI, SỬA CHỮA, THAY ĐỔI VÀ BỎ LỠ.

Chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo rằng Trang web và các Điều khoản và Điều kiện sẽ không có lỗi, không có vi rút hoặc các thành phần có hại khác, hoặc các khiếm khuyết sẽ được sửa chữa. Chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo rằng thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Trang web và các Điều khoản và Điều kiện sẽ đúng, chính xác, kịp thời hoặc đáng tin cậy. Luật liên tục thay đổi và thông tin có thể không đầy đủ hoặc chính xác tùy thuộc vào vấn đề pháp lý cụ thể của bạn. Mỗi vấn đề pháp lý phụ thuộc vào sự kiện riêng của nó và các khu vực pháp lý khác nhau có các luật và quy định khác nhau. Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với các tính năng, chức năng hoặc nội dung của Trang web và các Điều khoản và Điều kiện bất kỳ lúc nào. Chúng tôi có toàn quyền quyết định chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung nào khác xuất hiện trên Trang web và các Điều khoản và Điều kiện. Trang web này và các Điều khoản và Điều kiện có thể chứa các lỗi và thiếu sót không cố ý mà chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ sửa chữa mọi lỗi hoặc thiếu sót không cố ý càng nhanh càng tốt trên cơ sở nỗ lực cao nhất. Ý nghĩa của các phần văn bản bị ảnh hưởng của Trang web hoặc Điều khoản và Điều kiện sẽ được giải thích theo cách mà ý nghĩa ban đầu và ý định ban đầu được giữ nguyên, như thể lỗi hoặc thiếu sót không có.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

The Medici Briefings

    Sign up for the Medici Briefings - get to your inbox relevant information about the latest in technology, investments and our activities.