Đội

AN AURUM DYNAMICS CORPORATION


Tiến sĩ de’Medici là Giám đốc điều hành cũng như lãnh đạo công nghệ của An Aurum Dynamics Corporation. Ông chuyên về trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và trí tuệ máy móc.

Lucian là Giám đốc Phát triển Kinh doanh. Ông có bằng Thạc sĩ Kinh tế Quốc tế tại Đại học Suffolk, Boston, MA, Hoa Kỳ.

Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong MNC, khởi sự kinh doanh thành công và phát triển kinh doanh nhanh chóng, tập trung vào Hoa Kỳ và Châu Âu.


Yenifer đang quản lý toàn bộ lĩnh vực hàng hóa. Trong suốt sự nghiệp của mình, Yenifer đã giúp các công ty hàng hóa thúc đẩy sự thay đổi cơ bản trong ngành PM. Cô ấy là một chuyên gia trong ngành hàng hóa. Yenifer cũng làm việc với các công ty công nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức và chính phủ để giúp hình thành các phương thức thanh toán mới.

AUREUS NUMMUS MANAGEMENT CORPORATION


Sebastian là Giám đốc điều hành của Aureus Nummus Management Corp. Ông chịu trách nhiệm quản lý chung của công ty. Ông chuyên về kỹ thuật y sinh và mạng nơ-ron. Sebastian đang giám sát toàn bộ việc quản lý và quan hệ công chúng. Nhiệm vụ của anh ấy là mang lại dịch vụ thanh toán cho những người không có ngân hàng.

VÀNG, KIM LOẠI QUÝ, HÀNG HÓA

KIỂM TOÁN AML ĐỘC LẬP

Để tuân theo luật hiện hành, chúng tôi đã ký hợp đồng với các nhân viên AML bên ngoài, những người không liên kết với công ty, để tư vấn cho chúng tôi và kiểm tra và giám sát tất cả các vấn đề liên quan đến AML của công ty. Mọi thắc mắc vui lòng gửi trực tiếp tới địa chỉ legal@an.gold .

CỔ ĐÔNG LỚN

Các cổ đông chính là:

Cataleya Investment Fond SAS

Quantum Computing Labs LLC

Joint Task Force Two LLC

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

The Medici Briefings

    Sign up for the Medici Briefings - get to your inbox relevant information about the latest in technology, investments and our activities.
    TelegramTelegram