YASAL BİLGİLENDİRME VE SSS

İÇERİK

SAHTEKÂRLIK UYARISI

Ne yazık ki pazar yerleri, özellikle internet; pek çok dolandırıcı, sahtekâr ve siber suçluya ev sahipliği yapıyor.

 • SADECE güvenli www.an.gold adresini gösteren web sitesinin muteber olduğu tavsiye ve ikaz olunur.
 • SADECE güvenli “an.gold” alan adını içeren e-postaların muteber olduğu tavsiye ve ikaz olunur.
 • SADECE güvenli www.simplexx.uk adresini gösteren web sitesinin muteber olduğu tavsiye ve ikaz olunur.
 • Alış, satış, satın alma makbuzları ve işlemlerde SADECE güvenli “simplexx.uk” alan adını içeren e-postaların muteber olduğu tavsiye ve ikaz olunur.

Aureus Nummus yönetimi ya da yöneticisi

 • “an.gold” veya “simplexx.uk” dışında alan adları kullanmayacaktır.
 • Kişisel bilgi talebinde bulunmayacaktır.
 • Kredi kartı ya da banka hesabı bilgilerini talep etmeyecektir.

Bizi taklit etmeye çalışan dolandırıcı, sahtekâr ve suçluların bir sonraki kurbanı olmayacaktır.

HÜKÜM VE KOŞULLAR

(“Hükümler” ya da “Hüküm ve Koşullar” )

Son Düzenlenme: 2 Kasım 2019

 1. GENEL.

1.1. Bu Hüküm ve Koşulların orijinal dili İngilizcedir. Başka bir dile yapılan herhangi bir çeviri yalnızca bir nezaket niteliğindedir ve yasal olarak bağlayıcı değildir. Herhangi bir şüphe veya çeviri belirsizliği olması durumunda, istisnasız olarak İngilizce metin esas alınacaktır. Bu Hüküm ve Koşulları kabul etmeyen herkes derhal bu web sitesinden ayrılmalı ve burada bahsedilen kuruluşlardan herhangi biri ile olan tüm ilişkilerini derhal kesmeli ve vazgeçmelidir. Bu Hüküm ve Koşulları kabul etmeyen ve burada belirtilen kuruluşlardan herhangi biriyle (Aureus Nummus Gold paralarının tutulması, satılması ve satın alınması dahil) ilişkilerini sürdürmeye devam eden herkes derhal ve herhangi bir istisna olmaksızın geri dönülmez şekilde kaybeder haklar ve yardım. Burada adı geçen kuruluşlardan herhangi biriyle herhangi bir ilişkiye giren herkes, bir mahkemede herhangi bir tazminat talep etmemeyi ve dava açmamayı kabul eder (bu, istisnasız olarak Aureus Nummus Gold paralarını tutan, satın alan veya satan kişileri de kapsar. ). Burada adı geçen kuruluşlar başlangıç ​​aşamasında olabilir, işleri spekülatiftir ve bu nedenle özel ve yüksek riskler taşırlar. Nitelikli veya akredite bir yatırımcı değilseniz ve yatırımınızı tamamen kaybetmeyi göze alamıyorsanız, burada belirtilen kuruluşlardan hiçbirine yatırım YAPMAYIN. Aureus Nummus Gold spekülatif bir başlangıç ​​para birimidir. Nitelikli veya akredite bir yatırımcı değilseniz ve yatırımınızı tamamen kaybetmeyi göze alamıyorsanız, herhangi bir Aureus Nummus Gold coin’e yatırım YAPMAYIN. Web sitesi (https://an.gold/) (“Web Sitesi”), Quantum Computing Labs LLC’ye aittir ve An Aurum Dynamics Corporation tarafından yönetilmektedir. Kanada merkezli bir şirket olan Aureus Nummus Management Corporation, kripto para birimi Aureus Nummus Gold’u özel bir temelde yönetiyor. Halka açık jetonlar (“Kamu Paraları”) Aureus Nummus Management Corporation tarafından ve özel jetonlar (“Özel Paralar”) An Aurum Dynamics Corporation tarafından tutulur. Aureus Nummus tokenleri için yedek olarak altın ve altın eşdeğeri, sırasıyla atanmış veya atanmış yatırım yöneticileri olan Aureus Nummus Management Corporation tarafından yönetilir ve tutulur. Quantum Computing Labs Corporation, Aureus Nummus’un geliştirilmesinde teknik ortak olmuştur. Quantum Computing Labs Corporation, Cataleya Investment Fond Management SAS ve Aureus Nummus Management Corporation şirketleri, bu Hüküm ve Koşulların amacı doğrultusunda birlikte Aureus (“Aureus” veya “2020 Gold Standard Ortak Görev Gücü”) olarak anılacaktır. Bir Aurum Dynamics Corporation şu anda Aureus Nummus Gold’un günlük yönetiminin veya işlemlerinin bir parçasını oluşturmamaktadır, ancak bu Web Sitesinde bu Hüküm ve Koşullarda belirtilen sorumluluk reddi beyanları, feragatler ve risk açıklamaları aynı şekilde onun için de geçerlidir. Buna ek olarak, An Aurum Dynamics Corporation dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu web sitesinde yayınlanmayan başka belgeler (“Diğer Belgeler”) olabilir, örneğin: yasal feragatnameler, şartlar ve koşullar, prospektüs, bildiri ve diğer belgeler ve önemli kurallar ve bilgiler içerebilen; kullanıcılar veya müşteriler bu Diğer Belgeleri istemeye teşvik edilir.

1.2. Birleşik Krallık’ta tescilli ve mukim Simplexx Ltd. ve iştirakleri (toplu olarakSimplexx”, “biz”, “bizim” ya “bize / bizi” ya da “2020 Gold Standard Joint Task Force” olarak atfedilenler), gayrı münhasır şekilde ve Aureus Nummus dijital akçesinin pazarlama ve dağıtımına ilişkin hizmet anlaşmasına bağlı olarak idare edilir ve bununla birlikte Aureus Nummus dijital akçesi satın almak isteyen ilgili/muhtemel ve uygun yatırımcılar (“Kullanıcı”, “Kullanıcılar”, “muhtemel Kullanıcılar“) için www.an.gold web sitesinde bulunan satış ve sipariş tamamlama süreçlerini yönetir. Ancak Simplexx Ltd. ve iştirakleri, www.an.gold alan adına haiz değildir ve Aureus’ta hisseleri bulunmamaktadır.

1.3. Aureus, prensip olarak hiçbir bağlantı ya da iletişim ağını iş yerlerinde ağırlamaz ve Aureus Nummus dijital akçesinin dağıtımı ve satışını idare eden hizmet sözleşmesi dışında Simplexx Ltd. ile başka ilişkisi bulunmayan bağımsız kuruluşlardır. Aureus bir satıcı, komisyoncu, sarraf ya da aracı değildir. Aureus, kamuya akçe satışı yapmaz ya da belirli muhasebeciler, bankacılar, avukatlar ya da hesap kontrolörleri dışında herhangi bir bağlantısını iş yerlerinde ağırlamaz. Aureus, Aureus Nummus akçesi geliştirmektedir ve bu akçelerin tasarrufu ve yönetimi kendisine aittir.

1.4. İşbu Hüküm ve Koşullarda belirtilen “biz“, “bizim” veya “bize/bizi” terimleri, müşterek ya da münferit olarak, Simplexx Ltd., Quantum Computing Labs Corporation, Cataleya Investment Fond Management SAS ve Aureus Nummus Management Corporation şirketlerini ifade eder. “Simplexx“, “biz“, “bizim“, “bize/bizi” ve “Aureus” terimleri, işbu Hüküm ve Koşullar metninde birbirlerinin yerine geçebilecek şekilde kullanılabilir.

1.5. Biz ve iştiraklerimiz, siz (“Kullanıcı(lar)” ya da “siz“) www.an.gold ve www.simplexx.uk (“Platform“), adreslerindeki hizmetlerimizi, müştereken “Hizmet” ya da “Hizmetler“, ziyaret ettiğiniz memnuniyet duyuyoruz. Hizmeti (ya da ilgili herhangi bir bölümünü) sadece işbu sözleşmede belirtilen hüküm ve koşullara (“Hüküm ve Koşullar“) bağlı olarak kullanabilirsiniz. Simplexx bir satıcı, komisyoncu, sarraf ya da aracı değildir. Simplexx, bilfiil haiz olduğu Aureus Nummus dijital akçesinin dağıtımını ve satışını yapar.

1.6. Aureus Nummus, www.an.gold web sitesinde açıklandığı gibi bir kripto para birimi olarak tasarlanmış bir dijital belirteçtir. Aureus Nummus adresi https://etherscan.io/token/0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b576fa’dır. Benzer ada sahip diğer jetonların www.an.gold ile hiçbir ilişkisi yoktur. “Aureus Nummus” veya “Aureus Nummus Gold” terimleri aynı anlama sahiptir, birbirlerinin yerine kullanılabilir ve her ikisi de sadece https://etherscan.io/token/0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b576fa olarak temsil edilir.

1.7. İşbu Hüküm ve Koşullarda belirtilen tekil sözcükler, bağlamın izin verdiği ya da gerektirdiği yerlerde çoğul anlamını da içerir ve bununla birlikte tam tersi de geçerlidir. Cinsiyet ya da nesne anlamı içeren sözcükler, hem cinsiyet hem de nesne anlamlarını içerir. Bağlamın izin verdiği ya da gerektirdiği yerlerde kişilerle ilgili sözcükler gerçek kişi, kamu kuruluşları ve tüzel kişilik kazanmış ya da kazanmamış kişi kuruluşlarını ifade eder.

1.8. İşbu Hüküm ve Koşullar, İngilizce dilinde incelenir ve yorumlanır. Simplexx’in işbu Hüküm ve Koşulların diğer herhangi bir dile çevrilmiş nüshasını herhangi diğer bir yargı mercii ile paylaşması durumunda her bir Taraf, tercümenin sadece İngilizce nüshanın bir göstergesi olarak yorumlanacağını ve bununla birlikte tercüme edilmiş nüsha ve İngilizce nüsha arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda İngilizce nüshanın esas alınacağını beyan ve kabul eder.

1.9. Üçüncü taraf ifadesi (“Üçüncü Taraf”), “bize/bizi”, “Simplexx” ya da “Aureus” dışındaki gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.

1.10. İşbu Hüküm ve Koşullar, Kullanıcı olarak siz ve bizim aramızda bağlayıcı bir sözleşme niteliği taşımaktadır. Web Sitemizi, Hizmetlerimizi ve Platformlarımızı kullanarak siz, yani Kullanıcı, işbu Hüküm ve Koşullardaki şartlara yasal olarak bağlı olduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

1.11. Bu Hüküm ve Koşullar, An Aurum Dynamics Corporation tarafından ihraç edilen (örneğin, Ortak Hisseler veya Dönüştürülebilir Tahviller Aurum A2 gibi) tüm (tokenize edilmiş) menkul kıymetler için de geçerlidir. Ek olarak, herhangi bir İzahname veya Özel Teklif Memorandumunun hükümleri ve risk açıklamaları da geçerli olabilir ve bunlar, şüphe duyulması halinde Şartlar ve Koşulların yerini alacaktır. Bu (tokenize edilmiş) menkul kıymetler, riskli ve oldukça spekülatif bir yatırım olarak düşünülmelidir; bu nedenle, nitelikli veya akredite bir yatırımcı değilseniz ve yatırımınızı tamamen kaybetmeyi göze alamıyorsanız, bu (tokenize edilmiş) menkul kıymetlerden hiçbirine yatırım YAPMAYIN. Ortak Hisseler veya Dönüştürülebilir Tahviller Aurum A 2 gibi menkul kıymetler veya diğer menkul kıymetler için: “akredite yatırımcı” veya “nitelikli yatırımcı” tanımı, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonları tarafından yayınlanan geçerli kural ve düzenlemeleri ifade eder. . Aureus Nummus Gold veya başka herhangi bir kripto jetonu için: “akredite yatırımcı” veya “nitelikli yatırımcı” tanımı, Kanada’daki bir devlet düzenleme kurumu tarafından yayınlanan geçerli kural ve düzenlemeleri ifade eder.

 1. HÜKÜMLERİN KABULÜ

2.1. İçerdiği bilgi ve materyaller dahil olmak üzere web sitemizi, uygulamalarımızı, platformumuzu, hizmetlerimizi ve ilaveten çıkacak Aureus ürünleri ve servisleri dahil olmak üzere ilgili servislere erişiminizi sağlayan, yayımladığımız her türlü yazılımı (topluca “Platform” olarak anılacaktır) kullanmadan önce lütfen, size sunduğumuz çeşitli uygulamalar ve hizmetlere ilişkin ek bilgiler içeren işbu Hüküm ve Koşullar ile birlikte Programları (“Hüküm ve Koşullar”) dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Hizmete girerek, bağlanarak, erişerek ya da onu kullanarak, www.an.gold adresindeki Gizlilik Politikası dahil olmak üzere aşağıdaki Hüküm ve Koşulları (topluca”Hüküm ve Koşullar“) okuduğunuzu beyan eder; söz konusu Hüküm ve Koşullara bağlı olduğunuzu ve Hizmet kullanımınıza ilişkin kanun ve mevzuatlara uyacağınızı kabul eder; ve bu hükümlerin bizim ve sizin aranızda bağlayıcı ve uyulması zorunlu yasal bir sözleşme teşkil ettiğini beyan edersiniz.

İŞBU HÜKÜM VE KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ, HİZMETE GİRME, BAĞLANMA, ERİŞME YA DA HİZMETİ KULLANMA FİİLLERİNDE BULUNMAYINIZ.

Hizmetin on sekiz (18) yaşından küçükler tarafından kullanılması yasaktır (aşağıdaki Bölüm 7’yi inceleyiniz) ve bazı diğer istisnalar ve kısıtlamalar uygulanabilir (aşağıdaki bölümleri inceleyiniz).

2.2 Sizin ve bizim aramızda yasal bir sözleşme niteliği taşıması ve, uygun görüldüğü şekilde, Platformu ve/veya Hizmetleri kullanımınıza ilişkin hükümler içermesi sebebiyle LÜTFEN AŞAĞIDAKİ HÜKÜM VE KOŞULLARI DİKKATLİCE OKUYUN. Platform ve/veya Hizmetlerin tümü ya da bir kısmına erişerek işbu Hüküm ve Koşullarda belirtilen tüm hüküm ve koşullara uyacağınızı beyan ve kabul edersiniz. İşbu hüküm ve Koşullarda açıkça belirtilenlerin dışında şekilde Platformu kullanamaz ya da ilgili Hizmetleri alamazsınız. İşbu Hüküm ve Koşulları kabul etmemeniz durumunda Platforma ya da Hizmetlere erişemez ya da onları kullanamazsınız ve derhal çıkış yapmanız tavsiye olunur.

2.3. Bu suretle işbu Hüküm ve Koşullara tabi olan taraflar biz ve sizsiniz ve her biri Taraf olarak anılabilir.

2.4. Belirli Hizmetlere erişebilmek için, işbu Hüküm ve Koşullarla bağlantılı gerekli Hizmet Kayıt Formlarını tamamlamak üzere yönlendirilirsiniz. Hizmetler münhasıran kendi dahili ticari amaçlarınız için kullanılır. Tamamlanan Hizmet Kayıt Formunda tanımlanan belirli kullanıcılar için ilgili Hizmetlere erişim ve kullanım hakkı sınırlıdır.

 1. KULLANIM LİSANSI.

3.1. İşbu Hüküm ve Koşullara bağlı olmak üzere size, Platformu ve bağlantılı Hizmetleri ilgili Programlarda zaman zaman mevcut bulunduğu ve belirtildiği şekillerde kullanmanız üzere tarafımızdan bireysel, gayrı münhasır, devredilemez ve kabili rücu bir lisans tahsis edilmiştir.

3.2. Platform ve/veya Hizmetleri kullanmanız için gerekli olabilecek lisansları, izinleri ve onayları, masrafları size ait olmak üzere kendiniz temin edersiniz.

3.3. Sizin, yani Kullanıcının, Platform ve/veya Hizmetleri kullanmanız için gerekli olabilecek lisansları, izinleri ve onayları alamama durumundan tarafımız hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 1. PLATFORM VE HİZMETLERE ERİŞİM

4.1. Aşağıda belirtilen durumların geçerli olduğu eyalet, ülke, bölge ya da yasal yetki sınırlarında vatandaş olarak ya da mukim bulunuyorsanız, Platformumuzu ve/veya Hizmetlerimizi kullanamazsınız:

4.1.1. Platformumuza ve/veya Hizmetlerimize erişiminiz ya da kullanımınızın, herhangi bir resmi makam ya da denetleyici kuruluşa ait geçerli kanun, kural ya da düzenlemelere karşı olduğu yerlerde,

4.1.2. Platformumuza ve/veya Hizmetlerimize erişiminizi ya da kullanımınızı kendi takdirimize bağlı olarak yasaklamaya karar verdiğimiz yerlerde.

4.2. Madde 4.1’e uygun olarak, tarafımız hakkında erişim engeli kararı verilmiş yargı yetkisi alanından Platformumuza ve/veya Hizmetlerimize erişimi kısıtlama ya da engelleme adına belirli denetimler yapabiliriz.

4.3. Platform ve/veya Hizmetlere erişim ya da kullanımı önleme yöntemlerimiz etkili veya farklı yollarla aşılabilir olsa dahi işbu maddeye uyacağınızı kabul edersiniz.

 1. HİZMET.

Simplexx Ltd., geçerli yasalara uygun olarak, www.an.gold adresinde tanımlandığı üzere mevcut olanlara ek olarak kripto para işlevi görecek olan bir dijital akçe olarak tasarlanmış Aureus Nummus dijital akçesinin satış ve dağıtımını gerçekleştirir (“Hizmet“). Hizmet, Kullanıcıların Aureus Nummus dijital akçesi satın almalarını mümkün kılmak adına, Kullanıcının mevcut kredi ya da banka kartını (mevcut ve geçerli olmak üzere) kullanarak itibari para birimleri ile ödeme ve ayrıca Simplexx Ltd.’nin takdirine bağlı olmak üzere belli değerli metallerle ödeme seçeneklerinin yanı sıra itibari para transferi, kripto para ve değerli metallerle ödeme seçeneklerini sunar. Simplexx Ltd.’nin takdirine bağlı olmak üzere belli değerli metallerle ödeme seçeneklerinin yanı sıra itibari para transferi, kripto para ve değerli metallerle ödeme seçeneklerini sunar.

İşbu Hüküm ve Koşulları kabul ederek, Hizmet üzerinden tarafımıza sunduğunuz bütün bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu beyan edersiniz. Herhangi bir yanlış ya da sahte bilgi ve/veya aynı minvalde Hizmet kullanımı yasaktır.

Satış Hizmeti (Aureus Nummus dijital akçesi satışı)

İlgili Kullanıcının işlemini ve geçerli blockchain bilgilerini inceledikten sonra Simplexx, kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman Kullanıcının işlemini iptal etme hakkına mutlak ve tam olarak sahiptir. Söz konusu iptal işleminden önce Kullanıcı tarafından Simplexx’e herhangi bir yolla ödeme yapılmış ise Simplexx, Kullanıcı tarafından önceden bilgileri sunulmuş olan cüzdan adresine (“Geri Ödeme Cüzdan Adresi“) ilgili blockchain işlem ücretleri tenzil edilmiş olarak geri ödeme sağlandığını temin etmek için ticari olarak makul gayreti gösterir. Kullanıcı, bu konuya ilişkin amaçlar sebebiyle zaman unsurunun önem arz etmediğini beyan ve kabul eder ve bununla birlikte Simplexx, Kullanıcıya zamanında ödeme ile ilgili taahhütte bulunmaz ve Kullanıcıya geri ödemede gecikmelerle ilgili yükümlü değildir.

Kullanıcının kredi ya da debit kartının banka tarafından reddedilmesi ve itibari para cinsinden pey akçesinin Kullanıcıya geri transfer edilmesi durumunda, Kullanıcının bankasıyla ya da Kullanıcıyla ilgili diğer bir kuruluşla itibari para cinsinden pey akçesinin Kullanıcıya gönderilmesi için alternatif yöntemlere ilişkin iletişime geçme sorumluluğu, mutlak olarak ve münhasıran Kullanıcıya aittir. Hiçbir durumda Kullanıcı, ödenen kripto parayı geri alma hakkına sahip değildir.

LÜTFEN DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN: KULLANICI SIFATIYLA SİZ, HİZMETİN BİR YA DA DAHA FAZLA KALEM AUREUS NUMMUS DİJİTAL AKÇESİ SATIN ALMAK İÇİN SIMPLEXX’E İTİBARİ PARA CİNSİNDEN ÖDEMELER, KRİPTO PARA BİRİMLERİYLE, DEĞERLİ METALLER YA DA DİĞER ÖDEME YOLLARIYLA ÖDEME TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİRMENİZİ SAĞLAMAK İÇİN TASARLANDIĞINI BEYAN VE KABUL EDERSİNİZ. SIMPLEXX, SÖZ KONUSU TRANSFER HİZMETLERİNİN İŞLETMECİSİ YA DA BU SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİ ALTINDA AÇIKÇA SUNULMASINA KARAR VERİLMEMİŞ HERHANGİ BİR ÜRÜN YA DA HİZMETİN (KRİPTO PARA BİRİMLERİ VE DİJİTAL VARLIKLAR DAHİL) SAĞLAYICISI DEĞİLDİR.

TARAFIMIZ, HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA AİT İŞLEM VE DAVRANIŞLAR YA DA DİĞER ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİYLE İLGİLİ (BU ANLAŞMANIN HÜKÜMLERİ ALTINDA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE) YA DA HİZMET KULLANICILARIYLA İLGİLİ HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEMEKLE BİRLİKTE SÖZ KONUSU ÜÇÜNCÜ TARAFLAR, HERHANGİ KRİPTO PARA VEYA İTİBARİ PARA CİNSİNDEN PEY AKÇESİYLE İLGİLİ HİÇBİR İŞLEM YA DA TRANSFER HAKLARINA VEYA YASAL ZİLYETLİK HAKLARINA YÖNELİK OLARAK SORUMLU YA DA MÜDAHİL DEĞİLDİR. TARAFIMIZ; HİZMET TARAFINDAN GÖSTERİLEN, YÜRÜTÜLEN, İLETİLEN, BAĞLANTI VERİLEN YA DA HİZMETLE BAĞLANTILI ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİĞİ DAHİL OLMAK ÜZERE, SİZİN YA DA DİĞER KULLANICILARIN HİZMET KULLANIMI NEDENİYLE MEYDANA GELEBİLECEK ZARAR VE KAYIPLARDAN VE/VEYA HİZMET ÜZERİNDEN SİZİN TARAFINIZDAN YATIRILMIŞ VE/VEYA GÖNDERİLMİŞ PARA YA DA KRİPTO PARA BİRİMLERİNİN SÖZ KONUSU ZARAR YA DA KAYIPLARI MÜTEAKİP OLARAK KULLANIMINDAN SORUMLU YA DA YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR.

BORSA, ÜÇÜNCÜ TARAF VE/VEYA KRİPTO PARA BİRİMİ İLE İLGİLİ OLANLAR DAHİL OLMAK ÜZERE HİZMETTE, HİZMET ÜZERİNDEN VE/VEYA HİZMETLE BAĞLANTILI OLARAK BELİRTİLMİŞ YA DA SUNULMUŞ YA DA ATFEDİLMİŞ OLABİLECEK HİÇBİR UYGULAMA, ÜRÜN, MAL, HİZMET YA DA REKLAM ÜZERİNDE HİÇBİR ONAYIMIZ BULUNMAZ.

PLATFORM TARAFINDAN SUNULMUŞ İÇERİK, DÖVİZ KURU, KALİTE, GÜVENİLİRLİK, KULLANILABİLİRLİK YA DA HİZMET SEVİYESİYLE İLGİLİ OLARAK TARAFIMIZ HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ VE BUNUNLA BİRLİKTE HİZMETİN DİĞER KULLANICILARI TARAFINDAN SUNULANLAR DAHİL OLMAK ÜZERE SIMPLEXX TARAFNDAN VE/VEYA ARACILIĞIYLA SUNULMUŞ ÜRÜN VE HİZMETLERİN KULLANIMINDAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI DOĞABİLECEK HİÇBİR ZARAR YA DA KAYIPTAN TARAFIMIZ YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR.

İŞBU VESİLEYLE KULLANICI OLARAK SİZ, AŞAĞIDA BELİRTİLEN HÜKÜMLERİ BEYAN VE KABUL EDERSİNİZ:

AUREUS, HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA AİT İŞLEM VE DAVRANIŞLAR YA DA DİĞER ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİYLE İLGİLİ (BU ANLAŞMANIN HÜKÜMLERİ ALTINDA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE) YA DA HİZMET KULLANICILARIYLA İLGİLİ HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEMEKLE BİRLİKTE SÖZ KONUSU ÜÇÜNCÜ TARAFLAR, HERHANGİ KRİPTO PARA VEYA İTİBARİ PARA CİNSİNDEN PEY AKÇESİYLE İLGİLİ HİÇBİR İŞLEM YA DA TRANSFER HAKLARINA VEYA YASAL ZİLYETLİK HAKLARINA YÖNELİK OLARAK SORUMLU YA DA MÜDAHİL DEĞİLDİR. AUREUS; HİZMET TARAFINDAN GÖSTERİLEN, YÜRÜTÜLEN, İLETİLEN, BAĞLANTI VERİLEN YA DA HİZMETLE BAĞLANTILI ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİĞİ DAHİL OLMAK ÜZERE, SİZİN YA DA DİĞER KULLANICILARIN HİZMET KULLANIMI NEDENİYLE MEYDANA GELEBİLECEK ZARAR VE KAYIPLARDAN VE/VEYA HİZMET ÜZERİNDEN SİZİN TARAFINIZDAN YATIRILMIŞ VE/VEYA GÖNDERİLMİŞ PARA YA DA KRİPTO PARA BİRİMLERİNİN SÖZ KONUSU ZARAR YA DA KAYIPLARI MÜTEAKİP OLARAK KULLANIMINDAN SORUMLU YA DA YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR.

BORSA, ÜÇÜNCÜ TARAF VE/VEYA KRİPTO PARA BİRİMİ İLE İLGİLİ OLANLAR DAHİL OLMAK ÜZERE HİZMETTE, HİZMET ÜZERİNDEN VE/VEYA HİZMETLE BAĞLANTILI OLARAK BELİRTİLMİŞ YA DA SUNULMUŞ YA DA ATFEDİLMİŞ OLABİLECEK HİÇBİR UYGULAMA, ÜRÜN, MAL, HİZMET YA DA REKLAM ÜZERİNDE AUREUS’UN HİÇBİR ONAYI BULUNMAZ.

PLATFORM TARAFINDAN SUNULMUŞ İÇERİK, DÖVİZ KURU, KALİTE, GÜVENİLİRLİK, KULLANILABİLİRLİK YA DA HİZMET SEVİYESİYLE İLGİLİ OLARAK TARAFIMIZ HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ VE BUNUNLA BİRLİKTE HİZMETİN DİĞER KULLANICILARI TARAFINDAN SUNULANLAR DAHİL OLMAK ÜZERE SIMPLEXX TARAFNDAN VE/VEYA ARACILIĞIYLA SUNULMUŞ ÜRÜN VE HİZMETLERİN KULLANIMINDAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI DOĞABİLECEK HİÇBİR ZARAR YA DA KAYIPTAN AUREUS YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR.

HİZMET KULLANIMINA İLİŞKİN RİSKİN TAMAMEN SİZE AİT OLDUĞUNU BEYAN VE KABUL EDERSİNİZ. AUREUS NUMMUS DİJİTAL AKÇESİ GİBİ DİJİTAL VARLIKLARA YATIRIM YAPMANIN YÜKSEK DERECEDE SPEKÜLATİF VE RİSKLİ OLDUĞUNUN VE BUNUNLA BİRLİKTE KULLANICILARIN TÜM YATIRIMLARINI KAYBEDEBİLECEKLERİNİN FARKINDA OLDUĞUNUZU BEYAN VE KABUL EDERSİNİZ.

 1. PLATFORM VE HİZMETLERİ KULLANIMINIZ.

6.1. Platformumuzu veya Hizmetlerimizi aşağıda belirtildiği şekillerde ya da amaçlar için kullanmayınız:

6.1.1. Kanun, kural, karar, hüküm veya düzenlemeleri ihlâl edecek şekilde ya da kanun dışı veya ahlâki olmayan amaç ve etkisi olabilecek şekilde;

6.1.2. İstenmeyen ya da izinsiz reklam, promosyon materyalleri veya benzer nitelikteki iletişim unsurları göndermek ya da gönderimini tedarik etmek için;

6.1.3. Yanlış, yasadışı, karalayıcı, tahkir edici, müstehcen, saldırgan, istismar edici, kırıcı, nefret dolu, tehditkâr, tahrik edici, zararlı, ihlâl edici, pornografik, ayrıştırıcı, uygunsuz, istenmeyen, izinsiz, usulsüz, sakıncalı ya da sizi veya bizi yasal işlem ya da itibar kaybına uğratabilecek materyal ve bilgileri göndermek, bilerek almak, yüklemek, indirmek, yayınlamak, postalamak, dağıtmak, yaymak, iletmek, kullanmak veya yeniden kullanmak için;

6.1.4. Başkalarını tehdit, taciz, takip, ve istismar etmek ve engellemek ya da başkalarının haklarını ihlâl etmek için.

6.2. Ayrıca aşağıdakileri yapmamayı kabul edersiniz:

6.2.1. Platformun veya Hizmetlerin diğer kullanıcılarına herhangi bir mal ya da hizmet reklamı yapmak ya da satmak veya içeriğinden ticari fayda sağlamak,

6.2.2. Platformumuzun herhangi bir kısmına, Platformumuzun depolandığı herhangi bir ekipmana ya da ağa, Platform ve Hizmetleri sağlamak için kullandığımız herhangi bir yazılıma veya herhangi üçüncü tarafların sahibi ya da kullanıcısı olduğu ekipman, ağ ya da yazılımlara izinsiz erişmek, müdahale etmek, zarar vermek veya bozmak.

6.3. Platform veya Hizmetlerle bağlantılı olarak bilgi paylaşmanız istendiğinde gerçek, doğru, güncel ve tam bilgiler sunmayı kabul edersiniz. Talep edilen asgari olarak zorunlu bilgileri paylaşmamanız durumunda Hizmetlere ya da istediğiniz bilgilere erişim hakkının tarafınıza sunulması mümkün olmayabilir.

6.4. Belirli bir Hizmetle ilişkili olarak açıkça izin verilmediği sürece aşağıda belirtilenleri yapamazsınız:

6.4.1. Platformu, Hizmetleri veya bunların herhangi bir kısmına/kısmını kopyalamak, değiştirmek, ters mühendislik uygulamak, ters montaj ya da ters toplama yapmak,

6.4.2. Herhangi bir internet sitesi üzerinden ya da parçası olarak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Platformu veya Hizmetleri ya da bunların herhangi bir parçasını lisanslamak, alt-lisanslamak, devretmek, satmak, yeniden satmak, yeniden üretmek ve/veya yeniden dağıtmak,

6.4.3. Platform veya Hizmetleri kendi intranetiniz ya da diğer dahili bir ağın parçası olarak kullanmak,

6.4.4. Platform veya Hizmetlerin ya da bunların herhangi bir kısımlarını temel alan arşivsel ya da türev çalışmalar yapmak. Platformun veya Hizmetlerin yetkisiz dağıtımı ya da yeniden dağıtımını önlemek amacıyla makul düzeyde gerekli önlemleri almak sizin sorumluluğunuzdadır.

6.5. Tarafımızdan açıkça izin verilen bir kişi veya kurum (“Yetkili Üçüncü Taraf”) dışında herhangi bir kişi, şirket veya kuruma Platform veya Hizmetlere ya da bunların herhangi bir kısmına erişim izni vermeyeceğinizi kabul edersiniz. Herhangi bir Yetkili Üçüncü Tarafın işbu Hüküm ve Koşullarda belirtilen hüküm ve koşullara uyduğunu temin etmek sizin sorumluluğunuz altındadır. Herhangi bir Yetkili Üçüncü Tarafın fiilleriyle ilgili olarak bize karşı yükümlüsünüzdür.

6.6. Platform ve/veya Hizmetleri kullanımınıza ilişkin risk size aittir.

6.7. Platform ve/veya Hizmetlerle ilgili olarak size açıkça ya da ima ederek herhangi bir taahhütte bulunmadığımızı ve bununla birlikte Platformun ve/veya Hizmetlerin size “olduğu gibi” sunulduğunu ve riskleri tamamen size ait olarak kullandığınızı idrak, beyan ve kabul edersiniz.

6.8. Platform ve/veya Hizmetlerle ilgili belli bir amaca yönelik zımni bir taahhüt, garanti ya da kabul edilebilirliği açık bir şekilde tanımadığımızı belirtiriz.

6.9. Aşağıdakileri beyan ve kabul edersiniz:

6.9.1. Platform ve/veya ilgili Hizmetler üzerinden tarafınızda sunulmuş herhangi bir ve tüm bilgilerin doğruluğunu, güncelliğini ve eksiksizliğini değerlendirmede münferiden sorumlu olduğunuzu,

6.9.2. Platform, Hizmetler ve işbu Hüküm ve Koşulların sizin için uygun ve kabul edilebilir olduğuna kendiniz karar verdiğinize ve bizim, iştiraklerimizin veya üçüncü taraf sağlayıcıların beyan, sunum ve taahhütlerine kararınızı verirken istinad etmediğinizi kabul edersiniz.

6.9.3. Platform veya Hizmetler ya da Platform veya Hizmetler üzerinden size sağlanan bilgiler; yatırımsal, finansal, vergiye ilişkin, muhasebeyle ilgili ya da hukuki tavsiye olarak sunulmamıştır. Platform veya Hizmetlerdeki belli bir ürüne yapılan atıf; ürünü satın almanız satmanız ya da bulundurmanız için ya da diğer yatırım yapma kararları için bir tavsiye değildir. Bununla ilgili herhangi bir tavsiyede bulunmuyor olmamıza ek olarak siz, Platform ve/veya Hizmetleri kullanımınıza ve Platform ve Hizmetlerde bulunan bilgilere dayanarak verdiğiniz tüm kararlara ait tüm risklerin tarafınıza ait olduğunu kabul edersiniz.

6.9.4. Platforma erişerek ve ilgili Hizmetleri herhangi bir şekilde kullanarak siz; kripto paralar, dijital varlıklar, dijital muhasebe defteri teknolojisi ve blockchain tabanlı yazılım sistemlerinin özünde bulunan riskleri idrak ettiğinizi beyan eder ve ayrıca Aureus Nummus ve blockchain tabanlı yazılım sistemleri gibi bağımsız kripto paralar ve temelindeki teknolojinin kullanımına ve zorluklarına ilişkin bilgi sahibi olduğunuzu temin edersiniz.

6.9.5. Platform ve Hizmetler; geliştirmeye devam edebilmemizi geciktirebilecek veya kısıtlayabilecek ya da Platforma ve/veya Hizmetlere erişim veya kullanımınızı geciktirebilecek veya kısıtlayabilecek bir ya da daha fazla düzenleyici tahkikat ya da düzenleyici eylem nedeniyle etkilenebilir.

6.9.6. Kriptografi ilerleyen bir alandır. Kod kırmadaki ilerlemeler ya da kuantum bilgisayarların geliştirilmesi gibi teknik ilerlemeler; kripto para birimleri, Platform ve Hizmetler için kripto paraların veya varlıkların çalınması veya kaybı gibi sonuçlar doğurabilecek riskler arz edebilir. Kriptografideki gelişmeleri izah etmek ve ek güvenlik önlemleri almak için mümkün olduğu kadar Platform ve Hizmetlerin temelindeki protokolü güncel tutmayı planlıyoruz ancak sistemin tam güvenliği için taahhüt vermiyor ya da tam güvenli olduğunu beyan etmiyoruz. Platform ve Hizmetleri kullanarak işin temelinde yatan bu riskleri anladığınızı beyan edersiniz.

6.9.7. Uyarlama, spekülasyon, teknoloji ve güvenlik riskleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok unsur nedeniyle Aureus Nummus, diğer blockchain teknolojileri ve ilgili para birimleri ya da akçelerin yüksek volatiliteye sahip olduğunu anladığınızı beyan edersiniz. Ayrıca bu gibi teknolojiler üzerinde işlem yapma maliyetinin değişken olduğunu ve her an blockchain üzerindeki faaliyetleri etkileyebilecek şekilde artabileceğini idrak ettiğinizi beyan edersiniz. Bu riskleri anladığınızı beyan eder ve söz konusu dalgalanma ve fiyat artışlarından tarafımızın sorumlu tutulamayacağını taahhüt edersiniz.

6.9.8. Platform ve/veya Hizmetler, diğer internet ya da erişilebilir sitelere, uygulamalara ve kaynaklara bağlantı verir. Söz konusu siteler, uygulamalar ve kaynaklar üzerinde kontrolümüz olmadığı için bu gibi harici sitelerin, uygulamaların veya kaynakların ulaşılabilirliğiyle ilgili sorumlu olmadığımızı ve bu gibi sitelerde ve kaynaklardaki/siteler ve kaynaklardan alınmış herhangi bir içerik, reklam, ürün ya da diğer materyallerle ilgili hiçbir onayımız bulunmadığını ve bunlardan sorumlu ve yükümlü olmadığımızı beyan ve kabul edersiniz. Ayrıca, söz konusu site ve kaynaklardaki bunun gibi herhangi bir içerik, ürün ya da hizmetin kullanımı veya bunlara itibar edilmesi nedeniyle ya da bunların neden olduğu iddia edilen ya da bunlarla bağlantılı doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarar ya da kayıptan ötürü Simplexx’in sorumlu veya yükümlü olmadığını beyan ve kabul edersiniz.

6.10. Aşağıdaki hükümleri beyan ve taahhüt edersiniz:

6.10.1. İşbu hüküm ve Koşullarda belirtilen hükümler, koşullar, yükümlülükler, beyanlar, temsiller ve taahhütlerle ilgili imzaya ehil ve yetkili olduğunuzu ve ayrıca işbu Hüküm ve Koşullara bağlı kalacağınızı ve uyacağınızı,

6.10.2. Platforma ve/veya Hizmetlere erişmek için ve Hizmetler tarafından sağlanan anlaşmalara girmek için gerekli olması sebebiyle bulunduğunuz yasal yetki bölgesine göre reşit olduğunuzu, Ayrıca, bulunduğunuz yasal yetki bölgesi içerisinde değerli kripto para bulundurma ve Platform veya Hizmetlerle etkileşim kurma dahil olmak üzere söz konusu Hizmetleri kullanmaya izinli olduğunuzu beyan edersiniz. Bununla birlikte, yasal yetki sınırlarınızdaki kanunlara uyacağınızın teminatından sorumlu olduğunuzu taahhüt eder ve söz konusu kanunlara uymanızla ilgili yükümlü olmadığımızı beyan edersiniz.

 1. KULLANCI TEMSİLİ VE KULLANICI TAAHHÜTLERİ.

Hizmet (ya da herhangi bir kısmını) kullanımınız, aşağıdaki hükümleri koşulsuz olarak beyan, kabul ve taahhüt etmenize bağlıdır:

7.1. Hüküm ve Koşulların ifası; bağlı olduğunuz herhangi diğer bir anlaşmayı ya da tabi olduğunuz herhangi bir kanun, düzenleme, emir veya kararı ihlâl etmediğini ve etmeyecek olduğunu,

7.2. Hüküm ve Koşulların hiçbirini çiğnemeyeceksiniz ya da ihlâl etmeyeceğinizi,

7.3. İşbu Hüküm ve Koşullar anlaşmasını kabul etmek ve geçerli yasalara göre bağlayıcı nitelikte bir anlaşma yapmak, Hüküm ve Koşullara uygun olarak Hizmeti kullanabilmek ve burada belirtilen yükümlülüklerinizi yerine getirebilmek için yasal yetkiye sahip olduğunuzu,

7.4. Bir kurum ya da herhangi bir Üçüncü taraf adına Hizmete bağlanmanız, erişmeniz veya Hizmeti kullanmanız durumunda, söz konusu kurum ya da Üçüncü Tarafı işbu Hükümlere Uygun olarak temsil etme ve ilgili tarafın işbu Hüküm ve Koşullara bağlı olacağını söz vermeye ilgili kanunlara uygun olarak yetkili olduğunuzu ve bu vesileyle tüm beyan ve taahhütlerinizi siz ve söz konusu taraf adına yaptığınızı beyan ve taahhüt edersiniz,

7.5. Hizmeti kullanıp kullanmamaya ya da Hizmetin diğer Kullanıcılarıyla etkileşim kurup kurmamaya karar vermek için gerekli olan bilgi ve doğru düşünüp karar verme yetkisine sahip olduğunuzu,

7.6. Hizmet kullanımınız üzerinden ya da kullanımınızı takriben yapılan herhangi bir işlemin siz ve diğer tüm taraflar için geçerli olan yargı yetkisi ve kanun hükümlerine uygunluğuna karar verme dahil olmak üzere Hizmet kullanımınız ya da Hizmet üzerinden veya Hizmetle bağlantılı olarak yaptığınız diğer her türlü etkileşim ve/veya işlemle ilgili olarak geçerli yasalara uymak münferiden sizin sorumluluğunuzdadır.

7.7. Herhangi bir kripto para birimiyle ilgili olanlar dahil olmak üzere Aureus Nummus ile bağlantılı olarak erişimine sunulmuş olabilecek herhangi bir mal, hizmet, bilgi ya da içeriğin doğruluğu, güvenilirliği, gerçekliği, yasallığı ya da tamlığıyla ilgili olarak hiçbir teyit, destek, taahhüt ya da teminat sağlamadığımızı idrak ettiğinizi ve tarafımıza bununla ilgili istinad etmediğinizi,

7.8. Hukuk, muhasebe, ticari nitelikte ya da diğer herhangi türlü tavsiyeler dahil olmak üzere herhangi bir konuyla ilgili girişimde bulunmadan önce çıkarlarınızı korumak üzere faydalanabileceğiniz uygun profesyonel tavsiyeleri alacağınızı; Siz ya da herhangi diğer Kullanıcıların özellikle başka türlü anlaşma yaptığı durumlar dışında siz ve tarafımız arasında herhangi bir profesyonel ilişki (avukat-müvekkil veya danışman-danışan ilişkisi dahil) bulunmadığını ve Hizmet üzerinde veya aracılığıyla ulaştığınız herhangi bir bilgi, içerik ya da özelliğe itimat etmediğinizi beyan edersiniz,

7.9. Hizmet kullanımının ve/veya Hizmet üzerinden / Hizmetle bağlantılı olarak diğer Kullanıcılar ve/veya herhangi bir Borsa ile bağlantı kurma ve/veya anlaşma yapmanın riskler taşıdığını ve böylesi kullanım, etkileşim ve/veya işlemlerle ilgili olarak herhangi belirli bir sonuca yönelik taahhüt veremeyeceğimizi ve vermediğimizi ve işbu vesileyle bu gibi kullanım, etkileşim ve/veya işlemlerle bağlantılı olarak doğabilecek ve/veya kaynaklanabilecek bunun gibi risk, yükümlülük ve/veya zararların tarafınıza ait olduğunu beyan edersiniz. Diğerlerine dahil olmak üzere söz konusu riskler arasında herhangi bir Üçüncü Taraf, mal, hizmet ve/veya diğer Kullanıcılarla ilgili ve/veya bunlar tarafından sunulmuş bilgilerin gerçeğe aykırı tasviri, taahhüt ve/veya sözleşme ihlâli, hak ihlâli ve sonucunda doğabilecek talepler gibi riskler de yer almaktadır,

7.10. Uygun olduğu takdirde Simplexx’e geçerli bir Geri Ödeme Cüzdan Adresi bilgilerini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

7.11. Aşağıda belirtilenlere ek olarak dijital varlık yatırımı ve ticaretiyle ilgili risklerin farkında olduğunuzu beyan edersiniz. Aureus Nummus dijital akçesine yatırım yapanın yüksek derecede spekülatif ve riskli olduğunun ve Kullanıcıların tüm yatırımlarını kaybedebileceklerinin farkında olduğunuzu beyan edersiniz.

7.12. Stabil bir dijital para birimi ve ödeme sistemi yaratmanın yanı sıra Aureus Nummus için belirlenen hedeflere ulaşılamayabileceğini ve önemli değişikliklere tabi olabileceğini anladığınızı beyan ve kabuledersiniz.

7.13. An.gold ve simplexx.uk adreslerinde yer alan Aureus Nummus akçesi görsellerinin haliyle sembolik olduğunu ve şu an var olmadığını idrak ettiğinizi beyan ve kabuledersiniz. Bu akçelerin bir sürümü belirli bir tarihte basım ve satış için hazırlık sürecinde olabilir.

7.14. An.gold ve simplexx.uk adreslerinde yer alan görsel ve videoların sembolik olarak kullanıldığı ve gerçeği yansıtmayabileceğini beyan ve kabul edersiniz.

7.15. Satılan her Aureus Nummus akçesi için ilgili miktarda altın ya da altın eşdeğerinin Aureus adı altında bir ya da daha fazla güven hesabına yatırıldığın idrak ettiğinizi beyan ve kabul edersiniz. Ayrıca, Kullanıcının söz konusu altın varlıklarıyla ilgili tasarrufu olmadığını beyan edersiniz. Ancak Aureus, söz konusu altın desteğini saklamak ve kendi giderleri için kullanmamakla yükümlüdür.

7.16. Azami olarak 54,21 trilyon akçe (“Satıştaki Akçeler”) satışa sunulduğunu ve güvenli kumbarada muhafaza edildiğini ve ayrıca başka Aureus Nummus akçesi piyasaya sürülmeyeceğini idrak ettiğinizi beyan edersiniz. Azami olarak 5,89 trilyon akçenin (“Özel Akçeler”), ARGE ile işletme giderlerinin ve diğer ticari giderlerin finansmanını sağlamak amacıyla ayrıldığını idrak ettiğinizi beyan edersiniz. Özel Akçelerin altın desteği gerektirmediğini ve ticari ihtiyaçların finansmanını sağlamak ve Aureus’un giderlerini karşılamak amacıyla nakit akışı sağlamak için satışa sunulabileceğini idrak ettiğinizi beyan edersiniz.

Aşağıdaki önemli gerçeklerin ve koşulların farkında değil ve koşulsuz olarak kabul ediyorsunuz:

a. Aureus Nummus Gold’un sembolü ANG. Çoğul için “Aureus Nummus Gold”, “Aureus Nummus ” ve “ANG” veya “ ANG s ” terimleri, bu web sitesi ve ilgili yetkili yayınlar arasında dönüşümlü olarak kullanılmaktadır.
b. Smart Sözleşme adresi Aureus Nummus Gold olduğunu:
0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b576fa
c. Akıllı sözleşme burada doğrulanabilir:
https://etherscan.io/token/0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b576fa
d. Belirteç yayıncısı ve genel distribütör Simplexx Ltd.’dir (İngiltere).
e. Belirteç yönetici (“yönetici”) olduğu Aureus Nummus Management Corporation (Kanada). Jeton yöneticisi, güven hesaplarını seçer ve yönetir ve Yönetim Anlaşması uyarınca ANG’nin yönetimini yönetir.
f. Teknik geliştirici Quantum Computing Labs Corporation’dır (Kanada).
g. Aureus sağlar onların yasal düzenlemeler ve konu için en iyi çaba temelinde, konuyla ilgili hizmetler Mücbir.
h. Kanadalı kişiler Hizmetlerden hariç tutulur ve ANG jetonları istememeli, ticaret yapmamalı veya sahip olmamalıdır.
Kanadalı Kişi , Kanada vatandaşı veya Kanada’da ikamet eden herhangi bir kişi, Kanada yasaları dahilinde veya Kanada yasaları içinde veya altında oluşturulan veya herhangi bir politik alt bölümü olan veya geliri tabi olan herhangi bir mülk veya güven olan herhangi bir şirket, ortaklık veya diğer tüzel kişi anlamına gelir. (herhangi bir Kanadalı Kişinin Kanadalı olmayan herhangi bir şubesi hariç) kaynağından bağımsız olarak Kanada Federal gelir vergilendirmesine ve Kanadalı Kişiden başka bir kişinin herhangi bir Kanada şubesini içermelidir.
h. İngiltere’deki kişiler Hizmetlerden hariç tutulur ve ANG jetonları talep etmemeli, ticaret yapmamalı veya sahip olmamalıdır.
Birleşik Krallık Kişi ulusal veya ikamet herhangi bir kişiyi ifade eder Birleşik Krallık , herhangi bir şirket, ortaklık veya başka veya kanunlarına göre oluşturulan veya düzenlenen varlık Birleşik Krallık veya bunların herhangi bir politik alt ait veya herhangi emlak veya güven gelir tabidir Birleşik Krallık bakılmaksızın (herhangi bir olmayan dışındaki onun kaynağının, gelir vergisi Birleşik Krallık herhangi dalı Britanya kişi) ve herhangi içerecektir Büyük Britanya bir başka bir kişinin dalı Birleşik Krallık kişi.
i. Aureus Nummus, cari döviz kuruna bağlı olarak 1: 1 ayrılmış fiziksel altın veya altın eşdeğerine dayalı bir dijital para birimidir. Külçe altın, minimum altın derecesi% 99 veya 24 Karat olan altın külçelerdir. j. İnternet sitesinde ve diğer yayınlarda “altın eşdeğeri” terimi kullanılmaktadır. “Altın eşdeğeri”, sertifikalar veya hisseler veya diğer finansal araçlar yoluyla fiziksel altını temsil eden diğer tüm varlıklar anlamına gelir ve bunu ifade eder. k. “Tahsis edilen altın”, kamu dolaşımına giren her bir Public Coin (halka açık ANG) için, eşdeğer miktarda külçe altın veya altın eşdeğeri bir tröst veya komisyon hesabına (piyasa fiyatına bağlı olarak) yatırılacağı anlamına gelir. l. ANG, belirteç çıkaran veya belirteç yöneticisinden başka birine ait olduğunda “kamu dolaşımındadır”. Kamusal dolaşıma girmesine izin verilen tek ANG, tamamen altınla desteklenen ANG’dir. m. ANG’nin değerini desteklemek için bir hesapta yedekte tutulan altın veya altın eşdeğeri, Aureus Nummus Management Corp. n. ANG tamamen merkezi olmayan bir sistemdir ve dağıtılmış defter teknolojisi ve ERC20 standardına dayanmaktadır. Aureus’tan veya burada bahsedilen varlıkların herhangi birinden bağımsız ve ayrı olarak mevcuttur. Ö. ANG’nin kalıcı olarak sabit 60 trilyon kaynağı vardır. Yeni ANG oluşturulamaz veya eklenemez. s. ANG’nin mülkiyeti (1) bir şirkette, (2) menkul kıymetlerde, (3) temettülerde, (4) kar ve zararlarda herhangi bir hak vermez. Bu kuralın istisnası yoktur. q. ANG sahiplerinin yönetim hakları yoktur. ANG’nin sahiplerinin oy hakları yoktur. Bu kuralın istisnası yoktur. r. ANG serbestçe satılabilir. Yürürlükteki kanunlar dışında devir, kullanım ve mülkiyetle ilgili hiçbir kısıtlama yoktur. s. Ne ANG ne de Aureus aracı, cüzdan, ödeme veya takas hizmetleri sağlamaz. t. ANG’nin fiyatı, çeşitli para birimi ve kripto borsalarında ve genel olarak ikincil piyasada dalgalanabilir. u. ANG’nin satışından kaynaklanan gelirlerin kullanımı: Kamu Paralarının (halka açık ANG) satışından elde edilen gelirler, gerekli külçe altın veya altın eşdeğeri kullanılacaktır. ANG’nin satışından elde edilen gelir, mümkün olan en kısa sürede en iyi gayret esasına göre külçe altın veya altın eşdeğerine dönüştürülecektir. Satış hasılatından işlem ücretleri ve vergiler düşülebilir. Yöneticinin gerekli altın veya altın eşdeğerini kendi kaynaklarından elde etmesine izin verilir, örneğin sahip olabileceği altın madenlerine ilişkin herhangi bir hak. v. Kamu Paraları ve Özel – –  Paralar:Halka Açık Paralar (veya halka açık ANG), halka veya uygun kişilere (geçerli yasaya tabi) satılan jetonlardır.
Özel Paralar (veya özel ANG), jeton veren kuruluşa atananlardır.
Toplam 60 trilyon ANG mevcuttur. Bu miktar 5.89 trilyon Özel Sikke (veya özel ANG) ve 54.11 trilyon Kamu Parası (veya halka açık ANG) içerir.
Geliştirme ve işletme maliyetlerini karşılamak için Özel Paralar satılabilir.
w. Yöneticinin, gerekli görülen ve ANG’nin geliştirilmesinin yararına olan yönetim kararları için sınırsız yetkisi ve takdir yetkisi vardır. x. Altın desteği, işlem anında mevcut döviz kurlarına dayanmaktadır. y. ANG’nin geri alımı: ANG sahipleri, Simplexx Ltd’den ANG’lerinin altın veya altın eşdeğerine dönüştürülmesini talep edebilir. Bir müşteri talebi aldıktan sonra, Simplexx Ltd, işlem masrafları için% 0,5 düşerek ANG’yi altın veya altın eşdeğerine dönüştürecektir. Navlun ve kurye masrafları ve ilgili vergiler (varsa) da düşülebilir. Müşterinin özel istekleri nedeniyle başka maliyetler ortaya çıkarsa, müşteri uygun şekilde bilgilendirilecek ve müşterinin izni alınacaktır. z. Simplexx Ltd, yöneticiden ANG’nin geri alımını kendi adına yönetmesini isteyebilir.

aa. Simplexx Ltd veya Aureus Nummus Management Corp, aşağıdaki durumlar haricinde herhangi bir ANG’yi geri satın alabilir: (1) Kanada veya Birleşik Krallık yasaları uyarınca tanımlanan Mücbir Sebep, (2) mahkeme emirleri, (3) yasal yasaklar, (4) içinde likidite sorunları piyasa ve / veya işletme, (5) ANG’ler doğrudan Aureus Nummus Management Corp.’tan satın alınmamıştır. Bu koşullardan duruma göre feragat edilebilir. bb. Bu Hüküm ve Koşullar, yalnızca jeton veren kuruluşun veya yöneticinin takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda güncellenebilir veya değiştirilebilir.

7.17. Aureus Nummus dijital akçesinin tedavülü zorunlu kanuni para olmadığını, nitelik olarak konsept niteliğini taşıdığı ve geliştirme aşamasında olduğunu anladığınızı beyan ve kabul edersiniz.

7.18. Kripto paralar ve blockchain teknolojisine ait hukuki zeminin devam eden değişimlere tabi olduğunu ve bununla birlikte Aureus Nummus dijital akçesinin, menkul kıymet olarak sınıflandırılmasından kaçınmak için Aureus tarafından tüm makul gayret gösterilse de bir gün bir ya da daha fazla yasal yetki bölgesinde menkul kıymet olarak sınıflandırılabileceğini idrak ettiğinizi beyan edersiniz. Menkul kıymet olarak yeniden sınıflandırılması gibi bir durum olduğunda Simplexx veya Aureus’a dava açmayacağınızı koşulsuz olarak kabul edersiniz.

7.19. İşbu web sitesi, içerdiği belgeler, ilgili sosyal medya hesapları ve diğer ilgili bilgilerin kasti olmayan hatalar içerebileceğini ve söz konusu hatalarla ilgili hiçbir yükümlülük kabul edilmediğini ve Simplexx ya da Aureus’un bu hatalardan sorumlu tutulamayacağını ve hiçbir sorumluluk kabul etmediklerini idrak ettiğinizi beyan ve kabul edersiniz. Ancak söz konusu nitelikte kasti olmayan hatalar tespit edildiğinde bu kasti olmayan hataları düzeltmek için en kısa sürede her türlü makul çaba gösterilecektir.

7.20. Ne kadar çaba göstersek de genel olarak kripto para birimleri ve özellikle Aureus Nummus dijital akçesi nezdinde tüm ülkelerdeki her türlü kanundan haberdar olamayacağımızı idrak ettiğinizi beyan ve kabul edersiniz. Genel olarak kripto para birimleri ve hususi olarak Aureus Nummus ile ilgili mukim bulunduğunuz ülkedeki tüm kanunlara ve düzenlemelere uyacağınızı ve bununla birlikte Hizmet kullanımınızın mukim bulunduğunuz ülkede resmi merciiler tarafından belirlenen kanunları, düzenlemeleri veya emirleri ihlâl ediyorsa, çiğniyorsa ya da bunlarla çatışıyorsa Hizmetleri kullanmayacağınızı koşulsuz olarak beyan ve kabul edersiniz.

7.21. Değişen piyasa koşullarına ve diğer (ticari) ihtiyaçlara yanıt verebilmek adına Hüküm ve Koşulları dilediğimiz zaman değiştirebileceğimizi beyan ve kabul edersiniz.

7.22. Aureus şirketive iştiraklerini, kanuni mirasçılarını ve atadıklarını, memurlarını, işçilerini, temsilcilerini, ortaklarını, aracılarını ve bunlar nedeniyle hak talebinde bulunan herkesi (topluca “İbra Edilmiş Taraflar” olarak anılacaktır) gerçek ve/veya tüzel kişiliklerini Aureus ve İbra Edilmiş Taraflarına karşı Aureus Nummus dijital akçesi nedeniyle ya da bağlantılı herhangi bir şekilde ortaya çıkmış, mevcut olan ya da çıkabilecek bilinen ya da bilinmeyen her türlü hak talebi, yükümlülük, zorunluluk, vaat, anlaşma, anlaşmazlık, talep, zarar, her türlü dava sebebinden ibra ve kati suretle ferağ ettiğinizi kabul edersiniz. İşbu Feragat; taraflar ve ilgili varisleri, yöneticileri, kişisel temsilcileri, vasiyetini yerine getirenler, mirasçıları ve atadıkları için bağlayıcıdır ve bunlar lehine hükümleri ifade eder. MUTABIK OLMADIĞINIZ TAKDİRDE HİZMETLERİ KULLANMAYI DERHAL BIRAKMALI, AUREUS NUMMUS KULLANMAYI BIRAKMALI VE BU WEB SİTESİNDEN DERHAL ÇIKMALISINIZ.

 

 1. KULLANIM KISITLAMALARI.

Hizmet üzerinde ve/veya ile ilgili olarak kullanımı kesin suretle yasaklanmış bazı ürünler mevcuttur. Lütfen aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyunuz. Burada yer alan hükümlere uymamanız durumunda (Simplexx’in kendi takdirine bağlı olarak) Hizmete erişiminiz iptal edilebilir ve ayrıca bu durumda hukuki ve/veya cezai yükümlülüklere maruz kalabilirsiniz.

Kendiniz ya da sizin adınıza hiç kimse şunları yapamaz:
(i) Hizmet üzerinde bulunan her türlü bilgi dahil Hizmet üzerindeki içeriğin herhangi bir kısmını (topluca “İçerik” olarak anılacaktır) herhangi bir şekilde kopyalamak, değiştirmek, öyküntü iş üretmek, uyarlamak, taklit etmek, tercüme etmek, ters mühendislik yapmak, toplamak, derlemek, kaynak koduna dönüştürmek veya parçalara ayırmak, ya daİçeriği, Simplexx’in önceden yazılı izni olmadan dağıtmak;
(ii) Hizmeti (veya herhangi bir parçasını) kopyalamak, değiştirmek, öyküntü iş üretmek, uyarlamak, taklit etmek, tercüme etmek, ters mühendislik yapmak, toplamak, derlemek, kaynak koduna dönüştürmek veya parçalara ayırmak ve/veya başkalarına bunlar için izin vermek;
(iii) İçeriği herhangi bir diğer web sitesi veya ağ bilgisayarı ortamında herhangi bir amaçla kullanmak veya içeriği, Simplexx’in önceden yazılı izni olmadan çoğaltmak ya da kopyalamak;
(iv) Hizmet ve/veya İçerik etrafında tarayıcı ya da sınır ortamı oluşturmak, in-line linking dahil Hizmet üzerindeki görsel, poster ve video gibi elemanlara bağlantı vermek ve/veya bu anlaşmanın hükümleri altında açıkça izin verilmediği sürece Hizmetin herhangi bir parçasını çerçevelemek (frame) ya da ikiz içerik (mirror) oluşturmak;
(v) Diğer kullanıcıların gizlilik ve diğer haklarına müdahale etmek veya bunları ihlâl etmek ya da robot, spider, site araması veya bilgi çıkarma uygulamaları ya da diğer bilgi çıkarma, indeksleme veya veri madenciliği amaçlı otomatik cihazlar kullanmak dahil açık ve bilgilendirilmiş izinleri olmadan Hizmet üzerindeki ziyaretçilerin kişisel kimlik ve tanımlama bilgilerini elde etmek veya toplamak;
(vi) Başkalarının yasal haklarını herhangi bir şekilde karalamak, istismar etmek, taciz etmek, takip etmek, tehdit etmek ve/veya ihlâl etmek;
(vii) Kendisi ve/veya içeriği istismar edici, taciz niteliğinde, tehditkâr, kışkırtıcı kin, antisosyal davranışlara özendirici veya teşvik edici, tütün veya silah endüstrilerini destekleyen, müstehcen, tahkir edici, veya ırksal, cinsel, dini olarak veya herhangi bir şekilde sakıncalı, saldırgan ve/veya başkalarının haklarını herhangi bir şekilde ihlâl eden ve/veya İçeriğin ya da Simplexx’e ve/veya Hizmete yapılmış herhangi bir atfın Simplexx’in itibarını ve saygınlığını zedeleyici ya da Simplexx’i gerçekten itibarsızlaştıran herhangi bir mal veya hizmet üzerinde ya da bunlarla bağlantılı olarak Hizmeti kullanmak ve/veya teşhir etmek;
(viii) Fikri Mülkiyet Hakları ve gizlilik hakları dahil olmak üzere Üçüncü Tarafların haklarını çiğneyebilecek veya gayrimeşru nitelik taşıyan herhangi bir içeriği Hizmet aracılığıyla veya Hizmetle bağlantılı olarak iletmek, dağıtmak, teşhir etmek veya herhangi bir şekilde erişilebilir kılmak;
(ix) Herhangi bir kişiyi ya da kurumu taklit etmek veya doğrudan ya da dolaylı olarak Hizmetle ilgili yanlış bilgi vermek;
(x) Herhangi bir kişi ya da kurumla olan bağlantınızı yanlış belirtmek ya da yanlış anlatmak veya Simplexx ya da herhangi bir Üçüncü Tarafın sizi, işinizi veya herhangi bir beyanınızı tasdik ettiğini açıkça ya da zımnen belirtmek veya Hizmet ile ilgili/üzerinden yanlış veya doğru olmayan bilgiler paylaşmak;
(xi) Herhangi bir donanım, yazılım veya telekomünikasyon ekipmanına zarar verebilecek ya da ele geçirebilecek her türlü virüs, solucan (worm), Trojan Atı, saatli bomba, web bug, casus yazılım ya da her türlü bilgisayar kodu veya programlar veya diğer herhangi gerçek ya da potansiyel olarak zararlı, bozucu veya saldırgan kod veya bileşeni Hizmet ile bağlantılı olarak erişilebilir kılmak ve/veya Hizmeti bunların dağıtımı ve/veya iletimi için kullanmak;
(xii) Hizmeti veya Hizmetin barındırıldığı ya da Hizmeti erişilebilir yapan sunucuları ve ağları engellemek veya bozmak ya da söz konusu sunucu ve ağlara ait gerekliliklere, prosedürlere, ilkelere veya düzenlemelere uymamak;
(xiii) İçerik ve/veya Hizmet kullanımını ya da erişimini satmak, lisanslamak veya kendi çıkarlarınız için kullanmak;
(xiv) Hizmeti her türlü spam, izinsiz posta ve benzeri işler için ve/veya bunlarla bağlantılı olarak kullanmak;
(xv) İçeriğin tamamını ya da herhangi bir bölümünü sistematik olarak indirerek ve depolayarak veri tabanı oluşturmak veya Simplexx’in önceden yazılı izni olmaksızın Hizmetten alınarak oluşturulmuş verileri iletmek;
(xvi) Hizmete ve/veya ilgili bazı işlevlere erişimi engellemek ya da kısıtlamak için alınmış önlemleri baypaslayarak aşmak;
(xvii) İçeriği ve/veya Hizmeti herhangi bir kanunsuz, ahlak dışı veya izinsiz amaç için kullanmak;
(xvii) Hizmeti ve/veya İçeriği, Simplexx’in önceden yazılmış açık izni olmadan kişisel olmayan veya ticari amaçlarla kullanmak;
(xix) İşbu Hüküm ve Koşulları çiğnemek ya da ihlâl etmek.

 1. YÜKÜMLÜLÜK VE GÜVENCE KISITLAMASI

9.1. Geçerli kanunlar tarafından zorunlu tutulmadığı sürece biz ya da iştiraklerimiz, ilgili yöneticilerimiz, memurlarımız, hissedarlarımız veya işçilerimiz ya da aracılarımız, sözleşmede yer alsın ya da almasın hiçbir türlü kayıp veya zarar, (ihmâl dahil olmak üzere) haksız fiilden doğan zarar, yasal yükümlülüklerin ihlâlinden ve aşağıda belirtilenlerden kaynaklı veya aşağıdakilerle bağlantılı olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez ve yükümlü olmayacaktır:

9.1.1. Bu platform üzerinde veya Platform ve/veya Hizmetler ile bağlantılı olarak erişime sunulmuş herhangi bir bilgi, fikir, içerik ve/veya materyalin kullanımı veya bunlara istinad etmek;

9.1.2. Platform ve/veya Hizmetlere erişimde kesinti veya gecikme, kullanım ya da kullanamama veya erişememe, ya da Platform ve/veya Hizmetlerle bağlantılı hat ya da sistem hataları veya ilgili güvenlik tehditleri,

Bunlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere: Özel, dolaylı, arızi, ceza gerektiren veya netice kabilinde doğan zararlar, kâr kaybı, satış, iş veya gelir; veri kaybı; iş aksaması; öngörülen birikimlerin kaybı; iş fırsatı, saygınlık veya itibar kaybı; yönetime ayrılmış sürenin israfı; ya da doğrudan veya dolaylı kayıp ve zararlar.

9.2. Geçerli kanunlar tarafından zorunlu tutulmadığı sürece, Platform ve/veya Hizmet kullanımınızla bağlantılı olarak bilişim teknolojileriniz, cihazlarınız, bilgisayar programlarınız, platformunuz, verileriniz veya diğer sahibi olduğunuz materyallerde meydana gelebilecek kayıp veya zararlardan tarafımız hiçbir şekilde yükümlü değildir.

9.3. Kanunların mümkün olduğunda izin verdiği sınırlar çerçevesinde; sizin ya da sizin adınıza yetkili aracınızın Platformu veya Hizmetleri kullanımından, sizin ya da sizin adınıza yetkili aracınızın işbu Hüküm ve Koşullara tam riayet edememesinden, Platform üzerinde veya Hizmetler üzerinden sunulan bilgi ve görsellerin siz ya da söz konusu aracınız tarafından kullanılması sebebiyle doğabilecek her türlü kayıp, yükümlülük, yargılama, dava, eylem, hukuki işlem, talep, zarar ve masraflardan ve bunlara karşı (avukat ücretleri dahil) Aureus ve Simplexx’i, iştiraklerini ve ilgili memurlarını, aracılarını ve çalışanlarını dokunulmaz ve masun tutacağınızı kabul edersiniz.

9.4. Ancak, işbu Hüküm ve Koşullarda belirtilenlere rağmen herhangi bir sebeple size karşı yükümlü olmaya karar vermemiz durumunda işbu Hüküm ve Koşulları kabul ederek bütün dava hakkı veren zarar ve kayıplar için bizim ve Aureus’un toplam yükümlülüğünün aşağıda belirtilenleri aşmayacağını açıkça kabul edersiniz: (i) on bin Amerikan Doları (10.000$); veya (ii) söz konusu yükümlülüğün doğmuş olduğu iddia edilen tarihten üç (3) ay önce işbu Hüküm ve Koşullar kapsamında ilgili Hizmetler için tarafınızca bize ödenmiş ve ödenecek ücretler.

9.5. Biz, iştiraklerimiz, Üçüncü Taraf tedarikçilerimizi veya ilgili direktörler, yöneticiler, memurlar, hissedarlar, çalışanlar ya da aracılar aşağıda belirtilenlerle ilgili olarak belirtilenler için hiçbir taahhütte bulunmaz ya da yükümlülük kabul etmez:

9.5.1. Platform ve/veya Hizmetlerin doğruluğu, yeterliliği, güncelliği, tamlığı, güvenilirliği, performansı ya da devamlı ulaşılabilirliği;

9.5.2. Platform ve/veya Hizmetlerdeki gecikmeler, noksanlar veya kesintiler;

9.5.3. Kasti olmayan hatalar ve noksanlar.

9.6. Yanlışlar veya dizgisel ya de diğer türlü hatalar içerebilecek olan, platformu ve Hizmetleri oluşturan bilgileri ve materyalleri kısmen ya da tamamen doğrulamadığımızı, gözlemlemediğimizi, gözden geçirmediğimizi tasdik etmediğimizi beyan ederiz.

9.7. Oluşmuş ya da oluşabilecek olan her türlü yükümlülük ve sorumluluktan Aureus’u ibra ettiğinizi siz, yani Kullanıcı olarak kabul edersiniz.

10. İLERİYE YÖNELİK BEYANLAR.

10.1. Platformda yer alan bazı bilgiler, ABD Özel Menkul Kıymet Davaları Reform Kanunu veya diğer geçerli düzenlemeler kapsamında belirtildiği anlamıyla” ileriye yönelik beyanları” oluşturabilir. Bazı durumlarda söz konusu beyanlar, “olabilir”, “gayret edilir”, “düşünülür”, “olasılığı vardır”, “yapılacak/edilecek”, “beklenir”, “planlanır”, “öngörülür”, “inanılır”, “tahmin edilir”, “potansiyel” veya “devam edilir” gibi ileriye yönelik kelimeleri ve bunların olumsuz hallerini ve diğer terimleri içeren terminolojinin kullanımı olarak tanımlanır. Simplexx, Aureus ve Aureus Nummus dijital akçesiyle ilgili riskler, belirsizlikler ve varsayımlar ifade eden bunun gibi ileriye yönelik beyanlar; ilgili ürünlerin gelecekteki performansına ilişkin işletmemizde ve endüstrideki ilgili stratejilerimize ve öngörülen trendler baz alınarak yapılmış tahminler, Simplexx ve Aureus’a ait planlar, hedefler, beklentiler ve amaçlara ek olarak tarihi ya da güncel değeri bulunmayan ifadeleri, bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, içerir. İleriye yönelik beyanlar, sadece gelecek olaylarla ilgili beklentilerimize dayanarak yapılmış tahminlerdir. İş hacmi veya söz konusu ileriye yönelik beyanlarda zımnen ya da açıkça belirtilmiş olanlardan maddeten farklı olabilecek performans gibi gerçek sonuçlar doğurabilecek riskleri ve belirsizlikleri içerirler. Simplexx ve/veya Aureus’un performansının mevcut beklentilerden maddeten farklı olmasına neden olan unsurlar arasında, tahdidi olmamak kaydı ile; stratejik inisiyatiflerin uygulanması, ekonomik, politik ve piyasaya bağlı koşulların ve dalgalanmalar, devlet ve endüstri düzenlemeleri, faiz oranı riski ve pazar rekabeti yer almaktadır. Bu riskler ve belirsizlikler kapsamlı değildir ve ileriye yönelik beyanlar, değişime tabi bir dizi tahmine dayanarak yapılmaktadır. Çok rekabetçi ve sürekli değişen bir ortamda iş yapmaktayız. Zaman zaman yeni riskler ve belirsizlikler ortaya çıkmaktadır ve bütün riskleri ve belirsizlikleri tahmin etmek mümkün değildir. Bunun yanı sıra söz konusu unsurların ve bununla birlikte unsur ya da unsurlar bütününün ileriye yönelik beyanlarda belirtilenlerden maddeten farklılık gösterebilecek sonuçlar, iş hacmi, performans ya da edinimlere ne ölçüde sebebiyet vereceğini değerlendiremeyiz. Herhangi bir rapor ya da belgede bu gibi tahminleri dahil etmemiz, tahminlerimizin gerçek olacağı yönünde bir açıklama olarak görülmemelidir. İşbu ileriye yönelik beyanların hiçbirinin doğruluğu ya da eksiksizliğiyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyiz. İleriye yönelik beyanlara, gelecek olaylarla ilgili tahminler olarak itimat etmeyiniz. Herhangi bir raporun tarihinden sonra, önceki beyanlarımızı gerçekleşmiş sonuçlara veya revize edilmiş beklentilere uydurmak için işbu ileriye yönelik beyanları güncellemek zorunda olmadığımızı ve güncelleme niyetinde de olmadığımızı beyan ederiz. Aureus Nummus dijital akçesine yatırım yapmanın yapısı gereği yüksek derecede spekülatif olduğunu ve yatırımınızın tümünü kaybetmenizle sonuçlanabileceğini beyan ve kabul edersiniz.

 1. VİRÜSLER VE ARIZALAR

11.1. Bilgisayar virüslerini tespit amacıyla gerekli önlemleri aldık. Ancak, Platformumuzun ve/veya Hizmetlerimizin hiçbir aksaklık, arıza, tutukluk ve virüs barındırmadığını ya da Platformun herhangi bir zamanda doğru ve beklenen şekilde çalışacağını taahhüt edemeyiz. Hizmeti engelleme saldırısı dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere virüs ya da bilgisayar ekipmanlarınızı, bilgisayar programlarınızı, verilerinizi veya diğer materyalleri etkileyebilecek diğer zararlı teknolojik materyaller nedeniyle ortaya çıkabilecek kayıp veya zararlardan ötürü hiçbir yükümlülük kabul etmeyiz.

11.2. Platform ve Hizmetlerimize erişmek için bilişim teknolojilerinizi, cihazlarınızı, bilgisayar programlarınızı ve platformunuzu yapılandırmak ve bunları kendinize ait anti-virüs yazılımları, firewall’lar ve diğer teknik önlemlerle korumak sizin sorumluluğunuzdadır. Platformumuzun ve Hizmetlerimizin bilişim teknolojileriniz, bilgisayar programlarınız ve platformunuz ile uyumluluğuyla ilgili hiçbir taahhütte bulunmayız.

11.3. Virüs, trojan, solucan, yazılım bombası, tuş vuruşu kaydediciler, casus yazılım, reklam virüsü yazılımı ve/veya bilgisayarı ve yazılımlarını olumsuz etkileyebilecek ya da kötü niyetli veya teknolojik olarak zarar veren diğer zararlı yazılımları ve benzer bilgisayar kodlarını Platformumuza veya Hizmetlerimize sokmayınız ve Platformumuzu veya Hizmetlerimizi bu şekilde kullanmayınız.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI.

12.1. Platform ve Hizmetlerin ve bize ait veriler, bilgiler, içerik, veri, semboloji, yazılım, teknoloji, ürün ve dokümantasyon dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Platformda yayınlanmış materyaller ile Platform ve Hizmetler aracılığıyla erişime sunulmuş materyallerin tüm fikri mülkiyet hakları tarafımıza aittir. Söz konuşu çalışmalar telif kanunları ve diğer fikri mülkiyet hakları tarafından korunmaktadır. Buna benzer bütün haklar saklıdır. İcatlar, patentler ve patent başvuruları, markalar, marka isimleri, logolar, telife dahil edilebilir materyaller, grafikler, metinler, görseller, tasarımlar (Hizmet ve herhangi bir bölümündeki görünüm ve his öğeleri), şartnameler, yöntemler, prosedürler, bilgiler, know-how algoritmaları, veriler, teknik veriler, interaktif özellikler, kaynak ve nesne kodları, klasörler, arayüz, grafik kullanıcı arayüzü ve ticari sırlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmet, İçerik, Simplexx’e ait yazılım ve diğer her türlü ilgili fikri mülkiyet hakları, tescillenmiş ve/veya tescillenebilir olsun ya da olmasın, (topluca “Fikri Mülkiyet” olarak anılacaktır) Simplexx’e aittir ve/veya ruhsatlandırılmıştır ve bununla birlikte söz konusu haklar İsrail kanunlar ile birlikte yabancı kanun ve uluslararası anlaşmalarda hükmedilmiş telif ve diğer ilgili fikri mülkiyet haklarına tabidir. Hüküm ve Koşullarda açıkça izin verilmediği sürece siz ya da sizin adınıza hiç kimse, hiçbir yolla veya hiçbir şekilde Simplexx’in Fikri Mülkiyeti dahil olmak üzere Simplexx’in mülkiyet haklarına tabi olan herhangi bir materyali kopyalayamaz, dağıtamaz, teşhir edemez, halka açık olarak sergileyemez, kamunun erişimine sunamaz, taklit edemez, okunabilir şekilde yazdıramaz, kaynak koduna dönüştüremez, parçalarına ayıramaz, uyarlayamaz, alt-lisans veremez, ticari olarak hiçbir şekilde kullanamaz, satamaz, kiralayamaz, ödünç veremez, işleyemez, derleyemez, ters mühendislik yapamaz, başka yazılımlarla birleştiremez, tercüme edemez, değiştiremez ya da öyküntü iş üretemez.

“Simplexx” ve Hizmetle bağlantılı olarak Simplexx, Aureus ve iştirakleri tarafından kullanılan her türlü logo ve diğer kendisine ait unsurlar (“Markalar“), tescillenmiş olsun ya da olmasın Simplexx veya Aureus’a ait marka ve/veya marka isimleridir. Aureus Nummus dijital akçesi üzerinde veya bunlarla ilgili olanlar ve Borsayla bağlantılı olanlar dahil olmak üzere Hizmet üzerinde veya Hizmet ile ilgili tüm diğer markalar, hizmet markaları, ticari isimler ve logolar, ilgili sahiplerine aittir (“Üçüncü Taraf Markalar“). Üçüncü Taraf Markalar açık bir şekilde Aureus’a herhangi bir şekilde atfedilebilir tüm markaları ve hakları içerir. İşbu anlaşmanın hükümleri altında Markalarımıza ve/veya Üçüncü Taraf Markalara hiçbir hak, lisans veya menfaat tanımlanmamış olmakla birlikte siz, Simplexx Markaları veya Üçüncü Taraf Markalarıyla ilgili hiçbir hak, lisans veya çıkar iddia edemezsiniz ve bu nedenle işbu anlaşmada açıkça izin verilmediği sürece söz konusu markaların herhangi birini kullanmaktan kaçınırsınız.

İşbu vesileyle, hizmetimiz içerisinde bulunan telif işareti [©] ve marka işaretleri [® veya ™] dahil olmak üzere Simplexx, Aureus ve/veya lisans sağlayıcıları ve iştiraklerine ait mülkiyet haklarını gösteren telif bildirimlerini, kısıtlamaları ve işaretleri kaldırmanız yasaklanmıştır ve bununla ilgili tüm geçerli kanunlara riayet edeceğinizi beyan ve taahhüt edersiniz. Ayrıca Simplexx’in markaları ve logolarıyla aynı veya bunlara çok benzeyen her türlü isim, marka veya logoyu kullanmanız, üzerinde oynamanız veya kirletmeniz, tescilli olsun ya da olmasınlar, yasaktır. Ayrıca Aureus’un markaları ve logolarıyla aynı veya bunlara çok benzeyen her türlü isim, marka veya logoyu kullanmanız, üzerinde oynamanız veya kirletmeniz, tescilli olsun ya da olmasınlar, yasaktır.

12.2. Aşağıda belirtilen sınırlı istisnalara tabi olmak üzere Platform, Hizmetler veya bunların herhangi bir kısmı önceden yazılı iznimiz olmaksızın hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, kamuya teşhir edilemez, yeniden basılamaz, dağıtılamaz, ayıklanamaz ya da yeniden kullanılamaz. Bu sınırlandırmanın herhangi bir şekilde ihlâl edilmesi kati suretle yasaktır ve bunun gibi bir ihlâl bizim için maddi zararla dahi yeteri düzeyde telafi edilemeyecek onarılmaz bir hasara sebebiyet verecektir. Mevcut olabilecek diğer hak ve tedbirlere ek olarak bu konuyla ilgili herhangi bir ihlâl etmeniz durumunda tarafımızca (ihtiyati tedbir dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) parasal olmayan tedbir uygulanabilir. İzin talepleriniz e-posta yoluyla info@simplexx.uk adresine gönderilmelidir.

12.3. Platformda saklanan ya da Platform üzerinden erişime sunulmuş hiçbir materyali, size tarafımızdan lisans sağlanmadan ticari ve işle ilgili amaçlar için kullanmayınız.

12.4. Bu Platformda saklanan veya Platform üzerinden erişime sunulan herhangi bir materyali işbu Hüküm ve Koşulları ihlâl ederek basarsanız, kopyalarsanız veya indirirseniz, Platforma erişiminiz derhal sonlandırılacaktır ve bu durumda takdirimize bağlı olarak oluşturduğunuz materyal kopyalarını bize geri göndermeli ya da imha etmelisiniz.

12.5. Madde 3’te yer alan hükümlere göre tarafınıza kullanımı için lisans sağladığımız tüm telif ve her türlü diğer fikri mülkiyet hakları bütünüyle ve münhasıran Simplexx’e ait olduğunu beyan ve kabul edersiniz. İşbu vesileyle, sizinle işbirliği içerisinde oluşturulmuş olsun ya da olmasın herhangi bir şeyle ilgili katiyen tüm telif ve diğer fikri mülkiyet hakları ve bunlarla birlikte işbu Hüküm ve Koşulların mevcudiyetinin bir sonucu olarak yürürlükteki geçerli kanunlar yoluyla hak sahibi olduğumuz, niteliği fark etmeksizin şimdi bilinen veya gelecekte üretilecek her türlü diğer hakları sırasıyla Aureus ve Simplexx’e devredersiniz.

 1. LİSANS VE ERİŞİM HAKLARININ FESHİ

13.1. İşbu Hüküm ve Koşullar, bizden herhangi birimiz tarafından şunlara göre feshedilebilir:

13.1.1. Size ya da diğer Tarafa otuz (30) gün önceden gönderilmiş yazılı tebligat;

13.1.2. Diğer Tarafın işbu Hüküm ve Koşulları, fiilin yasal yolları mümkün kıldığı ölçüde, ihlâl etmesi ve ilk Tarafın ihlâlle ilgili ve ilk Tarafın feshetme niyetinde olduğuna dair tebligatını aldıktan sonra on (10) iş günü içinde diğer Tarafın yasal tedbire başvurmaması durumunda diğer Tarafa derhal yazılı tebligat gönderilerek,

13.1.3. İşbu Hüküm ve Koşullarla ilgili Programın hükümlerine uygun olarak.

13.2. İşbu Hüküm ve Koşullar, yazılı tebligat yoluyla kendi kati, nihai ve ivedi takdirine göre Simplexx tarafından feshedilebilir.

13.3. Lütfen uygun olduğu şekilde işbu Hüküm ve Koşulların feshine ilişkin sonuçlarla ilgili Programları inceleyiniz.

13.4. Aureus; Simplexx’le olan hizmet sözleşmesini dilediği zaman feshedebilir.

 1. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ.

14.1. İlgili Tarafın mahkeme yoluyla acil geçici bir çözüm aradığı durumlar haricinde ve ilgili Taraf işbu Madde 12’ye riayet etmedikçe taraflardan hiçbiri, işbu Hüküm ve Koşullarda bahsedilen zorunluluk ve yükümlülüklere bağlı ortaya çıkan ihtilaflarla ilgili olarak diğer taraf hakkında tahkim ya da dava başlatamaz.

14.2. Bir Tarafın işbu Maddeye riayet etmemesi durumunda söz konusu Taraf, diğer tarafı aşağıda belirtildiği şekilde ihtilaf çözüm prosedürlerine bağlı olmaktan ibra ettiğini kabul eder.

14.3. Fatura İhtilafları

14.3.1. Simplexx tarafından düzenlenmiş herhangi bir fatura, beyan veya diğer türlü belgede belirtilen tutarla ilgili (“İtiraz Edilen Tutar”) itirazınız var ise, İtiraz Edilen Tutarın son ödeme tarihinden önce ya da söz konusu ödeme halihazırda yapılmışsa ödeme tarihinden sonra en geç iki (2) iş günü içinde Simplexx’e yazılı bildirimde bulunacağınızı burada beyan edersiniz.

14.3.2. Simplexx’e işbu Maddeye uygun olarak bildirimde bulunmadığınız takdirde, İtiraz Edilen Tutarın ihtilaflı olarak kalacak olmasına bağlı olmaksızın söz konusu tutarın olağan ödeme hükümlerine uygun olarak ödenmesi gerektiğini işbu vesileyle beyan ve kabul edersiniz. İhtilafın sonlandırılmasının ardından, İtiraz Edilen Tutarın Simplexx’e ödenmesi gereken tutardan fazla olduğu tespit edildiği durumda Simplexx, makul olan en kısa süre içerisinde size borçlu olduğu tutarı tarafınıza en kısa sürede iletecek ya da mahsup edilecektir.

14.4. Prosedür.

14.4.1. Taraflardan birinin ihtilaf başlatması durumunda:

14.4.1.1. Söz konusu Taraf, ihtilafı müzakere edecek bir temsilci görevlendirerek diğer Tarafa yazılı tebligat sunar (“İhtilaf Bildirimi”);

14.4.1.2. Diğer Taraf, İhtilaf Bildirimini aldıktan sonra beş (5) iş günü içinde ihtilafı müzakere edecek kendi temsilcisini görevlendirerek yazılı cevap sunar (“İhtilaf Bildirimi Cevabı”);

14.4.1.3. Temsilciler, herhangi bir uzlaşma mümkün ise, ihtilafı müzakere etmek ve uzlaşmak için her türlü çabayı gösterir ve uzlaşma yazılı olarak kaydedilmek suretiyle her iki temsilci tarafından imzalanır ve söz konusu imzalı anlaşma her iki Taraf için de bağlayıcı nitelik taşır;

14.4.2. İhtilaf Bildirimine Cevabın teslim alınmasını takriben on (10) İş Günü içinde ihtilafın çözülememesi durumunda Taraflar, tahkim ya da dava yollarını içermeyecek şekilde ihtilafı çözüme kavuşturacak bir süreçle ilgili müzakere etmek için her türlü çabayı göstereceğini taahhüt eder;

14.4.3. İhtilaf Bildirimine Cevabın alınmasından sonra yirmi (20) İş Gün geçmiş ise ve ihtilafın çözümüne yönelik herhangi bir alternatif üzerinde yapılan müzakerelerden sonuç çıkmamışsa Taraflar, önce tahkim sonrasında ise dava yoluna başvurabilir.

14.4.4. Madde 12.4.3’e uygun olarak herhangi bir alternatif ihtilaf çözümüne yönelik müzakerelerin başarısız olması durumunda, işbu maddeye referans yoluyla iliştirilmiş olduğu kabul edilen Londra Tahkim Mahkemesi (LCIA) Kurallarına müracaat edilecek ve nihai olarak bu kurallardaki hükümlere göre tahkim yoluyla çözümlendirilecektir.

14.4.4.1. Hakem heyeti üç kişiden oluşacaktır;

14.4.4.2. Tahkim mahkemesinin yeri ya da yasal konumu Londra şehri olacaktır;

14.4.4.3. Tahkim işlemlerinde kullanılacak olan dil İngilizce’dir;

14.4.4.4. İşlemlerdeki amir kanun, uygun görüldüğü takdirde işbu Hüküm ve Koşullardaki amir kanun olacaktır.

14.4.5. Masraflar

14.4.5.1. Müzakerelerde farklı şekilde mutabık kalınmadığı ya da tahkim veya dava kararıyla emredilmediği sürece ihtilafın oluşmasına sebebiyet veren Taraf, her türlü masrafı üstlenir.

 1. KARA PARA AKLAMA FAALİYETLERİNİ ÖNEME VE TERÖRLE MÜCADELE FİNANSMANINA DAİR ÇERÇEVE.

15.1. Genel.

15.1.1. Kara para Anlamayı Önleme Mevzuatı, Finansal Suç Mevzuatı, Terör Finansmanı Mevzuatı ve Yaptırımlar Mevzuatı ile birlikte kurallar, yönlendirmeler ve uygulamaları (“Finansal Suç Çerçevesi”) dahilindeki hükümler altındaki zorunluluklarımızı ciddiye alıyoruz ve operasyonlarımızı, Finansal Suç Çerçevesinde belirlenen amaçlar ve kurallar ile uyumlu olması için her türlü çabayı gösteriyoruz.

15.1.2. Finansal Suç Çerçevesindeki ilgili zorunlulukların ifasında, bunu sağlamak için gözlem, kimlik tanımlama ve onay programları ile operasyonlarımızı yürütüyoruz.

15.1.3. Finansal Suç Çerçevesi hükümleri altındaki yükümlülüklerimizin ifasında önetkin şekilde çalışacağımızı taahhüt ederiz ve bu itibarla, ilgili Finansal Suç Çerçevesi Yükümlülüklerine uygun olduğunu temin etmek amacıyla toplanan ve saklanan gözlem, kimlik tanımlama ve onay bilgileriyle ilgili süregelen yıllık denetim kontrolleri yürüteceğiz.

15.1.4. Simplexx’in Finansal Suç Çerçevesi hükümleri altındaki yükümlülüklerini ifası sırasında elde edilen bilgilerin ilgili güvenlik gereklilikleri ve standartlarına uygun olarak korunmasını temin edeceğimizi taahhüt ederiz.

15.1.5. Bilgi paylaşımının, Simplexx’e ait yükümlülükleri yerine getirilmesi gerektiği ya da Finansal Suç Çerçevesi hükümleri tarafından gerektiği durumlarda tarafımızca ilgili resmi mercilere, düzenleyici kurumlara ve/veya diğer yetkili kurumlara karşı Finansal Suç Çerçevesi hükümleri altındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla toplanan bilgilerin herhangi bir bildirime tabi olmadan erişime sunma hakkımız saklıdır ve bu kesin ve gayri kabili rücu hak sizin tarafınızdan işbu vesileyle Simplexx’e tanınır.

15.1.6. Finansal Suç Çerçevesi hükümleri altındaki ilgili yükümlülükleri ifa edebilmemiz için gerekli olan ek bilgilerin sizden talep etmek hakkımız saklıdır. Sizden belge talep etmemiz ve bu talebe tarafınızca açıkça, zımnen ya da fiilen uyulmaması durumunda, Platform(lar)a ve Hizmet(ler)e erişiminizi geri alabilir, engelleyebilir ya da iptal edebiliriz.

15.1.7. İşbu Hüküm ve Koşullar uyarınca bilgi elde ettiğimiz, topladığımız ve/veya kaydettiğimiz durumlarda; sizinle ilgili olarak elde edilmiş, toplanmış veya kaydedilmiş bilgileri görüntüleme talepleriniz için makul bir idari ücret talep etme hakkımız saklıdır.

15.1.8. Madde 15.1.7 ile ilgili olarak, herhangi bir geçerli yasa tarafından zorunlu tutulmadığı sürece, operasyonlarımız sırasında hakkınızda elde edilmiş, toplanmış ve/veya kaydedilmiş bilgilere sadece belirli hükümlere bağlı olarak sizin tarafınızdan erişilebilir.

15.1.9. Finansal Suç Çerçevesi hükümlerinde belirtilen yükümlülüklerimizi ifa etmek amacıyla kimlik bilgilerinizi doğrulamak için elektronik doğrulama yöntemleri kullanabileceğimizi beyan ve kabul edersiniz. Kimliğinizi belirlemek için elektronik doğrulama yöntemleri kullanmamızı istememeniz durumunda lütfen alternatif bir doğrulama yöntemi talep ederek Simplexx’e Madde 17.3’te belirtilen e-posta adresi üzerinden yazılı olarak ulaşın.

15.1.10. Yukarıda belirtilen elektronik doğrulama yöntemleriyle sınırlı olmaksızın, tarafımıza sunulan bilgilerin, tamamlanmış bir Hizmet Kayıt Formundaki bilgiler dahil olmak üzere, kredi raporlama kuruluşunun elinde ya da kontrolünde bulunan kredi bilgilendirme dosyası içindeki kredi bilgileriyle bütünüyle ya da kısmen uyuşup uyuşmadığına yönelik olarak herhangi bir kredi raporlama kuruluşundan ya da benzer bir kuruluştan değerlendirme talep edebiliriz. Alternatif olarak, herhangi bir kredi raporlama kuruluşundan ya da benzer bir kuruluştan buna benzer bir değerlendirme hazırlamasını ve sunmasını talep edebileceğimizi beyan edersiniz.

15.1.11. Madde 15.1.10 ile ilgili olarak, kredi raporlama kuruluşunun veya benzer bir kuruluşun değerlendirme yapmak amacıyla tamamlanmış bir Hizmet Kayıt Formu ile sunduğunuz kişisel bilgileri kullanabileceğini beyan edersiniz.

15.1.12. Elektronik kimlik doğrulama yöntemleriyle kimliğinizi doğrulayamamamız durumunda, söz konusu durumla ilgili bilgi vermek ve kullanılabilecek diğer doğrulama yollarına ek olarak bütün makul bilgileri sunmak amacıyla sizinle irtibata geçer.

 1. KATMA DEĞER VERGİSİ VE SATIŞ VERGİSİ.

16.1. Yorumlama.

16.1.1. Madde 16’da belirtilen Katma Değer Vergisi ve Satış Vergisi (“Vergi”), müşterinin bulunduğu yere, Hizmetin ya da Platformların bulunduğu yere ve/veya Hizmet ya da Platform’dan istifade edilen yere bağlı olarak farklılık gösterebilen, Platformlara veya Hizmetlere yüklenmiş olabilecek çeşitli dolaylı vergileri ifade eder.

16.2. Vergi Brütleme.

16.2.1. Madde 16.2.2’ye tabi olmak üzere, Taraflardan biri işbu Hüküm ve Koşullar altında veya bunlarla bağlantılı olarak ilgili Vergilerin ödenmesi gereken bir tedarik yapması durumunda, işbu Madde 16.2’nin uygulanması hariç olarak (Vergiden Muaf bedel) tedarik bedeli; Vergiden muaf bedel çarpı tedariğin yapıldığı zamandaki Vergi oranına eşdeğer miktarda artırılır.

16.2.2. Madde 16.1.1, işbu Anlaşmada Vergi dahil olarak belirlenmiş herhangi bir bedel için geçerli değildir.

16.3. Geri Ödemeler ve Tazminat.

16.3.1. Geri Ödemeler ve Tazminat. Bir Taraf, diğer bir Tarafa herhangi bir kayıp, masraf ya da gider için geri ödeme yaparsa ya da tazminat öderse, geri ödenecek ya da tazmin edilecek miktardan öncelikle diğer Tarafın kayıp, masraf veya giderler hasebiyle hak sahibi olduğu girdi vergisi indirimi düşülür ve sonrasında kalan miktar Madde 16.2’ye uygun olarak yükseltilir.

 1. GAYRI REŞİT KİŞİLER.

Sadece on sekiz (18) yaşını doldurduysanız Hizmeti kullanabilirsiniz. On sekiz (18) yaşından küçükseniz ya da bulunduğunuz yargı yetkisi bölgesindeki hükümlere göre bağlayıcı nitelikte sözleşme yapmanıza izin verilen yasal yaş sınırının altındaysanız, sadece ve sadece Hizmeti kullanırken işbu Hüküm ve Koşullar dahil olmak üzere imzaladığınız herhangi bir anlaşmanın arkasında durmayı kabul eden bir ebeveyn ya da yasal vasi gözetiminde Hizmeti kullanabilirsiniz. Herhangi bir aşamada yasal yaşınızla ilgili kanıt ve uygun görüldüğü takdirde, sadece uygun Kullanıcıların Hizmeti kullandığını doğrulayabilmek amacıyla, ebeveyn ya da yasal vasinizin Hizmeti kullanabileceğine dair onayınızı talep etme hakkımız saklıdır. On sekiz (18) yaşından küçük bir kişinin Hizmeti kullandığından haberdar olduğumuz durumda söz konusu Kullanıcının Hizmete erişimi yasaklanır ve engellenir.

 1. ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİ.

Hizmet; bazı Üçüncü Taraf Borsalar, web siteleri ve diğer Üçüncü Taraf hizmetleri (topluca “Üçüncü Taraf Hizmetleri” olarak anılacaktır) üzerinde ve/veya üzerinden bağlantı verilerek erişime sunulabilir. Aureus dahil bunun gibi Üçüncü Taraf Hizmetleri, Hizmetten bağımsızdır. İşbu vesileyle söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetleri üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığını beyan edersiniz ve ayrıca; Üçüncü Taraf Hizmetlerinin ulaşılabilirliğinden sorumlu olmadığımızı ve söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetleri üzerinde ve/veya aracılığıyla erişime sunulmuş mal, hizmet, içerik, reklam, ürün ya da materyallere ilişkin hiçbir teyidimiz bulunmadığını ve bunlarda sorumlu veya yükümlü olmadığımızı beyan ve kabul edersiniz.

Ayrıca, söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetleri ve/veya Borsalardaki herhangi bir mal, hizmet, içerik, ürün ve diğer materyallerin kullanımı veya bunlara itibar edilmesi nedeniyle ya da bunların neden olduğu iddia edilen ya da bunlarla bağlantılı doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarar ya da kayıptan ötürü hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmadığımızı beyan ve kabul edersiniz. Çoğu Borsa ve Üçüncü Taraf Hizmetleri; söz konusu Üçüncü Taraf ve Hizmetlerin, içeriklerinin ve hizmetlerinin kullanımını idare eden, Hüküm ve Koşullar ve gizlilik politikası dahil olmak üzere, yasal belgeler sunar. Söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerini veya Borsaları kullanmadan önce bahsedilen yasal belgeleri dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

 1. Ulaşılabilirlik.

Hizmetler ve Platformların ulaşılabilirliği ve işlevselliği; iletişim ağları, yazılım, donanım, hizmet sağlayıcılar ve yükleniciler ve Hizmet’i muhafaza eden benzeri Üçüncü Taraf Hizmetleri gibi çeşitli etmenlere bağlıdır. Hizmetin bozulma veya kesinti olmadan sürekli çalışacağı ve/veya ulaşılabilir olacağı ya da Hizmetin hatasız bir şekilde yetkisiz erişime karşı bağışık olacağıyla ilgili hiçbir taahhüt ya da teminat sunmayız.

 1. Hizmette Değişiklikler.

Dilediğimiz zaman herhangi bir bildirim sunmaksızın Hizmeti (veya herhangi bir kısmını) değiştirme, düzeltme, tadil etme, genişletme, geliştirme, başka değişiklikler yapma veya geçici ya da kalıcı olarak kapatma hakkımız saklıdır. Ayrıca, işbu vesileyle Hizmet üzerinden erişime sunulmuş İçeriğin tarafınıza herhangi bir bildirim sunulmaksızın içerik ve şekil bakımından değiştirilebileceğini, genişletilebileceğini ya da kaldırılabileceğini beyan edersiniz. Simplexx’in, Hizmetteki (veya herhangi bir kısmındaki) düzeltme, askıya alma, hata, arıza ve kapatılma durumlarıyla ilgili olarak size ya da herhangi bir Üçüncü Tarafa karşı yükümlü olmadığını kabul edersiniz.

 1. Yasal Uyarı ve Taahhütler

HİZMET VE/VEYA PLATFORMUN (VEYA HERHANGİ BİR KISIMLARININ) KULLANIMI, KULLANILAMAMASI VEYA İŞLETİLEMEMESİ YA DA KULLANIMININ VEYA İŞLETİLMESİNİN SONUÇLARIYLA İLGİLİ HİÇBİR TAAHHÜT YA DA BEYANDA BULUNMAYIZ.

İLGİLİ HER TÜRLÜ İÇERİK, VERİ VE BİLGİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLAMAMAK KAYDIYLA,HİZMET (VEYA HERHANGİ BİR KISMI); ZAPTA KARŞI TEMİNAT VEYA İHLAL EDİLMEME VEYA ZIMNEN BELİRTİLMİŞ KULLANIM,TİCARETEELVERİŞLİLİKVEYA BELLİR BİR AMAÇ YA DA KULLANIMA YÖNELİK UYGUNLUKLA İLGİLİ TEMİNATLAR DAHİL VE ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLER VE/VEYA BORSALAR TARAFINDAN SUNULAN ÜRÜN VE HİZMETLERİN KALİTESİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, HİÇBİR TAAHHÜT VERİLMEKSİZİN “OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUT BULUNDUĞU ŞEKİLDE” SUNULUR.

BİZ VE İŞTİRAKLERİMİZ; MEMURLARI, YÖNETİCİLERİ, HİSSEDARLARI, ÇALIŞANLARI, ALT YÜKLENİCİLERİ, ARACILARI, ANA ŞİRKETLERİ, BAĞLI KURULUŞLARI VE DİĞER İŞTİRAKLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE (TOPLUCA “SIMPLEXX İŞTİRAKLERİ“) MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN, SIMPLEXX VE/VEYASİZ YA DA HERHANGİ BİR KULLANICININ HİZMET KULLANIMIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR KULLANICI TARAFINDAN ELDE EDİLMİŞ YA DA OLUŞTURULMUŞ HER TÜRLÜ İÇERİK, VERİ VE DİĞER BİLGİLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ, DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ, UYGUNLUĞU, TAMAMLIĞI, GERÇEKLİĞİ, KULLANIŞLILIĞI VEYA TESRİYLE İLGİLİ HİÇBİR BEYAN VE TAAHHÜDÜ KABUL ETMEZ VE BÖYLESİ BEYANLARDA BULUNMAZ.

HİZMETİ KULLANAN HERHANGİ ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLER VE/VEYA BORSALAR DAHİL OLMAK ÜZERE HİZMET ÜZERİNDE BAHSEDİLMİŞ VEYA HİZMETLE BAĞLANTILI OLARAK ULAŞILABİLİR DURUMDAKİ HİÇBİR KURUM, ÜRÜN VEYA HİZMETLE İLGİLİ HİÇBİR TASDİKİMİZ BULUNMAZ.

HİZMET İŞLEYİŞİNİN GÜVENLİ, DOĞRU, TAM, KESİNTİSİZ, HATASIZ VEYA VİRÜSSÜZ, SOLUCANSIZ (WORM), DİĞER ZARARLI BİLEŞENLER VEYA DİĞER PROGRAM KISITLAMALARI İÇERMEYEN NİTELİKTE OLDUĞU YA DA OLACAĞIYLA İLGİLİ HİÇBİR TAAHHÜTÜMÜZ YOKTUR. KENDİ TAKDİRİMİZE BAĞLI OLARAK VE YAPACAĞIMIZA DAİR HİÇBİR ŞEKİLDE YÜKÜMLÜ OLMADIĞIMIZI BELİRTEREK, TARAFINIZA HERHANGİ BİR BİLDİRİM SUNMADAN DİLEDİĞİMİZ ZAMAN HİZMET ÜZERİNDE DÜZELTME, DEĞİŞİKLİK, GENİŞLETME, GELİŞTİRME VEYA BAŞKA DEĞİŞİKLİKLER YAPABİLİR YA DA HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA ÖZELLİĞİ GÖSTERMEYİ YA DA SAĞLAMAYI DURDURABİLİRİZ.

HİZMET ÜZERİNDEN YAPILAN HER TÜRLÜ ÖDEME VE KRİPTO PARA BİRİMİ TRANSFERİ VE/VEYA BORSA VE/VEYA BORSADAN HER TÜRLÜ KRİPTO PARA BİRİMİ KULLANIMINIZ DAHİL OLMAK ÜZERE, HİZMET KULLANIMINA İLİŞKİN RİSKLERİN TAMAMEN VEYA GEÇERLİ KANUNLARCA İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE SİZE AİT OLDUĞUNU BEYAN VE KABUL EDERSİNİZ.

AYRICA, AMİL BANKA YA DA KREDİ VEYA SIMPLEXX LTD. DEBİT KARTI TARAFINDAN KESİLEN TUTARLAR VE ÜCRETLERE İLİŞKİN, DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI OLARAK BİZ VE/VEYA HERHANGİ BİR İŞTİRAKİMİZİN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU YA DA YÜKÜMLÜ OLMADIĞINI BEYAN VE KABUL EDERSİNİZ. BUNUNLA BİRLİKTE, PLATFORM ÜZERİNDE VE HİZMETLERDE KULLANILAN GÖRSEL, VİDEO VE DİĞER GRAFİK SUNUMLARIN NİTELİĞİ GEREĞİ SEMBOLİK OLABİLECEĞİNİ VE GERÇEKLİKLE ALAKALI OLMAYABİLECEĞİNİ BEYAN VE KABUL EDERSİNİZ. GERÇEKLİKTEN KASIT, TASARIM VE GELİŞTİRME AŞAMASINDA OLAN ANCAK HENÜZ VAR OLMAYAN AUREUS NUMMUS AKÇELERİNE AİT GÖRSELLERİ İÇERMEKTEDİR.

 1. Sorumluluğun Tahdidi.

HİÇBİR KOŞULDA BİZ VE/VEYA İŞTİRAKLERİMİZ; HİZMET, HİZMETİ KULLANMA VEYA KULLANAMAMA, HİZMETİN BEYAN EDİLDİĞİ YA DA BEKLENDİĞİ ŞEKİLDE ÇALIŞMAMASI, SAYGINLIK YA DA KÂR KAYBI, İŞBU HÜKÜMLERE UYGUN OLARAK ÇALIŞMA VEYA ÇALIŞMAMA VE BAŞKA SEBEPLERDEN KAYNAKLI, BİZE, KULLANICILARA, ÜÇÜNCÜ TARAFLARA VE/VEYA BORSALARA AİT FİİLLERDEN DOĞANLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, TESADÜFİ VEYA NETİCE KABİLİNDEN KAYNAKLANAN YA DA DOĞAN HER TÜRLÜ ZARAR DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ZARARDAN ÖTÜRÜ HİÇBİR ŞEKİLDE YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR.

İŞBU HÜKÜMLERİN İHLÂLİYLE İLGİLİ OLARAK SÖZ KONUSU DAVA SEBEBİ ÜZERİNDEN BİR (1) YILDAN FAZLA GEÇMİŞ İSE HERHANGİ BİR YASAL İŞLEM BAŞLATAMAZSINIZ. BAZI DEVLETLERDE TESADÜFİ YA DA NETİCE KABİLİNDE ORTAYA ÇIKAN ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERİLMEMESİ SEBEBİYLE SADECE SÖZ KONUSU DEVLETLERDE MUKİM BULUNAN KULLANICILAR İÇİN BU GİBİ SINIRLANDIRMALAR MUAFİYET GETİRİR.

SÖZ KONUSU SINIRLANDIRMALAR, İSTİSNALAR VE YASAL UYARILAR; SÖZLEŞME İHLALİNE DAYALI DAVA, TAAHHÜT, KATİ YÜKÜMLÜLÜK, İHMAL, HAKSIZ FİİL VEYA BENZERİ DURUMLARA BAĞLI OLSUN YA DA OLMASIN HER TÜRLÜ ZARARLARLA İLGİLİ TALEPLER İÇİN GEÇERLİDİR. İŞBU VESİLEYLE SÖZ KONUSU SINIRLANDIRMALARIN SİZE SUNDUĞUMUZ HİZMETE AİT BEDELİN BİR KISMINI OLUŞTURAN RİSK DAĞITIMI OLARAK KABUL EDİLDİĞİNİ VE SÖZ KONUSU SINIRLANDIRMALARIN, BÜTÜN BUNLARA RAĞMEN VE BİZ/VEYA İŞTİRAKLERİMİZ SÖZ KONUSU YÜKÜMLÜLÜK VE/VEYA ZARAR OLASILIKLARIYLA İLGİLİ UYARILMIŞ OLSA DAHİ, HER TÜRLÜ TEDBİRİN ESAS AMACININ GERÇEKLEŞTİRİLEMEMESİ İÇİN GEÇERLİ OLACAĞINI BEYAN VE KABUL EDERSİNİZ.

 1. Geri Ödeme ve Tazminat.

İşbu vesileyle, burada aksi açıkça belirtilmediği sürece, Simplexx’e sattığınız veya Simplexx’te aldığınız kripto para biriminin teslimatını takriben, halin icabına göre, herhangi bir kredi ya da geri ödeme hakkına sahip olmayacağınızı ve bu gibi alım & satım işlemlerinin nihai nitelik taşıdığını kabul edersiniz. (Satın alma işlemi durumunda) kripto paranın size teslimini veya (satış işlemi durumunda) kripto para birimi karşılığı bedelin size ödenmesini takriben Simplexx’in ve tarafımızın size karşı yükümlülüklerinin kesin suretle sona erer ve söz konusu teslimattan sonra herhangi bir hak isteği ya da talepte bulunmazsınız.
Bizi ve tüm İştirakleri, aşağıdakilerden doğabilecek her türlü hak talebi, zarar, zorunluluk, kayıp, yükümlülük, masraf, borç, ceza, gecikme ücreti, iptal ücreti ve giderlerden (avukat ücretleri dahil) savunacağınızı, tazmin edeceğinizi ve masun tutacağınızı kabul edersiniz: (i) Hizmet (veya herhangi bir kısmını) kullanmanız; (ii) işbu Hüküm ve Koşullardaki herhangi bir hükmü ihlâl etmeniz; (iii) Hizmet kullanımınızdan kaynaklı olarak, Simplexx’ten veya herhangi bir Üçüncü Taraftan satın aldığınız ya da Simplexx’e veya Üçüncü Tarafa sattığınız kripto para birimiyle ilgili ve Hizmetle bağlantılı zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, biz veya herhangi bir Üçüncü Taraf için sebebiyet verebileceğiniz doğrudan ya da dolaylı ve özel ya da netice kabilinde ortaya çıkan zararlar; (iv) Üçüncü Taraf Haklarını ihlâl etmeniz ve (v) Hizmet üzerinden tarafınızda gerçekleştirilmiş her türlü para yatırma ya da kripto para transferi veya ödemesi.
Ayrıca Simplexx’e yatırdığınız ve/veya Simplexx ile ve/veya aracılığıyla sahip olduğunuz her türlü sermaye ve diğer varlıkların burada belirtilen yükümlülüklerinizin yerine getirilmesi için Simplexx ve/veya herhangi bir Üçüncü Taraf tarafından tazmin edilebileceğini ve teminat olarak kullanılabileceğini kabul edersiniz.
Bununla birlikte, Hizmetle ilgili olarak son ödeme tarihine kadar ödenmemiş her türlü ödemeye, son ödeme tarihinden ödenmiş olduğu tarihe kadar hesaplanarak kanunların izin verdiği azami ölçüde faiz ekleneceğini ve söz konusu geç ödemelerden kaynaklı ödeme ve ücretleri ödemekle yükümlü olduğunuzu işbu vesileyle kabul edersiniz.

 1. Hüküm ve Koşullarda Değişiklikler

Gizlilik Politikası da dahil olmak üzere dilediğimiz zaman ve herhangi bir bildirim yapmadan Hüküm ve Koşulları değiştirebiliriz. İşbu Hüküm ve Koşullarda yapılan önemli değişiklikler öncelikle Hizmet üzerinden duyurulacaktır. Söz konusu önemli değişiklikler, değişikliklerin yukarıdaki yollarla bildirilmesinin ardından yedi (7) gün sonra yürürlüğe girecektir. Bunun dışında işbu Hüküm ve Koşullarda yapılan diğer tüm değişiklikler, belirtilen “Son Düzenlenme” tarihinden itibaren geçerlidir ve söz konusu Son Düzenlenme tarihinden sonra Hizmeti kullanmaya devam etmeniz, ilgili değişiklikleri kabul ve bunların bağlayıcılığını kabul ettiğiniz anlamına gelir. Hüküm ve Koşullarda yasal gerekliliklere uygunluk amacıyla değişiklik yapılması gerektiği durumda söz konusu değişikliklerin, kanunlar gerektirdiği takdirde, derhal ve önceden bildirim sunmaksızın yürürlüğe girebileceğini unutmayınız. İşbu Hüküm ve Koşullarda kasıtlı olmayan hata ve noksanlar olabileceğini ve söz konusu hata ve noksanları haberimiz olur olmaz işbu Hüküm ve Koşullarda değişiklik yapma suretiyle düzelteceğimizi taahhüt ederiz. Söz konusu hata ve noksanların işbu Hüküm ve Koşullar ile yorumuna ait genel anlam üzerinde herhangi bir etkisi olmaz ve Kullanıcı, işbu Hüküm ve Koşullarda bulunan madde ve bölümlerde kastedilen anlamın geçerli olacağını koşulsuz olarak kabul eder. Kasti olmayan her türlü hata ve noksandan ötürü hiçbir koşulda yükümlü veya sorumlu tutulmayız.

 1. Hizmet İşleyişinin İptali

Dilediğimiz zaman, herhangi bir nedenden ötürü ve kendi takdirimize bağlı olarak Hizmete erişimini engelleyebiliriz ve ayrıca geçerli yasalar uyarınca diğer her türlü tedbir hakkına sahip olabiliriz. İşbu Hüküm ve Koşullardan herhangi birini, herhangi bir şekilde ihlâl ettiğinize hükmettiğimiz durumda bunun gibi eylemlerde gerçekleşebilir.
Ek olarak, dilediğimiz zaman kendi takdirimize bağlı olarak, önceden yazılı bildirim sunmaksızın geçici ya da kalıcı olarak Hizmete veya herhangi bir kısmına ait operasyonları durdurabiliriz. Hizmetin iptali ve/veya herhangi bir veri kaybıyla ilgili veya bağlantılı hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük üstlenmediğimizi kabul ve beyan edersiniz.

 1. Genel

26.1. İşbu Hüküm ve Koşullar, Simplexx ve sizin aranızda herhangi bir ilişki, ortaklık, ortak teşebbüs, işveren-işçi, aracı veya bayilik veren-bayi niteliği oluşturmaz ve bu şekilde yorumlanmaz. 26.2.
26.2. İşbu Hükümler ve Koşullarla birlikte hükümleri altında belirtilen haklar ve tedbirler ve bunlarla birlikte buradaki hükümlerden ve hükümlere ve/veya Hizmetlere bağlı olarak doğabilecek her türlü hak talebi, ihtilaf veya anlaşmazlık, Hüküm ve Koşullar sonucunda kurulan ilişkinin ihlali ve bu sebeple iptali veya geçerliliği ya da her türlü işlem, İsrail Devleti yasalarınca idare edilmekle birlikte sadece ve münhasıran bu yasalara uygun olarak, yasaların çatışması prensiplerine bakılmaksızın yorumlanacaktır ve ek olarak Tel Aviv, İsrail’de bulunan yetkili mahkemelere sunulacaktır ve işbu vesileyle söz konusu mahkemelerin ihtisari yargı yetkisi ve konumuna rıza gösterdiğinizi beyan edersiniz.26.3.
26.3. Rızanız ya da önceden tarafınıza bildirim olmaksızın, bir Üçüncü Tarafa işbu anlaşmanın hükümlerince bize ait olan hak ve yükümlülükleri ve/veya mülkiyet hakları ve ünvanımızı devredebiliriz. Hüküm ve Koşullarda belirtilen hak ve yükümlülükleriniz devredilemez. Simplexx’in önceden açık ve yazılı izni olmaksızın yapılan devir teşebbüsü veya gerçekten devretme işlemi hükümsüzdür.26.4.
26.4. İşbu Hüküm ve Koşullarda yer alan herhangi bir hükmün kanunsuz, hükümsüz veya herhangi bir sebeple uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu hüküm işbu Hüküm ve Koşullardan ayrı tutulur ve diğer hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez.26.5.
26.5. Herhangi bir ihlâl ya da yükümlülüğü yerine getirememeyle ilgili hükümlerden herhangi bir tarafın feragat etmesi, herhangi bir yasal işlem veya sonrasındaki ihlâl ve yükümlülüğü yerine getirememe durumlarından da feragat etmesi olarak kabul edilmez.26.6.
26.6. Burada yer alan herhangi bir başlık, alt başlık veya bölüm başlığı sadece kolaylık olması amacıyla yerleştirilir ve hiçbir şekilde bu konudaki herhangi bir bölüm ya da hükmü tanımlamaz ya da açıklamaz.26.7.
26.7. İşbu Hüküm ve Koşullar siz ve Simplexx arasında buradaki konuyla ilgili tüm hüküm ve koşulları teşkil eder ve Hizmetle ilgili olarak ilgili temsilcilerimiz tarafından ya da arasında yapılmış olanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yazılı ya da sözlü fark etmeksizin Simplexx ve tarafınız arasındaki her türlü önceden yapılmış veya aynı zamanlı anlaşmaları, mutabakatları, vaatleri, koşulları, müzakereleri, sözleşmeleri ve beyanları ilga ederek yerine geçer. Zaman ve yer fark etmeksizin hiçbir şekilde, işbu Hüküm ve Koşulların sözlü olarak değiştirildiğini veya düzenlendiğini ya da diğer hiçbir tür ya da nitelikte sözlü iletişim yoluyla değiştirildiğini iddia etmeyeceğinizi kabul edersiniz. Ayrıca işbu Hüküm ve Koşulları kabul ederek Simplexx’e ait herhangi bir vaat, teşvik, sunum, beyan, açıklama veya açıklama yükümlülüğüne istinad etmediğinizi kabul edersiniz.26.8.
26.8. Bütün Bölüm ve Maddelerdeki hükümler, işbu Hüküm ve Koşulların feshi ya da süresinin bitmesinden sonra da devam eder.

 1. Hizmetten Hariç Tutulma.

Bazı gerçek ve tüzel kişiler, biz ya da iştiraklerimizle iş yapmaktan hariç tutulur. Şu durumlarda sizinle çalışamayız:

27.1. Birleşik Krallık veya Kanada’da mukim iseniz.

27.2. Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) yaptırımlar listesinde bulunan bir ülkede mukim iseniz. Maliye Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Birleşik Devletler tarafından yabancı ülkelere karşı uygulanan yaptırımları yönetir ve uygular. OFAC programları, ülkeye göre farklılık gösterebilecek şekilde, ambargo konulan ülkelerin varlıklarını dondurabilir, ambargo listesindeki kişi ve ülkelere fon transferlerini yasaklayabilir veya ABD yaptırımlarına tabi ülkelere hizmet sunulmasını yasaklayabilir. Söz konusu yaptırımlar, yaptırım uygulanan ülkelerde araştırma ve diğer türlü faaliyetler yürütmeden veya bu ülkeleri kapsam içine dahil etmeden önce OFAC’tan onay almayı gerektirebilir. Bazı yaptırımlar diğerlerinden daha kısıtlayıcı iken, bazıları da bir ülkedeki belli kişileri ve kurumları hedef alır. Şu an yaptırım uygulanan ülkeler arasında Fildişi Sahilleri, Küba, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İran, Irak, Liberya, Kuzey Kore, Sudan, Suriye ve Zimbabve yer almaktadır. Yaptırım uygulanan ülkeler listesi periyodik olarak güncellenmektedir ve buradanulaşılabilir.

27.3. Biz ya da iştiraklerimizin, Hizmetlerimizin ve Platformumuzun kanunlara uygun olmayan şekilde kullanılabileceği kanısına varacağımız herhangi bir sebep olması durumunda, kendi takdirimize bağlı olarak Kullanıcıya sunulan Hizmetleri feshedebiliriz ve ilgili yetkili mercileri haberdar etme hakkımızı saklı tutarız.

 1. Hizmet Sınırlandırması.

Kayıtlı bir borsa değiliz. Simplexx Ltd., Aureus Nummus’tan bağımsız olarak çalışan bir kuruluş olsa da Simplexx Ltd.’nin temel amacı Aureus Nummus dijital akçesinin satışını yapmak ve dağıtımını sağlamaktır. Aureus, kamuya hiçbir türlü dijital akçe satışı yapmaz. İşbu Hüküm ve Koşulların yayınlandığı dönemde dijital akçe ve kripto para birimleriyle ilgili yasal zemin sürekli ve hızlı bir değişim içinde olduğu için yeni yasal düzenlemelere ayak uydurmak amacıyla hizmetlerimizi ve işbu Hüküm ve Koşulları değiştirme, sınırlandırma ve düzenleme haklarımızı saklı tutarız.

 1. Risk Beyanı.

UYARI!

Dijital varlıklara yatırım yapmak risklidir. Yatırım için ödediğiniz paranın tümünü kaybetme olasılığını göze alamıyorsanız lütfen yatırım yapmayın. Aureus Nummus dijital akçesine yatırım yapmakrisklidir. Yatırım için ödediğiniz paranın tümünü kaybetme olasılığını göze alamıyorsanız lütfen yatırım yapmayın.

Hiçbir düzenleyici kurum, Simplexx Ltd. tarafından sunulan ve satışı yapılan dijital varlıklar hakkında, özellikle Aureus Nummus dijital akçesi nezdinde, görüş bildirmemiştir ve aksini iddia etmek hakarettir. Hiçbir düzenleyici kurum, Aureus Nummus dijital akçesiyle ilgili görüş bildirmemiştir ve aksini iddia etmek hakarettir.

İşbu Hüküm ve Koşullar; sigortalanmamış, mali yönden güvence altına alınmamış ve hiçbir garanti verilmemiş olan Aureus Nummus dijital akçesinin dağıtımı için geçerlidir. Sadece uygun Kullanıcılara sunulmuş açık uçlu bir tekliftir. Uygunluk, Yatırımcının mukim bulunduğu ülkeye ve bunun yanı sıra Aureus Nummus dijital akçesinin satıldığı yasal yetki bölgesine ve söz konusu yerlerdeki geçerli kanunlara göre belirlenir. Aureus Nummus’un teklif fiyatı, biz ve/veya Simplexx Ltd. yönetimi tarafından isteğe bağlı olarak belirlenebilir. Sunulan Aureus Nummus dijital akçelerinin satılıp satılmayacağıyla ilgili hiçbir teminat yoktur. Aureus Nummus dijital akçeleri, hiçbir menkul kıymetler ve döviz komisyonu ya da herhangi bir düzenleyici kurum veya düzenleyici kuruluş tarafından onaylanmamış ya da reddedilmemiştir ve bununla birlikte söz konusu herhangi bir düzenleyici kurum, doğruluğunu veya tamamlığını kontrol etmek amacıyla işbu Hüküm ve Koşulları, Platform(lar) ve Hizmet(ler)i incelememiştir. Aureus Nummus dijital akçeleri söz konusu şekilde kayıt altına alınmadığı için Yatırımcının akçeleri transferi ve yeniden satışıyla ilgili sınırlandırmalar ortaya çıkabilir. Ancak Aureus Nummus dijital akçeleri, Simplexx Ltd.’den tenzilatlı olarak itfa edilebilir. Her bir Yatırımcı, süresiz olarak yatırımlarının tam ve koşulsuz şekilde ekonomik risklerinin kendisine ait olduğunu varsayarak hareket etmelidir. Bazı diğer unsurlara ek olarak, daha sonradan geçerli yasalara uygun olarak tescillenmediği ya da tescilden muafiyet söz konusu olmadığı sürece, bazı ülkelerde Aureus Nummus dijital akçesinin satışı yapılamayabilir. Sunulan Aureus Nummus dijital akçeleri için uygun bir ticari pazar bulunmayabilir ve herhangi bir pazarın ileride gelişeceğine veya herhangi bir ticaret borsasının gelecekte herhangi bir zaman diliminde Aureus Nummus dijital akçesini dahil edeceğine dair hiçbir güvence yoktur. Simplexx Ltd, işbu anlaşmanın hükümlerine uygun olarak alınan veya satılan Aureus Nummus akçelerinin federal ya da eyalet yasalarına uygun olarak tescillenmesi gerektiğini düşünmemektedir. Aynı şekilde; işbu anlaşmanın hükümlerine uygun olarak satın alınan Aureus Nummus dijital akçelerinin satışı, transferi ya da diğer türlü devri, (Yatırımcının ikamet ettiği yere bağlı olarak) geçerli federal veya eyalet ya da diğer yasalar ve işbu Hüküm ve Koşullar tarafından sınırlandırılabilir. İşbu Hüküm ve Koşullarda belirtilen Aureus Nummus dijital akçesi başlangıç teklifi fiyatı, Simplexx Ltd. tarafından dilediği zaman değiştirilebilir ve söz konusu fiyatın; Aureus Nummus dijital akçesinin varlıkları, defter değeri veya potansiyel kazancı ya da öbür türlü tanınmış değer kriterleriyle bağlantılı olması gerekmez. Hiç kimse, işbu Hüküm ve Koşullarda bulunmayan bilgi veya ifadeler sunmaya yetkili değildir ve işbu Hüküm ve Koşullarda bulunmayan hiçbir bilgi veya ifadeye itimat edilmemelidir. Söz konusu içerilmeyen bilgi ve ifadeler yasal veya vergi ya da yatırım tavsiyesi ya da başka herhangi bir türlü tavsiye olarak yorumlanmamalıdır. İşbu Hüküm ve Koşullarda bulunan bilgilerin ya da öngörü, tahmin, gelecek planları veya ileriye yönelik varsayım ya da beyanların tamamlığına ve bunların türetildiği varsayımların ulaşılabilirliğine veya doğruluğuna ve tamamlığına ilişkin hiçbir açık ya da zımni beyan ya da taahhütte bulunmayız ve her Aday Yatırımcımızın bunlarla ilgili kendi bağımsız araştırmasını yürütmesi beklenir. Aureus Nummus dijital akçesinin gelecekteki performansıyla ilgili her türlü tahmin yüksek derecede belirsizlik taşımaktadır ve söz konusu performans, öngörülerden maddeten farklılık gösterebilir. İşbu Hüküm ve Koşullar (içerdiği değişiklikler ve ilaveler dahil), ekler ve burada özetlenen Belgeler veya bazı kanunlardaki hükümlerle ilgili sunulmuş ya da kanunlar kapsamında tarafımızca belirlenmiş hariç olarak Aureus Nummus dijital akçelerinin sunulmasında hiçbir genel teşvik ya da reklam çalışması kullanılamaz. İlgili genel hukuki düzenlemelere uygun reklam çalışmaları da ayrıca bu kuraldan muaf tutulmuştur. Aureus ya da Simplexx Ltd. dışında hiç kimse Aureus Nummus ile ilgili olarak işbu Hüküm ve Koşullarda yer almayan bilgiler ya da ifadeler sunmaya yetkili değildir. Aday Kullanıcılar, işbu Hüküm ve Koşullarda belirtilmeyen hiçbir bilgiye güvenmemelidir. İşbu Hüküm ve Koşullar, kanunsuz ya da yetkisiz fiil olarak sayılan veya yapan kişinin ehil olmadığı herhangi bir yasal yetki sınırları içerisindeki hiç kimse için satış teklifi ya da satın alma teklifine teşvik niteliği teşkil etmez. İşbu Hüküm ve Koşullar, ilgili yasalara göre Aday Yatırımcının ehil olmaması durumunda, herhangi bir teklif teşkil etmez. İşbu Teklif; tarafımızdan bildirim sunulmaksızın, kendi takdirimize bağlı olarak ve geriye dönük etkilere içerecek şekilde geri çekme, iptal veya değişiklik durumlarına tabi edilmiştir. Herhangi bir satın alma işlemini reddetme veya herhangi bir Aday Yatırımcıya satın aldığından daha az sayıda Aureus Nummus dijital akçesi tahsis etme haklarımız saklıdır. Söz konusu teklif tamamlanana karar işbu anlaşmada bahsi geçen dijital akçeleri herhangi bir mevcut fiyatla alakalı olmayan ya da Simplexx Ltd.’nin kendi takdirine bağlı fiyatlardan satma hakkımız saklıdır. İşbu Hüküm ve Koşullar sadece Simplexx Ltd. tarafından ya da adına bilgilerin sunulmuş olduğu kişi için hazırlanmıştır. İşbu Hüküm ve Koşulların Simplexx Ltd tarafından kendisine ulaştırıldığı Aday Yatırımcı ve kendilerine bilgi vermesi amacıyla tutulmuş kişiler haricinde işbu Hüküm ve Koşuların herhangi bir kimseye dağıtımı yetkisidir. Simplexx Ltd.’nin önceden yazılı izni olmaksızın işbu Hüküm ve Koşulların tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriklerden herhangi birinin ifşaatı kati suretle yasaktır. İşbu Hüküm ve Koşulları kabul etme suretiyle Aday Kullanıcılar, burada sunulan Hisseleri satın almayı düşünmeden önce kendi araştırmalarını ve durum tespitlerini yapacaklarını kabul ve tasdik eder. İşbu Hüküm ve Koşullar yatırımsal, vergi ile ilgili ya da hukuki tavsiye olarak görülmemeli ve her Aday Yatırımcı, Aureus Nummus dijital akçesi yatırımıyla ilgili tüm konularda kendi müşavir ve danışmanlarına danışmalıdır. Simplexx Ltd., Yatırımcı kendisine ait yatırımdan elde edeceği getiriye hak sahibi olmadan önce gelir ve yatırım edinimleri ile mahsup edilmesi gereken ödenecek ücretlere tabidir. Simplexx Ltd.’nin, varlıklarının azalmasını ya da tükenmesini önlemek ya da Yatırımcının, yatırımından getiri sağlaması amaçlarıyla fazla miktarda yatırım kârı sağlaması gerekebilir. Aureus Nummus dijital akçelerine yapılan hiçbir yatırım herhangi bir sigorta programı dahilinde sigortalanmaz. Aureus Nummus dijital akçelerine yapılan yatırım yüksek derecede spekülatiftir ve tümünü kaybetme riski dahil olmak üzere pek çok risk arz eder. (Aday) Yatırımcının mukim bulunduğu ülkedeki düzenleyici kurumlar; işlemlerin ifası, teslimi ve tahsili dahil olmak üzere hiçbir yabancı pazar faaliyetlerini düzenlemez ve herhangi bir yabancı pazara ait kural ya da hiçbir geçerli yabancı kanunu uygulamayı dayatma kuvveti yoktur. Genel olarak; yabancı işlem, geçerli yabancı kanunlar tarafından idare edilir. Bu durum; söz konusu yabancı pazar, Yatırımcı ya da Simplexx Ltd.’nin mukim bulunduğu ülkedeki pazarla resmi olarak bağlantılı olsa dahi gerçektir. Ayrıca, işlemin yapıldığı yabancı ülkeye bağlı olarak bunun gibi kanun ve düzenlemeler değişiklik gösterir. Bu sebeplerle Kullanıcılar, ikamet ettikleri ülkedeki borsalara ait düzenleme ve kurallarla sağlanan belli önetkin önlemler uygulanamaz. Aureus Nummus dijital akçelerine Kullanıcılar tarafından yatırım amaçlı yatırılan paralar, Yatırımcının ve Simplexx Ltd.’nin mukim bulunduğu ülkeler dışında tutulabilir. Aday Kullanıcılar, Simplexx Ltd.’den işbu Hüküm ve Koşullar ve Aureus Nummus dijital akçesine ilişkin ticari konularla ilgili cevaplar aramaya ve almaya ya da bilgiye dayalı bir karar verebilmek için gerekli olduğunu düşündükleri ek bilgileri talep etmeye davet edilmektedir. Makul şekilde talep edildiğinde Simplexx Ltd., kendi takdirine bağlı olarak makul olmayan çaba ya da masraf gerektirmeden ulaşılabilir ve elde edilebilir durumda ise ek bilgi ve belgeleri sunabilir. Ancak biz ve Simplexx Ltd., nitelik olarak özel olduğunu düşündüğü her türlü bilgiye erişimi reddetme hakkını açık bir dille saklı tutar.

 1. HİZMETLERDE VE PLATFORMDA DEĞİŞİKLİK.

30.1. Herhangi bir bildirim sunmaksızın zaman zaman işbu Platform ve Hizmetlerde güncelleme yapabileceğimizi, dilediğimiz zaman içeriğini değiştirebileceğimizi ve tamamen ya da kısmen işbu Platform ve Hizmetleri askıya alabileceğimizi, geri çekebileceğimizi, kapatabileceğimizi veya değiştirebileceğimizi beyan ve kabul edersiniz. Bu itibarla işbu Platform ve/veya Hizmetlerin kullanıma kapalı olduğu zamanlar olabilir.

 1. İŞBU HÜKÜM VE KOŞULLARDA DEĞİŞİKLİKLER.

31.1. İşbu Hüküm ve Koşullarda ve ilgili Programlarda zaman zaman, bildirim sunarak değişiklik yapabileceğimizi beyan ve kabul edersiniz. Söz konusu değişiklik tarihinden sonra beş (5) İş Günü içinde Simplexx’e aksi yönde bildirim sunmadığınız sürece değişiklikleri kabul ve tasdik etmiş olduğunuz kabul edilir. Her değişiklik bildirimi, Platform veya Hizmet uygulaması üzerinden ya da e-posta yoluyla tebliğ edilir. Düzenli olarak Platforma ve ilgili Hizmetlere erişerek ve söz konusu bir değişiklik olup olmadığını kontrol ederek ve e-postalarınıza bakarak herhangi bir değişiklik bildirimi yapılmış olup olmadığını kontrol etmenin tamamen sizin sorumluluğunuz altında olduğunu beyan ve kabul edersiniz. Değişikliklere itiraz etmeniz durumunda söz konusu değişiklik bağlayıcı olmayacak, ancak Platforma ve Hizmetlere erişiminiz askıya alınacak ve makul olan en kısa sürede erişiminizin iptal edilmesi gerekecektir.

31.2. İşbu Hüküm ve Koşullarda yapılan herhangi bir değişiklik, çoğu zaman ilgili değişiklik bildirimi iletildikten sonra en az beş (5) gün içinde, tarafımızca belirlenecek olan tarih itibariyle yürürlüğe girer. Değiştirilmiş olan Hüküm ve Koşullar, Taraflar arasında daha önceden yapılmış herhangi bir anlaşmayı ilga eder ve yeni yeni Hüküm ve Koşulların yürürlüğe girme tarihinden sonra, ya da tarihi itibariyle, Platforma erişiminiz ve Hizmet alımınız konularını idare eder.

31.3. İşbu Hüküm ve Koşullardaki bir ya da daha fazla hükmün tamamen ya da kısmen geçersiz veya uygulanamaz olması ya da geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi durumunda, işbu Hüküm ve Koşullardaki geri kalan hükümlerin geçerliliği ve uygulanabilirliği etkilenmez. İşbu Hüküm ve Koşullarda geçersiz ya da dahil edilmemiş hükümler olması durumunda, ilgili yasal hükümler geçerlidir. Diğer tüm durumlarda taraflar, geçersiz ya da uygulanamaz olan hükmün yerini alacak, asıl amacı mümkün olan en yakın şekilde yansıtan geçerli bir hüküm üzerinde anlaşır.

 1. İLETİŞİM & BİLDİRİM.

32.1. İşbu Hüküm ve Koşullarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa ya da işbu Hüküm ve Koşulların matbu nüshasını temin etmek istiyorsanız info@simplexx.uk adresinden bize ulaşabilirsiniz.

32.2. İşbu Hüküm ve Koşullardaki hükümler uyarınca tebligat sunmak istiyorsanız,

32.2.1. Aksi işbu Hüküm ve Koşullarda belirtilmedikçe; işbu Hüküm ve Koşullar tarafından ya da uyarınca verilmesi izinli veya gerekli tüm bildirimler, rızalar ve diğer belgeler, Taraflar arasında karşılıklı olarak aksi yönde bir mutabakat sağlanmadığı sürece, uygun görüldüğü şekilde yazılı olarak ve bizzat ön ödemeli kayıtlı mektup sunarak veya göndererek ya da e-posta ile teslim edilmelidir.

32.2.2. Bildirimin Alınması: Bildirim, talep, rıza ya da diğer izinli belgeler, sadece Madde 32.1.1’e uygun olarak teslim alınmış ya da edilmiş ise teslim alındı olarak kabul edilir.

32.3. Tebligat Adresi

32.3.1. Simplexx’e ait tebligat adresi aşağıdaki gibidir:

32.3.1.1. e-postalar için legal@simplexx.uk ve

32.3.2. Tebligat adresiniz, zaman zaman gerektiğinde değiştirilebilecek olan, tamamlanmış Hizmet Kayıt Sözleşmesindeki adrestir.

32.3.2. Madde 32.3.2 ile ilgili olarak, söz konusu ihtar tebliği için kullandığınız adresle ilgili değişikliklerle ilgili Simplexx’i bilgilendirmek münferiden sizin sorumluluğundadır. Tebligat adresinizle ilgili değişikliği Simplexx’e haber vermemeniz durumunda ve Simplexx bilahare işbu Anlaşmada belirtilen tüm gereksinimlere uyarak önceki adresinize tebligat göndermesi durumunda söz konusu tebligat gönderimi, Madde 32.2.2. uyarınca geçerli bir tebligat alındı niteliği teşkil eder.

 1. ÜCRETLER.

33.1. İlgili Platformlar ve/veya Hizmetlerle ilgili ücretler, ilgili yerlerde belirtilmiştir.

 1. GİZLİLİK.

34.1. Her bir Taraf, işbu Hüküm ve Koşullara ait hükümler uyarınca paylaşılmış Gizli Bilgilere, kamuya ifşaatına karşı koruduğu ve kolladığı kendi özel bilgileriyle aynı ihtimamı göstermeyi ve bir Tarafa ait Gizli Bilgileri, yazılı izni olmaksızın başka bir Tarafla paylaşmayacağını taahhüt eder.

34.2. Madde 34.1 ile ilgili olarak, her bir Taraf Gizli Bilgilerin açıklanmasının geçerli bir yasa, düzenleme ya da mahkeme kararıyla zorunlu tutulabileceğini ve bu durumda diğer Tarafın, bilgileri alan Tarafı işbu Anlaşmanın hükümlerince zorunlu olarak gerçekleşen bilgi paylaşımından kaynaklı olarak herhangi bir ihlâl ile itham etmeyeceğini beyan eder.

34.3. Madde 34.1 ile ilgili olarak, Simplexx’in Hesabınızla ilgili bilgileri şu kişilerle paylaşabileceğini beyan edersiniz:

34.3.1. Simplexx’in merkez ofisi, ana kuruluş, iştirakler ve/veya yönetimini ortak yürüttüğü diğer herhangi bir kurum;

34.3.2. Simplexx’in yönetimi veya işletilmesi ile ilgili olarak Simplexx’in anlaştığı müşavirler ve danışmanlar;

34.3.3. herhangi bir not derecelendirme kuruluşu, sigorta şirketi veya kredi koruma kuruluşu ve;

34.3.4. Simplexx ve/veya sizin üzerinizde yargı yetkisine sahip mahkeme, yargı yetkisine sahip ya da düzenleyici kurum.

 1. GENEL

35.1. Aleniyet. Web sitemiz ve/veya pazarlama materyallerimiz üzerinde sizden açıkça bahsetmemize izin verirsiniz.

35.2. Mücbir Sebepler. İşbu Hüküm ve Koşullarda bulunan hükümler uyarınca yükümlü olduğunuz her türlü ödeme hariç olmak üzere; kontrolü dışında olan Tanrı, sivil veya askeri merciiler, savaş, grev, yangın, diğer afetler, güç kesintisi veya herhangi bir nedenden ötürü doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkmış olabilecek her türlü gecikme, ifa edememe veya hizmette aksama gibi durumlardan ötürü hiçbir Tarafın ödeme yapmayı ihmal ettiği ya da söz konusu sebeplerden ve sonuçlarından yükümlü olduğu kabul edilemez.

35.3. Feragat. Diğer bir Tarafla ilgili olarak işbu Hüküm ve Koşullarda yer alan hükümlerin herhangi bir şekilde ifasında ihmalde bulunmasıyla ilgili olarak Taraflardan birine ait feragat, memnuniyet ya da başka bir konuyla ilgili olsun ya da olmasın, her türlü devam eden ve gelecek ifa edememe durumları için geçerlidir.

35.4. Devir. İşbu Hüküm ve Koşulları önceden alınmış yazılı izin almaksızın atamaz ya da devretmezsiniz ve ayrıca her türlü devir ya da atama girişimi hükümsüz olmakla birlikte işbu Hüküm ve Koşulların maddeten ihlali anlamına gelir. Simplexx kendi takdirine bağlı olarak işbu Hüküm ve Koşullarda belirtilen haklarını ve yükümlülüklerini tamamen ya da kısmen devredebilir. İşbu Madde 35.4 uyarınca yapılmış herhangi bir geçerli devir işleminin yürürlük tarihinden itibaren, devreden işbu Hüküm ve Koşullardan doğan tüm zorunluluk ve yükümlülüklerinden ya da, Simplexx tarafından yapılan kısmi bir devir durumunda, işbu Hüküm ve Koşullardaki devredilen kısımdan doğan tüm zorunluluk ve yükümlülüklerinden azledilir.

35.5. Anlaşmanın Bütünlüğü. İşbu Hüküm ve Koşullar, (i) tamamlanan Hizmet Sözleşmesi ve (ii) işbu Hüküm ve Koşullarda yer alan geçerli Programlarla birlikte, ihtiva ettiği konuyla ilgili olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tümünü oluşturur ve daha önceden söz konusu konutla ilgili olarak Taraflar arasında yapılmış her türlü anlaşma, beyan, müzakere, mutabakat ve yazışmaları ilga eder. Her türlü Hizmet Kayır Formu ya da Programının hükümleri dahil olmak üzere, işbu Anlaşmanın hükümleri arasında herhangi bir çatışma ya da tutarsızlık durumunda işbu Hüküm ve Koşullar geçerlidir.

35.6. Geçerli Kanunlara Riayet. Platform ve Hizmet alımı ve kullanımınız için geçerli olan her türlü kanun, kural, düzenleme ya da emirlere uyarsınız.

35.7. Hüküm ve Koşulları Kabul Etme Ehliyeti. Taraflar, işbu Hüküm ve Koşulları ifa ve icra etmek için gerekli irade ve yetkiye sahip olduklarını ve bununla birlikte işbu Hüküm ve Koşuların içerdiği hükümlere uygun olarak her bir Tarafa karşı yaptırım gücü taşıyan yasal, geçerli ve bağlayıcı bir anlaşma olduğunu beyan ve taahhüt eder.

35.8. Yürürlükte Kalma. İşbu Hüküm ve Koşullar feshedilse dahi tüm Maddeler geçerli olarak yürürlükte kalır.

35.9. Başlıklar. İşbu Hüküm ve Koşullardaki başlıklar, atfedilebilirlik açısından kolaylık sunması içindir ve yorumunu etkilemez.

35.10. İşbu Hüküm ve Koşullarda bulunan herhangi bir hüküm geçersiz, yasadışı ya da uygulanamaz hale gelirse, işbu Hüküm ve Koşullarda yer alan diğer hükümlerin geçerliliği, yasallığı ya da uygulanabilirliği bundan ötürü etkilenmez ya da bozulmaz.

35.11. İşbu Hüküm ve Koşullardaki Taraflar bağımsızdır ve işbu Hüküm ve Koşullarda yer alan hiçbir şey, Taraflar arasında herhangi bir ortaklık, ortak teşebbüs, acentelik, bayilik, satış temsilciliği veya iş ilişkisi oluşturmaz. Taraflarda hiçbiri, bir diğerinin aracısı ya da temsilcisi değildir ve bir diğeri adına herhangi bir yükümlülük üstlenemez veya hiçbir türlü zorunluluk kabul edemez ya da oluşturamaz.

35.12. Emsaller. Bir Hizmet Kayıt Formunda yer alan benzer bir Hizmeti ifade ederek ve sonrasında söz konusu Hizmeti kullanarak, söz konusu Hizmet Programıyla ilgili hükümler Hüküm ve Koşullara ve Simplexx ile yaptığınız anlaşmaya dahil edilir ve bunların bir parçasını oluşturur. İşbu Hüküm ve Koşullardaki diğer herhangi hükümlerle çatışması durumunda bu, söz konusu hükümlerin yerine geçerlilik kazanır.

35.13. Telefon Kaydı. Simplexx, önceden size bildirim sunmaksızın, işbu Hüküm ve Koşullar uyarınca ya da bunlarla bağlantılı olarak herhangi bir tanıtılmış, işletilmiş ya da ilgili telefon numaraları üzerinden gelen ve giden aramaları kaydedebilir ve/veya görüntüleyebilir. Kayır işleminin Madde 35.13’e uygun olarak yapıldığı hallerde söz konusu kayıt Simplexx’in yegane mülkiyetidir ve içeriğiyle ilgili gerçeklere ilişkin kanıt niteliği oluşturur. Tersi yönde bir uygulama kanunlar tarafından zorunlu tutulmadıkça herhangi bir kayıt için erişim, çoğaltım, zorunlu teslim ya da başka türlü bir hak verilmez.

35.14. Aksi işbu Hüküm ve Koşullarda açıkça belirtilmediği sürece işbu Hüküm ve Koşullara ilişkin hiçbir üçüncü taraf lehtar bulunmayacağını kabul edersiniz.

 1. FERAGAT.

36.1. İşbu Hüküm ve Koşullarda belirtilen haklarımızdan sadece yazılı olarak feragat edilebilir.

 1. AMİR KANUN.

37.1. İşbu Hüküm ve Koşullar, Birleşik Krallık kanunlarınca yönetilir ve gerekli olduğu durumda bir Programda aksi belirtilmediği sürece Birleşik Krallık mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini kabul edersiniz. Kanunların izin verdiği ölçüde işbu Hüküm ve Koşullar, herhangi bir kanunla tutarsızlığa düşebileceği ölçüye kadar amir hükümlerdir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

( “Gizlilik Politikası”)

Son Düzenlenme: 22 Ekim 2019

Simplexx Ltd. Quantum Computing Labs Corporation, Cataleya Investment Fond Management SAS ve Aureus Nummus Management Corporation (topluca “Simplexx”, “Şirket” “biz” veya “bize/bizi” olarak adlandırılacaktır); platformumuz (“Platform“) ve/veya www.an.gold web sitemiz ve www.simplexx.uk (“Site(ler)” ya da “Platform(lar)“) üzerinde bulunan kullanıcıların gizliliğine saygı duyar ve kullanıcıların tarafımıza Platformumuzu ve/veya Sitemizi (topluca “Hizmet” olarak anılacaktır) kullanımlarıyla bağlantılı olarak sundukları kişisel bilgileri korumaya kendisini adamıştır.

Gizlilik Sözleşmesi (“Gizlilik Sözleşmesi“), sizden (“Kullanıcı” veya “siz“) Hizmeti (ya da herhangi bir kısmını) kullanırken elde ettiğimiz bilgilerle ilgili uygulamalarımızı, kişisel bilgilerinizi ne şekillerde kullanabileceğimizi ve size ait seçenek ve hakları tanımlamayı amaçlamaktadır.

Burada tanımlanmayan büyük harfle yazılmış hükümler, işbu Gizlilik Politikasının da ilişkili olarak dahil edildiği, www.an.gold adresinde mevcut Hüküm ve Koşullarımızda (“Kullanım Koşulları“) kendilerine atanan anlamları taşır.

İşbu Gizlilik Politikasında, aşağıdakilerle ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz:

 1. Rızanız
 2. Kullanıcılardan topladığımız bilgiler
 3. Kullanıcılardan bilgileri toplama usulü
 4. Kişisel Bilgilerin toplanmasının amaçları
 5. Kişisel Bilgileri İşlemeye ilişkin Koşullar
 6. Üçüncü Taraflarla Bilgi Paylaşımı
 7. Kişisel Bilgilerin Korunması
 8. Gayrı Reşit Kişiler
 9. Çerezler ve Dahili Depolama
 10. Haklarınız
 11. Güvenlik
 12. Üçüncü Taraf Web Siteleri
 13. Gizlilik Politikasında Değişiklikler
 14. Sorunuz var mı?

 

1. Rızanız (LÜTFEN DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ!).

Hizmete (ya da herhangi bir kısmına) girerek, bağlanarak, erişerek ya da kullanarak, (aşağıda belirtildiği üzere) kişisel bilgilerinizin toplanması ve işlenmesi dahil olmak üzere Gizlilik Politikasında belirtilen hüküm ve koşulları kabul edersiniz. Burada belirtilen herhangi bir hükmü kabul etmiyorsanız, Hizmete hiçbir şekilde erişemez ve/veya Hizmeti hiçbir şekilde kullanamazsınız.

2. Kullanıcılardan hangi bilgileri toplayabiliriz?

Kullanıcılarımızdan iki çeşit bilgi topluyoruz:

Kişisel olmayan bilgiler

 • İlk bilgi çeşidi, gerekli görüldüğünde, Hizmeti barındıran bir borsa web sitesi (“Borsa“) aracılığıyla da dahil, Kullanıcının Hizmeti kullanımı ve/veya Hizmetle bağlantılı olarak yapılan işlemler hasebiyle mevcut ya da bunlar üzerinden toplanabilecek, Kullanıcı(lar)a ait tanımlanmamış ve tanımlanamayan bilgileri ifade eder (“Kişisel Olmayan Bilgiler“). Toplanan kişisel olmayan bilgilerle, Kullanıcının kimliği hakkında bilgi edinemeyiz.
 • Toplanıyor olan Kişisel Olmayan Bilgiler, teknik bilgilerden ve kümelenmiş kullanım bilgilerinden oluşur ve ayrıca diğerlerine ek olarak Kullanıcının işletim sistemi, internet tarayıcısının türü, ekran çözünürlüğü, internet tarayıcısı ve klavye dili, Kullanıcının Hizmet üzerindeki “tıklama dizisi” ve Hizmet üzerindeki aktiviteleri, Kullanıcının Hizmeti ziyaret ettiği zaman dilimi, ilgili zaman damgaları ve benzeri bilgiler içerebilir.
 • Kişisel Olmayan Bilgiler, kullanıcıların Hizmeti kullanmadan önce yaptığı işlemlerle ilgili ön incelemelerde bulunmak amacıyla tarafımıza toplanır.
 • Şüpheye mahal vermemek amacıyla, Kişisel Bilgilerle bağlantılı veya Kişisel Bilgilere bağlı her türlü Kişisel Olmayan Bilgi, bağlantıları ya da bağları devam ettiği sürece Kişisel Bilgi olarak kabul edilir.

Kişisel Bilgiler

 • İkinci bilgi çeşidi, makul uğraşıyla bir kişiyi tanımlayan ya da tanımlayabilecek bilgileri ifade eder (“Kişisel Bilgiler“). Toplanan Kişisel Bilgiler aşağıdakilerden oluşabilir:
 • Detayları aşağıda tanımlandığı üzere, kullanıcının kullandığı cihaz tarafından otomatik olarak kaydedilen ve Kullanıcı deneyimini geliştirme, konum belirleme, kişiselleştirme, güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele amaçlarıyla kullanılan, Kullanıcı IP adresi ve yanı sıra diğer kalıcı cihaz tanımlayıcıları.
 • Kişisel Olmayan Bilgilere yönelik yukarıda belirtilen ön incelemenin ardından söz konusu Kullanıcının, Hizmeti kullanabileceğine (kendi takdirimize bağlı olarak) karar verilirse, Hizmet butonuna tıklamasının ardından Kullanıcıdan, mevcut kayıt formunu doldurması talep edilir ve söz konusu Kullanıcının irtibat bilgileri gibi aşağıda belirtilen bazı bilgileri sunması gerekir:
  • Ad – soyad
  • Fiziki adres
  • E-posta adresi
  • Devlet tarafından verilmiş kimlik belgesinin kopyası (pasaport ya da sürücü belgesi gibi). Bu bilgi, resmi kimlik belirlemesi amacıyla toplanır.
  • Devlet tarafından verilmiş kimlik belgesiyle ilgili kimlik numarası, verildiği ülke ve geçerlilik süresi gibi bilgiler;
  • İkamet ettiği ülke
  • Cinsiyet
  • Doğum tarihi
  • Fatura adresi
  • Cüzdan Kimlik Numarası (varsa)
  • Kredi kartı bilgileri – Ancak bu bilgilerin sadece güvendiğimiz üçüncü taraf ödeme işleyicilere doğrudan iletildiğini unutmayınız. Kartınızın tüm bilgilerini bulundurmayız.
  • Hizmeti ifa etmek için gerekli her türlü ek bilgiler.
 • Yukarıda belirtilen bilgileri sunmadan işlemi tamamlayamayabileceğinizi unutmayınız.
 • Ayrıca, Kullanıcının, Hizmete kaydolurken kullandığı aynı isimle ve/veya mevcut bir üçüncü taraf sosyal ağ hesabı (Facebook, Twitter, Linkedin veya Google+ gibi) (“Sosyal Ağ Hesabı“) var ise, Kullanıcıya ait kamuya açık sosyal ağ bilgilerini de toplarız.
 • Kullanıcının Hizmete kaydolması veya Sosyal Ağ Hesabına ilişkin belli erişim izinleri vermesi durumunda, Kullanıcı tarafından Sosyal Ağ Hesabı üzerinde tutulan ve/veya mevcut durumda bulunduğu suretle ve Kullanıcı tarafından bize verilen izinlere uygun olarak, söz konusu Sosyal Medya Hesabının/Hesaplarının bulunduğu sosyal ağ(lar), bize Kullanıcı ile ilgili bazı bilgiler sağlayabilir. Söz konusu bilgiler, uygun olduğu ve/veya Kullanıcı tarafından erişime sunulduğu takdirde, Kullanıcının adı, açık profil fotoğrafı URL adresi, Sosyal Ağ Hesabı Kullanıcı numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, çalışma bilgileri, eğitim ve diğer herkes tarafından görüntülenebilmesine Kullanıcı tarafından izin verilmiş bilgilerden oluşabilir.
 • Ek olarak, Hizmetlerimizdeki imleç hareketleri ve diğer aktiviteleri kaydeden tuş vuruşları dahil olmak üzere Kullanıcının, Hizmetler üzerindeki davranışlarıyla ilgili bilgileri de toplarız.
 • Kullanıcı tarafından Hizmeti kullanım yoluyla gönüllü olarak sunduğu, Kullanıcının iletişime geçilecek e-posta adresi (ve söz konusu irtibat detaylarıyla ilgili her türlü ek bilgi), ürün/ürünleri ve hizmet/hizmetleri nasıl geliştirebileceğimizle ilgili anketlere verilmiş Kullanıcı cevapları, Hizmet kullanımı yoluyla sağlanmış işlem bilgileri ve/veya diğer Hizmet ile bağlantılı Kullanıcı eylemleri gibi her türlü Kişisel Bilgi.
 • Ayrıca üçüncü taraf kaynaklar aracılığıyla, Kullanıcıya ilişkin ek veriler toplarız. Bu ek veriler arasında kamuya açık kredi kartı kara listeleri ve resmi sınırlandırılmış banka hesapları listelerinde mevcut kredi notu ve diğer bilgiler ve bunların yanı sıra kredi derecelendirme kuruluşları, bankalar ve diğer kurumlar tarafından sağlanan, kamuya açık olmayan bilgiler yer alır.

Sözleşmeye bağlı olarak Hizmetleri sunabilmemiz, düzenleyici gereksinimlerimizi (Kara Para Aklama ile Mücadele ve Müşterini Tanı düzenlemeleri) karşılayabilmek ve meşru menfaatlerimizi güvence altına alabilmemiz için Kişisel Bilgileri toplamamız gerektiğini unutmayınız. Söz konusu bilgileri sunmamanız durumunda Hizmetlerimizi sunamayabiliriz.

3. Bilgileri Kullanıcılardan Nasıl Topluyoruz?

Aşağıdaki bilgi toplama yöntemlerini kullanıyoruz:

 • Kişisel Olmayan Bilgileri, hizmet kullanımınız ve/veya Hizmetle bağlantılı olarak yapılan işlemler aracılığıyla toplarız.Diğer bir deyişle, siz Hizmeti kullanırken, bir Borsayı tarayıcınız üzerinden görüntülerken dahil, farkında olabilir ve bağımsız olarak veya aşağıda belirtilen üçüncü taraf hizmetleri aracılığıyla söz konusu kullanımla ilgili bilgileri bir araya getirebilir, toplayabilir ve kaydedebiliriz.
 • Borsa’dan Kişisel Bilgiler ediniriz.Örneğin; bir Borsaya geri döndüğünüzde söz konusu Borsa, irtibat bilgilerinizi (isim, adres ve doğum tarihi) ve yanı sıra web sitesine/sitelerine daha önceden yaptığınız ziyaretlere ilişkin kullanım bilgileri (Kullanıcı bakiyesi, önceki girişler ve önceki işlemler gibi) bize sağlayabilir.
 • Kamuya açık kaynaklardan Kişisel ve Kişisel Olmayan Bilgileri toplarız. Örneğin; herkese açık Sosyal Ağ Hesabınız/Hesaplarınız, kamuya açık kredi kartı kara listeleri ve resmi sınırlandırılmış banka hesapları listeleri üzerinden sizinle ilgili erişilebilir bazı bilgileri ve diğer tüm çevrimiçi herkese açık bilgileri toplarız.
 • Üçüncü taraf hizmetler ve Borsa aracılığıyla Kişisel Bilgileri ediniriz. Örneğin, Kullanıcı bilgilerini almak ve çoğaltmak için üçüncü taraf hizmetlerden faydalanırız.
 • Gönüllü olarak sunduğunuz Kişisel Bilgileri toplarız.Örneğin; kayıt formunu doldurarak ve/veya bize doğrudan ulaşarak sunduğunuz Hizmeti kullanmak için gerekli olan Kişisel Bilgileri toplarız.

Kişisel Bilgileri bağımsız olarak ya da aşağıda belirtilen yetkili üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar yardımıyla Kişisel Bilgileri depolarız.

4. Bilgilerin Toplanma Amaçları Nelerdir?

Şu nedenlerden ötürü Kişisel Olmayan Bilgileri ve Kişisel Bilgileri toplarız:

 • Hizmeti sunmak ve işletme ve bunların yanı sıra risk analizi, faturalandırma ve kullanıcılar tarafından yapılan işlemlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili diğer durumlar (kimlik doğrulama, ödemelerin işlenmesi ve ters ibraz gibi);
 • Analitik, istatistiki ve araştırmaya yönelik amaçlar;
 • Dolandırıcılık, güvenlik ve teknik sorunları (kimlik hırsızlığı veya finansal dolandırıcılık gibi) tespit etmek, önlemek ve bunlara çözüm üretmek;
 • Müşterini Tanı (“MT”) ve Kara Para Aklamayla Mücadele (“KPAM”) gibi düzenleyici gerekliliklerimizi yerine getirmek;
 • Kullanıcıların genel tercihlerine ve kullanımlarına dayanarak Hizmeti daha fazla geliştirmemize, özelleştirmemize ve iyileştirmemize imkân sağlamak;
 • Toplu istatistiki veriler oluşturma ve bunları iş ortaklarımıza ve iştiraklerimize sunmak;
 • Doğrudan pazarlama ile ilgili amaçlar – Size promosyon teklifi göndermemiz ve sizinle iletişim için sağladığınız irtibat bilgilerini kullanabiliriz. Sağladığınız irtibat iznini yazılı olarak legal@simplexx.uk adresine e-posta göndererek veya reklamın size ulaştırıldığı kanal aracılığıyla (SMS gibi) veya aşağıdaki promosyon ve iletişim aboneliğinden ayrılma talimatlarını kullanarak geri çekebilirsiniz.
 • Kullanıcı destek taleplerine cevap vererek;
 • Herhangi bir ilgili kanun, düzenleme, yasal süreç, celp veya devlet taleplerini yerine getirerek;
 • Kullanıcılara daha ilgili İçerik, özellik, işlev ve teknik yardım & destek ile daha iyi bir deneyim sunmamıza izin vererek; ve
 • Simplexx, Kullanıcıları ve kamunun haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini koruyarak;
 • Potansiyel ihlâllerin incelenmesi dahil olmak üzere işbu Gizlilik Politikasını ve/veya Kullanım Koşullarını uygulayarak;
 • İlgili her türlü yasaya riayet ederek.

5. Kişisel Bilgileri İşleme Koşulları Nelerdir?

Her biri ilgili verileri koruma kanunları tarafından tanımlanan bir dizi nedenden ötürü Kişisel Bilgilerinizi işleriz.

 • Sözleşmenin ifası, yasal yükümlülüğe uyma – Bir sözleşmenin (Kullanım Koşulları gibi) ifası, veya her türlü KPAM ve MT tüzükleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak şartıyla çeşitli yasal ve/veya düzenleyici sorumluluklarımıza riayet etmemiz için lâzım olduğunda Kişisel Bilgilerinizi işlememiz gereklidir.
 • Meşru menfaatler – Ayrıca bizim (üçüncü bir tarafın) meşru menfaatlerimiz lehinde ve çıkarlarınızı, haklarınızı ve her koşulda özgürlüklerinizi hiçbir şekilde ihlâl etmeyecek olduğuna hüküm verdiğimiz durumlarda Kişisel Bilgilerinizi işleyebiliriz. Meşru menfaatlere uygun olarak bilgi işlemeye yönelik örnekler arasında şunlar yer alır: (i) bir yeniden yapılandırmayı takriben ya da dahili idari amaçlarla Kişisel Bilgilerinizi bir ya da daha fazla ortak/tali şirketimizle paylaşmamız; (ii) elektronik iletişim ağımıza yetkisiz girişi önlemek dahil ağ ve bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla işleme; (iii) dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili bilgileri mücadele, raporlama ve paylaşım yoluyla Hizmetin bütünlüğünü güvence altına alma; (iv) düzenleyici ve sözleşmeye bağlı gerekliliklere bağlı kalma; (v) düzenleyici gerekliliklerle ve endüstrideki en iyi uygulamalarla uyumluluk sağlamak amacıyla danışman ve profesyonel hizmet sağlayıcılarımızla (denetleyiciler gibi) kişisel bilgilerinizin paylaşımı.
 • İzin – Kişisel bilgilerinizi işlememiz, öncelikli olarak size Hizmetin sunulması amacıyla gereklidir. Ancak bazı durumlarda, Kişisel Bilgilerinizi işlemek için rızanızı isteyebiliriz. Bu gibi durumlarda söz konusu izninize bağlı olarak Kişisel Bilgileriniz işlenir ve yazılı talep sunarak bu izni dilediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.
 • Özel Kişisel Veri Kategorileri Kişisel Bilgilerinizi işlememiz ayrıca ırk ya da etnik köken gibi kişisel verileri (genel Veri Koruma Tüzüğünde belirtildiği üzere) içerebilir. Aşağıdaki amaçlar doğrultusunda gerekli olması durumunda (ilgili kanunların izin verdiği ölçüde) söz konusu bilgileri işler ve ayrıca (yasaları uygulayıcı organlar gibi) yetkili mercilerle paylaşırız: (i) kanunsuz eylemlerin önlenmesi veya tespiti, (ii) sizin (veya başkalarının) ekonomik refahını güvence altına almak.

6. Üçüncü Taraflarla Bilgi Paylaşımı

Aşağıdaki durumlarda Kişisel Bilgilerinizi paylaşırız:

 • Borsaların tacir ve işletmecileriyle;
 • Alıcı ve kartı veren bankalarla;
 • Üçüncü taraf doğrulama hizmeti tedarikçileri (kimlik doğrulama hizmeti tedarikçileri gibi) ve diğer kaynaklarla (konum belirleme hizmetleri gibi);
 • Hizmet sağlayıcılarımızla (bulut bilişim şirketleri gibi);
 • Geçerli yasa, düzenleme, yasal süreç, celp veya devlet talepleri dahil olmak üzere yukarıda belirtilen amaçları yerine getirebilmek için;
 • Hizmet üzerindeki herhangi bir içeriğin üçüncü tarafların haklarını ihlâl ettiği yönündeki talepleri karşılamak için;
 • Varlıklarının tamamının ya da neredeyse tamamının birleşme, devir veya satın alma yoluyla el değiştirme durumları dahil olmak üzere Simplexx veya iştiraklerinden herhangi birinin yönetiminde el değişikliği hallerinde.

Güvenilir ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımız dahil olmak üzere işletmelerimizin dünyanın farklı yerlerinde bulunduğunu unutmayınız. (Kişisel Bilgileriniz dahil) topladığımız her türlü bilgi depolanır ve dünyadaki çeşitli yasal yetki bölgeleri (Amerika Birleşik Devletleri dahil) içinde işbu Gizlilik Politikasında yer alan amaçlar doğrultusunda işlenir.

Kişisel bilgilerinizin gizlilik politikamıza uygun olarak sözleşme yoluyla (örneğin veri transferi için ilgili düzenleyiciler tarafından onaylanmış sözleşme maddeleri kullanarak) veya diğer yollarla (örneğin yargı merciinin veri korumayla ilgili yeterli güvence sağladığından emin olarak) Kişisel Bilgilerinizin korunması için en iyi şekilde gayret gösteririz.

7. Kişisel Bilgilerin Korunması

Toplanma amaçlarını ya da KPAM ve MT amaçları gibi ilgili kanunlar veya düzenlemelerdeki hükümleri yerine getirmek amacıyla toplanan veriler, ihtiyaç duyulduğu süre zarfından sonra korunmaz.

Tarafımızca saklanan ve kimlik bilgilerinizi içeren Kişisel Bilgilerinizin herhangi bir sebeple silinmesini istiyorsanız legal@simplexx.uk adresine e-posta göndererek bize ulaşın. Talebinizi yerine getirmek için en makul şekilde çaba göstereceğiz.

8. Gayrı Reşit Kişiler

Hizmeti kullanmak için on sekiz (18) yaşını doldurmuş olmanız gerekir. Simplexx, on sekiz (18) yaşından küçük çocuklardan bilerek Kişisel Bilgileri toplamaz ve toplamak istemez. On sekiz (18) yaşından küçüklerin Hizmeti kullanmadığını doğrulamak amacıyla herhangi bir aşamada yaş ile ilgili kanıt talebinde bulunma hakkımız saklıdır. On sekiz (18) yaşından küçük bir kişinin Hizmeti kullandığından haberdar olmamız durumunda söz konusu Kullanıcının Hizmete erişimini yasaklamak ve engellemekle birlikte söz konusu Kullanıcı ile ilgili olarak sakladığımız her türlü Kişisel bilginin derhal silinmesi ya da etkin şekilde anonimleştirilmesi için tüm çabayı gösteririz.

9. Çerezler ve Dahili Depolama

Hizmete eriştiğinizde ya da Hizmeti kullandığınızda, bazı bilgileri bilgisayarınızda depolayan (“Dahili Depolama“) ve bazı özelliklerin otomatik etkinleştirilmesini saplamak ve Hizmet deneyiminizi daha kolay ve eforsuz kılmamızı sağlayacak “çerez” veya benzeri endüstride yayın olarak kullanılan teknolojileri kullanabiliriz.

Ayrıca bazı üçüncü taraf takip teknolojilerini de kullanabiliriz. Bu teknolojiler, bizden ziyade üçüncü taraflarca bilgisayarınızda depolanan farklı türdeki çerezlerdir. Bunun gibi bir takip teknolojisi Hizmeti her ziyaret ettiğinizde ve benzer çerezleri kullanan bazı web sitelerini ve uygulamaları ziyaret ettiğinizde açılır ve kullanılır.

Daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayarak mevcut Çerez Politikamızı ziyaret ediniz.

10. Haklarınız

Dilediğiniz zaman legal@simplexx.uk adresinden bize ulaşabilir ve aşağıdaki taleplerde bulunabilirsiniz:

 • (Ek bilgi talebinde bulunmak da dahil) sizinle ilgili herhangi bir Kişisel Bilgiye erişmek, söz konusu bilgiyi silmek, değiştirmek veya güncellemek için (Örneğin; Kişisel Bilgilerinizin yanlış olduğunu düşünüyorsanız düzeltilmesini ya da silinmesini isteyebilirsiniz);
 • Kişisel Bilgilerinizin kullanımını kısıtlamamız veya daha fazla kullanımını durdurmamız için;
 • Tarafımıza gönüllü olarak sunduğunuz Kişisel Bilgileri makine tarafından okunabilir formatta göndermemiz için;
 • (İşleme faaliyetleri izninize tabi ise ve farklı bir yasal temele dayanmıyorsa) işleme faaliyetlerimiz için verdiğiniz izni geri çekmek için;
 • İşlemenin işbu anlaşmanın hükümleri altında belirtiği şekilde siz ve tarafımız arasındaki sözleşmenin ifası için gerektiği veya açıkça verdiğiniz izne dayalı olarak yapıldığı durumlar haricinde sizinle ilgili ya da sizi benzer şekilde önemli derecede etkileyen yasal sonuçlar ortaya çıkaran profilleme işlemi dahil olmak üzere münferiden otomatik işlemeye dayalı olarak verilen bir karara tabi tutulmamak için talepte bulunabilirsiniz.

Lütfen bu hakların mutlak nitelikte olmadığını ve taleplerin yasal ve etik raporlama veya belge koruma yükümlülükleri (MT ve KPAM düzenlemeleri gibi) dahil ilgili yasal gerekliliklere tabi olduğunu unutmayınız.

Hakkınızda topladığımız Kişisel Bilgilerle ve bunları nasıl kullandığımızla ilgili genel sorularınız için legal@simplexx.uk adresinden bize ulaşın.

11. Güvenlik.

Hizmetin ve Kullanıcılarımızın Kişisel Bilgilerinin güvenliğini sağlamak ve devam ettirmek için büyük özen gösteriyoruz. Kişisel Bilgiler, gelişmiş güvenlik özellikleri sunan Amazon Web Hizmetleri üzerinde tutulmaktadır. Simplexx; Kullanıcıların Kişisel Bilgilerinin emniyetini sağlamak ve söz konusu bilgilerin yetkisiz kullanımını önlemek amacıyla endüstri standartlarında prosedür ve politikaları uygular. Ek olarak Simplexx, Kullanıcıların gizlilikle ilgili beklentilerini güvence altına almak amacıyla Ödeme Kartı Endüstrisi Veri Güvenliği Standartlarınca (“PCI DSS”) onaylıdır. Kişisel verilerinizi güvence altına almak için makul önlemleri almamıza karşın söz konusu verilerin güvenliğiyle ilgili tam teminat sunmadığımızı aklınızda bulundurun.

12. Üçüncü Taraf Web Siteleri.

Hizmeti kullanırken üçüncü taraf web sitelerine ve/veya hizmetlerine yönlendiren bağlantılarla karşılaşabilirsiniz. Söz konusu üçüncü taraf web sitelerinin ve/veya hizmetlerin Simplexx’ten bağımsız olduğunu ve hakkınızda kişisel ve/veya kişisel olmayan bilgileri toplamak için çerezleri ve diğer web takip teknolojilerini kullanabileceğini aklınızda bulundurun. Söz konusu üçüncü taraf web siteleri ve/veya hizmetlerine ilişkin gizlilik konuları ya da diğer herhangi bir hukuki konuyla ilgili hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmeyiz. Söz konusu üçüncü taraf web sitelerine ve/veya hizmetlere ait gizlilik politikalarını ve kullanım koşullarını, söz konusu üçüncü taraflarla etkileşimlerinizle ilgili olarak bize değil onlara ait hükümler geçerli olacağı için, dikkatlice okumanızı teşvik ediyoruz.

13. Gizlilik Politikasında Değişiklikler

Simplexx, dilediği zaman işbu Gizlilik Politikasını değiştirme hakkını saklı tutar. Bu nedenle işbu sayfayı sık sık ziyaret ediniz. İşbu Gizlilik Politikasındaki önemli değişikliklerle ilgili olarak Hizmet üzerinden bildirim sağlarız ve/veya söz konusu değişikliklerle ilgili olarak gönüllü olarak paylaştığınız elektronik adrese e-posta göndeririz. Söz konusu önemli değişiklikler, değişikliklerin yukarıdaki yollarla bildirilmesinin ardından yedi (7) gün sonra yürürlüğe girecektir. Bunun dışında işbu Gizlilik Politikasında yapılan diğer tüm değişiklikler, belirtilen “Son Düzenlenme” tarihinden itibaren geçerlidir ve söz konusu Son Düzenlenme tarihinden sonra Hizmeti kullanmaya devam etmeniz, ilgili değişiklikleri kabul ve bunların bağlayıcılığını kabul ettiğiniz anlamına gelir.

14. Sorunuz var mı?

İşbu Gizlilik Politikasıyla ilgili sorularınız (veya yorumlarınız) var ise konu başlığına Attn: Data Protection Officer (Veri Koruma Memurunun Dikkatine) yazarak
legallegal@simplexx.uk
adresinden Veri Koruma Memurumuza iletebilirsiniz.

Makul bir zaman zarfında cevap vermek için gayret edeceğiz. Dilediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz. Cevabımızdan memnun kalmazsanız ilgili veri koruma merciine ulaşabilirsiniz:

ÖNEMLİ RİSK TAVSİYESİ

KRİPTO PARA BİRİMİ VE DAHİLİNDE AUREUS NUMMUS KRİPTO PARA BİRİMİ TİCARETİ, ALIMI VE SATIŞI YAPMAK RİSKLİDİR VE TÜM YATIRIMINIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ.

UYARI!

AUREUS NUMMUS YATIRIMI VE ALIMI SPEKÜLATİF VE RİSKLİDİR. YATIRIM İÇİN ÖDEDİĞİNİZ PARANIN TÜMÜNÜ KAYBETME OLASILIĞINI GÖZE ALAMIYORSANIZ LÜTFEN YATIRIM YAPMAYIN VE SATIN ALMAYIN.

KRİPTO PARA BİRİMLERİNE YAPILAN YATIRIMLAR GENEL OLARAK NİTELİĞİ GEREĞİ SPEKÜLATİF VE RİSKLİDİR. YATIRIM İÇİN ÖDEDİĞİNİZ PARANIN TÜMÜNÜ KAYBETME OLASILIĞINI GÖZE ALAMIYORSANIZ LÜTFEN YATIRIM YAPMAYIN VE SATIN ALMAYIN.

Aureus Nummus bir menkul kıymet DEĞİLDİR.

Hiçbir menkul kıymetleri düzenleyici kuruluş veya diğer düzenleyici kuruluşlar, Aureus Nummus kripto para birimi ile ilgili görüş bildirmemiştir ve aksini iddia etmek hakarettir. Hiçbir menkul kıymetleri düzenleme kuruluşu veya diğer düzenleyici kurumlar, www.gold.an ve www.simplexx.uk web siteleri ve sunumlar ve diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bu sitelerde sunulan bilgilerle ilgili görüş bildirmemiştir ve aksini iddia etmek hakarettir.

Aureus Nummus satın almak, alıcıya herhangi bir işletme ya da şirketin mülkiyetiyle ilgili hak tanımaz ya da herhangi bir şirket ya da işletmenin kârına ya da zararına ortak olma hakkı vermez. Aureus Nummus yatırım amaçlı olarak tasarlanmadığı için hiçbir yatırımcı, Aureus Nummus fiyatıyla ilgili artış ya da düşüş tahmininde bulunmamalıdır.

Özellikle belirtmek gerekir ki 1933 tarihli Menkul Kıymetler kanununda tanımlandığı üzere Aureus Nummus bir menkul kıymet DEĞİLDİR.

1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Kanunu bölüm 2 (a) bendinde “menkul kıymet” şöyle tanımlanır:
“her türlü senet, tahvil, hazine bonosu, menkul kıymet özelliği, menkul kıymet bazlı swap, bono, rehinli tahvilat, borçluluk senedi, herhangi bir kâr paylaşımı anlaşması üzerinde pay ya da katılım, teminat-tröst sertifikası, kuruluş öncesi iştirak taahhüdü belgesi, devredilebilir hisse, yatırım sözleşmesi, oy imtiyazlı güvenilir tröst sertifikası, menkul kıymet yatırma belgesi; petrol, gaz veya diğer madeni haklarla bağlantılı küsüratlı dağıtılmamış kâr; herhangi bir menkul kıymete ilişkin para koyma, apel, çift opsiyon işlem, opsiyon veya imtiyaz; mevduat makbuzu, ya da tahvil grubu veya indeksi (ve bunlara bağlı kâr ya da değer), dövize bağlı ulusal menkul değer borsasına para koyma, apel, çift opsiyon işlem, opsiyon veya imtiyaz; veya genel itibariyle “menkul kıymet” olarak bilinen her türlü kazanç ya da enstrüman; veya yukarıda bahsi geçenlerle ilgili geçici ya da muvakkat belge, iştirak veya satın alma taahhüdü ya da hakkı.”

Diğer çoğu ülkelerde de “menkul kıymet” kavramı, bazı farklılıklar içerse de, aynı şekilde tanımlanır. Aureus Nummus’un herhangi bir ülkede menkul kıymet olarak tanımlanmamasını temin etmek amacıyla her türlü özeni ve çabayı göstersek de herhangi bir ülkedeki düzenleyici kuruluşun gelecekte bilinmeyen bir zamanda Aureus Nummus’u menkul kıymet olarak tanımlamayacağına dair hiçbir garanti yoktur.

YASAL BİLGİLENDİRME

www.an.gold ve www.simplexx.uk web siteleri ve bu sitelerde yer alan bilgiler, buralarda bulunan sunumlar dahil ancak bunlarla tahdidi olmamak şartıyla, herhangi bir sermaye koymaya teşvik niteliğinde DEĞİLDİR ve Aureus Nummus kripto para birimini satın almaya davet ETMEZ.

Sunumlar ve diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işbu web sitesi (www.simplexx.uk) ve burada yer alan bilgiler herhangi bir sermaye koymaya teşvik niteliğinde DEĞİLDİR ve Aureus Nummus kripto para birimini satın almaya davet ETMEZ.

Hiçbir menkul kıymetleri düzenleyici kuruluş, Aureus Nummus ile ilgili görüş bildirmemiştir ve aksini iddia etmek hakarettir. Hiçbir (menkul kıymetleri) düzenleyici kuruluş www.an.gold ve www.simplexx.uk web siteleriyle ve buralarda bulunan bilgilerle ilgili görüş bildirmemiştir ve aksini iddia etmek hakarettir.

www.an.gld ve www.simplexx.uk web siteleri ve buralarda yer alan bilgiler Aureus Nummus ile ilgili tüm bilgileri temsil ETMEZ. İlgilenen tarafların, uygun şekilde, sorular sorması, kendi incelemelerini yürütmeleri ve kendi hukuki danışmanları, finansal danışmanları, vergi danışmanları ve diğer danışmanlarıyla istişare etmeleri desteklenmektedir.

www.an.gold ve www.simplexx.uk web siteleri ve buralarda yer alan bilgiler, içerdiği sunumlar ve diğer bilgiler dahil ancak tahdidi olmamak kaydıyla, herhangi bir düzenleyici kuruluş ya da diğer düzenleyici devlet kurumları tarafından ONAYLANMAMIŞTIR ve aksini iddia etmek hakarettir.

www.an.gold ve www.simplexx.uk web siteleri ve buralarda yer alan bilgiler, içerdiği sunumlar ve diğer bilgiler dahil ancak tahdidi olmamak kaydıyla, güncelleme, tamamlama, revizyon, ek doğrulama, düzeltme ve değiştirme faaliyetlerine tabidir.

www.an.gold ve www.simplexx.uk web siteleri ve buralarda yer alan bilgiler, içerdiği sunumlar ve diğer bilgiler dahil ancak tahdidi olmamak kaydıyla, gerçekleşmemiş ancak gerçekleşmesi beklenen olaylarla ilgili varsayımlar içerir. www.an.gold ve www.simplexx.uk web siteleri ve buralarda yer alan bilgiler, içerdiği sunumlar ve diğer bilgiler dahil ancak tahdidi olmamak kadıyla tüm bilgileri içermez ve aday alıcılar, Aureus Nummus’u bilgilerin tamamına dayanarak verdikleri karar doğrultusundaki durum hariç olmak üzere, www.an.gold ve www.simplexx.uk web siteleri ve buralarda yer alan bilgilere, içerdikleri sunumlar ve diğer bilgiler dahil ancak tahdidi olmamak kaydıyla, satın almamalıdır.

İçerdiği sunumlar ve diğer bilgiler dahil ancak tahdidi olmamak kaydıyla, www.an.gold ve www.simplexx.uk web siteleri ve buralarda yer alan bilgiler; herhangi bir kripto para birimi veya herhangi bir şirket ya da işletmeye ait hisseleri satış ya da devir teklifi ya da satın alma ya da iştirak etme teklifini ya da bunların herhangi bir bölümünü teşkil etmez ya da bunlarla ilgili herhangi bir sözleşme yapılması ile bağlantılı ya da önayak olacak şekilde, kısmen ya da dağıtılması hasebiyle, temel oluşturmaz ya da güvence kaynağı sunmaz.

İçerdiği sunumlar ve diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla www.an.gold ve www.simplexx.uk web siteleri ve buralarda verilen bilgilerin Aureus Nummus akçesi satın almayı düşünen alıcılarına; söz konusu satın alma işleminin sadece Aureus Nummus Kuruluşu tarafından kullanılan pazarlama materyallerinden ve web site bilgilerinden ya da simsar ve aracıların verdiği bilgilerden farklı olabilecek, tam bilgilere dayanarak yapılması gerektiğini hatırlatırız. İçerdiği sunumlar ve diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla www.an.gold ve www.simplexx.uk web siteleri ve buralarda yer alan bilgilere ve bunların tamamlığına hiçbir şekilde bel bağlanmamalıdır ve Aureus Nummus kuruluşu ve/veya ilgili yöneticileri, çalışanları, temsilcileri ve danışmanları tarafından www.an.gold ve www.simplexx.uk web siteleri ve buralarda yer alan bilgilerin, içerdiği sunumlar ve diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, doğruluğu, tamamlığı ya da gerçekliğiyle ilgili açık ya da zımni hiçbir beyan ya da taahhütte bulunmaz ve söz konusu bilgiler, görüşler, hatalar ya da noksanlarla ilgili hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez.

Potansiyel alıcılar, uygun olarak gördükleri hukuki, yatırımsal ve vergiyle ilgili tavsiyelere kendileri ulaşmalıdır.

Aureus Nummus kripto para birimi sadece, alıcının menşe ülkesine ait ilgili geçerli mevzuat ve kanunlardaki dağıtım ve satış kısıtlamalarına tabi olarak dağıtımı ve satışı yasal olan kişilere dağıtılabilir ya da bu kişiler tarafından satın alınabilir.

İçerdiği sunumlar ve diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla www.an.gold ve www.simplexx.web siteleri ve buralarda yer alan bilgiler sadece bilgi amaçlı olarak sağlanmaktadır ve başka herhangi bir kimse tarafından tamamı ya da herhangi bir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya basılamaz. İçerdiği sunumlar ve diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla www.an.gold ve www.simplexx.uk web sitelerine ve burada yer alan bilgilere ait içerikler hukuki, finansal ya da vergi ile ilgili tavsiyeler olarak yorumlanamaz.

İçerdiği sunumlar ve diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla www.an.gold ve www.simplexx.uk adreslerinden ve buralarda yer alan bilgilerden hiçbiri ve bunların hiçbir kopyası (i) herhangi bir ülkede ikamet eden kimseye geçerli (menkul değerle ilgili) kanunlar hükümlerince zorunlu olmadıkça gönderilemez, iletilemez ya da dağıtılamaz veya (ii) herhangi bir miktarda Aureus Nummus satışına yönelik teşvik, iştirak veya teklif amaçlarıyla ya da söz konusu materyallerin dağıtımının teşvik veya teklif olarak yorumlanabileceği durumlarda herhangi bir ülkede ikamet eden kimseye verilemez, iletilemez veya dağıtılamaz. İşbu sınırlandırmalara uyulmaması söz konusu yasal yetki bölgelerine ait menkul kıymet kanunlarının ya da diğer yasaların ihlâli anlamına gelebilir.

İçerdiği sunumlar ve diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla www.an.gold ve www.simplexx.uk web sitelerinde yer alan bilgilerin diğer yasal yetki sınırlarında dağıtılması kanunlarca sınırlandırılmış olabilir ve içerdiği sunumlar ve diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere www.an.gold ve www.simplexx.uk web sitelerini ve buralarda yer alan bilgileri kullanan ya da okuyan kişiler söz konusu kısıtlamalarla ilgili olarak kendilerini haberdar tutmalı ve gözlem yapmalıdır. İşbu gerekliliklere uyulmaması, ilgili yasal yetki bölgesine ait kanunların ihlâli anlamına gelebilir.

Burada bahsi geçen Aureus Nummus kripto para birimi; Kanada Menkul Kıymetler Yasası, ABD Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir ABD eyaletine ait menkul kıymetler yasası ya da diğer herhangi bir ülkeye ait (menkul kıymetlerle ilgili) yasalara ait hükümlerce tescillenmemiştir.

Ne yapmanız gerektiğiyle ilgili olarak şüphe duyuyorsanız, hisse ve diğer menkul kıymetler konusunda uzmanlaşmış ve bulunduğunuz ülkenin ilgili mevzuatlarınca yetkili olan bir bağımsız finansal danışman veya avukattan derhal tavsiye istemenizi öneririz.

Ek olarak: İçerdiği sunumlar ve diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere www.an.gold ve www.simplexx.uk web siteleri ve buralarda yer alan bilgiler; kasıtlı olmayan hatalar içerebilir ve bunlarla ilgili olarak hiçbir yükümlülük kabul edilmemektedir. Ayrıca herhangi Reklamcı(lar), Yönetici(ler) ya da Aureus Nummus kuruluşu söz konusu hatalarla ilgili yükümlü tutulamaz ve her türlü sorumluluğu reddeder.

İçerdiği sunumlar ve diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere web sitesi (www.an.gold ve www.simplexx.uk web siteleri) herhangi bir denetim, değerlendirme veya benzer türde inceleme niteliği taşımaz ya da bunlara alternatif olarak hizmet etmez. Ayrıca yasal, vergiyle ilgili ya da finansal tavsiye verme niteliği taşımaz ya da bunlara alternatif olarak hizmet etmez. İçerdiği sunumlar ve diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere www.an.gold ve www.simplexx.uk web siteleri ve buralarda yer alan bilgiler ayrıca bağımsız bir varlık veya yükümlülük değerlemesi içermez. İçerdiği sunumlar ve diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere www.an.gold ve www.simplexx.uk web sitesi ve buralarda yer alan bilgiler ve yanı sıra içerdiği sunumlar ve diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla www.an.gold ve www.simplexx.uk web sitelerindeki ve buralarda yer alan bilgilerdeki bilgi ve beyanların niteliğini değiştirebilecek değişikliklere tabi olan, içerdiği sunumlar ve diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere www.an.gold ve www.simplexx.uk web sitelerinin hazırlanış tarihinden itibaren Aureus Nummus kuruluşuna sağlanan bilgiler hakim, ekonomik, düzenleyici, pazara ilişkin koşullar ve diğer koşullara dayanmaktadır. Ancak Aureus Nummus kuruluşu ve/veya yöneticisi; içerdiği sunumlar ve diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere www.an.gold ve www.simplexx.uk web siteleri ve buralarda yer alan bilgileri güncellemek, revize etmek ya da onaylamakla yükümlü değildir. Düzeltmeler ve/veya değişiklikler saklıdır. İşbu web sitesinin temelini oluşturan, içerdiği sunumlar ve diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere www.an.gold ve www.simplexx.uk web siteleri ve buralarda yer alan bilgiler ve içerdiği sunumlar ve diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere www.an.gold ve www.simplexx.uk web sitelerine ve buralarda yer alan bilgilere güvenilmesine bağlı ya da ilişkin olarak Aureus Nummus kuruluşu veya yöneticileri, çalışanları, temsilcileri ya bağlı şirketleri zımni ya da açık hiçbir beyan ya da taahhütte bulunmaz ve bulunmayacaktır ve ayrıca dolandırıcılık niyeti ya da dolandırıcılık durumları hariç olarak hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez veya etmeyecektir.

Dolandırıcılık niyeti ya da durumu hariç olarak; içerdiği sunumlar ve diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla www.an.gold ve www.simplexx.uk web sitelerinde ve buralarda bulunan bilgilerde yer alan gelecek ön görüleri, hedefler tahminler ya da beklentilerle ilgili olarak hiçbir beyanda veya taahhütte bulunulmaz ve Aureus Nummus kuruluşu veya hiçbir yöneticisi, çalışanı, temsilcisi veya bağlı şirketi bunlarla ilgili yükümlülük kabul etmez.

Sunum, içerisinde bahsedilen hisseler, menkul kıymetler veya işletmeler ya da varlıkların alımı ya da satışı ile ilgili teklif ya da davet niteliği taşımaz.

Yatırımlarla ilgili konularda profesyonel deneyimi bulunmayan hiç kimse; içerdiği sunumlar ve diğer bilgiler dahil olmak üzere www.an.gold ve www.simplexx.uk web siteleri ve buralarda yer alan bilgilere kendisine sunulmuş bir promosyon olarak ya da herhangi bir sebeple itimat edebileceği kaynaklar olarak yaklaşmamalıdır. İçerdiği sunumlar ve diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere www.an.gold ve www.simplexx.uk web siteleri ve buralarda yer alan bilgiler sadece itimat edilmesine yönelik hiçbir teklif ya da teşvik olmaması ve tarafımızın masun tutulması temelinde erişime sunulur. Hiçbir beyan ya da taahhütte bulunulmamaktadır veya zımnen de olsa bulunulmayacaktır. Düzeltme, güncelleme veya takip konularıyla ilgili olarak da dahil olmak üzere hiçbir taahhütte bulunulmaz ve varsayımsal eylem ön görülmemelidir. Nelerin doğru ya da uygun olduğuna ya da olmadığına karar vermek tamamen, içerdiği sunumlar ve diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, www.an.gold ve www.simplexx.uk web sitelerinin ve buralarda yer alan bilgilerin profesyonel alıcılarına aittir.

Kanada’da ve Birleşik Krallık’ta yaşayanlar herhangi bir şekilde Aureus Nummus ediniminden tamamen hariç tutulur.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR – SSS

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

TelegramTelegram