Şartlar ve koşullar

1. GENEL

1.1. Web sitesi (https://an.gold/) (“ İnternet sitesi ”) üzerinde atıfta bulunulan belgelerle birlikte Aureus Nummus Pte’ye aittir. Ltd. (“Aureus”), Singapur merkezli bir şirkettir. Aureus prensip olarak herhangi bir temas veya iletişimi barındırmaz ve Aureus Nummus dijital belirtecinin dağıtımını ve satışını yöneten bir hizmet sözleşmesi dışında Simplexx Ltd. ile hiçbir ilişkisi olmayan tamamen bağımsız bir kuruluştur.

1.2. Birleşik Krallık’ta tescilli ve mukim Simplexx Ltd. ve iştirakleri (toplu olarakSimplexx”, “biz”, “bizim” ya “Biz ”) münhasır olmayan bir temelde ve bir hizmet sözleşmesi kapsamında Aureus Nummus dijital jetonunun pazarlamasını ve dağıtımını yönetir ve ilgilenen veya potansiyel ve uygun yatırımcılar için www.an.gold web sitesinde satış ve müşteri ödeme sürecini kontrol eder (“Kullanıcılar ”, “potansiyel Kullanıcılar ”) Aureus Nummus dijital jetonunu satın almak isteyen. Ancak Simplexx Ltd. ve bağlı kuruluşları www.an.gold alan adına sahip değildir.

Simplexx Ltd. ve iştirakleri sizi memnuniyetle karşılar (“ Kullanıcılar) “, veya “ sen ”) https://an.gold/ adresinde sunulan hizmetlerimize (“ Platformu ”), toplu olarak, “ Hizmet ” ya da “ Hizmetler ”. Hizmeti (ya da ilgili herhangi bir bölümünü) sadece işbu sözleşmede belirtilen hüküm ve koşullara (“Hüküm ve Koşullar“) bağlı olarak kullanabilirsiniz. Simplexx bir satıcı, komisyoncu, sarraf ya da aracı değildir. Simplexx, bilfiil haiz olduğu Aureus Nummus dijital akçesinin dağıtımını ve satışını yapar.

1.3. Aureus Nummus, www.an.gold web sitesinde açıklandığı gibi bir kripto para birimi olarak tasarlanmış dijital bir simgedir.

1.4. Bu Hüküm ve Koşullarda, bağlamın izin verdiği veya gerektirdiği durumlarda, tekilleri içe aktaran kelimeler çoğulları da içerecektir ve bunun tersi de geçerlidir. Cinsiyet ya da nesne anlamı içeren sözcükler, hem cinsiyet hem de nesne anlamlarını içerir. Kişileri ithal eden kelimeler, bağlamın izin verdiği veya gerektirdiği durumlarda, gerçek kişileri, herhangi bir kamu kuruluşunu ve tüzel veya tüzel kişiliği olmayan herhangi bir kişiyi içerecektir.

1.5. İşbu Hüküm ve Koşullar, İngilizce dilinde incelenir ve yorumlanır. Simplexx’in işbu Hüküm ve Koşulların diğer herhangi bir dile çevrilmiş nüshasını herhangi diğer bir yargı mercii ile paylaşması durumunda her bir Taraf, tercümenin sadece İngilizce nüshanın bir göstergesi olarak yorumlanacağını ve bununla birlikte tercüme edilmiş nüsha ve İngilizce nüsha arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda İngilizce nüshanın esas alınacağını beyan ve kabul eder.

1.6. Üçüncü şahıs (“Üçüncü Şahıs”) kelimesi, Simplexx ve Aureus dışındaki herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi ifade edecektir.

2. ŞARTLARIN KABUL EDİLMESİ.

2.1. İçerdiği bilgi ve materyaller dahil olmak üzere web sitemizi, uygulamalarımızı, platformumuzu, hizmetlerimizi ve ilaveten çıkacak Aureus ürünleri ve servisleri dahil olmak üzere ilgili servislere erişiminizi sağlayan, yayımladığımız her türlü yazılımı (topluca “Platform” olarak anılacaktır) kullanmadan önce lütfen, size sunduğumuz çeşitli uygulamalar ve hizmetlere ilişkin ek bilgiler içeren işbu Hüküm ve Koşullar ile birlikte Programları (“Hüküm ve Koşullar”) dikkatli bir şekilde okuyunuz.
Hizmete girerek, bağlanarak, erişerek ya da onu kullanarak, www.an.gold adresindeki Gizlilik Politikası dahil olmak üzere aşağıdaki Hüküm ve Koşulları (toplucaŞartlar ve koşullar ”) ve bunlara bağlı kalmayı ve Hizmeti kullanımınızla ilgili tüm geçerli yasa ve düzenlemelere uymayı kabul edersiniz ve bu koşulların Simplexx ile sizin aranızda bağlayıcı ve uygulanabilir bir yasal sözleşme oluşturduğunu kabul edersiniz.

BU HÜKÜM VE KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN HİZMETE GİRMEYİN, HİZMETE BAĞLANMAYIN, HİZMETE ERİŞMEYİN VEYA KULLANMAYIN.

Hizmetin on sekiz (18) yaşından küçükler tarafından kullanılması yasaktır (aşağıdaki Bölüm 7’yi inceleyiniz) ve bazı diğer istisnalar ve kısıtlamalar uygulanabilir (aşağıdaki bölümleri inceleyiniz).

2.2 Sizin ve bizim aramızda yasal bir sözleşme niteliği taşıması ve, uygun görüldüğü şekilde, Platformu ve/veya Hizmetleri kullanımınıza ilişkin hükümler içermesi sebebiyle LÜTFEN AŞAĞIDAKİ HÜKÜM VE KOŞULLARI DİKKATLİCE OKUYUN. Platform ve/veya Hizmetlerin tümü ya da bir kısmına erişerek işbu Hüküm ve Koşullarda belirtilen tüm hüküm ve koşullara uyacağınızı beyan ve kabul edersiniz. İşbu hüküm ve Koşullarda açıkça belirtilenlerin dışında şekilde Platformu kullanamaz ya da ilgili Hizmetleri alamazsınız. İşbu Hüküm ve Koşulları kabul etmemeniz durumunda Platforma ya da Hizmetlere erişemez ya da onları kullanamazsınız ve derhal çıkış yapmanız tavsiye olunur.

2.3. Bu Hüküm ve Koşulların Tarafları bu nedenle Simplexx ve siz olacaksınız ve her biri bir Taraf olarak adlandırılabilir.

2.4. Belirli Hizmetlere erişebilmek için, işbu Hüküm ve Koşullarla bağlantılı gerekli Hizmet Kayıt Formlarını tamamlamak üzere yönlendirilirsiniz. Hizmetler münhasıran kendi dahili ticari amaçlarınız için kullanılır. Tamamlanan Hizmet Kayıt Formunda tanımlanan belirli kullanıcılar için ilgili Hizmetlere erişim ve kullanım hakkı sınırlıdır.

3. KULLANIM LİSANSI.

3.1. Bu Hüküm ve Koşullara tabi olarak Simplexx, Platformu ve ilgili Hizmetleri zaman zaman mevcut olabilecekleri ve ilgili Çizelgelerde belirtildiği şekilde kullanmanız için size bireysel, münhasır olmayan, devredilemez, geri alınabilir bir lisans verir.

3.2. Platform ve/veya Hizmetleri kullanmanız için gerekli olabilecek lisansları, izinleri ve onayları, masrafları size ait olmak üzere kendiniz temin edersiniz.

3.3. Simplexx, sizin, Kullanıcının, Platformun ve/veya Hizmetlerin kullanımı için gerekli olabilecek tüm lisansları, izinleri ve izinleri alamamanızdan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4. PLATFORM VE HİZMETLERE ERİŞİM.

4.1. Aşağıda belirtilen durumların geçerli olduğu eyalet, ülke, bölge ya da yasal yetki sınırlarında vatandaş olarak ya da mukim bulunuyorsanız, Platformumuzu ve/veya Hizmetlerimizi kullanamazsınız:

4.1.1. Platformumuza ve/veya Hizmetlerimize erişiminiz ya da kullanımınızın, herhangi bir resmi makam ya da denetleyici kuruluşa ait geçerli kanun, kural ya da düzenlemelere karşı olduğu yerlerde,

4.1.2. Platformumuza ve/veya Hizmetlerimize erişiminizi ya da kullanımınızı kendi takdirimize bağlı olarak yasaklamaya karar verdiğimiz yerlerde.

4.2. Madde 4.1’e uygun olarak, tarafımız hakkında erişim engeli kararı verilmiş yargı yetkisi alanından Platformumuza ve/veya Hizmetlerimize erişimi kısıtlama ya da engelleme adına belirli denetimler yapabiliriz.

4.3. Platform ve/veya Hizmetlere erişim ya da kullanımı önleme yöntemlerimiz etkili veya farklı yollarla aşılabilir olsa dahi işbu maddeye uyacağınızı kabul edersiniz.

5. HİZMET.

Simplexx Ltd., geçerli yasalara uygun olarak, www.an.gold adresinde tanımlandığı üzere mevcut olanlara ek olarak kripto para işlevi görecek olan bir dijital akçe olarak tasarlanmış Aureus Nummus dijital akçesinin satış ve dağıtımını gerçekleştirir (“Hizmet“). Hizmet, Kullanıcıların Aureus Nummus dijital akçesi satın almalarını mümkün kılmak adına, Kullanıcının mevcut kredi ya da banka kartını (mevcut ve geçerli olmak üzere) kullanarak itibari para birimleri ile ödeme ve ayrıca Simplexx Ltd.’nin takdirine bağlı olmak üzere belli değerli metallerle ödeme seçeneklerinin yanı sıra itibari para transferi, kripto para ve değerli metallerle ödeme seçeneklerini sunar. değerli metaller Simplexx Ltd.’nin takdirine bağlı olarak. İşbu Hüküm ve Koşulları kabul ederek, Hizmet üzerinden tarafımıza sunduğunuz bütün bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu beyan edersiniz. Herhangi bir yanlış ya da sahte bilgi ve/veya aynı minvalde Hizmet kullanımı yasaktır.
Satış Hizmeti (Aureus Nummus dijital akçesi satışı)

Simplexx, ilgili Kullanıcı işleminin kayıtlarını ve geçerli blok zincirinin bilgilerini inceledikten sonra, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda herhangi bir Kullanıcının işlemini iptal etme mutlak ve tam hakkına sahip olacaktır. Bu tür bir iptalden önce, herhangi bir biçimde Kullanıcı tarafından Simplexx’e havale edilmiş bir ödeme olması durumunda, Simplexx, Kullanıcı tarafından önceden sağlanan cüzdan adresine (varsa) Kullanıcıya bir geri ödeme yapılmasını sağlamak için ticari olarak makul çabayı gösterecektir. ) (“Cüzdan Adresini Geri Ödeme”), uygulanabilir blok zinciri işlem ücretleri düşüldükten sonra. Kullanıcı, bu konuya ilişkin amaçlar sebebiyle zaman unsurunun önem arz etmediğini beyan ve kabul eder ve bununla birlikte Simplexx, Kullanıcıya zamanında ödeme ile ilgili taahhütte bulunmaz ve Kullanıcıya geri ödemede gecikmelerle ilgili yükümlü değildir.

Kullanıcının kredi ya da debit kartının banka tarafından reddedilmesi ve itibari para cinsinden pey akçesinin Kullanıcıya geri transfer edilmesi durumunda, Kullanıcının bankasıyla ya da Kullanıcıyla ilgili diğer bir kuruluşla itibari para cinsinden pey akçesinin Kullanıcıya gönderilmesi için alternatif yöntemlere ilişkin iletişime geçme sorumluluğu, mutlak olarak ve münhasıran Kullanıcıya aittir. Hiçbir durumda Kullanıcı, ödenen kripto parayı geri alma hakkına sahip değildir.

LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUN : SİZ, KULLANICI, BURADA, HİZMETİN FIAT ÖDEMELERİNİN KRİpto-PARALARININ, KIYMETLİ METALLERİN VEYA DİĞER MANS VE ÖDEME ŞEKİLLERİNİN SIMPLEXX’E UNITS ONE MU NUMUNE MORE MORE SATIN ALMASINI DİKKATE ALINARAK AKTARILMASINA YÖNELİK OLDUĞUNU KABUL EDİYORSUNUZ. SIMPLEXX, SÖZ KONUSU TRANSFER HİZMETLERİNİN İŞLETMECİSİ YA DA BU SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİ ALTINDA AÇIKÇA SUNULMASINA KARAR VERİLMEMİŞ HERHANGİ BİR ÜRÜN YA DA HİZMETİN (KRİPTO PARA BİRİMLERİ VE DİJİTAL VARLIKLAR DAHİL) SAĞLAYICISI DEĞİLDİR.

SIMPLEXX, HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS VEYA BAŞKA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HİZMETLERİNİN (burada tanımlandığı şekliyle) VEYA HİÇBİR KULLANICININ VE/VEYA HİZMETİN DAVRANIŞLARINDAN VEYA DAVRANIŞLARINDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLDİR, VEYA HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLDİR. HERHANGİ BİR HAKKIN DEVRİ VEYA HERHANGİ BİR KRİpto Para Birimi VEYA FIAT DEĞERLENDİRMESİNİN YASAL MÜLKİYET. SIMPLEXX, SİZİN VEYA BAŞKA BİR KULLANICININ HİZMETİ KULLANIMINDAN, HERHANGİ BİR DEĞİŞİM VE/VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HİZMETLERİNDEN VE/VEYA HERHANGİ BİR MÜDAHALECİ VE MÜCADELE KULLANIMINDAN SONRAKİ HERHANGİ BİR KULLANIMINDAN KAYNAKLANABİLECEK HİÇBİR ZARAR VEYA KAYIPTAN SORUMLU VEYA SORUMLU TUTULAMAZ /VEYA HİZMET TARAFINDAN VEYA HİZMETLE BAĞLANTILI OLARAK GÖRÜNTÜLENEN, SAĞLANAN, İLETİLEN VEYA BAĞLANTILI OLAN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İÇERİĞİ DAHİL OLMAK ÜZERE HİZMET ARACILIĞIYLA SİZİN TARAFINIZDAN AKTARILIR.

SIMPLEXX HİÇBİR ŞEKİLDE, HİZMET ÜZERİNDEN VE/VEYA HİZMET ÜZERİNDEN VE/VEYA BAĞLANTILI OLARAK BELİRTİLEN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE SUNULAN YA DA BAĞLANTILI OLAN HERHANGİ BİR UYGULAMAYI, ÜRÜNÜ, ÜRÜNÜ, HİZMETİ VEYA REKLAMI, HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL ETMEZ. . SIMPLEXX, PLATFORM TARAFINDAN SAĞLANAN İÇERİK, DÖVİZ KURU, KALİTE, GÜVENİLİRLİK, KULLANILABİLİRLİK VEYA HİZMET DÜZEYİNDEN SORUMLU TUTULAMAZ VE KULLANIM BAĞLANTILARINDAN VEYA KULLANIM BAĞLANTILARINDAN KAYNAKLANAN HİÇBİR ZARAR VEYA KAYIPTAN SORUMLU TUTULAMAZ HİZMETİN DİĞER KULLANICILARI TARAFINDAN DAHİL OLMAK ÜZERE SIMPLEXX TARAFINDAN VE/VEYA YOLUYLA SUNULAN MAL VEYA HİZMETLER.

HİZMET KULLANIMINA İLİŞKİN RİSKİN TAMAMEN SİZE AİT OLDUĞUNU BEYAN VE KABUL EDERSİNİZ. AUREUS NUMMUS DİJİTAL AKÇESİ GİBİ DİJİTAL VARLIKLARA YATIRIM YAPMANIN YÜKSEK DERECEDE SPEKÜLATİF VE RİSKLİ OLDUĞUNUN VE BUNUNLA BİRLİKTE KULLANICILARIN TÜM YATIRIMLARINI KAYBEDEBİLECEKLERİNİN FARKINDA OLDUĞUNUZU BEYAN VE KABUL EDERSİNİZ.

6. PLATFORM VE HİZMETLERİ KULLANIMINIZ.

6.1. Platformumuzu veya Hizmetlerimizi aşağıda belirtildiği şekillerde ya da amaçlar için kullanmayınız:

6.1.1. Kanun, kural, karar, hüküm veya düzenlemeleri ihlâl edecek şekilde ya da kanun dışı veya ahlâki olmayan amaç ve etkisi olabilecek şekilde;

6.1.2. İstenmeyen ya da izinsiz reklam, promosyon materyalleri veya benzer nitelikteki iletişim unsurları göndermek ya da gönderimini tedarik etmek için;

6.1.3. Yanlış, yasadışı, karalayıcı, tahkir edici, müstehcen, saldırgan, istismar edici, kırıcı, nefret dolu, tehditkâr, tahrik edici, zararlı, ihlâl edici, pornografik, ayrıştırıcı, uygunsuz, istenmeyen, izinsiz, usulsüz, sakıncalı ya da sizi veya bizi yasal işlem ya da itibar kaybına uğratabilecek materyal ve bilgileri göndermek, bilerek almak, yüklemek, indirmek, yayınlamak, postalamak, dağıtmak, yaymak, iletmek, kullanmak veya yeniden kullanmak için;

6.1.4. Başkalarını tehdit, taciz, takip, ve istismar etmek ve engellemek ya da başkalarının haklarını ihlâl etmek için.

6.2. Ayrıca aşağıdakileri yapmamayı kabul edersiniz:

6.2.1. Platformun veya Hizmetlerin diğer kullanıcılarına herhangi bir mal veya hizmetin reklamını yapmak veya satmak veya içeriğinden ticari olarak yararlanmak;

6.2.2. Platformumuzun herhangi bir kısmına, Platformumuzun depolandığı herhangi bir ekipmana ya da ağa, Platform ve Hizmetleri sağlamak için kullandığımız herhangi bir yazılıma veya herhangi üçüncü tarafların sahibi ya da kullanıcısı olduğu ekipman, ağ ya da yazılımlara izinsiz erişmek, müdahale etmek, zarar vermek veya bozmak.

6.3. Platform veya Hizmetlerle bağlantılı olarak bilgi paylaşmanız istendiğinde gerçek, doğru, güncel ve tam bilgiler sunmayı kabul edersiniz. Talep edilen asgari olarak zorunlu bilgileri paylaşmamanız durumunda Hizmetlere ya da istediğiniz bilgilere erişim hakkının tarafınıza sunulması mümkün olmayabilir.

6.4. Belirli bir Hizmetle ilişkili olarak açıkça izin verilmediği sürece aşağıda belirtilenleri yapamazsınız:

6.4.1. Platformu, Hizmetleri veya bunların herhangi bir kısmına/kısmını kopyalamak, değiştirmek, ters mühendislik uygulamak, ters montaj ya da ters toplama yapmak,

6.4.2. Herhangi bir internet sitesi üzerinden ya da parçası olarak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Platformu veya Hizmetleri ya da bunların herhangi bir parçasını lisanslamak, alt-lisanslamak, devretmek, satmak, yeniden satmak, yeniden üretmek ve/veya yeniden dağıtmak,

6.4.3. Platform veya Hizmetleri kendi intranetiniz ya da diğer dahili bir ağın parçası olarak kullanmak,
6.4.4. Platform veya Hizmetlerin ya da bunların herhangi bir kısımlarını temel alan arşivsel ya da türev çalışmalar yapmak. Platformun veya Hizmetlerin yetkisiz dağıtımı ya da yeniden dağıtımını önlemek amacıyla makul düzeyde gerekli önlemleri almak sizin sorumluluğunuzdadır.

6.5. Platforma veya Hizmetlere veya bunların herhangi bir kısmına, tarafınızca açıkça izin verilen bir kişi veya kuruluş (“Yetkili Üçüncü Taraf”) dışında herhangi bir kişi, firma veya kuruluşa erişim sağlamayacağınızı kabul edersiniz. Herhangi bir Yetkili Üçüncü Tarafın işbu Hüküm ve Koşullarda belirtilen hüküm ve koşullara uyduğunu temin etmek sizin sorumluluğunuz altındadır. Herhangi bir Yetkili Üçüncü Tarafın fiilleriyle ilgili olarak bize karşı yükümlüsünüzdür.

6.6. Platform ve/veya Hizmetleri kullanımınıza ilişkin risk size aittir.

6.7. Platform ve/veya Hizmetlerle ilgili olarak size açıkça ya da ima ederek herhangi bir taahhütte bulunmadığımızı ve bununla birlikte Platformun ve/veya Hizmetlerin size “olduğu gibi” sunulduğunu ve riskleri tamamen size ait olarak kullandığınızı idrak, beyan ve kabul edersiniz.

6.8. Platform ve/veya Hizmetlerle ilgili belli bir amaca yönelik zımni bir taahhüt, garanti ya da kabul edilebilirliği açık bir şekilde tanımadığımızı belirtiriz.

6.9. Aşağıdakileri beyan ve kabul edersiniz:

6.9.1. Platform ve/veya ilgili Hizmetler üzerinden tarafınızda sunulmuş herhangi bir ve tüm bilgilerin doğruluğunu, güncelliğini ve eksiksizliğini değerlendirmede münferiden sorumlu olduğunuzu,

6.9.2. Platform, Hizmetler ve işbu Hüküm ve Koşulların sizin için uygun ve kabul edilebilir olduğuna kendiniz karar verdiğinize ve bizim, iştiraklerimizin veya üçüncü taraf sağlayıcıların beyan, sunum ve taahhütlerine kararınızı verirken istinad etmediğinizi kabul edersiniz.

6.9.3. Platform veya Hizmetler ya da Platform veya Hizmetler üzerinden size sağlanan bilgiler; yatırımsal, finansal, vergiye ilişkin, muhasebeyle ilgili ya da hukuki tavsiye olarak sunulmamıştır. Platform veya Hizmetlerdeki belli bir ürüne yapılan atıf; ürünü satın almanız satmanız ya da bulundurmanız için ya da diğer yatırım yapma kararları için bir tavsiye değildir. Bununla ilgili herhangi bir tavsiyede bulunmuyor olmamıza ek olarak siz, Platform ve/veya Hizmetleri kullanımınıza ve Platform ve Hizmetlerde bulunan bilgilere dayanarak verdiğiniz tüm kararlara ait tüm risklerin tarafınıza ait olduğunu kabul edersiniz.

6.9.4. Platforma erişerek ve ilgili Hizmetleri herhangi bir şekilde kullanarak siz; kripto paralar, dijital varlıklar, dijital muhasebe defteri teknolojisi ve blockchain tabanlı yazılım sistemlerinin özünde bulunan riskleri idrak ettiğinizi beyan eder ve ayrıca Aureus Nummus ve blockchain tabanlı yazılım sistemleri gibi bağımsız kripto paralar ve temelindeki teknolojinin kullanımına ve zorluklarına ilişkin bilgi sahibi olduğunuzu temin edersiniz.

6.9.5. Platform ve Hizmetler, Simplexx’in gelişmeye devam etme yeteneğini engelleyebilecek veya sınırlandırabilecek veya Platforma ve/veya Hizmetler.

6.9.6. Kriptografi ilerleyen bir alandır. Kod kırmadaki ilerlemeler ya da kuantum bilgisayarların geliştirilmesi gibi teknik ilerlemeler; kripto para birimleri, Platform ve Hizmetler için kripto paraların veya varlıkların çalınması veya kaybı gibi sonuçlar doğurabilecek riskler arz edebilir. Simplexx, mümkün olduğu ölçüde, Platformun ve Hizmetlerin altında yatan protokolü kriptografideki herhangi bir ilerlemeyi hesaba katmak ve ek güvenlik önlemleri dahil etmek için güncellemeyi amaçlar, ancak sistemin tam güvenliğini garanti etmez veya başka bir şekilde temsil etmez. Platform ve Hizmetleri kullanarak işin temelinde yatan bu riskleri anladığınızı beyan edersiniz.

6.9.7. Uyarlama, spekülasyon, teknoloji ve güvenlik riskleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok unsur nedeniyle Aureus Nummus, diğer blockchain teknolojileri ve ilgili para birimleri ya da akçelerin yüksek volatiliteye sahip olduğunu anladığınızı beyan edersiniz. Ayrıca bu gibi teknolojiler üzerinde işlem yapma maliyetinin değişken olduğunu ve her an blockchain üzerindeki faaliyetleri etkileyebilecek şekilde artabileceğini idrak ettiğinizi beyan edersiniz. Bu riskleri kabul ediyorsunuz ve Simplexx’in bu tür dalgalanmalardan veya artan maliyetlerden sorumlu tutulamayacağını beyan ediyorsunuz.

6.9.8. Platform ve/veya Hizmetler, diğer internet ya da erişilebilir sitelere, uygulamalara ve kaynaklara bağlantı verir. Bu tür siteler, uygulamalar ve kaynaklar üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığı için, Simplexx’in bu tür harici sitelerin, uygulamaların veya kaynakların kullanılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve herhangi bir içerik, reklam, bu tür sitelerde veya kaynaklarda bulunan veya bunlardan elde edilebilen ürünler veya diğer materyaller. Ayrıca, söz konusu site ve kaynaklardaki bunun gibi herhangi bir içerik, ürün ya da hizmetin kullanımı veya bunlara itibar edilmesi nedeniyle ya da bunların neden olduğu iddia edilen ya da bunlarla bağlantılı doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarar ya da kayıptan ötürü Simplexx’in sorumlu veya yükümlü olmadığını beyan ve kabul edersiniz.
6.10. Aşağıdaki hükümleri beyan ve taahhüt edersiniz:

6.10.1. İşbu hüküm ve Koşullarda belirtilen hükümler, koşullar, yükümlülükler, beyanlar, temsiller ve taahhütlerle ilgili imzaya ehil ve yetkili olduğunuzu ve ayrıca işbu Hüküm ve Koşullara bağlı kalacağınızı ve uyacağınızı,

6.10.2. Platforma ve/veya Hizmetlere erişmek için ve Hizmetler tarafından sağlanan anlaşmalara girmek için gerekli olması sebebiyle bulunduğunuz yasal yetki bölgesine göre reşit olduğunuzu, Ayrıca, bulunduğunuz yasal yetki bölgesi içerisinde değerli kripto para bulundurma ve Platform veya Hizmetlerle etkileşim kurma dahil olmak üzere söz konusu Hizmetleri kullanmaya izinli olduğunuzu beyan edersiniz. Bununla birlikte, yasal yetki sınırlarınızdaki kanunlara uyacağınızın teminatından sorumlu olduğunuzu taahhüt eder ve söz konusu kanunlara uymanızla ilgili yükümlü olmadığımızı beyan edersiniz.

7. KULLANICI BEYANLARI VE TAAHHÜTLERİ.

Hizmeti (veya herhangi bir bölümünü) kullanımınız, aşağıdakileri beyan ve garanti etmenize bağlıdır:

7.1. Hüküm ve Koşulların ifası; bağlı olduğunuz herhangi diğer bir anlaşmayı ya da tabi olduğunuz herhangi bir kanun, düzenleme, emir veya kararı ihlâl etmediğini ve etmeyecek olduğunu,

7.2. Hüküm ve Koşulların hiçbirini çiğnemeyeceksiniz ya da ihlâl etmeyeceğinizi,

7.3. İşbu Hüküm ve Koşullar anlaşmasını kabul etmek ve geçerli yasalara göre bağlayıcı nitelikte bir anlaşma yapmak, Hüküm ve Koşullara uygun olarak Hizmeti kullanabilmek ve burada belirtilen yükümlülüklerinizi yerine getirebilmek için yasal yetkiye sahip olduğunuzu,

7.4. Bir kurum ya da herhangi bir Üçüncü taraf adına Hizmete bağlanmanız, erişmeniz veya Hizmeti kullanmanız durumunda, söz konusu kurum ya da Üçüncü Tarafı işbu Hükümlere Uygun olarak temsil etme ve ilgili tarafın işbu Hüküm ve Koşullara bağlı olacağını söz vermeye ilgili kanunlara uygun olarak yetkili olduğunuzu ve bu vesileyle tüm beyan ve taahhütlerinizi siz ve söz konusu taraf adına yaptığınızı beyan ve taahhüt edersiniz,

7.5. Hizmeti kullanıp kullanmamaya ya da Hizmetin diğer Kullanıcılarıyla etkileşim kurup kurmamaya karar vermek için gerekli olan bilgi ve doğru düşünüp karar verme yetkisine sahip olduğunuzu,

7.6. Hizmet kullanımınız üzerinden ya da kullanımınızı takriben yapılan herhangi bir işlemin siz ve diğer tüm taraflar için geçerli olan yargı yetkisi ve kanun hükümlerine uygunluğuna karar verme dahil olmak üzere Hizmet kullanımınız ya da Hizmet üzerinden veya Hizmetle bağlantılı olarak yaptığınız diğer her türlü etkileşim ve/veya işlemle ilgili olarak geçerli yasalara uymak münferiden sizin sorumluluğunuzdadır.

7.7. Simplexx’e güvenmeyecek ve bağlantılı olarak size sağlanabilecek herhangi bir mal, hizmet, bilgi veya içeriğin doğruluğu, güvenilirliği, doğruluğu, yasallığı veya eksiksizliği ile ilgili herhangi bir onay, destek, temsil veya garanti sağlamadığımızı tam olarak anlamayacaksınız. Aureus Nummus ile, herhangi bir kripto para birimiyle ilgili olarak;

7.8. Hukuk, muhasebe, ticari nitelikte ya da diğer herhangi türlü tavsiyeler dahil olmak üzere herhangi bir konuyla ilgili girişimde bulunmadan önce çıkarlarınızı korumak üzere faydalanabileceğiniz uygun profesyonel tavsiyeleri alacağınızı; Siz ve herhangi bir Kullanıcı aksini özellikle kabul etmedikçe, sizinle Simplexx veya diğer Kullanıcılar arasında herhangi bir profesyonel ilişki (avukat-müvekkil veya danışman-danışman ilişkisi dahil) olmadığını ve yalnızca veya temel olarak herhangi bir şeye güvenemeyeceğinizi kabul etmektesiniz. Hizmette veya Hizmet aracılığıyla bulduğunuz bilgiler, içerik veya özellikler;

7.9. Hizmeti kullanmanın ve/veya diğer Kullanıcılarla ve/veya Hizmet aracılığıyla veya Hizmetle bağlantılı olarak herhangi bir Exchange ile bağlantı kurmanın ve/veya bunlarla uğraşmanın riskleri olduğunu ve Simplexx’in bu tür kullanım, etkileşimlerden herhangi bir belirli sonucu garanti edemediğini ve vermediğini kabul etmektesiniz. ve/veya işlemler ve bu tür kullanım, etkileşimler ve/veya işlemlerle bağlantılı ve/veya bunlardan kaynaklanan her türlü risk, yükümlülük ve/veya zararı işbu belgeyle üstlenmektesiniz. Diğerlerine dahil olmak üzere söz konusu riskler arasında herhangi bir Üçüncü Taraf, mal, hizmet ve/veya diğer Kullanıcılarla ilgili ve/veya bunlar tarafından sunulmuş bilgilerin gerçeğe aykırı tasviri, taahhüt ve/veya sözleşme ihlâli, hak ihlâli ve sonucunda doğabilecek talepler gibi riskler de yer almaktadır,

7.10. Uygun olduğu takdirde Simplexx’e geçerli bir Geri Ödeme Cüzdan Adresi bilgilerini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

7.11. Aşağıda belirtilenlere ek olarak dijital varlık yatırımı ve ticaretiyle ilgili risklerin farkında olduğunuzu beyan edersiniz. Aureus Nummus dijital akçesine yatırım yapanın yüksek derecede spekülatif ve riskli olduğunun ve Kullanıcıların tüm yatırımlarını kaybedebileceklerinin farkında olduğunuzu beyan edersiniz.

7.12. Aureus Nummus dijital jetonunun, diğerlerinin yanı sıra, istikrarlı bir dijital para birimi ve ödeme sistemi oluşturma hedeflerine ulaşılamayacağını ve önemli değişikliklere tabi olabileceğini biliyorsunuz.

8. KISITLAMALARI KULLANIN.

Hizmet üzerinde ve/veya ile ilgili olarak kullanımı kesin suretle yasaklanmış bazı ürünler mevcuttur. Lütfen aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyunuz. Burada yer alan hükümlere uymamanız durumunda (Simplexx’in kendi takdirine bağlı olarak) Hizmete erişiminiz iptal edilebilir ve ayrıca bu durumda hukuki ve/veya cezai yükümlülüklere maruz kalabilirsiniz.

Kendiniz ya da sizin adınıza hiç kimse şunları yapamaz:

(i) Hizmette bulunan herhangi bir bilgi, materyal ve veri dahil olmak üzere Hizmet üzerindeki içeriğin herhangi bir bölümünü kopyalamak, değiştirmek, türevlerini oluşturmak, uyarlamak, öykünmek, tercüme etmek, tersine mühendislik yapmak, derlemek, kaynak koda dönüştürmek veya parçalarına ayırmak (toplu olarak, “İçerik”), Simplexx’in önceden yazılı izni olmaksızın İçeriği herhangi bir şekilde kamuya gösterme, gerçekleştirme veya dağıtma;

(ii) Hizmeti (veya herhangi bir parçasını) kopyalamak, değiştirmek, öyküntü iş üretmek, uyarlamak, taklit etmek, tercüme etmek, ters mühendislik yapmak, toplamak, derlemek, kaynak koduna dönüştürmek veya parçalara ayırmak ve/veya başkalarına bunlar için izin vermek;

(iii) İçeriği herhangi bir diğer web sitesi veya ağ bilgisayarı ortamında herhangi bir amaçla kullanmak veya içeriği, Simplexx’in önceden yazılı izni olmadan çoğaltmak ya da kopyalamak;

(iv) Hizmet ve/veya İçerik etrafında tarayıcı ya da sınır ortamı oluşturmak, in-line linking dahil Hizmet üzerindeki görsel, poster ve video gibi elemanlara bağlantı vermek ve/veya bu anlaşmanın hükümleri altında açıkça izin verilmediği sürece Hizmetin herhangi bir parçasını çerçevelemek (frame) ya da ikiz içerik (mirror) oluşturmak;

(v) Diğer kullanıcıların gizlilik ve diğer haklarına müdahale etmek veya bunları ihlâl etmek ya da robot, spider, site araması veya bilgi çıkarma uygulamaları ya da diğer bilgi çıkarma, indeksleme veya veri madenciliği amaçlı otomatik cihazlar kullanmak dahil açık ve bilgilendirilmiş izinleri olmadan Hizmet üzerindeki ziyaretçilerin kişisel kimlik ve tanımlama bilgilerini elde etmek veya toplamak;

(vi) Başkalarının yasal haklarını herhangi bir şekilde karalamak, istismar etmek, taciz etmek, takip etmek, tehdit etmek ve/veya ihlâl etmek;

(vii) Kendisi ve/veya içeriği istismar edici, taciz niteliğinde, tehditkâr, kışkırtıcı kin, antisosyal davranışlara özendirici veya teşvik edici, tütün veya silah endüstrilerini destekleyen, müstehcen, tahkir edici, veya ırksal, cinsel, dini olarak veya herhangi bir şekilde sakıncalı, saldırgan ve/veya başkalarının haklarını herhangi bir şekilde ihlâl eden ve/veya İçeriğin ya da Simplexx’e ve/veya Hizmete yapılmış herhangi bir atfın Simplexx’in itibarını ve saygınlığını zedeleyici ya da Simplexx’i gerçekten itibarsızlaştıran herhangi bir mal veya hizmet üzerinde ya da bunlarla bağlantılı olarak Hizmeti kullanmak ve/veya teşhir etmek;

(viii) Fikri Mülkiyet Hakları ve gizlilik hakları dahil olmak üzere Üçüncü Tarafların haklarını çiğneyebilecek veya gayrimeşru nitelik taşıyan herhangi bir içeriği Hizmet aracılığıyla veya Hizmetle bağlantılı olarak iletmek, dağıtmak, teşhir etmek veya herhangi bir şekilde erişilebilir kılmak;

(ix) Herhangi bir kişiyi ya da kurumu taklit etmek veya doğrudan ya da dolaylı olarak Hizmetle ilgili yanlış bilgi vermek;

(x) herhangi bir kişi veya kuruluşla bağlantınızı yanlış bir şekilde belirtmek veya başka bir şekilde yanlış tanıtmak veya Simplexx’in veya herhangi bir Üçüncü Tarafın sizi, işinizi veya yaptığınız herhangi bir beyanı desteklediğini açık veya ima etmek veya bunlar hakkında ve/veya aracılığıyla yanlış veya yanlış bilgi sunmak. Hizmet;

(xi) Herhangi bir donanım, yazılım veya telekomünikasyon ekipmanına zarar verebilecek ya da ele geçirebilecek her türlü virüs, solucan (worm), Trojan Atı, saatli bomba, web bug, casus yazılım ya da her türlü bilgisayar kodu veya programlar veya diğer herhangi gerçek ya da potansiyel olarak zararlı, bozucu veya saldırgan kod veya bileşeni Hizmet ile bağlantılı olarak erişilebilir kılmak ve/veya Hizmeti bunların dağıtımı ve/veya iletimi için kullanmak;

(xii) Hizmeti veya Hizmetin barındırıldığı ya da Hizmeti erişilebilir yapan sunucuları ve ağları engellemek veya bozmak ya da söz konusu sunucu ve ağlara ait gerekliliklere, prosedürlere, ilkelere veya düzenlemelere uymamak;

(xiii) İçerik ve/veya Hizmet kullanımını ya da erişimini satmak, lisanslamak veya kendi çıkarlarınız için kullanmak;

(xiv) Hizmeti her türlü spam, izinsiz posta ve benzeri işler için ve/veya bunlarla bağlantılı olarak kullanmak;

(xv) İçeriğin tamamını ya da herhangi bir bölümünü sistematik olarak indirerek ve depolayarak veri tabanı oluşturmak veya Simplexx’in önceden yazılı izni olmaksızın Hizmetten alınarak oluşturulmuş verileri iletmek;

(xvi) Hizmete ve/veya ilgili bazı işlevlere erişimi engellemek ya da kısıtlamak için alınmış önlemleri baypaslayarak aşmak;

(xvii) İçeriği ve/veya Hizmeti herhangi bir kanunsuz, ahlak dışı veya izinsiz amaç için kullanmak;

(xvii) Hizmeti ve/veya İçeriği, Simplexx’in önceden yazılmış açık izni olmadan kişisel olmayan veya ticari amaçlarla kullanmak;

(xix) İşbu Hüküm ve Koşulları çiğnemek ya da ihlâl etmek.

9. SORUMLULUK VE TAZMİNAT SINIRLAMASI.

9.1. Yürürlükteki yasalar aksini gerektirmedikçe, ne biz, ne Aureus, ne de bağlı kuruluşlarımız, ilgili direktörlerimiz, memurlarımız, hissedarlarımız veya çalışanlarımız veya acentelerimiz, sözleşmede, haksız fiil (ihmal dahil), yasal görevin ihlali veya öngörülebilir olsa bile, aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak:

9.1.1. Bu platform üzerinde veya Platform ve/veya Hizmetler ile bağlantılı olarak erişime sunulmuş herhangi bir bilgi, fikir, içerik ve/veya materyalin kullanımı veya bunlara istinad etmek;

9.1.2. Erişimde kesinti veya gecikme, bunların kullanımı veya kullanılamaması veya erişememe, Platform ve/veya Hizmetlerle bağlantılı hat veya sistem arızası veya bunlarla ilgili güvenlik tehdidi, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere: özel, dolaylı, arızi, cezai veya dolaylı zararlar, kar, satış, iş veya gelir kaybı; veri kaybı; iş kesintisi; beklenen tasarruf kaybı; iş fırsatı, iyi niyet veya itibar kaybı; boşa harcanan yönetim zamanı; veya herhangi bir dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan kayıp veya hasar.

9.2. Yürürlükteki yasaların aksini gerektirmediği sürece, bu Platformu ve/veya bu Platformu kullanımınızla bağlantılı olarak ortaya çıkan bilgi teknolojisi, aygıtlar, bilgisayar programları, platform, veriler veya diğer özel materyallerde meydana gelen herhangi bir kayıp veya hasardan ne biz ne de Aureus sorumlu olmayacaktır. hizmetler.

9.3. Kanunların mümkün olduğunda izin verdiği sınırlar çerçevesinde; sizin ya da sizin adınıza yetkili aracınızın Platformu veya Hizmetleri kullanımından, sizin ya da sizin adınıza yetkili aracınızın işbu Hüküm ve Koşullara tam riayet edememesinden, Platform üzerinde veya Hizmetler üzerinden sunulan bilgi ve görsellerin siz ya da söz konusu aracınız tarafından kullanılması sebebiyle doğabilecek her türlü kayıp, yükümlülük, yargılama, dava, eylem, hukuki işlem, talep, zarar ve masraflardan ve bunlara karşı (avukat ücretleri dahil) Aureus ve Simplexx’i, iştiraklerini ve ilgili memurlarını, aracılarını ve çalışanlarını dokunulmaz ve masun tutacağınızı kabul edersiniz.

9.4. Bu Hüküm ve Koşullarda aksini belirten herhangi bir şeye bakılmaksızın, herhangi bir nedenle size karşı sorumlu olduğumuzun belirlenmesi durumunda, bu Hüküm ve Koşulları kabul ederek, bizim ve Aureus’un herhangi bir zarar veya tüm nedenler altındaki kayıplar, aşağıdakilerden daha büyük olanı aşamaz:

(i) on bin Amerikan Doları (10.000$); veya (ii) söz konusu yükümlülüğün doğmuş olduğu iddia edilen tarihten üç (3) ay önce işbu Hüküm ve Koşullar kapsamında ilgili Hizmetler için tarafınızca bize ödenmiş ve ödenecek ücretler.

9.5. Ne biz, ne Aureus, ne de iştiraklerimiz, Üçüncü Şahıs sağlayıcılar veya ilgili direktörler, yöneticiler, memurlar, hissedarlar, çalışanlar veya acenteler aşağıdakilerle ilgili olarak herhangi bir garanti vermemektedir ve bu tür hiçbir tarafın size karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır:

9.5.1. Platform ve/veya Hizmetlerin doğruluğu, yeterliliği, güncelliği, tamlığı, güvenilirliği, performansı ya da devamlı ulaşılabilirliği;

9.5.2. Platform ve/veya Hizmetlerdeki gecikmeler, noksanlar veya kesintiler;

9.5.3. Kasti olmayan hatalar ve noksanlar.

9.6. Yanlışlar veya dizgisel ya de diğer türlü hatalar içerebilecek olan, platformu ve Hizmetleri oluşturan bilgileri ve materyalleri kısmen ya da tamamen doğrulamadığımızı, gözlemlemediğimizi, gözden geçirmediğimizi tasdik etmediğimizi beyan ederiz.

9.7. Oluşmuş ya da oluşabilecek olan her türlü yükümlülük ve sorumluluktan Aureus’u ibra ettiğinizi siz, yani Kullanıcı olarak kabul edersiniz.

10. İLERİYE YÖNELİK BEYANLAR.

10.1. Platformda yer alan bazı bilgiler, ABD Özel Menkul Kıymet Davaları Reform Kanunu veya diğer geçerli düzenlemeler kapsamında belirtildiği anlamıyla” ileriye yönelik beyanları” oluşturabilir. Bazı durumlarda, bu ifadeler, “olabilir”, “olabilir”, “olabilir”, “olmalı”, “beklemek”, “planlamak”, “öngörmek”, “inanmak” gibi ileriye dönük kelimeler kullanılarak tanımlanabilir. tahmin etme”, “tahmin etme”, “potansiyel” veya “devam” ve bu terimlerin ve diğer karşılaştırılabilir terminolojinin olumsuzu. Simplexx, Aureus ve Aureus Nummus dijital akçesiyle ilgili riskler, belirsizlikler ve varsayımlar ifade eden bunun gibi ileriye yönelik beyanlar; ilgili ürünlerin gelecekteki performansına ilişkin işletmemizde ve endüstrideki ilgili stratejilerimize ve öngörülen trendler baz alınarak yapılmış tahminler, Simplexx ve Aureus’a ait planlar, hedefler, beklentiler ve amaçlara ek olarak tarihi ya da güncel değeri bulunmayan ifadeleri, bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, içerir. İleriye yönelik beyanlar, sadece gelecek olaylarla ilgili beklentilerimize dayanarak yapılmış tahminlerdir. İş hacmi veya söz konusu ileriye yönelik beyanlarda zımnen ya da açıkça belirtilmiş olanlardan maddeten farklı olabilecek performans gibi gerçek sonuçlar doğurabilecek riskleri ve belirsizlikleri içerirler. Simplexx ve/veya Aureus’un performansının mevcut beklentilerden maddeten farklı olmasına neden olan unsurlar arasında, tahdidi olmamak kaydı ile; stratejik inisiyatiflerin uygulanması, ekonomik, politik ve piyasaya bağlı koşulların ve dalgalanmalar, devlet ve endüstri düzenlemeleri, faiz oranı riski ve pazar rekabeti yer almaktadır. Bu riskler ve belirsizlikler kapsamlı değildir ve ileriye yönelik beyanlar, değişime tabi bir dizi tahmine dayanarak yapılmaktadır. Çok rekabetçi ve sürekli değişen bir ortamda iş yapmaktayız. Zaman zaman yeni riskler ve belirsizlikler ortaya çıkmaktadır ve bütün riskleri ve belirsizlikleri tahmin etmek mümkün değildir. Bunun yanı sıra söz konusu unsurların ve bununla birlikte unsur ya da unsurlar bütününün ileriye yönelik beyanlarda belirtilenlerden maddeten farklılık gösterebilecek sonuçlar, iş hacmi, performans ya da edinimlere ne ölçüde sebebiyet vereceğini değerlendiremeyiz. Herhangi bir rapor ya da belgede bu gibi tahminleri dahil etmemiz, tahminlerimizin gerçek olacağı yönünde bir açıklama olarak görülmemelidir. İşbu ileriye yönelik beyanların hiçbirinin doğruluğu ya da eksiksizliğiyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyiz. İleriye yönelik beyanlara, gelecek olaylarla ilgili tahminler olarak itimat etmeyiniz. Herhangi bir raporun tarihinden sonra, önceki beyanlarımızı gerçekleşmiş sonuçlara veya revize edilmiş beklentilere uydurmak için işbu ileriye yönelik beyanları güncellemek zorunda olmadığımızı ve güncelleme niyetinde de olmadığımızı beyan ederiz. Aureus Nummus dijital akçesine yatırım yapmanın yapısı gereği yüksek derecede spekülatif olduğunu ve yatırımınızın tümünü kaybetmenizle sonuçlanabileceğini beyan ve kabul edersiniz.

11. VİRÜSLER VE KUSURLAR

11.1. Bilgisayar virüslerini tespit amacıyla gerekli önlemleri aldık. Ancak, Platformumuzun ve/veya Hizmetlerimizin hiçbir aksaklık, arıza, tutukluk ve virüs barındırmadığını ya da Platformun herhangi bir zamanda doğru ve beklenen şekilde çalışacağını taahhüt edemeyiz. Hizmeti engelleme saldırısı dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere virüs ya da bilgisayar ekipmanlarınızı, bilgisayar programlarınızı, verilerinizi veya diğer materyalleri etkileyebilecek diğer zararlı teknolojik materyaller nedeniyle ortaya çıkabilecek kayıp veya zararlardan ötürü hiçbir yükümlülük kabul etmeyiz.

11.2. Platform ve Hizmetlerimize erişmek için bilişim teknolojilerinizi, cihazlarınızı, bilgisayar programlarınızı ve platformunuzu yapılandırmak ve bunları kendinize ait anti-virüs yazılımları, firewall’lar ve diğer teknik önlemlerle korumak sizin sorumluluğunuzdadır. Platformumuzun ve Hizmetlerimizin bilişim teknolojileriniz, bilgisayar programlarınız ve platformunuz ile uyumluluğuyla ilgili hiçbir taahhütte bulunmayız.

11.3. Virüs, trojan, solucan, yazılım bombası, tuş vuruşu kaydediciler, casus yazılım, reklam virüsü yazılımı ve/veya bilgisayarı ve yazılımlarını olumsuz etkileyebilecek ya da kötü niyetli veya teknolojik olarak zarar veren diğer zararlı yazılımları ve benzer bilgisayar kodlarını Platformumuza veya Hizmetlerimize sokmayınız ve Platformumuzu veya Hizmetlerimizi bu şekilde kullanmayınız.

12. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI.

12.1. Platform ve Hizmetlerin ve bize ait veriler, bilgiler, içerik, veri, semboloji, yazılım, teknoloji, ürün ve dokümantasyon dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Platformda yayınlanmış materyaller ile Platform ve Hizmetler aracılığıyla erişime sunulmuş materyallerin tüm fikri mülkiyet hakları tarafımıza aittir. Söz konuşu çalışmalar telif kanunları ve diğer fikri mülkiyet hakları tarafından korunmaktadır. Buna benzer bütün haklar saklıdır. Hizmet, İçerik, Simplexx’in tescilli yazılımı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere buluşlar, patentler ve patent başvuruları, ticari markalar, ticari adlar, logolar, telif hakkıyla korunan materyaller, grafikler, metinler, resimler, tasarımlar (dahil olmak üzere) dahil olmak üzere her türlü fikri mülkiyet hakları Hizmetin ve herhangi bir bölümünün “görünümü ve hissi”, spesifikasyonlar, yöntemler, prosedürler, bilgiler, teknik bilgiler, algoritmalar, veriler, teknik veriler, etkileşimli özellikler, kaynak ve nesne kodu, dosyalar, arayüz, GUI ve ticari sırlar , tescilli olsun ya da olmasın ve/veya tescil edilebilecek durumda olsun (topluca “Fikri Mülkiyet”), Simplexx’e aittir ve/veya lisanslıdır ve İsrail yasaları, yabancı yasalar ve uluslararası sözleşmeler kapsamında telif hakkı ve diğer uygulanabilir fikri mülkiyet haklarına tabidir. . Hüküm ve Koşullarda açıkça izin verilmediği sürece siz ya da sizin adınıza hiç kimse, hiçbir yolla veya hiçbir şekilde Simplexx’in Fikri Mülkiyeti dahil olmak üzere Simplexx’in mülkiyet haklarına tabi olan herhangi bir materyali kopyalayamaz, dağıtamaz, teşhir edemez, halka açık olarak sergileyemez, kamunun erişimine sunamaz, taklit edemez, okunabilir şekilde yazdıramaz, kaynak koduna dönüştüremez, parçalarına ayıramaz, uyarlayamaz, alt-lisans veremez, ticari olarak hiçbir şekilde kullanamaz, satamaz, kiralayamaz, ödünç veremez, işleyemez, derleyemez, ters mühendislik yapamaz, başka yazılımlarla birleştiremez, tercüme edemez, değiştiremez ya da öyküntü iş üretemez.

Simplexx ” ve Simplexx ve bağlı kuruluşları tarafından Hizmetle bağlantılı olarak kullanılan tüm logolar ve diğer tescilli tanımlayıcılar (“Simplexx Ticari Markaları”), tescilli olsun veya olmasın, Simplexx veya Aureus’un tüm ticari markaları ve/veya ticari adlarıdır. Aureus Nummus dijital belirteci veya Borsa ile bağlantılı veya bunlarla bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere Hizmet üzerinde veya Hizmetle ilgili olarak görünebilecek tüm diğer ticari markalar, hizmet markaları, ticari adlar ve logolar ilgili sahiplerine aittir (“Üçüncü Taraf Markaları” ). Üçüncü Şahıs Markaları, hangi biçimde olursa olsun Aureus’a atfedilebilen tüm markaları ve hakları açıkça içerir. Simplexx Ticari Markalarına ve/veya Üçüncü Şahıs Markalarına hiçbir hak, lisans veya menfaat verilmemektedir ve Simplexx Ticari Markaları veya Üçüncü Şahıs Markaları ile ilgili olarak sizin tarafınızdan böyle bir hak, lisans veya menfaat talep edilmeyeceğini kabul etmektesiniz ve bu nedenle, burada açıkça izin verilmediği sürece, bu markalardan herhangi birini kullanmaktan kaçınacaksınız.

Simplexx, Aureus ve/veya lisans verenlerinin ve bağlı şirketlerinin, veya acSimplexx’te yer alan telif hakkı markası [©] veya ticari marka [® veya ™] dahil olmak üzere mülkiyet haklarını gösteren tüm telif hakkı bildirimlerini, kısıtlamaları ve işaretleri kaldırmanız veya silmeniz işbu belgeyle yasaklanmıştır. Ltd.’ye ait olup, bu bağlamda yürürlükteki tüm yasalara uyacağını beyan ve taahhüt etmektesiniz. Ayrıca Simplexx’in markaları ve logolarıyla aynı veya bunlara çok benzeyen her türlü isim, marka veya logoyu kullanmanız, üzerinde oynamanız veya kirletmeniz, tescilli olsun ya da olmasınlar, yasaktır. Ayrıca Aureus’un markaları ve logolarıyla aynı veya bunlara çok benzeyen her türlü isim, marka veya logoyu kullanmanız, üzerinde oynamanız veya kirletmeniz, tescilli olsun ya da olmasınlar, yasaktır.

12.2. Aşağıda belirtilen sınırlı istisnalara tabi olmak üzere Platform, Hizmetler veya bunların herhangi bir kısmı önceden yazılı iznimiz olmaksızın hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, kamuya teşhir edilemez, yeniden basılamaz, dağıtılamaz, ayıklanamaz ya da yeniden kullanılamaz. Bu sınırlandırmanın herhangi bir şekilde ihlâl edilmesi kati suretle yasaktır ve bunun gibi bir ihlâl bizim için maddi zararla dahi yeteri düzeyde telafi edilemeyecek onarılmaz bir hasara sebebiyet verecektir. Mevcut olabilecek diğer hak ve tedbirlere ek olarak bu konuyla ilgili herhangi bir ihlâl etmeniz durumunda tarafımızca (ihtiyati tedbir dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) parasal olmayan tedbir uygulanabilir. İzin talepleri bize info@simplexx.ca adresinden e-posta yoluyla gönderilmelidir.

12.3. Platformda saklanan ya da Platform üzerinden erişime sunulmuş hiçbir materyali, size tarafımızdan lisans sağlanmadan ticari ve işle ilgili amaçlar için kullanmayınız.

12.4. Bu Platformda saklanan veya Platform üzerinden erişime sunulan herhangi bir materyali işbu Hüküm ve Koşulları ihlâl ederek basarsanız, kopyalarsanız veya indirirseniz, Platforma erişiminiz derhal sonlandırılacaktır ve bu durumda takdirimize bağlı olarak oluşturduğunuz materyal kopyalarını bize geri göndermeli ya da imha etmelisiniz.

12.5. Madde 3’te yer alan hükümlere göre tarafınıza kullanımı için lisans sağladığımız tüm telif ve her türlü diğer fikri mülkiyet hakları bütünüyle ve münhasıran Simplexx’e ait olduğunu beyan ve kabul edersiniz. İşbu vesileyle, sizinle işbirliği içerisinde oluşturulmuş olsun ya da olmasın herhangi bir şeyle ilgili katiyen tüm telif ve diğer fikri mülkiyet hakları ve bunlarla birlikte işbu Hüküm ve Koşulların mevcudiyetinin bir sonucu olarak yürürlükteki geçerli kanunlar yoluyla hak sahibi olduğumuz, niteliği fark etmeksizin şimdi bilinen veya gelecekte üretilecek her türlü diğer hakları sırasıyla Aureus ve Simplexx’e devredersiniz.

13. LİSANS VE ERİŞİM HAKLARININ FESHİ.

13.1. Bu Hüküm ve Koşullar, Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilebilir:

13.1.1. diğer Tarafa otuz (30) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak; veya

13.1.2. Diğer Tarafın işbu Hüküm ve Koşulları, fiilin yasal yolları mümkün kıldığı ölçüde, ihlâl etmesi ve ilk Tarafın ihlâlle ilgili ve ilk Tarafın feshetme niyetinde olduğuna dair tebligatını aldıktan sonra on (10) iş günü içinde diğer Tarafın yasal tedbire başvurmaması durumunda diğer Tarafa derhal yazılı tebligat gönderilerek,

13.1.3. İşbu Hüküm ve Koşullarla ilgili Programın hükümlerine uygun olarak.

13.2. İşbu Hüküm ve Koşullar, yazılı tebligat yoluyla kendi kati, nihai ve ivedi takdirine göre Simplexx tarafından feshedilebilir.

13.3. Lütfen uygun olduğu şekilde işbu Hüküm ve Koşulların feshine ilişkin sonuçlarla ilgili Programları inceleyiniz.

13.4. Aureus; Simplexx’le olan hizmet sözleşmesini dilediği zaman feshedebilir.

14. ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ.

14.1. İlgili Tarafın mahkeme yoluyla acil geçici bir çözüm aradığı durumlar haricinde ve ilgili Taraf işbu Madde 12’ye riayet etmedikçe taraflardan hiçbiri, işbu Hüküm ve Koşullarda bahsedilen zorunluluk ve yükümlülüklere bağlı ortaya çıkan ihtilaflarla ilgili olarak diğer taraf hakkında tahkim ya da dava başlatamaz.

14.2. Bir Tarafın işbu Maddeye riayet etmemesi durumunda söz konusu Taraf, diğer tarafı aşağıda belirtildiği şekilde ihtilaf çözüm prosedürlerine bağlı olmaktan ibra ettiğini kabul eder.

14.3. Fatura İhtilafları

14.3.1. Simplexx tarafından düzenlenmiş herhangi bir fatura, beyan veya diğer türlü belgede belirtilen tutarla ilgili (“İtiraz Edilen Tutar”) itirazınız var ise, İtiraz Edilen Tutarın son ödeme tarihinden önce ya da söz konusu ödeme halihazırda yapılmışsa ödeme tarihinden sonra en geç iki (2) iş günü içinde Simplexx’e yazılı bildirimde bulunacağınızı burada beyan edersiniz.

14.3.2. Simplexx’e işbu Maddeye uygun olarak bildirimde bulunmadığınız takdirde, İtiraz Edilen Tutarın ihtilaflı olarak kalacak olmasına bağlı olmaksızın söz konusu tutarın olağan ödeme hükümlerine uygun olarak ödenmesi gerektiğini işbu vesileyle beyan ve kabul edersiniz. İhtilafın sonlandırılmasının ardından, İtiraz Edilen Tutarın Simplexx’e ödenmesi gereken tutardan fazla olduğu tespit edildiği durumda Simplexx, makul olan en kısa süre içerisinde size borçlu olduğu tutarı tarafınıza en kısa sürede iletecek ya da mahsup edilecektir.
14.4. Prosedür.

14.4.1. Taraflardan birinin ihtilaf başlatması durumunda:

14.4.1.1. Söz konusu Taraf, ihtilafı müzakere edecek bir temsilci görevlendirerek diğer Tarafa yazılı tebligat sunar (“İhtilaf Bildirimi”);

14.4.1.2. Diğer Taraf, İhtilaf Bildirimini aldıktan sonra beş (5) iş günü içinde ihtilafı müzakere edecek kendi temsilcisini görevlendirerek yazılı cevap sunar (“İhtilaf Bildirimi Cevabı”);

14.4.1.3. Temsilciler, herhangi bir uzlaşma mümkün ise, ihtilafı müzakere etmek ve uzlaşmak için her türlü çabayı gösterir ve uzlaşma yazılı olarak kaydedilmek suretiyle her iki temsilci tarafından imzalanır ve söz konusu imzalı anlaşma her iki Taraf için de bağlayıcı nitelik taşır;

14.4.2. İhtilaf Bildirimine Cevabın teslim alınmasını takriben on (10) İş Günü içinde ihtilafın çözülememesi durumunda Taraflar, tahkim ya da dava yollarını içermeyecek şekilde ihtilafı çözüme kavuşturacak bir süreçle ilgili müzakere etmek için her türlü çabayı göstereceğini taahhüt eder;

14.4.3. İhtilaf Bildirimine Cevabın alınmasından sonra yirmi (20) İş Gün geçmiş ise ve ihtilafın çözümüne yönelik herhangi bir alternatif üzerinde yapılan müzakerelerden sonuç çıkmamışsa Taraflar, önce tahkim sonrasında ise dava yoluna başvurabilir.

14.4.4. Madde 12.4.3’e uygun olarak herhangi bir alternatif ihtilaf çözümüne yönelik müzakerelerin başarısız olması durumunda, işbu maddeye referans yoluyla iliştirilmiş olduğu kabul edilen Londra Tahkim Mahkemesi (LCIA) Kurallarına müracaat edilecek ve nihai olarak bu kurallardaki hükümlere göre tahkim yoluyla çözümlendirilecektir.
14.4.4.1. Hakem heyeti üç kişiden oluşacaktır;

14.4.4.2. Tahkim mahkemesinin yeri ya da yasal konumu Londra şehri olacaktır;

14.4.4.3. Tahkim işlemlerinde kullanılacak olan dil İngilizce’dir;

14.4.4.4. İşlemlerdeki amir kanun, uygun görüldüğü takdirde işbu Hüküm ve Koşullardaki amir kanun olacaktır.

14.4.5. Masraflar

14.4.5.1. Müzakerelerde farklı şekilde mutabık kalınmadığı ya da tahkim veya dava kararıyla emredilmediği sürece ihtilafın oluşmasına sebebiyet veren Taraf, her türlü masrafı üstlenir.

15. KARA AKLAMA VE TERÖRLE MÜCADELE FİNANSMAN ÇERÇEVESİ.

15.1. Genel.

15.1.1. Simplexx, ilgili Kara Para Aklamayla Mücadele Mevzuatı, Mali Suçlar Mevzuatı, Terörün Finansmanı Mevzuatı ve Yaptırımlar Mevzuatı, kurallar, rehberlik ve uygulama (“Mali Suç Çerçevesi”) kapsamındaki yükümlülüklerini ciddiye almakta ve faaliyetlerini ilan edilen amaçlar ve hükümlerle uyumlu hale getirmek için çaba göstermektedir. Mali Suç Çerçevesi tarafından.

15.1.2. Simplexx, Mali Suç Çerçevesi kapsamındaki ilgili yükümlülükleri yerine getirmesine yardımcı olmak için kapsamlı izleme, tanımlama ve doğrulama programları yürütecektir.

15.1.3. Simplexx, Mali Suç Çerçevesi kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde proaktif olmayı taahhüt eder ve dolayısıyla ilgili Mali Suç Çerçevesi Yükümlülüklerine uyumu sağlamak için toplanan ve tutulan izleme, tanımlama ve doğrulama bilgileri üzerine sürekli, yıllık denetim kontrolleri yürütecektir.

15.1.4. Simplexx, Simplexx’in Mali Suç Çerçevesi kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sırasında tutulan bilgilerin ilgili güvenlik gereksinimleri ve standartlarına uygun olarak korunmasını sağlamayı taahhüt eder.

15.1.5. Simplexx, Mali Suç Çerçevesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için Simplexx tarafından toplanan herhangi bir bilgiyi ilgili devlet makamlarına, düzenleyici kurumlara ve/veya diğer zorunlu olarak yetkilendirilmiş kuruluşlara bildirimde bulunmaksızın yayınlama hakkını saklı tutar ve bu vesileyle Simplexx’e mutlak ve geri alınamaz bir hak verirsiniz. Bilginin açıklanmasının Simplexx’in ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olması veya Mali Suç Çerçevesi kapsamında gerekli olması şartıyla.

15.1.6. Simplexx, Simplexx’in Mali Suç Çerçevesi kapsamındaki ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesine izin vermek için gerekli olan herhangi bir ek bilgiyi sizden talep etme hakkını saklı tutar. Simplexx’in sizden belge talep ettiği ve sizin açıkça, zımnen veya davranış yoluyla talebe uymayı reddettiğinizde; Böyle bir ret anında, Simplexx platform(lar)ına ve hizmet(ler)ine erişiminizi iptal edebilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir.

15.1.7. Simplexx’in bu Hüküm ve Koşullar uyarınca bilgileri sakladığı, topladığı ve/veya kaydettiği durumlarda, Simplexx, sizinle ilgili tüm tutulan, toplanan veya kaydedilen bilgileri görüntüleme talebiniz için makul bir idari ücret talep etme hakkını saklı tutar.

15.1.8. Madde 15.1.7 ile ilgili olarak, Simplexx tarafından faaliyetleri sırasında saklanan, toplanan ve/veya kaydedilen herhangi bir bilgiye, geçerli bir yasa tarafından aksi gerekmedikçe, yalnızca belirli koşullarda erişilebilir olacaktır.

15.1.9. Simplexx’in Mali Suç Çerçevesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için kimliğinizi doğrulamak için elektronik doğrulama yöntemlerini kullanabileceğini onaylar ve kabul edersiniz. Simplexx’in kimliğinizi doğrulamak için elektronik doğrulama yöntemlerini kullanmasını istemiyorsanız, alternatif bir doğrulama yöntemi talep eden Madde 17.3’te ayrıntılı olarak açıklanan bildirim için lütfen Simplexx ile yazılı olarak adresinden iletişime geçin.

15.1.10. Madde 15.1.9’da detaylandırıldığı üzere yukarıda belirtilen elektronik doğrulama yöntemlerini sınırlamadan Simplexx, bir kredi raporlama kuruluşundan veya benzer herhangi bir kuruluştan, doldurulmuş bir Hizmet Kayıt Formu dahil olmak üzere Simplexx’e sağlanan kişisel bilgilerin eşleşip eşleşmediğine dair bir değerlendirme sunmasını talep edebilir. kredi raporlama kuruluşunun mülkiyetinde veya kontrolünde bulunan bir kredi bilgi dosyasında bulunan kişisel bilgilerin tamamı veya bir kısmı. Alternatif olarak, Simplexx’in bir kredi raporlama kuruluşundan veya benzeri bir kuruluştan böyle bir değerlendirme hazırlamasını ve sunmasını talep edebileceğini kabul edersiniz.

15.1.11. Madde 15.1.10 ile ilgili olarak, kredi raporlama kuruluşunun veya benzer bir kuruluşun değerlendirme yapmak amacıyla tamamlanmış bir Hizmet Kayıt Formu ile sunduğunuz kişisel bilgileri kullanabileceğini beyan edersiniz.

15.1.12. Simplexx’in kimliğinizi elektronik doğrulama yöntemleriyle doğrulayamadığı durumlarda, Simplexx, söz konusu yetersizliğin ayrıntılarını vermek için sizinle iletişime geçecek ve alternatif bir doğrulama yöntemi sunmanın yanı sıra, gerekli tüm makul bilgileri size sağlayacaktır.

16. KATMA DEĞER VE SATIŞ VERGİLERİ.

16.1. Yorumlama.

16.1.1. Madde 16’da belirtilen Katma Değer Vergisi ve Satış Vergisi (“Vergi”), müşterinin bulunduğu yere, Hizmetin ya da Platformların bulunduğu yere ve/veya Hizmet ya da Platform’dan istifade edilen yere bağlı olarak farklılık gösterebilen, Platformlara veya Hizmetlere yüklenmiş olabilecek çeşitli dolaylı vergileri ifade eder.

16.2. Vergi Brütleme.

16.2.1. Madde 16.2.2’ye tabi olmak üzere, Taraflardan biri işbu Hüküm ve Koşullar altında veya bunlarla bağlantılı olarak ilgili Vergilerin ödenmesi gereken bir tedarik yapması durumunda, işbu Madde 16.2’nin uygulanması hariç olarak (Vergiden Muaf bedel) tedarik bedeli; Vergiden muaf bedel çarpı tedariğin yapıldığı zamandaki Vergi oranına eşdeğer miktarda artırılır.

16.2.2. Madde 16.1.1, işbu Anlaşmada Vergi dahil olarak belirlenmiş herhangi bir bedel için geçerli değildir.

16.3. Geri Ödemeler ve Tazminat.

16.3.1. Geri Ödemeler ve Tazminat. Bir Taraf, diğer bir Tarafa herhangi bir kayıp, masraf ya da gider için geri ödeme yaparsa ya da tazminat öderse, geri ödenecek ya da tazmin edilecek miktardan öncelikle diğer Tarafın kayıp, masraf veya giderler hasebiyle hak sahibi olduğu girdi vergisi indirimi düşülür ve sonrasında kalan miktar Madde 16.2’ye uygun olarak yükseltilir.

17. KÜÇÜKLER.

Sadece on sekiz (18) yaşını doldurduysanız Hizmeti kullanabilirsiniz. On sekiz (18) yaşından küçükseniz ya da bulunduğunuz yargı yetkisi bölgesindeki hükümlere göre bağlayıcı nitelikte sözleşme yapmanıza izin verilen yasal yaş sınırının altındaysanız, sadece ve sadece Hizmeti kullanırken işbu Hüküm ve Koşullar dahil olmak üzere imzaladığınız herhangi bir anlaşmanın arkasında durmayı kabul eden bir ebeveyn ya da yasal vasi gözetiminde Hizmeti kullanabilirsiniz. Herhangi bir aşamada yasal yaşınızla ilgili kanıt ve uygun görüldüğü takdirde, sadece uygun Kullanıcıların Hizmeti kullandığını doğrulayabilmek amacıyla, ebeveyn ya da yasal vasinizin Hizmeti kullanabileceğine dair onayınızı talep etme hakkımız saklıdır. On sekiz (18) yaşından küçük bir kişinin Hizmeti kullandığından haberdar olduğumuz durumda söz konusu Kullanıcının Hizmete erişimi yasaklanır ve engellenir.

18. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HİZMETLERİ.

Hizmet; bazı Üçüncü Taraf Borsalar, web siteleri ve diğer Üçüncü Taraf hizmetleri (topluca “Üçüncü Taraf Hizmetleri” olarak anılacaktır) üzerinde ve/veya üzerinden bağlantı verilerek erişime sunulabilir. Aureus dahil bunun gibi Üçüncü Taraf Hizmetleri, Hizmetten bağımsızdır. Simplexx’in bu tür Üçüncü Şahıs Hizmetleri üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını kabul etmektesiniz ve ayrıca Simplexx’in Üçüncü Şahıs Hizmetlerinin kullanılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve herhangi bir mal, hizmet, içerik, reklamlar, ürünler veya bu tür Üçüncü Şahıs Hizmetlerinde ve/veya bu Hizmetler aracılığıyla sunulan herhangi bir materyal.

Ayrıca Simplexx’in herhangi bir malın, hizmetin, içeriğin, ürünün kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya neden olduğu iddia edilen herhangi bir hasar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul ve beyan edersiniz. veya herhangi bir Üçüncü Şahıs Hizmetleri ve/veya Borsalar aracılığıyla veya bunlar aracılığıyla sağlanan diğer materyaller. Çoğu Borsa ve Üçüncü Taraf Hizmetleri; söz konusu Üçüncü Taraf ve Hizmetlerin, içeriklerinin ve hizmetlerinin kullanımını idare eden, Hüküm ve Koşullar ve gizlilik politikası dahil olmak üzere, yasal belgeler sunar. Söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerini veya Borsaları kullanmadan önce bahsedilen yasal belgeleri dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

19. KULLANILABİLİRLİK.

Hizmetlerin ve Platformların kullanılabilirliği ve işlevselliği, iletişim ağları, yazılım, donanım, Simplexx’in hizmet sağlayıcıları ve yüklenicileri ve Hizmeti taşıyan bu tür Üçüncü Taraf Hizmetleri gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Simplexx, Hizmetin her zaman kesinti veya kesinti olmaksızın çalışacağını ve/veya kullanılabilir olacağını veya yetkisiz erişimden hatasız olarak bağışık olacağını garanti etmez veya garanti etmez.

20. HİZMETTE DEĞİŞİKLİKLER.

Simplexx, herhangi bir zamanda, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Hizmeti (veya herhangi bir bölümünü) geçici veya kalıcı olarak değiştirme, düzeltme, tadil etme, geliştirme, iyileştirme, başka değişiklikler yapma veya durdurma hakkını saklı tutar. Ayrıca, işbu vesileyle Hizmet üzerinden erişime sunulmuş İçeriğin tarafınıza herhangi bir bildirim sunulmaksızın içerik ve şekil bakımından değiştirilebileceğini, genişletilebileceğini ya da kaldırılabileceğini beyan edersiniz. Simplexx’in, Hizmetteki (veya herhangi bir kısmındaki) düzeltme, askıya alma, hata, arıza ve kapatılma durumlarıyla ilgili olarak size ya da herhangi bir Üçüncü Tarafa karşı yükümlü olmadığını kabul edersiniz.

21. SORUMLULUK REDDİ VE GARANTİLER.

SIMPLEXX, HİZMETİN VE/VEYA PLATFORMUN (VEYA HERHANGİ BİR PARÇASI) KULLANIMI, KULLANILAMAMASI VEYA ÇALIŞTIRILMAMASI VEYA KULLANIM VEYA ÇALIŞMASININ SONUÇLARI İLE İLGİLİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ VEYA HİÇBİR BEYANDA BULUNMAZ.

İLGİLİ HER TÜRLÜ İÇERİK, VERİ VE BİLGİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLAMAMAK KAYDIYLA,HİZMET (VEYA HERHANGİ BİR KISMI); ZAPTA KARŞI TEMİNAT VEYA İHLAL EDİLMEME VEYA ZIMNEN BELİRTİLMİŞ KULLANIM,TİCARETEELVERİŞLİLİKVEYA BELLİR BİR AMAÇ YA DA KULLANIMA YÖNELİK UYGUNLUKLA İLGİLİ TEMİNATLAR DAHİL VE ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLER VE/VEYA BORSALAR TARAFINDAN SUNULAN ÜRÜN VE HİZMETLERİN KALİTESİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, HİÇBİR TAAHHÜT VERİLMEKSİZİN “OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUT BULUNDUĞU ŞEKİLDE” SUNULUR.

SIMPLEXX VE İŞTİRAKLERİ, HERHANGİ BİR YETKİLİLERİ, YÖNETMENLERİ, HİSSEDARLARI, ÇALIŞANLARI, ALT YÜKLENİCİLERİ, TEMSİLCİLERİ, ANA ŞİRKETLERİ, BAĞLI ORTAKLIKLARI VE DİĞER İŞTİRAKLERİ (TOPLU OLARAK, “ SIMPLEXX İŞTİRAKLERİ“) MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN, SIMPLEXX VE/VEYASİZ YA DA HERHANGİ BİR KULLANICININ HİZMET KULLANIMIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR KULLANICI TARAFINDAN ELDE EDİLMİŞ YA DA OLUŞTURULMUŞ HER TÜRLÜ İÇERİK, VERİ VE DİĞER BİLGİLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ, DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ, UYGUNLUĞU, TAMAMLIĞI, GERÇEKLİĞİ, KULLANIŞLILIĞI VEYA TESRİYLE İLGİLİ HİÇBİR BEYAN VE TAAHHÜDÜ KABUL ETMEZ VE BÖYLESİ BEYANLARDA BULUNMAZ.

SIMPLEXX, HİÇBİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HİZMETLERİ VE/VEYA HİZMETİ KULLANAN HERHANGİ BİR DEĞİŞİM DE DAHİL OLMAK ÜZERE HİZMETTE BELİRTİLEN VEYA HİZMET İLE BAĞLANTILI OLARAK SUNULDUĞU HİÇBİR KURULUŞ, ÜRÜN VEYA HİZMETİ KABUL ETMEZ.

SIMPLEXX, HİZMETİN ÇALIŞMASININ GÜVENLİ, DOĞRU, TAM, KESİNTİSİZ, HATASIZ VEYA VİRÜS, Worm, DİĞER ZARARLI BİLEŞENLER VEYA BAŞKA PROGRAM SINIRLAMALARI OLMADIĞINI VEYA OLACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SIMPLEXX, YALNIZCA KENDİ takdirine bağlı olarak ve BUNU YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMAKSIZIN, HERHANGİ BİR ZAMAN HİZMETİ DÜZELTEBİLİR, DEĞİŞTİREBİLİR, DEĞİŞTİREBİLİR, İYİLEŞTİREBİLİR VE HİZMETTE BAŞKA DEĞİŞİKLİKLER YAPABİLİR VEYA SİZE HİÇBİR İÇERİK VEYA HİÇBİR İÇERİK SAĞLAMAYA DEVAM ETMEKTEDİR. .

HİZMET ÜZERİNDEN YAPILAN HER TÜRLÜ ÖDEME VE KRİPTO PARA BİRİMİ TRANSFERİ VE/VEYA BORSA VE/VEYA BORSADAN HER TÜRLÜ KRİPTO PARA BİRİMİ KULLANIMINIZ DAHİL OLMAK ÜZERE, HİZMET KULLANIMINA İLİŞKİN RİSKLERİN TAMAMEN VEYA GEÇERLİ KANUNLARCA İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE SİZE AİT OLDUĞUNU BEYAN VE KABUL EDERSİNİZ.

Ayrıca SIMPLEXX VE/VEYA SIMPLEXX İŞTİRAKLERİNİN HİÇBİR ŞEKİLDE, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK, HİÇBİR ŞEKİLDE, HİÇBİR ŞEKİLDE, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK, HİÇBİR ŞEKİLDE, HİÇBİR ŞEKİLDE, HİÇBİR ŞEKİLDE, HİÇBİR ŞEKİLDE, HİÇBİR ŞEKİLDE, HİÇBİR ÜCRET VEYA ÜCRET VEYA ÜCRETLERDEN SORUMLU OLMAYACAĞINI KABUL VE KABUL EDERSİNİZ.

22. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI.

SIMPLEXX VE/VEYA AUREUS DAHİL OLMAK ÜZERE SIMPLEXX İŞTİRAKLERİ, KULLANIMDAN KAYNAKLANAN, KULLANIMDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR TÜRDE DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ VEYA NİHAİ HASARLAR DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. HİZMETİN KULLANILAMAMASI, HİZMETİN SUNULDUĞU VEYA BEKLENTİLDİĞİ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLMEMESİ, ŞEREFİYE VEYA KÂR KAYBI, SIMPLEXX’İN BU ŞARTLAR KAPSAMINDA PERFORMANS VEYA BAŞARISIZLIĞI VE SIMPLEXX’İN DİĞER EYLEMLERİ VEYA BAŞKA BİR KULLANIMI, SIMPLEXX’İN İHMAL EDİLMESİ HERHANGİ BİR KULLANICININ, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HİZMETLERİNİN VE/VEYA DEĞİŞİMLERİN DAVRANIŞINDAN KAYNAKLANAN SINIRLAMA ZARARLARI.

İŞBU HÜKÜMLERİN İHLÂLİYLE İLGİLİ OLARAK SÖZ KONUSU DAVA SEBEBİ ÜZERİNDEN BİR (1) YILDAN FAZLA GEÇMİŞ İSE HERHANGİ BİR YASAL İŞLEM BAŞLATAMAZSINIZ. BAZI DEVLETLERDE TESADÜFİ YA DA NETİCE KABİLİNDE ORTAYA ÇIKAN ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERİLMEMESİ SEBEBİYLE SADECE SÖZ KONUSU DEVLETLERDE MUKİM BULUNAN KULLANICILAR İÇİN BU GİBİ SINIRLANDIRMALAR MUAFİYET GETİRİR.

SÖZ KONUSU SINIRLANDIRMALAR, İSTİSNALAR VE YASAL UYARILAR; SÖZLEŞME İHLALİNE DAYALI DAVA, TAAHHÜT, KATİ YÜKÜMLÜLÜK, İHMAL, HAKSIZ FİİL VEYA BENZERİ DURUMLARA BAĞLI OLSUN YA DA OLMASIN HER TÜRLÜ ZARARLARLA İLGİLİ TALEPLER İÇİN GEÇERLİDİR. BU YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMALARININ, KISMEN SIMPLEXX’İN SİZE HİZMETLERİNİ DEĞERLENDİRMEYİ OLUŞTURAN RİSK TESPİTLERİ OLDUĞUNU VE BU TÜR SINIRLAMALARIN, GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ VE BAŞARISIZ BİR ŞEKİLDE GEÇERLİ OLACAĞINI KABUL EDER VE KABUL EDERSİNİZ. SIMPLEXX İŞTİRAKLERİ, BU TÜR SORUMLULUKLARIN VE/VEYA ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞTİR.

23. TAZMİNAT VE TAKAS.

İşbu vesileyle, burada aksi açıkça belirtilmediği sürece, Simplexx’e sattığınız veya Simplexx’te aldığınız kripto para biriminin teslimatını takriben, halin icabına göre, herhangi bir kredi ya da geri ödeme hakkına sahip olmayacağınızı ve bu gibi alım & satım işlemlerinin nihai nitelik taşıdığını kabul edersiniz. Simplexx’in size karşı yükümlülükleri, duruma göre, kripto para biriminin size teslim edilmesi (bir satın alma işlemi durumunda) veya kripto para biriminin size ödenmesi (bir satış işlemi durumunda) üzerine kesinlikle sona erecektir ve böyle bir teslimat üzerine Simplexx’e karşı herhangi bir iddiası veya hakkı yoktur.
Simplexx’i ve herhangi bir Simplexx Bağlı Kuruluşunu, aşağıdakilerden kaynaklanan her türlü iddia, zarar, yükümlülük, kayıp, yükümlülük, maliyet, borç, para cezası, gecikme ücreti, iptal ücreti ve masrafa (avukatlık ücretleri dahil) karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul edersiniz. : (i) Hizmet (veya herhangi bir kısmını) kullanmanız; (ii) işbu Hüküm ve Koşullardaki herhangi bir hükmü ihlâl etmeniz; (iii) tarafından satın alınan ve/veya satılan kripto para birimiyle ilgili herhangi bir hasar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmet kullanımınızla ilgili olarak Simplexx’e veya herhangi bir Üçüncü Tarafa doğrudan, dolaylı, özel veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir türde zarar verebilirsiniz. Simplexx’e veya herhangi bir Üçüncü Tarafa ve Hizmetle bağlantılı olarak; (iv) Üçüncü Taraf Haklarını ihlâl etmeniz ve (v) Hizmet üzerinden tarafınızda gerçekleştirilmiş her türlü para yatırma ya da kripto para transferi veya ödemesi.
Ayrıca, Simplexx’e yatırdığınız ve/veya Simplexx’ten ve/veya Simplexx aracılığıyla almaya hakkınız olan herhangi bir fon veya diğer varlıkların, Simplexx ve/veya herhangi bir Üçüncü Taraf tarafından mahsup edilebileceğini ve güvence altına almak için teminat olarak kullanılabileceğini kabul edersiniz. buradaki yükümlülüklerinizin yerine getirilmesi.

Bununla birlikte, Hizmetle ilgili olarak son ödeme tarihine kadar ödenmemiş her türlü ödemeye, son ödeme tarihinden ödenmiş olduğu tarihe kadar hesaplanarak kanunların izin verdiği azami ölçüde faiz ekleneceğini ve söz konusu geç ödemelerden kaynaklı ödeme ve ücretleri ödemekle yükümlü olduğunuzu işbu vesileyle kabul edersiniz.

24. HÜKÜM VE KOŞULLARDA DEĞİŞİKLİKLER

Simplexx, Hüküm ve Koşulları zaman zaman, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve Gizlilik Politikası da dahil olmak üzere herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir. İşbu Hüküm ve Koşullarda yapılan önemli değişiklikler öncelikle Hizmet üzerinden duyurulacaktır. Söz konusu önemli değişiklikler, değişikliklerin yukarıdaki yollarla bildirilmesinin ardından yedi (7) gün sonra yürürlüğe girecektir. Bunun dışında işbu Hüküm ve Koşullarda yapılan diğer tüm değişiklikler, belirtilen “Son Düzenlenme” tarihinden itibaren geçerlidir ve söz konusu Son Düzenlenme tarihinden sonra Hizmeti kullanmaya devam etmeniz, ilgili değişiklikleri kabul ve bunların bağlayıcılığını kabul ettiğiniz anlamına gelir. Hüküm ve Koşullarda yasal gerekliliklere uygunluk amacıyla değişiklik yapılması gerektiği durumda söz konusu değişikliklerin, kanunlar gerektirdiği takdirde, derhal ve önceden bildirim sunmaksızın yürürlüğe girebileceğini unutmayınız. Bu Hüküm ve Koşullar, istenmeyen hatalar ve eksiklikler içerebilir ve Simplexx, bu Hüküm ve Koşullarda bir değişiklik yoluyla haberdar olur olmaz bu tür hata ve eksiklikleri düzeltmeyi taahhüt edecektir. Söz konusu hata ve noksanların işbu Hüküm ve Koşullar ile yorumuna ait genel anlam üzerinde herhangi bir etkisi olmaz ve Kullanıcı, işbu Hüküm ve Koşullarda bulunan madde ve bölümlerde kastedilen anlamın geçerli olacağını koşulsuz olarak kabul eder. Aureus veya Simplexx hiçbir koşulda istenmeyen hata ve eksikliklerden sorumlu tutulamaz ve sorumlu tutulamaz.

25. HİZMETİN İŞLEMİNİN FESHİ

Simplexx herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle, kendi takdirine bağlı olarak ve geçerli herhangi bir yasa kapsamında Simplexx’in kullanabileceği diğer çözüm yollarına ek olarak Hizmete erişiminizi engelleyebilir. Simplexx’in bu Hüküm ve Koşullardan herhangi birini herhangi bir şekilde ihlal ettiğinizi düşünmesi halinde bu tür eylemler gerçekleştirilebilir.

Ek olarak, Simplexx herhangi bir zamanda, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Hizmetin veya herhangi bir bölümünün çalışmasını geçici veya kalıcı olarak durdurabilir. Simplexx’in Hizmetin sona ermesi ve/veya herhangi bir veri kaybı ile ilgili veya bunlarla bağlantılı olarak herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmediğini kabul ve beyan edersiniz.

26. GENEL

26.1. İşbu Hüküm ve Koşullar, Simplexx ve sizin aranızda herhangi bir ilişki, ortaklık, ortak teşebbüs, işveren-işçi, aracı veya bayilik veren-bayi niteliği oluşturmaz ve bu şekilde yorumlanmaz. 26.2.

26.2. İşbu Hükümler ve Koşullarla birlikte hükümleri altında belirtilen haklar ve tedbirler ve bunlarla birlikte buradaki hükümlerden ve hükümlere ve/veya Hizmetlere bağlı olarak doğabilecek her türlü hak talebi, ihtilaf veya anlaşmazlık, Hüküm ve Koşullar sonucunda kurulan ilişkinin ihlali ve bu sebeple iptali veya geçerliliği ya da her türlü işlem, İsrail Devleti yasalarınca idare edilmekle birlikte sadece ve münhasıran bu yasalara uygun olarak, yasaların çatışması prensiplerine bakılmaksızın yorumlanacaktır ve ek olarak Tel Aviv, İsrail’de bulunan yetkili mahkemelere sunulacaktır ve işbu vesileyle söz konusu mahkemelerin ihtisari yargı yetkisi ve konumuna rıza gösterdiğinizi beyan edersiniz.26.3.

26.3. Simplexx, işbu Sözleşme kapsamındaki haklarını ve yükümlülüklerini devredebilir ve/veya Hizmetteki mülkiyet haklarını ve mülkiyeti, sizin onayınız veya size önceden bildirimde bulunmaksızın bir Üçüncü Tarafa devredebilir. Hüküm ve Koşullarda belirtilen hak ve yükümlülükleriniz devredilemez. Simplexx’in önceden açık ve yazılı izni olmaksızın yapılan devir teşebbüsü veya gerçekten devretme işlemi hükümsüzdür.26.4.

26.4. İşbu Hüküm ve Koşullarda yer alan herhangi bir hükmün kanunsuz, hükümsüz veya herhangi bir sebeple uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu hüküm işbu Hüküm ve Koşullardan ayrı tutulur ve diğer hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez.26.5.

26.5. Herhangi bir ihlâl ya da yükümlülüğü yerine getirememeyle ilgili hükümlerden herhangi bir tarafın feragat etmesi, herhangi bir yasal işlem veya sonrasındaki ihlâl ve yükümlülüğü yerine getirememe durumlarından da feragat etmesi olarak kabul edilmez.26.6.

26.6. Burada yer alan herhangi bir başlık, alt başlık veya bölüm başlığı sadece kolaylık olması amacıyla yerleştirilir ve hiçbir şekilde bu konudaki herhangi bir bölüm ya da hükmü tanımlamaz ya da açıklamaz.26.7.

26.7. İşbu Hüküm ve Koşullar siz ve Simplexx arasında buradaki konuyla ilgili tüm hüküm ve koşulları teşkil eder ve Hizmetle ilgili olarak ilgili temsilcilerimiz tarafından ya da arasında yapılmış olanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yazılı ya da sözlü fark etmeksizin Simplexx ve tarafınız arasındaki her türlü önceden yapılmış veya aynı zamanlı anlaşmaları, mutabakatları, vaatleri, koşulları, müzakereleri, sözleşmeleri ve beyanları ilga ederek yerine geçer. Zaman ve yer fark etmeksizin hiçbir şekilde, işbu Hüküm ve Koşulların sözlü olarak değiştirildiğini veya düzenlendiğini ya da diğer hiçbir tür ya da nitelikte sözlü iletişim yoluyla değiştirildiğini iddia etmeyeceğinizi kabul edersiniz. Ayrıca işbu Hüküm ve Koşulları kabul ederek Simplexx’e ait herhangi bir vaat, teşvik, sunum, beyan, açıklama veya açıklama yükümlülüğüne istinad etmediğinizi kabul edersiniz.26.8.

26.8. Bütün Bölüm ve Maddelerdeki hükümler, işbu Hüküm ve Koşulların feshi ya da süresinin bitmesinden sonra da devam eder.

27. HİZMET MUAFİYETİ

Bazı gerçek ve tüzel kişiler, Simplxx ve iştirakleri ile iş yapmaktan muaf tutulmuştur. Simplexx olarak aşağıdaki durumlarda sizinle iş yapamayız:

27.1. Birleşik Krallık’ta ikamet ediyorsunuz.

27.2. Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) yaptırımlar listesinde bulunan bir ülkede mukim iseniz. Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Amerika Birleşik Devletleri tarafından yabancı ülkelere karşı uygulanan ekonomik yaptırımları yönetir ve uygular. OFAC programları, ülkeye göre farklılık gösterebilecek şekilde, ambargo konulan ülkelerin varlıklarını dondurabilir, ambargo listesindeki kişi ve ülkelere fon transferlerini yasaklayabilir veya ABD yaptırımlarına tabi ülkelere hizmet sunulmasını yasaklayabilir. Söz konusu yaptırımlar, yaptırım uygulanan ülkelerde araştırma ve diğer türlü faaliyetler yürütmeden veya bu ülkeleri kapsam içine dahil etmeden önce OFAC’tan onay almayı gerektirebilir. Bazı yaptırımlar diğerlerinden daha kısıtlayıcı iken, bazıları da bir ülkedeki belli kişileri ve kurumları hedef alır. Şu an yaptırım uygulanan ülkeler arasında Fildişi Sahilleri, Küba, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İran, Irak, Liberya, Kuzey Kore, Sudan, Suriye ve Zimbabve yer almaktadır. Yaptırım uygulanan ülkelerin listesi periyodik olarak güncellenir ve burada mevcuttur.

27.3. Simplexx Ltd. ve bağlı kuruluşları (toplu olarak, “ Simplexx ”, “ Biz ”, “ bizim ” veya “ Biz” dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Aureus’un kendi takdirine bağlı olarak, Hizmetlerinin ve Platformunun yasalara uygun olmayan amaçlarla kullanılabileceğine inanmak için bir nedeni vardır, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Kullanıcıya verilen Hizmetleri feshedebilir ve hakkını saklı tutar. ilgili makamları bilgilendirin.

28. HİZMET SINIRLAMASI

Simplexx Ltd. kayıtlı bir borsa değildir. Simplexx Ltd., Aureus Nummus’tan bağımsız olarak çalışan bir kuruluş olsa da Simplexx Ltd.’nin temel amacı Aureus Nummus dijital akçesinin satışını yapmak ve dağıtımını sağlamaktır. Bu Hüküm ve Koşulların yayınlandığı tarihte jetonların ve kripto para birimlerinin yasal ortamı sürekli ve hızlı bir şekilde değiştiğinden, Simplexx Ltd., yeni şartlara uyum sağlamak için hizmetlerini ve bu Hüküm ve Koşulları değiştirme, sınırlama ve değiştirme hakkını saklı tutar. yasal düzenlemeler.

29. RİSK TABLOSU

UYARI!
Dijital varlıklara yatırım yapmak risklidir. Bu yatırım için ödediğiniz tüm parayı kaybetmeyi göze alamazsanız yatırım yapmayın. Aureus Nummus dijital jetonlarına yatırım yapmak risklidir. Yatırım için ödediğiniz paranın tümünü kaybetme olasılığını göze alamıyorsanız lütfen yatırım yapmayın.

Hiçbir düzenleyici kurum, Simplexx Ltd. tarafından sunulan ve satışı yapılan dijital varlıklar hakkında, özellikle Aureus Nummus dijital akçesi nezdinde, görüş bildirmemiştir ve aksini iddia etmek hakarettir. Hiçbir düzenleyici kurum, Aureus Nummus dijital akçesiyle ilgili görüş bildirmemiştir ve aksini iddia etmek hakarettir.

İşbu Hüküm ve Koşullar; sigortalanmamış, mali yönden güvence altına alınmamış ve hiçbir garanti verilmemiş olan Aureus Nummus dijital akçesinin dağıtımı için geçerlidir. Sadece uygun Kullanıcılara sunulmuş açık uçlu bir tekliftir. Uygunluk, Yatırımcının mukim bulunduğu ülkeye ve bunun yanı sıra Aureus Nummus dijital akçesinin satıldığı yasal yetki bölgesine ve söz konusu yerlerdeki geçerli kanunlara göre belirlenir. Aureus Nummus dijital jetonunun teklif fiyatı, Simplexx Ltd. yönetimi tarafından keyfi olarak belirlenebilir. Sunulan Aureus Nummus dijital akçelerinin satılıp satılmayacağıyla ilgili hiçbir teminat yoktur. Aureus Nummus dijital jetonları, herhangi bir güvenlik ve takas komisyonu veya başka herhangi bir düzenleyici kurum veya herhangi bir düzenleyici kurum tarafından onaylanmadı veya onaylanmadı ve bu tür herhangi bir düzenleyici kurum, bu Hüküm ve Koşulları doğruluk veya eksiksizlik açısından incelemedi. Aureus Nummus dijital akçeleri söz konusu şekilde kayıt altına alınmadığı için Yatırımcının akçeleri transferi ve yeniden satışıyla ilgili sınırlandırmalar ortaya çıkabilir. Ancak Aureus Nummus dijital akçeleri, Simplexx Ltd.’den tenzilatlı olarak itfa edilebilir. Her bir Yatırımcı, süresiz olarak yatırımlarının tam ve koşulsuz şekilde ekonomik risklerinin kendisine ait olduğunu varsayarak hareket etmelidir. Bazı diğer unsurlara ek olarak, daha sonradan geçerli yasalara uygun olarak tescillenmediği ya da tescilden muafiyet söz konusu olmadığı sürece, bazı ülkelerde Aureus Nummus dijital akçesinin satışı yapılamayabilir. Sunulan Aureus Nummus dijital akçeleri için uygun bir ticari pazar bulunmayabilir ve herhangi bir pazarın ileride gelişeceğine veya herhangi bir ticaret borsasının gelecekte herhangi bir zaman diliminde Aureus Nummus dijital akçesini dahil edeceğine dair hiçbir güvence yoktur. Simplexx Ltd, bu Sözleşme uyarınca satın alınan veya satılan Aureus Nummus dijital jetonlarının ne federal ne de eyalet dijital varlık yasaları uyarınca satış için kayıt yaptırmak zorunda olmadığına inanmaktadır. Aynı şekilde; işbu anlaşmanın hükümlerine uygun olarak satın alınan Aureus Nummus dijital akçelerinin satışı, transferi ya da diğer türlü devri, (Yatırımcının ikamet ettiği yere bağlı olarak) geçerli federal veya eyalet ya da diğer yasalar ve işbu Hüküm ve Koşullar tarafından sınırlandırılabilir. Bu Hüküm ve Koşulların ilgili olduğu Aureus Nummus dijital jetonlarının ilk teklif fiyatı, Simplexx Ltd tarafından keyfi olarak belirlenmiş olabilir ve Aureus Nummus dijital jetonunun veya herhangi birinin varlıkları, defter değeri veya potansiyel kazançları ile herhangi bir özel ilişkisi olması gerekmez. diğer tanınan değer kriterleri. Hiç kimse bu Hüküm ve Koşullarda yer almayan herhangi bir bilgi vermeye veya herhangi bir beyanda bulunmaya yetkili değildir ve burada yer almayan herhangi bir bilgi veya beyana güvenilmemelidir. Buradaki hiçbir şey yasal veya vergi veya yatırım tavsiyesi veya başka herhangi bir tavsiye olarak yorumlanmamalıdır. Burada sağlanan tüm bilgiler Simplexx Ltd.’nin Organizatör(ler)i tarafından sağlanmıştır. Simplexx Ltd. ve Organizatör(ler)i, bu belgelerde yer alan bilgilerin eksiksizliği konusunda açık veya zımni hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. Hüküm ve Koşullar veya projeksiyonlar, tahminler, gelecek planları veya ileriye dönük varsayımlar veya beyanlar söz konusu olduğunda, bunların elde edilebilirliği veya türetildiği varsayımların doğruluğu ve eksiksizliği ile ilgili olarak ve her bir Aday Yatırımcının kendisinin veya kendi bağımsız soruşturmasını yürütür. Aureus Nummus dijital belirteçlerinin gelecekteki performansına ilişkin herhangi bir tahmin, zorunlu olarak yüksek derecede belirsizliğe tabidir ve tahminlerden önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Aureus Nummus dijital belirteçlerinin sunulmasında, bu Hüküm ve Koşullar (herhangi bir değişiklik ve ek dahil), burada sunulanlar ve burada özetlenen Belgeler veya belirli koşullar altında sağlananlar dışında, herhangi bir biçimde genel talep veya reklam kullanılamaz. kanunlar kapsamında veya Simplexx Ltd. tarafından belirlenen kanunlar kapsamında. İlgili genel yasal düzenlemelere uygun reklamlar da bu kuraldan muaftır. Simplexx Ltd dışında hiç kimse, bu Hüküm ve Koşullarda yer almayan Aureus Nummus dijital jetonları ile ilgili herhangi bir bilgi vermeye veya herhangi bir beyanda bulunmaya yetkili değildir. Potansiyel Kullanıcılar, bu Hüküm ve Koşullarda yer almayan hiçbir bilgiye güvenmemelidir. Bu Hüküm ve Koşullar, bu tür bir teklifin veya talebin yasa dışı olacağı veya yetkilendirilmediği veya bu tür bir teklif veya talebi yapan kişinin ehliyetli olmadığı herhangi bir yargı alanındaki herhangi bir kişiye bir satış teklifi veya satın alma teklifi talebi teşkil etmez. böyle yaparak. Bu Hüküm ve Koşullar, Potansiyel Yatırımcının yürürlükteki yasalar kapsamında kalifiye olmaması durumunda bir teklif teşkil etmez. Bu Teklif, Simplexx Ltd tarafından bildirimde bulunulmaksızın ve yalnızca Simplexx Ltd.’nin takdirine bağlı olarak ve ayrıca olası geçmişe dönük etkilerle geri çekilme, iptal veya değişikliğe tabidir. Simplexx Ltd., herhangi bir Satın Alma işlemini reddetme veya herhangi bir Aday Yatırımcıya, söz konusu Aday Yatırımcı tarafından satın alınan Aureus Nummus dijital jetonlarının sayısından daha az tahsis etme hakkını saklı tutar. Simplexx Ltd., burada sunulan Hisselerini, bu teklif tamamlanana kadar herhangi bir cari değerle ilgisi olmayabilecek ve Simplexx Ltd.’nin takdirine tabi olan fiyatlarla satma hakkını saklı tutar. Bu Hüküm ve Koşullar, yalnızca Simplexx Ltd. tarafından veya adına teslim edilen kişinin bilgisi için hazırlanmıştır. Bu Hüküm ve Koşulların, bu Hüküm ve Koşulların ilgili olduğu Potansiyel Yatırımcı dışındaki herhangi bir kişiye dağıtılması. Simplexx Ltd. tarafından teslim edilen ve bunlarla ilgili olarak kendilerine tavsiyede bulunan kişiler yetkisizdir. Simplexx Ltd.’nin önceden yazılı izni olmaksızın bu Hüküm ve Koşulların tamamen veya kısmen çoğaltılması veya herhangi bir içeriğin ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır. Her Aday Yatırımcı, bu Hüküm ve Koşulların teslim edilmesini kabul etmekle, Aday Yatırımcının satın alımının kabul edilmemesi veya Teklifin feshedilmesi durumunda, kendisini ve kendilerine alınan diğer tüm Belgeleri Simplexx Ltd.’ye iade etmeyi kabul eder. Bu Hüküm ve Koşulları kabul ederek, Aday Kullanıcılar, burada sunulan Hisseleri satın almayı düşünmeden önce kendi kapsamlı araştırmalarını ve durum tespitlerini yapma ihtiyacını kabul eder ve kabul eder. Bu Hüküm ve Koşulların içeriği yatırım, vergi veya yasal tavsiye olarak kabul edilmemelidir ve her Potansiyel Yatırımcı, Aureus Nummus dijital jetonlarına yapılan yatırımla ilgili tüm konularda kendi danışmanlarına ve danışmanlarına danışmalıdır. Simplexx Ltd., bir Yatırımcının yatırımından geri dönüş almaya hak kazanmasından önce gelirler ve yatırım kazançları ile mahsup edilmesi gereken, ödemesi gereken ücretlere tabidir. Simplexx Ltd.’nin varlıklarının tükenmesini veya tükenmesini önlemek ve bir Yatırımcının yatırımından bir getiri elde etmesi için önemli yatırım kârları elde etmesi gerekli olabilir. Aureus Nummus dijital jetonlarına yapılan bir yatırım herhangi bir sigorta programı tarafından sigortalanmaz. Aureus Nummus dijital jetonlarına yapılan bir yatırım oldukça spekülatiftir ve toplam kayıp riski de dahil olmak üzere birçok risk içerir. (muhtemel) Yatırımcının ikamet ettiği ülkedeki düzenleyici makamlar, işlemlerin yürütülmesi, teslimi ve takası dahil olmak üzere herhangi bir dış piyasanın faaliyetlerini düzenlemez ve bir dış piyasa kuralının veya herhangi bir yabancı piyasa kuralının uygulanmasını zorlama yetkisine sahip değildir. geçerli yabancı yasalar. Genel olarak, yabancı işlem geçerli yabancı yasalara tabi olacaktır. Bu, dış piyasa, Yatırımcı veya Simplexx Ltd.’nin ikamet ettiği ülkedeki bir piyasa ile resmi olarak bağlantılı olsa bile geçerlidir. Ayrıca, bu tür kanunlar veya düzenlemeler işlemin gerçekleştiği yabancı ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Bu nedenlerle, ikamet ettikleri ülkedeki mevzuat ve borsa kurallarının öngördüğü bazı koruyucu önlemler Kullanıcılara sağlanamayabilir. Kullanıcılar tarafından Aureus Nummus dijital belirteçlerine yatırılan para, Yatırımcının ikamet ettiği ülke dışında ve Simplexx Ltd.’nin ikamet ettiği ülke dışında tutulabilir. Potansiyel Kullanıcılar, bu Hüküm ve Koşullar hakkında Simplexx Ltd.’den soru sormaya ve yanıt almaya davet edilir. ve Aureus Nummus dijital belirteçlerinin ticari yönleri veya bilinçli bir karar vermede gerekli olduğunu düşündükleri herhangi bir ek bilgiyi talep etmek. Makul bir talep üzerine Simplexx Ltd., tamamen kendi takdirine bağlı olarak, makul olmayan çaba veya masraf olmaksızın mevcut veya elde edilebilirse ek bilgi ve belgeler sağlayabilir. Ancak Simplexx Ltd., doğası gereği tescilli olduğunu düşündüğü herhangi bir bilgiye erişimi reddetme hakkını açıkça saklı tutar.

30. HİZMETLER VE PLATFORMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER.

30.1. Herhangi bir bildirim sunmaksızın zaman zaman işbu Platform ve Hizmetlerde güncelleme yapabileceğimizi, dilediğimiz zaman içeriğini değiştirebileceğimizi ve tamamen ya da kısmen işbu Platform ve Hizmetleri askıya alabileceğimizi, geri çekebileceğimizi, kapatabileceğimizi veya değiştirebileceğimizi beyan ve kabul edersiniz. Bu itibarla işbu Platform ve/veya Hizmetlerin kullanıma kapalı olduğu zamanlar olabilir.

31. BU HÜKÜM VE KOŞULLARIN DEĞİŞİKLİĞİ.

31.1. Simplexx’in bu Hüküm ve Koşulları ve ilgili Çizelgeleri herhangi bir zamanda bildirimde bulunarak değiştirebileceğini onaylar ve kabul edersiniz. Söz konusu değişiklik tarihinden sonra beş (5) İş Günü içinde Simplexx’e aksi yönde bildirim sunmadığınız sürece değişiklikleri kabul ve tasdik etmiş olduğunuz kabul edilir. Her değişiklik bildirimi, Platform veya Hizmet uygulaması üzerinden ya da e-posta yoluyla tebliğ edilir. Düzenli olarak Platforma ve ilgili Hizmetlere erişerek ve söz konusu bir değişiklik olup olmadığını kontrol ederek ve e-postalarınıza bakarak herhangi bir değişiklik bildirimi yapılmış olup olmadığını kontrol etmenin tamamen sizin sorumluluğunuz altında olduğunu beyan ve kabul edersiniz. Değişikliklere itiraz etmeniz durumunda söz konusu değişiklik bağlayıcı olmayacak, ancak Platforma ve Hizmetlere erişiminiz askıya alınacak ve makul olan en kısa sürede erişiminizin iptal edilmesi gerekecektir.

31.2. Bu Hüküm ve Koşullarda yapılacak herhangi bir değişiklik, Simplexx tarafından belirtilen tarihte yürürlüğe girecektir; bu, çoğu durumda, değişiklik bildiriminin yayınlanmasından sonra en az beş (5) İş Günü olacaktır. Değiştirilmiş olan Hüküm ve Koşullar, Taraflar arasında daha önceden yapılmış herhangi bir anlaşmayı ilga eder ve yeni yeni Hüküm ve Koşulların yürürlüğe girme tarihinden sonra, ya da tarihi itibariyle, Platforma erişiminiz ve Hizmet alımınız konularını idare eder.

31.3. İşbu Hüküm ve Koşullardaki bir ya da daha fazla hükmün tamamen ya da kısmen geçersiz veya uygulanamaz olması ya da geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi durumunda, işbu Hüküm ve Koşullardaki geri kalan hükümlerin geçerliliği ve uygulanabilirliği etkilenmez. İşbu Hüküm ve Koşullarda geçersiz ya da dahil edilmemiş hükümler olması durumunda, ilgili yasal hükümler geçerlidir. Diğer tüm durumlarda, taraflar, asıl amacı mümkün olduğunca yakından yansıtan geçersiz veya uygulanamaz hükmün yerini alacak geçerli bir hüküm üzerinde anlaşmaya varacaklardır.

32. BİZE ULAŞIN & BİLDİRİM.

32.1 Bu Hüküm ve Koşullar hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya bu Hüküm ve Koşulların basılı bir versiyonunu almak istiyorsanız, bizimle info@Simplexx.money adresinden iletişime geçebilirsiniz.

32.2. İşbu Hüküm ve Koşullardaki hükümler uyarınca tebligat sunmak istiyorsanız,

32.2.1. Aksi işbu Hüküm ve Koşullarda belirtilmedikçe; işbu Hüküm ve Koşullar tarafından ya da uyarınca verilmesi izinli veya gerekli tüm bildirimler, rızalar ve diğer belgeler, Taraflar arasında karşılıklı olarak aksi yönde bir mutabakat sağlanmadığı sürece, uygun görüldüğü şekilde yazılı olarak ve bizzat ön ödemeli kayıtlı mektup sunarak veya göndererek ya da e-posta ile teslim edilmelidir.

32.2.2. Bildirimin Alınması: Bildirim, talep, rıza ya da diğer izinli belgeler, sadece Madde 32.1.1’e uygun olarak teslim alınmış ya da edilmiş ise teslim alındı olarak kabul edilir.

32.3. Tebligat Adresi

32.3.1. Simplexx’e ait tebligat adresi aşağıdaki gibidir:

32.3.1.1. e-posta ile: legal@Simplexx.ca; ve,

32.3.1.2. posta ile: C/O Stuarts Corporate Services, 36A Dr. Roy’s Drive, Grand Cayman, Cayman Islands, KY1-1104

32.3.2. Tebligat adresiniz, zaman zaman gerektiğinde değiştirilebilecek olan, tamamlanmış Hizmet Kayıt Sözleşmesindeki adrestir.

32.3.2. Madde 32.3.2 ile ilgili olarak, söz konusu ihtar tebliği için kullandığınız adresle ilgili değişikliklerle ilgili Simplexx’i bilgilendirmek münferiden sizin sorumluluğundadır. Tebligat adresinizle ilgili değişikliği Simplexx’e haber vermemeniz durumunda ve Simplexx bilahare işbu Anlaşmada belirtilen tüm gereksinimlere uyarak önceki adresinize tebligat göndermesi durumunda söz konusu tebligat gönderimi, Madde 32.2.2. uyarınca geçerli bir tebligat alındı niteliği teşkil eder.

33. ÜCRETLER.

33.1. İlgili Platformlar ve/veya Hizmetler ile ilgili ücretler, Ücret Tablosunda detaylandırıldığı gibidir.

34. GİZLİLİK

34.1. Her bir Taraf, işbu Hüküm ve Koşullara ait hükümler uyarınca paylaşılmış Gizli Bilgilere, kamuya ifşaatına karşı koruduğu ve kolladığı kendi özel bilgileriyle aynı ihtimamı göstermeyi ve bir Tarafa ait Gizli Bilgileri, yazılı izni olmaksızın başka bir Tarafla paylaşmayacağını taahhüt eder.

34.2. Madde 34.1 ile ilgili olarak, her bir Taraf Gizli Bilgilerin açıklanmasının geçerli bir yasa, düzenleme ya da mahkeme kararıyla zorunlu tutulabileceğini ve bu durumda diğer Tarafın, bilgileri alan Tarafı işbu Anlaşmanın hükümlerince zorunlu olarak gerçekleşen bilgi paylaşımından kaynaklı olarak herhangi bir ihlâl ile itham etmeyeceğini beyan eder.

34.3. Madde 34.1 ile ilgili olarak, Simplexx’in Hesabınızla ilgili bilgileri şu kişilerle paylaşabileceğini beyan edersiniz:

34.3.1. Simplexx’in merkez ofisi, ana kuruluş, iştirakler ve/veya yönetimini ortak yürüttüğü diğer herhangi bir kurum;

34.3.2. Simplexx’in yönetimi veya işletilmesi ile ilgili olarak Simplexx’in anlaştığı müşavirler ve danışmanlar;

34.3.3. herhangi bir not derecelendirme kuruluşu, sigorta şirketi veya kredi koruma kuruluşu ve;

34.3.4. Simplexx ve/veya sizin üzerinizde yargı yetkisine sahip mahkeme, yargı yetkisine sahip ya da düzenleyici kurum.

35. GENEL

35.1. Aleniyet. Web sitemiz ve/veya pazarlama materyallerimiz üzerinde sizden açıkça bahsetmemize izin verirsiniz.

35.2. Mücbir Sebepler. İşbu Hüküm ve Koşullarda bulunan hükümler uyarınca yükümlü olduğunuz her türlü ödeme hariç olmak üzere; kontrolü dışında olan Tanrı, sivil veya askeri merciiler, savaş, grev, yangın, diğer afetler, güç kesintisi veya herhangi bir nedenden ötürü doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkmış olabilecek her türlü gecikme, ifa edememe veya hizmette aksama gibi durumlardan ötürü hiçbir Tarafın ödeme yapmayı ihmal ettiği ya da söz konusu sebeplerden ve sonuçlarından yükümlü olduğu kabul edilemez.

35.3. Feragat. Diğer bir Tarafla ilgili olarak işbu Hüküm ve Koşullarda yer alan hükümlerin herhangi bir şekilde ifasında ihmalde bulunmasıyla ilgili olarak Taraflardan birine ait feragat, memnuniyet ya da başka bir konuyla ilgili olsun ya da olmasın, her türlü devam eden ve gelecek ifa edememe durumları için geçerlidir.

35.4. Devir. İşbu Hüküm ve Koşulları önceden alınmış yazılı izin almaksızın atamaz ya da devretmezsiniz ve ayrıca her türlü devir ya da atama girişimi hükümsüz olmakla birlikte işbu Hüküm ve Koşulların maddeten ihlali anlamına gelir. Simplexx kendi takdirine bağlı olarak işbu Hüküm ve Koşullarda belirtilen haklarını ve yükümlülüklerini tamamen ya da kısmen devredebilir. İşbu Madde 35.4 uyarınca yapılmış herhangi bir geçerli devir işleminin yürürlük tarihinden itibaren, devreden işbu Hüküm ve Koşullardan doğan tüm zorunluluk ve yükümlülüklerinden ya da, Simplexx tarafından yapılan kısmi bir devir durumunda, işbu Hüküm ve Koşullardaki devredilen kısımdan doğan tüm zorunluluk ve yükümlülüklerinden azledilir.

35.5. Anlaşmanın Bütünlüğü. İşbu Hüküm ve Koşullar, (i) tamamlanan Hizmet Sözleşmesi ve (ii) işbu Hüküm ve Koşullarda yer alan geçerli Programlarla birlikte, ihtiva ettiği konuyla ilgili olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tümünü oluşturur ve daha önceden söz konusu konutla ilgili olarak Taraflar arasında yapılmış her türlü anlaşma, beyan, müzakere, mutabakat ve yazışmaları ilga eder. Her türlü Hizmet Kayır Formu ya da Programının hükümleri dahil olmak üzere, işbu Anlaşmanın hükümleri arasında herhangi bir çatışma ya da tutarsızlık durumunda işbu Hüküm ve Koşullar geçerlidir.

35.6. Geçerli Kanunlara Riayet. Platform ve Hizmet alımı ve kullanımınız için geçerli olan her türlü kanun, kural, düzenleme ya da emirlere uyarsınız.

35.7. Hüküm ve Koşulları Kabul Etme Ehliyeti. Taraflar, işbu Hüküm ve Koşulları ifa ve icra etmek için gerekli irade ve yetkiye sahip olduklarını ve bununla birlikte işbu Hüküm ve Koşuların içerdiği hükümlere uygun olarak her bir Tarafa karşı yaptırım gücü taşıyan yasal, geçerli ve bağlayıcı bir anlaşma olduğunu beyan ve taahhüt eder.

35.8. Yürürlükte Kalma. İşbu Hüküm ve Koşullar feshedilse dahi tüm Maddeler geçerli olarak yürürlükte kalır.

35.9. Başlıklar. İşbu Hüküm ve Koşullardaki başlıklar, atfedilebilirlik açısından kolaylık sunması içindir ve yorumunu etkilemez.

35.10. İşbu Hüküm ve Koşullarda bulunan herhangi bir hüküm geçersiz, yasadışı ya da uygulanamaz hale gelirse, işbu Hüküm ve Koşullarda yer alan diğer hükümlerin geçerliliği, yasallığı ya da uygulanabilirliği bundan ötürü etkilenmez ya da bozulmaz.

35.11. İşbu Hüküm ve Koşullardaki Taraflar bağımsızdır ve işbu Hüküm ve Koşullarda yer alan hiçbir şey, Taraflar arasında herhangi bir ortaklık, ortak teşebbüs, acentelik, bayilik, satış temsilciliği veya iş ilişkisi oluşturmaz. Taraflarda hiçbiri, bir diğerinin aracısı ya da temsilcisi değildir ve bir diğeri adına herhangi bir yükümlülük üstlenemez veya hiçbir türlü zorunluluk kabul edemez ya da oluşturamaz.

35.12. Emsaller. Bir Hizmet Kayıt Formunda yer alan benzer bir Hizmeti ifade ederek ve sonrasında söz konusu Hizmeti kullanarak, söz konusu Hizmet Programıyla ilgili hükümler Hüküm ve Koşullara ve Simplexx ile yaptığınız anlaşmaya dahil edilir ve bunların bir parçasını oluşturur. İşbu Hüküm ve Koşullardaki diğer herhangi hükümlerle çatışması durumunda bu, söz konusu hükümlerin yerine geçerlilik kazanır.

35.13. Telefon Kaydı. Simplexx, önceden size bildirim sunmaksızın, işbu Hüküm ve Koşullar uyarınca ya da bunlarla bağlantılı olarak herhangi bir tanıtılmış, işletilmiş ya da ilgili telefon numaraları üzerinden gelen ve giden aramaları kaydedebilir ve/veya görüntüleyebilir. Kayır işleminin Madde 35.13’e uygun olarak yapıldığı hallerde söz konusu kayıt Simplexx’in yegane mülkiyetidir ve içeriğiyle ilgili gerçeklere ilişkin kanıt niteliği oluşturur. Tersi yönde bir uygulama kanunlar tarafından zorunlu tutulmadıkça herhangi bir kayıt için erişim, çoğaltım, zorunlu teslim ya da başka türlü bir hak verilmez.

35.14. Aksi işbu Hüküm ve Koşullarda açıkça belirtilmediği sürece işbu Hüküm ve Koşullara ilişkin hiçbir üçüncü taraf lehtar bulunmayacağını kabul edersiniz.

36. FERAGAT.

36.1. Bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki haklarımızdan yalnızca yazılı olarak feragat edilebilir.

37. GEÇERLİ YASA.

37.1. İşbu Hüküm ve Koşullar, Birleşik Krallık kanunlarınca yönetilir ve gerekli olduğu durumda bir Programda aksi belirtilmediği sürece Birleşik Krallık mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini kabul edersiniz. Kanunların izin verdiği ölçüde işbu Hüküm ve Koşullar, herhangi bir kanunla tutarsızlığa düşebileceği ölçüye kadar amir hükümlerdir.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

The Medici Briefings

    Sign up for the Medici Briefings - get to your inbox relevant information about the latest in technology, investments and our activities.